Юридична підтримка

 

Офіційним юридичним партнером Української Федерації Хортингу є Адвокатське бюро «KACHURA LAWERS». Компанія спеціалізується на реєстрації та комплексному супроводженні комерційних та неприбуткових організацій.

Основними практиками є: Спортивне право, Медіа і ІТ право.

Юридичним радником УФХ є адвокат Олександр Качура. 

Правову консультацію можна отримати за номером: 044-338-33-88,
або надіслати лист на E-mail: kachuralawyers@gmail.com

     Законодавство України про спорт, здоров'я та громадську діяльність    

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 
Указ Президента України про Міністерство України у справах молоді та спорту
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про об'єднання громадян
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про молодіжні та дитячі громадські організації 
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про систему оподаткування
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про рекламу
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про Антимонопольний комітет України
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про загальний військовий обов'язок і військову службу
ЗАКОН УКРАЇНИ: Про місцеве самоврядування в Україні
Конституційний статус громадянства України

      Правова допомога керівникам клубів хортингу та поради з юридичних питань    

Трудова дисципліна та її похідні
Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
Закони та принципи реклами
Державні службовці
Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб
Договір оренди
Юридична сторона власності
Умови здійснення підприємництва
Юридична етика спілкування
Цивільне правовідношення
Трудові відносини
Трудова дисципліна
Принципи протидії корупції
Правомірна та протиправна поведінка
Правове регулювання цін та ціноутворення
Характеристика ДПІ. Оподаткування
Правове регулювання страхової діяльності
Порядок звільнення працівників
Позбавлення права займати певні посади
Право приватної власності фізичних осіб
Підстави та види представництва
Підприємницьке право і підприємницька діяльність
Особисті немайнові права
Особистий статут юридичної особи
Юридичні особи - суб’єкт цивільних правовідносин
Оплата праці
Оволодіння правовими знаннями
Неустойка
Необхідна оборона та умови її правомірності
Міжнародні договори
Майно
Колективний договір
Здійснення підприємництва
Засоби захисту права власності
Довіреність
Договір оренди
Самозахист цивільних прав та інтересів
Законодавство про суб'єкти господарської діяльності
Поняття і ознаки юридичної особи
Фізичні особи
Спільна власність
Принципи підприємницької діяльності
Реалізація інформації щодо корупційних діянь державних службовців
При­ва­ти­за­ція
Правове регулювання оплати праці
Представництво (довіреність)
Правове регулювання невідкладної медичної допомоги
Правове виховання молоді
Податкові пільги
Оренда державного та комунального майна

     Укладання угод та договорів    

Види угод (договорів)
Господарські договори
Поняття договору оренди
Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність
Припинення трудового договору за ініціативи працівника
Умови укладання і дотримання договору поставки
Цивільно-правові дії. Угоди
Дійсні та недійсні угоди

      Правова характеристика відомих державних і громадських організацій    

Правова основа діяльності міліції
Державна податкова інспекція
Український Червоний Хрест
Національне Центральне Бюро Інтерполу в Україні
Організація Обєднаних Націй
Статути Кабінету Міністрів України
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) – спецслужба США
Статути Збройних Сил України
Олімпійські Ігри
Система органів прокуратури
Система загальних судів
Пенсійний Фонд України
Органи юстиції України
Податкова система України
Конституція США. Принцип поділу влади

       Відповідальність за порушення     

Застосування покарання за хуліганство
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування)
Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність
Характеристика злочинності
Хабарництво - корупційне діяння
Форми і види цивільно-правової відповідальності
Умови цивільно-правової відповідальності
Співучасть у злочині
Склад адміністративного правопорушення
Причетність до злочину та її форми
Поняття і види відповідальності місцевого самоврядування
Огляд кримінального кодексу України
Кримінальна відповідальність неповнолітніх
“Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
Відповідальність за порушення податкового законодавства
Поняття, принципи і види адміністративної відповідальності
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству

      Додаткові юридичні знання     

Пенсії
Цінні папери
Цивільне право України
Трудовий договір
Статус іноземців в Україні
Статус громадян України за кордоном
Спадкування за заповітом
Розрахунки за спожиту електроенергію в Україні
Претензійні, присікальні, гарантійні та інші строки
Правові відносини в суспільстві
Правовий статус повного товариства
Охорона праці в Україні
Організаційно-правові форми підприємств
Міжнародні повітряні перевезення
Міжнародні морські перевезення
Міжнародні автомобільні перевезення
Міжнародне ліцензування
Конституційні права і свободи людини громадянина
Конституційний статус Автономної Республіки Крим
Комісії по трудових спорах
Дія цивільних законів
Встановлення плати за землю в Україні
Винагорода за користування інтелектуальною власністю
Трудове право і соціальне забезпечення
Основи трудового права України
Фізична особа як підприємець
Регулювання бюджетних видатків в Україні
Захист цивільних прав
Природа  правомірної  поведінки
Приватизація громадянами земельних ділянок
Правове становище господарських об’єднань
Господарські зобов'язання: поняття, виникнення
Податок на промисел
Інтелектуальна власність в Україні
Податок на додану вартість
Акціонерне товариство
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні

      Зразки юридичних документів     

Зразок договору щодо надання юридичних послуг /Microsoft word/
Зразок: ДОГОВІР доручення на ведення справ в Арбітражному суді /Microsoft word/
Зразок підтвердження про отримання претензії /Microsoft word/
Зразок протоколу розбіжностей при отриманні послуги /Microsoft word/