Програма розвитку хортингу в Україні на 2009 - 2013 р.р.

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                    Президент                                                                                                        
                    Української Федерації Хортингу                                                         
                                                           
                                                Е.А. Єрьоменко                                                                 
  
ПРОГРАМА
розвитку хортингув Україні
2009 - 2013 р.р. 
 
м. Київ
 
 
ПРОГРАМА розвитку хортингу на 2009 - 2013 р.р.
і діяльності УкраїнськоїФедерації Хортингу
 
I. Вступ
 
        Правила і методики навчання в хортингу грунтуються на здоровому глузді, гарних манерах і стародавніх бойових традиціях українського народу. Слово «Хортинг» походить від назви славетно відомого в світі острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу.
        Ідея виникнення Хортингу, як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язана з відродженням давніх народних традицій, що передавались з покоління в покоління.
В період між походами на Січі проводилися змагання в майстерності та умінні самозахисту, які дозволяли козаків вдосконалювати практичні навички. Система підготовки, виховання характеру, вдосконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків лягли в основу хортигу, як виду спорту, народженого в Україні. Необхідно пристосуватися до правил етикету хортингу.       
        Українська культура дуже складна, і багато з того, що приймалося раніше як саме собою зрозуміле тоді, зовсім не прийнятно вУкраїні зараз. Але Українська Федерація Хортингу ставить перед собою завдання розвинення цього виду спорту і бойової системи в Україні враховуючи менталітет і обдарування населення нашої країни згідно законодавства і в тісному співробітництві з Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.
        Хортинг - повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, сформований українськими фахівцями у сфері бойових мистецтв, який базується на принципах спортивної підготовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований навчально-тренувальний процес всебічного розвитку, навчання та морально-етичного виховання спортсменів. Розробка даної програми зумовлена потребою удосконалення навчально-тренувального процесу у зв'язку із зростанням вимог до підготовки спортсменів. При розробці даної програми врахований досвід роботи кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл України.
        Програма складена на засадах директивних і нормативних документів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. Хортинг є складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту і спрямований на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом її залучення до участі у спортивних змаганнях з хортингу. Хортинг також є важливим засобом сприяння підвищенню соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, етичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.
        Програма розвитку хортингу в Україні на період 2009-2013 роки розроблена відповідно до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" і визначає необхідні зміни у підходах суспільства до забезпечення здоров'я людини, виховання підростаючого покоління у дусі патріотизму, гуманізму, дружби і взаєморозуміння.
        Українська Федерація Хортингу (УФХ) застосовує у свїй роботі різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, виховні функції, методи інтелектуального розвитку особистості тощо.
        Розвиток хортингу в Україні, створення нових клубів та секцій масового навчання, не тільки створює умови для залучення до активних занять хортингом населення України, а й має стимулюючий вплив на розвиток міжнародного спілкування, міжнародної інтеграції України.
        Хортинг, завдяки розвитку та створенню клубів масового навчання, стає доступним всім верствам населення з різними рівнями достатку і дає можливість займатися цим видом спорту, як для загального розвитку, постійного вдосконалення так і переходити у спорт вищих досягнень.
Одна з особливостей хортингу, є те що духовний розвиток разом з вивченням, відпрацьовуванням і удосконалюванням техніки продовжується протягом всього активного життя спортсмена. Інтенсивне тренування тіла є одним з найважливіших факторів, які формують протягом тривалого часу характер спортсмена з визначеними якостями, такими як зібраність, цілеспрямованість, твердість, концентрація уваги й іншими. Але саме головне, цей процес підготовки виховує в особистості впевненість у собі, у своїх силах, у своїх можливостях, що робить людину самостійним, значно зменшуючи його залежність від зовнішніх прихильностей. Оскільки хортинг сформувався в Україні як бойове мистецтво, то головною метою системи тренування є комплексний двобій, а засоби ОФП, СФП, базова техніка є засобами навчання і підготовки до вільного двобою.
        Особистість планування занятть в хортингу, це є система, по якій варто вивчати матеріал і удосконалювати знання, уміння і навички бійців з різних видів одноборств. Систематичність вивчення матеріалу повинна бути відбита в навчальних планах, графіках і розкладі. У цих документах тренер передбачає послідовність вивчення теоретичного курсу, удосконалювання в техніці і тактиці, виконання загально-розвиваючих і спеціальних вправ, збільшення навантаження (обсяг і інтенсивність вправ), розвиток окремих фізичних якостей, зміст навчальних і тренувальних спарингів, змагань, у яких має брати участь спортсмен, і т.д. В Україні і за її межами змагання проводяться для вікових категорій 6-7, 8-9, 10–11, 12-13, 14-15, 16-17 років, з 18 до 35-ти років, а також для спортсменів старше 35-ти років та старше 40-ка років.
        Труднощі з якими зіткнувся в своєму розвитку хортинг, в першу чергу, пов'язані з економічними проблемами розвитку суспільства, а також з недостатньою державною та громадською підтримкою цього виду спорту.
        Головними завданнями Української Федерації Хортингу (УФХ) є виховання спортсменів найвищого світового рівня, які б гідно захищали честь України на представницьких світових форумах хортингу, займали високе місце у списках світових рейтингових листів, підготовка суддів найвищого міжнародного рівня, виховання плеяди тренерів, які б мали можливість готувати спортсменів з хортингу, що претендували б на призові місця на першостях Європи та Світу.
        Враховуючи зазначене, з метою сприяння розвитку хортингу, Українська Федерація Хортингу (УФХ) прагне своєю діяльністю створити умови для підвищення статусу хортингу в загальнодержавній системі фізичної культури і спорту, а також підвищенню його соціальної та суспільної значимості у всебічному гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров'я населення, формуванню здорового способу життя, культурному і духовному розвитку громадян України.
        Базовою умовою подальшого динамічного розвитку Української Федерації Хортингу (УФХ) є подальше вдосконалення її ефективної національної моделі як масового самодіяльного спорту та спорту вищих досягнень, яка б сприяла зростанню спортивної майстерності спортсменів. Подальше вдосконалення такої моделі неможливо без урахування розвитку України як незалежної держави, критичного аналізу традицій та накопиченого досвіду бойових традицій нашого народу, а також без урахування рівня розвитку повноконтактних бойових мистецтв в інших країнах.
Враховуючи зазначене, а також свої статутні завдання, Українська Федерація Хортингу (УФХ) передбачає наступну програму своєї діяльності з розвитку хортингу на 2009 - 2013 роки.
 
