Правила змагань з хортингу у розділі "ФОРМА"

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ - РОЗДІЛ "ФОРМА"
 
Стаття 1. Загальні положення

1. Форма - послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових комбінацій хортингу, пов'язаних між собою на принципах ведення двобою з одним або декількома суперниками. Форми (від слова "формувати") сформовані на базі основних стійок, переміщень, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є змагання.
2. Змагання з хортингу в розділі "Форма" - "Form" проводяться з метою вдосконалення спарингових комбінацій, еталонного зразка техніки хортингу для запам'ятання, копіювання та навчання основних базових форм учасниками змагання. Принцип навчання хортингу на основі форм полягає в тому, що повторюючи форму багато разів, спортсмен привчає своє тіло до певного способу рухів, які тренуваннями виводить на підрозумовий рівень. Якщо спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію двобою, то все тіло, руки, ноги, тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг працюють впевнено і самостійно на основі рефлексів, надбаних таким багаторазовим повторенням форм.
3. Форма одягу для участі в змаганні в розділі "Форма" - хортовка - Hortsuit. Участь у змаганні в іншому одязі не допускається.

Стаття 2. Принципи оцінки якості виконання форм
 
В загальну оцінку якості виконання форм учасником змагання включаються такі принцими:
- додержання етикету хортингу;
- знання техніки, темп техніки ("рівень техніки");
- моменти напруження сили ("концентрація сили");
- контроль дихання.
1. Додержання етикету хортингу (поведінка на змагальному майданчику).
Судді слідкують за правильністю виходу спортсмена на хорт,  знанням спортсменом назви заданої форми, реагуванням на зауваження (якщо такі мають місце), виконанням загальноприйнятих вітань, виходом з території змагального майданчика.
2. Знання техніки (геометрія та рівновага стійок, статичні положення кінцівок при блокуваннях та нанесенні ударів, додержання рівнів атак).
Судді оцінюють впевненість виконання базових рухів (ударів, блоків, переміщень), послідовність кроків при виконанні певної форми, статичні положення кінцівок при виконанні окремих дій, правильність формування ударних частей кінцівок.
3. Темп техніки (зміна швидкостей при виконанні імітувань захисту і атаки).
Судді оцінюють здатність учасника змінювати темп технік, контролювати низькі і високі моменти форми, находити і балансувати моменти швидкості та повільності технічних дій.
4. Моменти
напруження сили (зміна напружень при виконанні імітувань захисту і атаки).
Судді оцінюють здатність учасника змінювати моменти напруження і концентрації сили при переході від захисної до атакуючої техніки, виконувати рухи швидко та повільно в розслабленому та напруженому стані, здатність демонструвати високі напруження, якими спортсмен володіє, досягаючи найвищої відмітки в необхідних крапках фокусування енергії.
5.
Контроль дихання (координація вдохів і видихів при виконанні імітувань захисту і атаки).
Судді оцінюють правильність дихання спортсмена відносно до темпу рухів і моменту напруження сили при виконанні форм, його аналіз відносно правильного вибору часу для вдоху та видиху, загальну координацію затримання, різких та повільних видихів дихання на протязі виконання всіх завданих технік певної форми.
 
Стаття 3. Класифікація форм

По змісту використання всі програмні форми окрім показових поділяються на захисні  і атакуючі. Всього існує 6 захисних, 6 атакуючих форм.
По складності виконання та поступовості вивчення існує 12 комплексних форм.
Кожна форма хортингу має свою скорочену позначку згідно її назви і призначення (наприклад - "МА" - майстерська атакуюча), та порядковий номер від 1 до 12, яким вона позначається у Положенні про змагання.

