Положення про навчально-спортивний відділ УФХ

                                                    «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                     Рішенням Президії Української Федерації Хортингу
                                                     № 12 від 17 квітня 2009 року

                                                     Президент Української Федерації Хортингу
                                                     Е.А. Єрьоменко
 
 

П о л о ж е н н я

 
про НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНИЙ ВІДДІЛ
УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ХОРТИНГУ
 
Київ - 2009
 
1. Загальні положення.
 
1.1. Навчально-спортивний відділ Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Хортингу" (далі за текстом - Відділ) є структурним підрозділом Української Федерації Хортингу (далі за текстом - Федерація).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", нормативними правовими актами України та іншими відомчими актами органів державної влади і управління у справах фізичної культури і спорту, Статутом ВГО "Українська Федерація Хортингу", рішеннями Президента ВГО "Українська Федерація Хортингу" та цим Положенням.
1.3. Дане Положення про Відділ визначає призначення, цілі, завдання, функції, права, відповідальність та основи діяльності навчально-спортивного відділу Федерації.
1.4. Відділ має печатку із своєю назвою "Навчально-спортивний відділ", та назвою Федерації, якій безпосередньо підпорядкований "ВГО "Українська Федерація Хортингу".
1.5. Керівництво Відділом здійснює Голова навчально-спортивного відділу, який призначається Президентом Федерації, знаходиться в підпорядкування і є підзвітним Президенту Федерації.
1.6. Відділ заснований з ціллю:
- проведення спортивної роботи від імені та під егідою Української Федерації Хортингу, в межах своєї компетенції здійснення міжгалузевої координації в галузі фізичної культури і спорту в спілкуванні з іншими організаціями, федераціями, асоціаціями, громадськими об'єднаннями спортивного та оздоровчого напрямку;
- організації, підготовки і проведення спортивних та спортивно-масових заходів згідно календарного плана Федерації, семінарів, шкіл, таборів, лекцій, спортивних змагань всеукраїнського та місцевого рівня, як із участю членів Федерації, так і за участю членів інших спортивних організацій;
- організації співробітництва та дружнів контактів із структурами органів місцевого самоврядування, відомчими органами України, громадськими організаціями, здійснення постійної взаємодії із представниками засобів масової інформації та громадськістю.
1.7. Відділ засновується рішенням Президії Федерації, може бути ліквідований або реорганізований за рішенням Президії Федерації, яке підписую Президент Федерації.
1.8. Положення про Відділ розробляється і підписується в двох примірниках, один зберігається секторі організаційного забезпечення і кадрів Федерації, другий примірник вручається під особистий підпис особі, яка призначена Завідувачем Відділом.
 
2. Мета та завдання Відділу.
 