 
II. Мета, завдання та етапи реалізації Програми розвитку хортингу
 
1.Метою Програми є сприяння створенню головних засад національної
моделі
хортингу, як масового виду спорту і бойового мистецтва України, такі спорту вищих досягнень. Основна мета хортингу – популярізація та підвищення ролі фізичної культури і спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відволікання від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядочності, патріотизму та любові до своєї Батьківщини.
2. Завдання Програми - створення в межах компетенції Української Федерації Хортингу (УФХ), нормативно-правових, інформаційно-методичних, організаційно-масових та кадрових передумов, сприятливих для розвитку хортингу в Україні, як ефективного засобу гармонійного розвитку особистості, зміцнення здоров'я населення, підвищення рівня його фізичного та духовного розвитку, формування здорового способу життя, а також у сприянні через програми підготовки Української Федерації Хортингу (УФХ) економічному та соціальному прогресу суспільства, утвердженню міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.
 
III. Основні завдання Програми розвитку хортингу
 
1.Вивчення та розширення спортивних можливостей і розвитку хортингу, як виду спорту і бойового мистецтва в Україні;
2. Сприяння відтворенню та розбудові загальноприйнятої в світі хортингу системи спортивних клубів та окремих секцій для залучення населення до активних занять даним видом спорту;
3. Сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку хортингу, участь у межах компетенції громадської організації у формуванні нормативно-правових документів сфери фізичної культури і спорту та сучасної нормативно-правової та інформаційної бази розвитку хортингу;
4. Вдосконалення організаційної структури Української Федерації Хортингу (УФХ), сприяння обласним осередкам Української Федерації Хортингу (УФХ) у їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, в питаннях розвитку та популяризації хортингу в регіонах України;
5. Вдосконалення ефективної системи управління місцевими осередками
Української Федерації Хортингу (УФХ);
6. Розвиток системи взаємодії з державними громадськими та іншими
організаціями, а також розвиток міжнародних зв'язків в межах існуючих
повноважень;
7. Об'єднання громадських організацій України, які сприятимуть розвитку
хортингу в Україні;
8. Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі;
створення клубів хортингу, секцій та шкіл для залучення населення до активних занять хортингом;
9. Сприяння розвитку в Україні шкіл масового навчання, дитячих та дорослих
груп, спортивних секцій з
хортингу;
10. Сприяння методичному та інформаційному забезпеченню розвитку хортингу;
11. Сприяння подальшій розбудові системи підготовки та підвищеннякваліфікації кадрів хортингув Україні.
12. При підтримці Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, інших міністерств і відомств, сприяння створенню в межах власної компетенції Української Федерації Хортингу (УФХ), сучасної нормативно-правової та інформаційної бази розвитку хортингу, як виду спорту в Україні.
 
