Особисті інтереси людей у галузі фізичного виховання

Деяка частина дорослих людей зобов'язана займатися фізичною культурою за державними програмами у спеціально відведений час. Це військовослужбовці, службовці воєнізованих організацій, учні вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що займаються виробничою гімнастикою і деякі інші. Більшість же дорослого населення займається гімнастикою, спортом, іграми, туризмом добровільно.

За власним бажанням вони обирають форми і методи занять. У цьому випадку вибір багато в чому залежить від того, з якою метою людина вирішила займатися фізичною культурою, що він від неї чекає. Цілі ці можуть бути різними. Найбільш часто зустрічаються наступні: Зміцнення здоров'я. Цю мету зазвичай ставлять перед собою люди середнього та старшого віку, які стривожені слабким станом свого здоров'я і вірять на користь фізичних вправ. Вони не прагнуть розвивати силу або спритність, не домагаються спортивної майстерності. Їх цікавить лише підвищення загальної працездатності організму, загартовування, зміцнення серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Таким людям насамперед рекомендується дотримувати раціональний режим праці та відпочинку, правил особистої гігієни, гартувати організм, більше перебувати на свіжому повітрі, обов'язково робити зарядку, займатися в групі здоров'я і, якщо дозволяє стан здоров'я, здавати норми ГТО. Особи, практично здорові, вони можуть робити пробіжки, спочатку через день і не швидко.
Загальна фізична підготовка. Нею займаються люди, зацікавлені у підвищенні рівня розвитку своїх рухових якостей: сили, витривалості, спритності, швидкості, гнучкості. Цілі досягати високих спортивних результатів займаються загальною фізичною підготовкою, як правило, не ставлять. Вони займаються в спеціальних групах або секціях, здають норми ГТО. Заняття можуть бути і самостійними. У них доречні широке коло общсразвівающіх гімнастичних вправ, всілякі рухливі ігри, спортивні вправи нескладної техніки, прогулянки па лижах, човнах, пробіжки, туристські походи та нестомлюючого, по можливості різноманітний фізична праця. Необхідно також дотримувати раціональний режим, виконувати гігієнічні вимоги, проводити загартовування.
Соціальне значення таких занять дуже велике. Люди зберігають своє здоров'я, зміцнюють сили і тим самим стають більш працездатними, підвищують продуктивність праці, зменшують втрати робочого часу через захворювання, готуються до виконання військового обов'язку.
Підвищення спортивної майстерності. Цю мету ставлять перед собою багато хлопців і дівчата, а іноді і більш старші за віком люди. Вона цілком відповідає й інтересам держави, оскільки спорт в даний час є важливим засобом як фізичного, так і загального виховання радянських людей, засобом зміцнення дружніх зв'язків між народами як усередині країни, так і в міжнародному масштабі.
Основним засобом підвищення спортивної майстерності є тренувальні заняття в різних секціях добровільних спортивних товариств, навчальних закладів, спеціальних спортивних шкіл, а також в альпіністських та туристичних таборах, на навчально-тренувальних зборах, в спеціальних навчальних закладах. Самостійні заняття теж можливі, але лише тоді, коли займається добре знає методику тренування в обраному виді спорту.
Для підвищення спортивної майстерності не завжди обов'язкове спортивне тренування в секціях. Багато чого можна досягти і на навчальних заняттях у школах, технікумах, вузах, у військових підрозділах та інших установах. Однак домогтися максимально можливих результатів без спеціального спортивного тренування дуже важко. Звичайні навчальні заняття можна вважати лише першим етапом на шляху до високого спортивної майстерності.
Круг засобів для досягнення високих спортивних результатів дуже великий. Перш за все повинна бути забезпечена хороша загальна і спеціальна фізична, спортивно-технічна і тактична підготовка у вибраному виді спорту. Остання, як відомо, складається не тільки з тактичних навичок, але вимагає й особливого тактичного мислення, вміння швидко, а іноді і миттєво приймати рішення в процесі спортивної боротьби. Досягти цього можна лише при багаторазовому участь у спортивних змаганнях або наближених до них за характером тренуваннях. Спортсменові необхідна також вольова, психологічна підготовка до майбутніх змагань і навіть спеціальна теоретична підготовка. Особи, що обрали своєю метою підвищення спортивної майстерності, повинні бути готові до впертої, нелегкої праці, дотримання суворого режиму дня, повсякденного лікарського контролю.
Спеціальна фізична підготовка до про-ф е с і він альної та військової діяльності. Ця підготовка має на меті підвищення загальної працездатності людини, стосовно до тієї чи іншої професії, формування спеціальних умінь і навичок, що сприяють кращому забезпеченню професійної діяльності.