2.1. Основними завданнями навчально-спортивного відділу є:
- розвиток та популяризація хортингу в Україні;
- розробка та реалізація всеукраїнських програм і пропозицій щодо розвитку хортингу на всій території України, з урахуванням специфіки всіх регіонів;
- формування у населення країни потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, гармонійному розвитку особистості;
- за підсумками проведених спортивних заходів підготовка резерву спорту вищих досягнень, відбір талановитих спортсменів, їх селекція та запрошення до занять в спортивні секції Федерації Хортингу;
- здійснення організаційно-методичного керівництва в галузі спортивних єдиноборств, методична допомога починаючим тренерам і інструкторам хортингу;
- виготовлення методичної та спеціальної літератури для викладання хортингу в дитячо-юнацьких спортивних школах України;
- взаємодія з українськими, обласними, міськими, районними, муніципальними органами управління фізичною культурою і спортом, з громадськими організаціями, підприємствами, учбовими закладами і т.д.;
- забезпечення умов для фізичного виховання та збереження здоров'я дітей та юнаків, які займаються в спортивних секціях Федерації, проведення фізкультурно-спортивної роботи серед різних верств населення в Україні;
- оцінка рівня фізкультурно-спортивної діяльності Федерації, якості проведення навчально-тренувальних занять тренерами та інструкторами хортингу в Україні;
- пропаганда спортивної діяльності Української Федерації Хортингу в усіх регіонах країни;
- забезпечення умов для підвищення спортивної майстерності членів Федерації;
- проведення навчально-тренувальних і методичних семінарів для підвищення кваліфікації викладацького складу Української Федерації Хортингу;
- створення умов спортсменам і співробітникам Федерації для суміщення занять хортингом і роботи та навчання;
- підвищення авторитету Федерації на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені, сприяння успішному виступу збірної команди України з хортингу в міжнародних спортивних змаганнях;
- організація планування і контролю виконання фізкультурно-спортивних заходів, семінарів, показових виступів, тощо, за участю спортсменів всіх вікових груп та вагових категорій, тренерського складу Федерації як на території України, так і за кордоном;
- мотиторинг фізичної кондиції спортсменів, членів збірних команд;
- організація системи заохочень, подяк, привітань спортсменів, тренерсько-викладацького складу та співробітників Федерації за спортивні досягнення;
- координація діяльності навчально-спортивних відділів обласних осередків Федерації в усіх питаннях спортивно-методичної діяльності, придбання і використання спортивного обладнання, інвентарю, екіпірування та спортивної форми;
- заснування нових фізкультурно-спортивних технологій і форм організації, оптимізації і підвищення ефективності розвитку навчально-тренувальної діяльності в хортингу;
- організація внутрішнього документообороту і звітності, пов'язаних з виконанням своїх завдань;
- підготовка, систематизація, аналіз і коректування спортивних заходів хортингу Єдиного Календарного Плану Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- координація роботи по проведенню спортивно-масових заходів Федерації;
- координація роботи по закупівлі спортивного обладнання, допомога керівникам обласних та міських структур в даному питанні;
- контроль і координація роботи президентів обласних, міських та районних федерацій, клубів хортингу, аналіз виконання покладених на них посадових обов'язків;
- розробка та поліпшення навчальних програм Федерації, програми для ДЮСШ, програми для Федерації для вищих та середніх навчальних спортивних закладів;
- контроль і взаємодія з викладачами спеціалізації хортингу в вищих та середніх навчальних спортивних закладів, надання їм якісної методичної допомоги, своєчасної інформації про проведення всеукраїнських змагань, інших спортивних заходів;
- аналіз якості спортивної роботи, яку проводять на місцях обласні, міські та районні представники;
- підготовка необхідних для роботи Федерації нормативних документів, договорів, угод про співпрацю, тощо.
- розробка планів внутрішньої та зовнішньої політики в галузі розвинення хортингу в Україні, в розробці інформаційно-рекламних матеріалів, відеоматеріалів, а також наповнюваності електронних засобів масової інформації, інтернетсайтів та інших;
- використання у встановленому порядку інформаційних ресурсів Федерації;
- використання у встановленому порядку міських, міжміських, міжнародних систем зв'язку і комунікації;
- здійснення первинного інструктажу та поточного контролю виконання тренерсько-викладацьким складом Федерації норм техніки пожежної та санітарної безпеки при проведенні навчально-тренувальних занять.
 
3. Основні функції Відділу.
 
3.1. Навчально-спортивний відділ у відповідності із основними завданнями здійснює наступні функції:
- розробляє проекти нормативно-правових та контрольних актів Федерації в питаннях розвитку хортингу, як виду спорту в Україні, фізичного виховання населення, спорту вищих досягнень, забезпечує їх реалізацію після прийняття;
- формує щорічний календарний план всеукраїнських спортивно-масових заходів з хортингу;
- приймає участь в організації комплексних спортивних заходів, фестивалів, олімпіад, спартакіад, конкурсів, які проводять органи державної влади з питань фізичної культури і спорту;
- готує проекти наказів та кошторисів на проведення спортивних заходів з хортингу в Україні, відрядження на міжнародні змагання, міжнародні навчально-тренувальні збори;
- приймає участь в підготовці та організації в Україні всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, здійснює контроль за їх проведенням;
- у встановленому порядку нагороджує переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних змагань, робітників Федерації, спортивних актівістів Федерації, надає клопотання щодо їх відзначення, стимулювання, присвоєння почесних спортивних звань і нагород;
- надає практичну та методичну допомогу в проведенні спортивних заходів в містах та районах України;
- веде облік рекордів і досягнень з виду спорту Хортинг в Україні, надає в Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту відповідну документацію для затвердження у встановленому порядку календарного плану Федерації, а також по присвоєнню спортивних звань і розрядів з хортингу українським спортсменам;
- готує матеріали по присвоєнню кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам, інструкторам-методистам з хортингу;
- приймає безпосередню участь в формуванні збірних команд України з хортингу у вікових групах та вікових категоріях;
- здійснює контроль за виконанням планів підготовки спортсменів, членів збірних команд України з хортингу;
- веде роботу з ДЮСШ, СДЮШОР, училищами олімпійського резерву, ШВСМ і іншими організаціями фізкультурно-спортивної направленості, незалежно від їх відомчої належності;
- організує роботу по підвищенню кваліфікації спеціалістів Федерації;
- здійснює контроль за медичним обстеженням спортсменів Федерації, членів збірних команд України з хортингу;
- приймає участь в розробці всеукраїнських освітніх програм в області фізичної культури і спорту;
- організує проведення всеукраїнського конкурса серед відділень ДЮСШ, СДЮШОР з хортингу, тренерів-викладачів і спортсменів за підсумками навчально-тренувального року;
- проводить аналіз роботи відділень хортингу в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ в Україні;
- взаємодіє з федераціями та асоціаціями України по видам спорту та іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної направленості;
- взаємодіє з навчально-методичними, навчально-спортивними радами вищих та середніх спеціальних навчальних закладів України;
- організує і проводить тематичні наради із керівниками осередків Федерації, директорами клубів хортингу, інструкторами-методистами, тренерами-викладачами по підвищенню кваліфікації;
- сприяє пропаганді і розповсюдженню передових методів роботи в організації та проведенні навчально-тренувальних занять з хортингу;
- приймає участь в розробці планів організаційних заходів роботи Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- готує матеріали Федерації на розглянення Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- робить запити і статистичні звіти тренерів-викладачів відділень хортингу в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ в Україні, формую загальну інформацію по Україні і в письмовій формі та в повному обсязі направляє на чергове засідання Президії Федерації;
- висвітлює проведення спортивно-масових заходів і діяльності Федерації в засобах масової інформації;
- виконує роботу по діловодству у Відділі згідно затвердженого Президією Федерації регламенту роботи, інструкцій по діловодству;
- приймає участь в розробці положень про проведення офіційних спортивних змагань в Україні;
- в межах своєї компетенції готує постанови колегії Федерації;
- веде роботу з всеукраїнським лікарсько-фізкультурним диспансером по організації лікарського контролю за спортсменами та забезпеченню медичного супроводження спортивних заходів Федерації;
- готує довідкові, інформаційні і аналітичні матеріали з питань розвитку хортингу в Україні;
- готує інформацію про хід реалізації постанов і розпоряджень керівництва Федерації, всеукраїнських цільових програм;
- приймає участь в підготовці пропозицій по поліпшенню матеріально-технічної бази Федерації, устаткування спортивних залів хортингу;
- організує і проводить заходи по розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків в сфері розвитку виду спорту;
- сприяє розвиненню хортингу в усіх регіонах України, заснуванню нових спортивних секцій, клубів, сприяє офіційній реєстрації місцевих осередків Федерації в Україні;
- здійснює інформаційне забезпечення діяльності Федерації;
- здійснює своєчасне розглянення звернень громадян в питаннях, які відносяться до компетенції Відділу.
 