IV. Напрями реалізації Програми розвитку хортингу в Україні
 
1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення.
2. Розбудова структури Української Федерації Хортингу (УФХ).
3. Спорт вищих досягнень.
4. Кадрове забезпечення.
5. Матеріально-технічне забезпечення.
6. Інформаційно-методичне забезпечення.
7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення.
 
  1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення.
 

Планування заходів
Період
Відповідальні
1. Проводити щорічні змагання з хортингу.
Постійно
Колективи структурних підрозділів УФХ
2. Сприяти формуванню системи забезпечення безпеки проведення спортивних змагань з хортингу.
Постійно
Президія УФХ
 
3. Затвердити Правила проведення змагань з хортингу в Мінсім'ямолодьспорт України
1 квартал
2010 р.
Президія УФХ
 
4. Підготувати пропозиції до Єдиної спортивної класифікації щодо розрядних вимог з хортингу на 2009 - 2013 р.р. і надати до розглянення в Мінсім'ямолодьспорт України.
2 квартал
2010 р.
Президія УФХ
5. 3дійснювати консультаційну роботу із фахівцями обласних та міських осередків щодо підготовки та проведення спортивних заходів.
Постійно
 
Президія УФХ
 
6. Затвердити регламент діяльності Президії і Секретаріату УФХ, комісій за напрямами діяльності Федерації.
2009 рік
Президія УФХ
 
7. Розглянути та затвердити наступні документи:
- типові положення про комісії за напрямками роботи (по змаганнях, колегії суддів, раду тренерів, зв'язкам з державними та громадськими організаціями, тощо);
- концепцію системи підготовки та підвищення кваліфікації тренерських кадрів з хортингу.
 
2009 рік
 
 
2011 рік
 
Президія УФХ
 
 
Президія УФХ
8. Підготувати методичні рекомендації щодо форми та змісту звіту про змагання з хортингу.
2010 рік
Президія УФХ
9. Підготувати та подавати на розгляд Мінсім'ямолодьспорту України:
• Єдиний календарний план Всеукраїнських змагань з хортингу
•   положення про чемпіонати, першості та Кубки України з хортингу
• правила проведення змагань УФХ
• правила проведення класифікаційних та відбіркових змагань УФХ
 
 
Жовтень,
щороку
Постійно
 
2009 рік
 
Постійно
 
 
Президія УФХ
 
Президія УФХ
 
Президія УФХ,
 
регіональні федерації
10. Забезпечити дотримання існуючих вимог до єдиного порядку присвоєння суддівських категорій.
Постійно
Президія УФХ, колегія суддів
11. Проводити заходи щодо об'єднання в усіх областях спортивних клубів у місцеві федерації.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
12. Розробити і затвердити керівними органами УФХ типові положення про комісії за напрямами роботи Федерації (зборам і змаганням, колегіям суддів, зв'язкам з державними та громадськими організаціями, з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів).
2010-2011 р.р.
Президія УФХ
13. Підготувати та подати на розгляд до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі Мінсім'ямолодьспорт України) наступні документи:
• зміни та доповнення правил проведення змагань з хортингу
2011 рік
Президія УФХ
14. Готувати та подавати на реєстрацію до Міністерства юстиції України зміни та доповнення до Статуту УФХ, які затверджуються черговою Конференцією УФХ.
при внесенні змін доСтатуту
Президія УФХ
15. Затвердити наступні положення:      
• про членство у клубах;
• про класифікаційні книжки спортсменів;
• про міжнародні членські квитки;
• положення про ревізійну комісію;
• про Колегію суддів з хортингу України;
2009 рік
Президія УФХ
16. Затверджувати план проведення Всеукраїнських навчально-тренувальних зборів з хортингудля спортсменів та тренерів.
травень, жовтень поточного року на наступний рік, щороку
Президія УФХ
17. Сприяти проведенню навчально-тренувальних зборів з хортингупо регіонам.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
18. Проводити огляд-конкурс на кращу організаційну роботу серед спортивних клубів, секцій, міст, районів, областей України.
Постійно
Регіональні федерації, УФХ
19. Розробити та затвердити рекомендації про обласний осередок.
2009 рік
Президія УФХ
20. Затверджувати план проведення Колегії суддів
Листопад поточного року на наступний рік, щороку
Президія УФХ
21. Проведення:
• звітно-виборчої Конференції УФХ;
• засідання Президії УФХ;
• засідання Ревізійної комісії;
• Колегії суддів
2013 рік травень, один раз у півріччя поточного року,
Президія УФХ
 