 
Кваліфікаційне поділення форм по розділах: прості базові, складні базові і вищі форми: 

Розділ "Прості базові форми" має шість форм (3 захисні  і 3 атакуючі):
 
1. Форма "Перша захисна" /1З/, виконується під рахунок і самостійно.
2. Форма " Перша атакуюча" /1А/, виконується під рахунок і самостійно.
3. Форма "Друга захисна" /2З/, виконується під рахунок і самостійно.
4. Форма " Друга атакуюча" /2А/, виконується під рахунок і самостійно.
5. Форма "Третя захисна" /3З/, виконується під рахунок і самостійно.
6. Форма "Третя атакуюча" /3А/, виконується під рахунок і самостійно.
 
Розділ "Складні базові форми" має чотири форми (2 інструкторські  і 2 майстерські):
 
7. Форма "Інструкторська захисна" /ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
8. Форма "Інструкторська атакуюча" /ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
9. Форма "Майстерська захисна" /МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
10. Форма "Майстерська атакуюча" /МА/, виконується під рахунок і самостійно.
 
Розділ "Вищі форми" має дві форми:
 
11. Форма "Вища захисна" /ВЗ/, виконується без рахунку.
12. Форма "Вища атакуюча" /ВА/, виконується без рахунку.
 
Стаття 4. Розряди змагань
 
1. Одиночний розряд змагання - змагання серед учасників, які виконують форми самостійно один за одним, в послідовності згідно протоколу жеребкування. Змагання проводиться тільки особисте і при підсумках змагань зайняті місця розподіляються між учасниками, відповідно набравшими більшу кількість балів при оцінці.
2. Парний розряд змагання - змагання проводяться між спортивними парами учасників однієї команди. На кваліфікованих змаганнях з хортингу пари можуть бути як одностатеві (два чоловіка/юнаки або дві жінки/дівчини), так і різностатеві (один чоловік/юнак і одна жінка/дівчина).
3. Командний розряд змагання - змагання проводяться між командами у складі 5 чоловік. Команди можуть бути як одностатеві (п'ять чоловіків/юнаків або п'ять жінок/дівчат), так і різностатеві (один, два, три, чотири чоловіків/юнаків і одна жінка/дівчина або навпаки).

Стаття 5. Учасники змагань
 
1. Змагання в розділі «Форма» в особистому розряді проводяться серед учасників чоловічої і жіночої статі окремо, а в парному розряді пари могу бути сформовані з учасників як однієї,  так і різної статі.
2. Вікові групи відповідають зазначеним у розділі 4 дійсних Правил.
3. Допуск учасників до змагань в розділі "Форма" - "Form", їх права і обов'язки визначаються даними Правилами у розділі 4.
4. Усі змагання проводяться в три кола. Під час змагань учасники повинні виконати в перших двох колах, зазначені в Положенні про змагання, дві обов'язкові форми. В третьому колі учасники виконують одну форму на власний вибір відповідно до Програми розділу "Форма".
5. У першому колі учасники виступають у порядку, визначеному жеребкуванням.
6. В другому і третьому колах учасники виступають у порядку, визначеному сумою набраних балів (найменша сума — перший і далі по зростанню.)

Стаття 6. Представники, тренери і капітани команд
 
1. Функції представників, тренерів і капітанів команд відповідають зазначеним у розділі 4 дійсних Правил.

Стаття 7. Суддівська колегія
 
1. Усі дії Оргкомітету змагань, а також склад і дії Суддівської колегії й Спостерігача  змагань відповідають зазначеним у розділі 3 Правил змагань в розділі «Двобій».
2. Змагання в розділі «Форма» обслуговує бригада у складі Арбітра хорту, заступника Арбітра та чотирьох Бокових суддів.
3. Арбітр хорту розташовується за столом Арбітра з лівої сторони разом із заступником, керує чотирма Боковими суддями, виносить рішення стосовно виконання учасниками форм, демонструючи кількість балів, що указується на суддівській таблиці.
4. Заступник Арбітра хорту розміщується за столом праворуч від Арбітра, веде підрахунок і узагальнення оцінок Бокових суддів та Арбітра, веде протокол змагання.
5. Бокові судді розташовуються на стільцях по всіх чотирьох кутах хорту, мають суддівські таблиці для винесення рішень. Мають право на обдумування рішення не більше 20 (двадцяти) секунд після команди Арбітра "Суддівське рішення" - "Judge- Result!".
6. У випадку нестачі суддів, що володіють ліцензією суддівства в даному розділі, можливе скорочення бригади до 3 (трьох) осіб: Арбітра хорту та 2 (двох) Бокових суддів.
7. Для прискорення визначення оцінки виконання форми (кількість балів) учасника, заступнику Арбітру хорту дозволяється використовувати електронну обчислювальну техніку.
 