4. Права та повноваження Відділу.
 
4.1. Навчально-спортивний відділ для забезпечення виконання своїх завдань і функцій має право:
- розробляти методичний та інформаційний матеріал, рекомендації з питань, віднесених до його компетенції;
- вести контроль виконання керівництвом осередків Федерації, членами Федерації розпоряджень Президента Федерації, рішень Президії Федерації, наказів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, інших нормативних правових актів з питань фізичної культури і спорту;
- готувати запити і отримувати у встановленому порядку від керівників місцевих осередків Федерації, членів Федерації на необхідну для виконання своїх завдань інформацію;
- запитувати і отримувати від керівників місцевих осередків Федерації дані статистичної звітності, стосовно розвитку хортингу в регіоні.
4.2. Відділ в межах своєї компетенції має право діяти від імені Федерації і представляти її інтереси в державних та громадських організаціях на всій території України.
4.3. Відділ має право залучати, в тому числі на договірній основі, вчених і спеціалістів к розробці проектів цільових програм розвитку хортингу в Україні.
4.4. Відділ має право приймати участь в роботі всіх координаційних органів управлінн Федерації, віднесених до компетенції відділу.
4.5. Для здійснення своїх завдань і функцій відділ має право залучати у встановленому Федерацією порядку, спеціалістів інших структурних підрозділів Федерації.
4.6. Робітники Відділу виконують свої функціональні обов'язки у відповідності з посадовими інструкціями, внутрішніми правилами взаємовідносин, встановлених Федерацією і вказаних в її Статуті.
 
5. Організація роботи Відділу.
 
5.1. Безпосереднє керівництво Відділом здійснює Голова Відділу, який призначається на посаду наказом Президента Федерації.
5.2. Голова Відділу керує діяльністю Відділа, несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання його функцій, розподіляє обов'язки між співробітниками, членами Відділу, вносить у встановленому порядку пропозиції про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на них, представляє на утвердження Президенту Федерації плани роботи відділу, здійснює контроль їх виконання.
5.3. Голова Відділу у встановленому порядку отримує від структурних підрозділів Федерації необхідні для здійснення функцій управління довідки, розрахунки, інші документи і дані.
5.4. Діяльність Відділу будується на основі внутрішніх планів поточної і перспективної роботи, які розробляються у відповідності із загальним планом роботи Федерації, а також пропозицій членів Відділу, які узгоджуються Головою Відділу з Президентом Федерації.
 
6. Відповідальність.
 
6.1. Відділ несе відповідальність за:
- виконання співробітниками Відділу своїх посадових обов'язків, встановлених даним Положенням;
- достовірність, об'єктивність і своєчасність наданої інформації;
- зберігання документації, цілісність майна Федерації;
- виконання правил внутрішнього розкладу, дотримання вимог Статуту Федерації.

 

    Положення про навчально-спортивний відділ УФХ - версія для завантаження та роздрукування /Microsoft Word/