22. Здійснювати розвиток співробітництва з Федераціями інших країн, членами Всесвітньої Федерації Хортингу (далі - ВФХ), широкий обмін закордонними делегаціями.
Постійно
Президія УФХ
23. Співпрацювати з ЕФХ та ВФХ з метою розширення представництва суддів від України в суддівській колегії офіційних міжнародних змаганнях, зокрема Чемпіонатах Світу та Європи, Кубків Світу та Європи з хортингу.
Постійно
Президія УФХ, Колегія суддів
24. Провести роботу щодо включення хортингу до програм комплексних спортивно-масових заходів України.
2010 рік
Президія УФХ

 
  1. Розбудова структури Української Федерації Хортингу (УФХ).
 

1. Провести роботу по інвентаризації та розвитку інфраструктури хортингув областях, регіонах і містах України.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
2. Розробити та запровадити систему багатоетапних змагань (першостей клубів, міст, районів, областей, відкритих рейтингових змагань).
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
3. Сприяти реєстрації обласних осередків УФХ у всіх регіонах України та легалізації за місцем проживання, роботи та навчання.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
4. Створення та удосконалення в рамках Федерації системи оперативного обліку стану розвитку хортингу.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
5. Сприяти розширенню індивідуального членства вУФХ громадян України
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
6. Забезпечити укладання двосторонніхугодпро співробітництво між обласними осередками УФХ та місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо їх взаємодії з питань розвитку хортингуу відповідному регіоні, після закінчення терміну дії цих угод.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
7. Сприяти створенню мережі клубів хортингу, як базових організацій Федерації України.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації

 
3. Спорт вищих досягнень.
 

1. Проводити Чемпіонати та Кубки України з хортингу.
Щорічно
Мінсім'ямолодьспорт України, Президія УФХ
2. Сприяти в проведенні регіональних змагань з хортингу
Постійно
Президія УФХ
3. Розробити критерії відбору кандидатів до національної збірної команди України з хортингу
2009 рік
Президія УФХ
4. Визначити рейтинг кращих спортсменів, тренерів, суддів року, на основі участі в спортивних заходах.
Постійно
Президія УФХ
5. Забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку резерву національної збірної команди України з хортингута її успішний виступ на Чемпіонатах Світу,Європи, Кубках Світу та Європи.
Постійно
Мінсім'ямолодьспортУкраїни,
Президія УФХ
6.Сприяти виїзду збірної команди України з хортингуна офіційні Чемпіонати Світу та Європи, Кубки Світу та Європи.
Постійно
Президія УФХ, Мінсім'ямолодьспортУкраїни
7. Підвищити професійний рівень спортсменів, які входять до складу національної команди країни, тренерів, шляхом проведення семінарів, курсів, тренерських конференцій.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
8. Провести роботу по розвитку естетичних, вольових та морально-етичних здібностей членів збірної команди України.
Постійно
Президія УФХ, тренери-викладачі, керівники спортивних клубів
9. Сприяти виїзду спортсменів, тренерів та суддів для участі у міжнародних змаганнях з хортингу закордоном.
Постійно
Президія УФХМінсім'ямолодьспорт
10. Сприяти масовій участі спортсменів та суддів членів ВФХ з інших країн у Відкритих змаганнях з хортингуна території України.
Постійно
Президія УФХМінсім'ямолодьспорт
11. Співпрацювати з ВФХ з метою розширення представництва суддів від України в суддівській колегії офіційних Чемпіонатів Світу та Європи, Кубків Світу та Європи з хортингу.
2009-2013 рік
Президія УФХ
12. Сприяти виїзду спортсменів та тренерів з хортингудля участі у навчально-тренувальних зборах за кордоном
Постійно
Президія УФХМінсім'ямолодьспорт
13. Направляти суддів УФХ вищої категорії на Конгреси суддів ВФХ для отримання ними відповідних категорій ВФХ з хортингу
по мірі надходження
Президія УФХ, колегія суддів Мінсім'ямолодьспорт
14. Призначити головного тренера збірної команди України з хортингу
2010 рік
Президія УФХ