Стаття 8. Суддівство змагань в розділі "Форма"

1. Після команди учаснику "Приготуватися!" - "Begin!",  до початку виходу на змагальний майданчик, при оголошенні прізвища учасника, спортсмен підходить до краю хорту посередині між Боковими суддями обличчям до Арбітра хорту.
2. Сигнал спортсмену для заходу на хорт і вихід з хорту дає Арбітр підйомом руки вверх.
Після отримання сигналу про дозволення заходу на хорт, спортсмен робить уклін етикету, заходить на хорт, займає стартове місце початку форми приймаючи стійку етикету, самостійно починає, виконує і закінчує виконання форми прийняттям стійки етикету.
3. Після закінчення спортсменом виконання форми, Арбітр хорту подає команду "Рішення суддів!" - "Judge- Result!", і разом з Боковими суддями демонструє кількість балів учасника підняттям суддівської таблиці.
4. Суддівська таблиця для визначення оцінки учасників змагань в розділі "Форма" виготовляється з заламінованих листів паперу формату А-4, скріплених між собою канцелярською пружиною для відкидання, на яких зображені і послідовно скріплені цифри від 0 до 6, на таблиці також є позначка 0.25, 0.5, 0.75 балів.
5. Всі Бокові судді піднімаючи таблицю із цифрою (від 1 до 6) або з позначкою 0.25, 0.5, 0.75 балів, показують кількість балів спочатку заступнику Арбітра, який по черзі (починаючи з лівого ближнього кута), записує результат і виводить загальну оцінку всієї бригади, після глядачам, розвернувши таблицю обличчям в протилежну сторону.
6. Переконавшись що заступник Арбітра врахував всі оцінки суддів, Арбітр хорту дає команду "Стоп!" - "Stop!" закінчити і піднімає руку, сигналізуючи учаснику про вихід з хорту.
Після команди "Стоп!" - "Stop!" Боковим суддям дозволено опустити суддівські таблиці, а учасник спиною вперед підходить до краю змагального майданчика в тому місці, де заходив, робить традиційний знак поваги (покладення правого кулаку на серце з невеличним укліном голови) в напрямку столу Арбітра і виходить з хорту.
7. В парному розряді змагання оба учасники пари підходять до краю при заході на хорт і виході з хорту в місцях, напроти стартових місць форми. Стартові місця форм в парному розряді змагань в розділі "Форма", де спортсмени починають виконання форми, закінчують виконання форми, чекають в стійці етикету рішення суддів, знаходяться на стартових місцях як і в розділі "Двобій".
8. Якщо виконана форма не відповідає Правилам або мають місце якісь великі неточності в її виконанні, Арбітр має повноваження скликати Бокових суддів на оперативну суддівську нараду до офіційного винесення рішення, після чого Суддівська бригада виносить офіційне рішення суддівськими таблицями.
9. Якщо учасник /пара/ група дискваліфікуються, Суддівська бригада зараховує йому оцінку 0 балів або "Без оцінки!" - "Non-Ball!" і заносить її в офіційний протокол змагань.