Спеціальна фізична підготовка потрібна представникам усіх професій, але для представників різних професій вона може бути різною. Подібно до загальної та спеціальної фізичної підготовки спортсмена підготовка до професійної діяльності повинна бути загальною і спеціальною. Від загальної фізичної підготовки залежить працездатність людини, опірність стомлення і в кінцевому рахунку продуктивність його праці. У спеціальну фізичну підготовку входять відповідні вміння і навички, такі вміння ходити на лижах, плавати, їздити верхи на коні або на велосипеді, підніматися на велику висоту, зберігати рівновагу. Для оволодіння певними навичками необхідні заняття в спеціальних групах або в групах і секціях загальної фізичної підготовки, виробничої гімнастики, індівідуальние.занятія за особливим плану.
У деяких спеціальних навчальних закладах навчальні заняття з фізичної культури будуються так, що поряд із загальним фізичним розвитком вони забезпечують і професійну підготовку учнів.
Що стосується військово-фізичної підготовки, то її цілі ставляться не тільки перед військовослужбовцями або особами, що готуються до військової служби, але й перед усією радянською молоддю. Саме тому елементи військово-фізичної підготовки включаються в зміст навчальних занять у всіх навчальних закладах починаючи зі школи. Від усіх потрібно здача норм комплексу ГТО, до числа яких входять і вправи військово-прикладного характеру.
У військових частинах спеціальна військово-фізична підготовка по праву вважається однією з складових частин бойової підготовки воїнів. Оволодіння складною військовою технікою вимагає відмінної фізичної підготовки солдатів, матросів, офіцерів.
Організація здорового і культурного відпочинку. У заняттях фізичною культурою багато хто бачить перш за все можливість цікаво провести дозвілля. Любителі полювання, риболовлі, прогулянок, самодіяльні туристи або учасники найпростіших змагань отримують велику користь від того, що їх відпочинок на свіжому повітрі супроводжується активною руховою діяльністю.
Навіть присутні на спортивних змаганнях як глядачі отримують велике задоволення і чималу користь від того, що перебувають на свіжому повітрі, відволікаються на час від своїх постійних турбот.
Заняття фізичною культурою з лікувальною метою. Позбутися від деяких захворювань допомагає певний комплекс фізичних вправ. Ними можна займатися як індивідуально, так і в групі. Проводиться заняття повинні під наглядом фахівця. Розподіл займаються на групи залежить від характеру захворювання. Тому застосовувані засоби і методи в різних групах різні. Якщо мова йде про усунення окремих фізичних вад, наприклад різних викривлень хребта (сколіоз, кіфоз, лордоз), послаблення діяльності деяких груп м'язів, діяльності серцево-судинної системи, надмірній збудливості нервової системи і т. п., то коло засобів і методів може бути більшим, дозування вправ не дуже точною (від того, що будь-яка вправа буде виконано трохи більше чи менше число разів ніякої шкоди не буде). У цьому випадку цілком припустимі самостійні заняття. Якщо ж мова йде про лікування деяких захворювань, наприклад захворювань серця, усунення наслідків переломів і т. п., самостійні заняття або зовсім виключаються, або точно регламентуються фахівцем. Ставитися до фізичних вправ тут потрібно так само суворо, як до ліків або будь-яким медичним процедурам.
З деякою застереженням до занять фізичною культурою з лікувальною метою можна віднести і ті, що спрямовані па поліпшення форм тіла. Найчастіше такі заняття засновані на прагненні скинути зайву вагу, але це відноситься головним чином до осіб середнього та старшого віку. У молодих людей часто з'являється бажання зробити свою фігуру більш гарною. Для досягнення таких результатів можна користуватися всілякими засобами. Так, для зменшення ваги необхідні вправи, які потребують інтенсивного обміну речовин, наприклад тривалий мірний біг або рухливі ігри, а також спеціальні гімнастичні вправи. Все це повинно бути пов'язане з дотриманням дієти і гігієнічних правил. В останні роки у нас в країні серед молоді набула поширення так звана атлетична гімнастика. Вона також спрямована на поліпшення статури. Атлетична гімнастика, як і інші засоби, повинна бути складовим елементом радянської системи фізичного виховання. Вона повинна бути підпорядкована загальному завданню всебічного виховання, зміцнення здоров'я людей і підготовки їх до праці й оборони Батьківщини. Складовою частиною атлетичної гімнастики та інших засобів поліпшення статури повинна бути підготовка до складання норм ГТО.