 
4. Кадрове забезпечення.
 

1. Затвердити у встановленому порядку навчально-тематичні плани і навчальні програми підготовки та підвищення кваліфікації суддів змагань з хортингу.
2010 рік
Президія УФХ
2. Розробити і затвердити керівними органами УФХ концепцію системи підготовки кадрів хортингу.
2010 – 2011 р.р.
 
3. Заснувати відділення хортингу при Дніпропетровському Державному інституті фізичної культури і спорту, Дніпродзержинському та Івано-Франківському коледжах фізичного виховання, залучати до навчання майбутніх тренерів з хортингу.
2010 рік
Мінсім'ямолодьспортУкраїни
Президія УФХ
4. Забезпечити своєчасне присвоєння спортсменам спортивних розрядів та звань за результатами участі у змаганнях з хортингу.
Постійно
Мінсім'ямолодьспортУкраїни,
Президія УФХ
5. Забезпечити комплектацію головних суддівських колегій щорічних змагань з хортингу, що входять до Чемпіонату, Кубку України кваліфікованими суддівськими кадрами.
Кожного року
Президія УФХ
6. Розробити і затвердити положення про Головну суддівську колегію Федерації України. Призначити голову колегії.
2010 рік
Президія УФХ
7. Здійснити організаційну роботу щодо створення територіальних колегій суддів та запровадити у Федерації єдину систему обліку суддів з хортингу.
Постійно
Президія УФХ, регіональні федерації
8. Провести роботу по профорієнтації серед спортсменів, які закінчили активні заняття спортом із подальшим залученням їх на тренерську роботу.
Весь період
Президія УФХ
9. Провести атестацію спеціалістів, які використовують в своїй роботі методики хортингута сприяти ліцензуванню їх діяльності
2010 рік
Президія УФХ, Мінсім'ямолодьспортУкраїни
10. Провести моніторинг державної та регіональних потреб у кваліфікаційних кадрах з хортингу
2010 рік
Мінсім'ямолодьспортУкраїни,
Президія УФХ
11. Визначити міжнародний досвід підготовки кадрів з хортингу.
2010 рік
Президія УФХ
12. Здійснити необхідні організаційно-практичні заходи щодо відкриття відділення хортингу при Львівському Державному Університеті фізичної культури і спорту.
2010 рік
Президія УФХ
13. Провести науково-практичний семінар голів та відповідальних секретарів Федерації та керівників і секретарів обласних осередків Федерації.
2010 рік
Президія УФХ

 
5. Матеріально-технічне забезпечення.
 

1. Створити належні умови для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань
Весь період
Президія УФХ
2. Створити на рівні сучасних вимог спортивну базу для підготовки національної команди України в м. Києві
2010 рік
Президія УФХ
3. Забезпечити національну команду України необхідним інвентарем та спортивною формою.
Весь період
Мінсім'ямолодьспорт України,
Президія УФХ
4. Сприяти відкриттю в регіонах України спеціалізованих залів з хортингу
Весь період
Президія УФХ
5. Постійно проводити роботу по залученню спонсорів для фінансування спортивної діяльності, фінансування Національної збірної команди України з хортингу.
Весь період
Президія УФХ

 
6. Інформаційно-методичне забезпечення.
 