Стаття 9. Механізм визначення оцінок суддями
 
1. Виконання форми повинне відповідати еталону та вимогам, наведеним у відповідних посібниках, підручниках та відеоматеріалах.
2. Для оцінки виконаної учасником форми, судді повинні дотримувати наступні принципи:
- процедура виконання форми повинна строго відповідати традиційним критеріям кожного формального комплексу і даним Правилам;
- під час виконання форми учасник повинен виявляти зібраність, концентрацію, рівновагу, правильні принципи подиху, серйозне відношення до форми, яку виконує, чітко виконувати базову техніку, її послідовність і рівні ударів та блоків;
- початок і закінчення кожної форми відбувається в "Стартовому місці форми".
3. Судді визначаються за двома критеріями та піднімають таблиці два рази додержуючи послідовність:
- після команди Арбітра хорту визначитися: ("Оцінка Техніки!") - "Technic-Result!", судді оцінюють технічний рівень виконання елементів - ПЕРША СУДДІВСЬКА ОЦІНКА "ЗА РІВЕНЬ ТЕХНІКИ";
- після сумування загальної оцінки за "рівень техніки" Арбітр хорту оголошує команду: ("Оцінка Сили!") - "Power-Result" надати оцінку за демонстрацію потужного силового виконання з прикладанням сили в необхідних місцях форми - ДРУГА СУДДІВСЬКА ОЦІНКА "ЗА КОНЦЕНТРАЦІЮ СИЛИ";
- Арбітр хорту разом із заступником підраховують загальну сумарну оцінку простим складанням балів за першу і другу вимогу виконання форми та оголошують учаснику і глядачам.
4. В парному та груповому розрядах виконання форм діють такі самі критерії оцінки по двом вимогам.
3. Форми, які є в програмі виконання на змаганнях, підрозділяються на 2 групи:
- обов'язкові форми «Обов'язкові»;
- форми на вибір «Вільні».
4. У залежності від кваліфікаційного рівня учасників (ранків) форми розділені на 3 категорії складності: початківська, категорія спортивного вдосконалення, майстерська категорія.
 
Стаття 10. Суддівські команди Арбітру хорту при суддівстві розділу "Форма"
 
Команда Арбітру
Зміст виконання
1.
"Begin!"
"Готуватись до початку!"
2.
"Judge- Result!"
"Рішення суддів!"
3.
"Technic-Result!"
"Рівень техніки!"
4.
"Power-Result!"
"Оцінка Сили!"
5.
"Stop!"
"Опустити таблиці!"
6.
"Non-Ball!"
"Без оцінки!"

Початківська категорія:
В початківській категорії змагаються спортсмени з 1 учнівського по 6 учнівський ранк. Також можуть брати участь особи, які не мають офіційного ранка хортингу, але знають і вміють виконувати обумовлені форми.
При складанні Положення про змагання формами початківської категорії можуть бути:
а) обов'язкові форми -
1. Форма "Перша захисна"/1З/, виконується під рахунок і самостійно.
2. Форма " Перша атакуюча"/1А/, виконується під рахунок і самостійно.
б) форма вільна на вибір -
3. Форма "Друга захисна"/2З/, виконується під рахунок і самостійно.
4. Форма " Друга атакуюча"/2А/, виконується під рахунок і самостійно.
Максимальна оцінка у початківській категорії - 4 балів.
Категорія спортивного вдосконалення:
В категорії спортивного вдосконалення змагаються спортсмени з 5 учнівського по 1 майстерський ранк.
При складанні Положення про змагання формами категорії спортивного вдосконалення можуть бути:
а) обов'язкові форми -
3. Форма "Друга захисна"/2З/, виконується під рахунок і самостійно.
4. Форма " Друга атакуюча"/2А/, виконується під рахунок і самостійно.
5. Форма "Третя захисна"/3З/, виконується під рахунок і самостійно.
6. Форма "Третя атакуюча"/3А/, виконується під рахунок і самостійно.
б) форма вільна на вибір -
7. Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
8. Форма "Інструкторська атакуюча"/ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
9. Форма "Майстерська захисна"/МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
10. Форма "Майстерська атакуюча"/МА/, виконується під рахунок і самостійно.
Максимальна оцінка у категорії спортивного вдосконалення - 5 балів.
Майстерська категорія:
В майстерській категорії змагаються спортсмени з 9 учнівського ранку і вище.
При складанні Положення про змагання формами майстерської категорії можуть бути:
а) обов'язкові форми -
7. Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
8. Форма "Інструкторська атакуюча"/ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
9. Форма "Майстерська захисна"/МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
10. Форма "Майстерська атакуюча"/МА/, виконується під рахунок і самостійно.
б) форма вільна на вибір -
9. Форма "Майстерська захисна"/МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
10. Форма "Майстерська атакуюча"/МА/, виконується під рахунок і самостійно.
11. Форма "Вища захисна"/ВЗ/, виконується самостійно без рахунку.
12. Форма "Вища атакуюча"/ВА/, виконується самостійно без рахунку.
Максимальна оцінка у майстерській категорії - 6 балів.
5. На національних та регіональних змаганнях серед молодших юнаків та дівчат проводяться кваліфікаційні змагання в розділі "Форма" в початківській категорії складності.
6. На національних змаганнях серед кадетів і кадеток, юніорів та юніорок проводяться кваліфікаційні змагання в розділі "Форма" в категорії спортивного вдосконалення.
7. На національних змаганнях серед молоді та дорослих та ветеранів всіх вікових груп проводяться кваліфікаційні змагання в розділі "Форма" в майстерській категорії складності.
8. При суддівстві змагань з форм Боковий суддя визначає оцінку шляхом вирахування з максимальної суми 6 (шість) балів, обумовленої кількості балів, які знімаються за помилки.
9. Помилки бувають наступних категорій:
а) технічні помилки;
- невірне виконання базової техніки, стійок, переміщень;
б) перекручування траєкторії форми й обумовлених рівнів виконання технічних дій;
- відхилення від обговореної схеми форми, недотримання кутів переміщень щодо основної осі, виконання технічних дій вище чи нижче необхідного рівня.
в) невиконання характерних рис даної форми;
- асинхронність рухів і подихів, недостатня концентрація, невідповідний напрямок погляду і вираз обличчя, неповне фокусування вигуків, невідповідність ритму і темпу виконання форми.
10. У залежності від ступеня помилки від максимальної оцінки віднімаються:
11. Дрібні помилки при виконанні форми.
За дрібні помилки та незначні зміни стосовно еталонного виконання знімається 0.25 або 0.5 бала.
Характерні дрібні помилки:
- не до кінця стиснуті кулаки;
- нечітко витриманий рівень виконання техніки;
- незначні розбіжності по довжині і висоті тих самих стійок;
- тихо і неакцентовано виконаний вигуків.
12. Значні помилки при виконанні форми.
За значні помилки при істотному відступі від еталонного виконання знімається 0.5 або 0.75 бала.
Характерні значні помилки:
- невірна швидкість виконання (занадто повільно чи занадто швидко);
- невірне початкове чи вихідне положення тулуба, голови або кінцівок;
- виконання удару чи блоку починається чи закінчується не в обговорених стійках;
- зайва напруга ніг у стійках і при переміщеннях,
- зайва напруга рук при виконанні ударів і блоків;
- при виконанні фронтальних ударів тулуб не працює;
- при виконанні блоку інша рука не закриває голову чи підборіддя;
- нестандартні положення рук при виконанні базової техніки;
- явна різниця між стійками, що мають однакову висоту;
- невірний темп чи ритм виконання;
- напрямок погляду не відповідає конкретним вимогам або тактичній схемі форми.
- не витримані тимчасові проміжки уповільнення, паузи, прикладання зусилля чи прискорення.
13. Грубі помилки при виконанні форми.
За грубі помилки при принциповому відхиленні від еталонного виконання знімається 0.75 бала або 1 бал.
Характерні грубі помилки:
- відсутність вигуків або виконання їх в необумовленому місці;
- зміна одного рівня виконання на іншій;
- заміна необхідної технічної дії на іншу;
- поворот тулуба при фронтальних ударах більш 450;
- занадто довгі чи широкі стійки;
- занадто короткі чи високі стійки;
- відсутність повороту корпусу при виконанні блоків;
- втрата рівноваги при виконанні форми;
- необгрунтована короткочасна зупинка в ході виконання форми (не більш 2 секунд);
- зміна обговореного напрямку виконання технічної дії під кутом 450 і більше;
- істотне відірвані п'ят обох ніг одночасно від підлоги, розбалансування тулуба при виконанні ударів і блокувань руками.
 