1. Підготувати методичні рекомендації щодо типових зразків і форм змагальної документації (заявка на участь, протокол змагань, протокол зважування тощо) на змаганнях з хортингу.
1 квартал
2010 року
Президія УФХ, обласні осередки
2. Підготувати методичні рекомендації щодо суддівства розділів змагань "Двобій", "Форма", "Показовий виступ" з хортингу.
2010 рік
Президія УФХ
3. Інформувати обласні та місцеві осередки Української Федерації Хортингу (УФХ) з питань, що відносяться до компетенції Федерації.
Весь період
Президія УФХ
4. Впроваджувати систему взаємодії з учбовими закладами по забезпеченню тренерів з хортингу методичними посібниками та  літературою з підготовки спортсменів, тренувального процесу, наукового підходу та інших аспектів підготовки спортсменів, підтримки спортивної форми та планування в хортингу.
Весь період
Президія УФХ
5. Створити систему взаємодії УФХ з середніми учбовими закладами по масовому залученню дітей та молоді до занять хортингом.
2009-2013 рік
Президія УФХ
6. Висвітлювати репортажі щодо спортивних змагань в журналах та газетах України, інтернеті тощо.
Весь період
Президія УФХ
7. Розробляти поліграфічну та рекламну продукцію для любителів хортингу.
Постійно
Президія УФХ
8. Розмістити в мережі Інтернет, на сайті, повну інформаційну базу усіх аспектів діяльності УФХ, у тому числі:
• коротка історія розвитку хортингу;
• правила проведення змагань;
• інформація про керівний орган УФХ;
• каталог обласних осередків УФХ;
• каталог клубів хортингу;
• оновлені запрошення на змагання;
• правила про спортивне екіпірування спортсменів;
• рішення керівного органу;
• календарі змагань УФХ:
- чемпіонатів та Кубків України з хортингу;
- рейтингових змагань з хортингу;
• іншу інформацію:
- календар змагань ВФХ;
- оперативно оновлені рейтинги спортсменів ВФХ;
- оперативно оновлені рейтинги спортсменів України;
- оновлені запрошення на змагання;
- інша важлива інформація.
Весь період
Президія УФХ
9. Сприяти випуску спеціалізованого журналу з хортингу.
Постійно
Президія УФХ
10. Зобов'язати всі регіональні осередки , які є членами УФХ відкрити електронні адреси та сторінки в мережі Інтернет.
Весь період
Президія УФХ, регіональні федерації
11. Розпочати практику проведення репортажів з офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань з хортингута трансляцію їх по телебаченню.
Весь період
Президія УФХ
12. Підготувати та довести до відома обласних осередків Федерації зведений календарний план змагань з хортингу, які будуть проведені в регіонах України у наступному році.
 
Щороку,
4 квартал
Президія УФХ

 
7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення.
 

1. Здійснити випуск методичних та наукових видань, навчальних посібників, відео-, аудіо- продукції на допомогу молодим тренерам, суддям, спортсменам
Весь період
Президія УФХ
2. Забезпечити закріплення всіх провідних спортсменів - членів національної збірної команди України з хортингуза регіональними лікарсько-фізкультурними диспансерами.
Весь період
Органи виконавчої влади з фізкультури
та спорту
Президія УФХ, регіональні федерації
3. Проводити роботу щодо медико-біологічного забезпечення членів збірної команди України з хортингу.
Весь період
Президія УФХМінсім'ямолодьспортУкраїни
4. Підготувати видання на державній мові методичних підручників та посібників з хортингу.
Весь період
Президія УФХ
5. Проводити медичне страхування спортсменів та страхування від небезпечних випадків.
Весь період
Президія УФХ, Мінсім'ямолодьспорт регіоцальні федерації, місцеві федерації та клуби

 
Всеукраїнська громадська організація „Українська Федерація Хортингузатверджена Установчою Конференцією ВГО Українська Федерація Хортингу (Протокол № 1 від 07 листопада 2008 р.) є неприбутковою громадською організацією спортивного та оздоровчого напрямку.
Свідоцтво Міністерства Юстиції України про реєстрацію об'єднання громадян
№ 3076 від 25.03.2009 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Печерської у місті Києві Державної Адміністрації: серія А01 № 299591
Ідентифікаційний код /ЄДРПОУ/ № 36425451. Код привласнений 15.04.2009 р.
Довідка АА № 263571 з Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 1 070 102 0000 036338.

 

      Програма розвитку хортингу в Україні на 2009 - 2013 р.р. - версія для завантаження та роздрукування /Microsoft Word/