Стаття 11. Дискваліфікація

1. Учасник змагань або змагальна пара в розділі "Форма" дискваліфікується за визначенням команди "Non-Ball!" - "Без оцінки!" в наступних випадках:
- при виконанні іншої форми замість оголошеної;
- при зміні траєкторії техніки;
- при падінні на майданчик;
- при зупинці виконання форми більш ніж на 5 секунд;
- при довільній зміні форми;
- при запізненні більш ніж на 2 хвилини.
- при наявності обставин, при яких учасник не може продовжувати участь у змаганні.

Стаття 12. Підрахунок балів, визначення результатів виступів та розподіл зайнятих місць
 
1. Для підрахунку остаточного результату виступу в кожнім колі заступник Арбітра хорту простим складанням сумує суддівські оцінки всіх п'ятерих суддів за обидва показника: "За рівень техніки" та "Концентрацію сили", а потім ділить їх на п'ять /на кількість суддів/. Результат оголошується як остаточний.
Зразок робочого протоколу змагання в розділі "Форма":
 
Прізвище,
Ім'я
Арбітр Хорту
1 Кутовий
2 Кутовий
3 Кутовий
4 Кутовий
Сума балів
Оцінка
/---
/---
 
 
 
5
5
 
 
 
6
3
 
 
 
5
4
 
 
 
4
5
 
 
 
3
6
 
 
 
23
23
 
 
 
4,6
4,6
...
 
 
 
 
 
 
 
 
Складаються всі п'ять оцінок суддів за кожний показник. Наприклад:
 
"За рівень техніки" - "Technic-Result!"
 
5+6+5+4+3 = 23 бали, а потім поділяються на 5.
23:5 = 4,6 бала. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ спортсмена/ пари/ показової команди - 4,6 бала.
 
"За концентрацію сили" - "Power-Result!"
 
5+3+4+5+6 = 23 бали, а потім поділяються на 5.
23:5 = 4,6 бала. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ спортсмена/ пари/ показової команди - 4,6 бала.
Тепер складаються разом суми балів за обидва показника:
4,6 + 4,6 = 9,2 бала.
 
Кінцева оцінка виступу спортсмена - 9,2 бала.
 
2. Місця учасників визначаються після кожного кола відповідно до їхніх результатів у порядку вибуття.
3. У випадку появи однакових остаточних результатів місце визначається за наступними критеріями:
- менш високе місце займає учасник, який одержав меншу суддівську оцінку в даному колі;
- при однакових найменших оцінках перевагу має учасник, що одержав  найбільшу оцінку в даному колі.
4. У випадку рівності оцінок, зазначених вище, учасники виконують додаткові форми -  по одній вільній на вибір.
5. Додаткові форми повинні бути будь-якими з зазначених категорій, крім тих, котрі учасники вже виконували.
6. Після першого кола залишається 16 учасників, після другого 8 учасників, після третього 4 учасники, призери визначаються по сумі балів, набраних за три кола змагань. Учасники, які вибули в першому і другому колі, займають місця по такій же схемі.
7. Якщо сума остаточних результатів трьох кіл буде однаковою в двох учасників, то більш високе місце займає учасник, у якого вищий результат першого кола.
8. Якщо результати першого кола однакові, то учасники виконують додаткові форми.
9. Якщо остаточні результати за додаткові форми рівні, то учасники поділяють між собою призові місця.
10. У змаганнях з хортингу у розділі "Форма" виділяється та нагороджується перших шість місць, а у загальному заліку визначається вісімка призерів.