КАФЕДРА ХОРТИНГУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
Генеральний партнер Української федерації хортингу: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1 листопада 2017 року Українська федерація хортингу уклала офіційну угоду про спільну діяльність з Університетом державної фіскальної служби України. Предметом угоди є забезпечення спільної діяльності в досягненні високих спортивних досягнень з хортингу. Університет ДФС України буде надавати можливість участі спортсменів УФХ в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що проводяться за участю федерації.
Університет державної фіскальної служби України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет, розташований  у мальовничому місті Ірпінь за 25 км від Києва. Пройшовши непростий, але успішний шлях: технікум – коледж – інститут – академія – Національна академія –  Університет, – навчальний заклад із багаторічною історією став унікальним вищим навчальним закладом України початку третього тисячоліття. В університеті налагоджено конструктивні наукові зв’язки з рядом міжнародних організацій, навчальних і наукових установ Франції, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Росії, Хорватії, Словаччини, Чехії, Південної Кореї та інших країн. Викладачі університету беруть участь у педагогічному експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У виші діє координаційна рада, у функції якої входить супроводження й узагальнення результатів реалізації положень Болонської декларації.
  Офіційний сайт партнера: http://www.nusta.edu.ua/
Угода про спільну діяльність Національного університету державної фіскальної служби України та Української федерації хортингу

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ, ЩО СПІВПРАЦЮЮТЬ З УФХ

Партнер УФХ: Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного університету державної фіскальної служби України

1 листопада 2017 року Українська федерація хортингу уклала офіційну угоду про спільну діяльність з Університетом державної фіскальної служби України. Предметом угоди є забезпечення спільної діяльності в досягненні високих спортивних досягнень з хортингу. Університет ДФС України буде надавати можливість участі спортсменів УФХ в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що проводяться за участю федерації.
Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації створений відповідно до наказу від 24.04.2015 № 580 «Про введення в дію штатного розпису університету на 2015 року» на базі кафедри фізичного виховання і спорту та навчального спортивно-оздоровчого центру з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для силових структур, забезпечення національної безпеки й оборони України. У структуру інституту входить кафедра фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, на якій працює 15 працівників, з них 3 кандидати наук, професор, доцент, 8 старших викладачів, 3 викладачі та 1 старший лаборант; кафедра фітнесу рекреації та реабілітації, на якій працює 9 працівників, з них 3 кандидати наук, 2 професори, доцент, 2 старших викладача, 2 викладача, 1 провідний фахівець і 1 фахівець І категорії; Центр студентського спорту, навчально-тренувальний процес якого забезпечують 8 тренерів-викладачів, із них 3 заслужених тренерів України, 4 заслужених працівників фізичної культури і спорту, 2 майстри спорту України міжнародного класу і 8 майстрів спорту України, а також у Центр входить відділ підготовки водіїв транспортних засобів.
  Сторінка партнера в мережі інтернет: https://www.facebook.com/institutsport/

РЕКЛАМНИЙ БУКЛЕТ ННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЩОДО НАБОРУ АБІТУРІЄНТІВ У 2018 РОЦІ

КОЛЬОРОВИЙ РЕКЛАМНИЙ БУКЛЕТ ННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

ДОГОВІР про співпрацю Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України, Української федерації хортингу, Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
ПРОГРАМА науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України "НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ ХОРТИНГ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ" (термін виконання - 2017-2020 рр.)
КАФЕДРА ХОРТИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ
Свідоцтва про підвищення кваліфікації Єрьоменка Е.А. та Бойка В.Ф. щодо виконання випускної роботи "Розробка дистанційного курсу з дисципліни: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ" від 22 червня 2018 року

КАФЕДРА ХОРТИНГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Кафедра хортингу - національного виду спорту України працює у складі Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України. Проводить набір абітурієнтів для вступу в університет для отримання вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту.

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ХОРТИНГУ

БАКАЛАВР

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 01 "ОСВІТА"

Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"

Кваліфікація: "БАКАЛАВР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"

Спеціалізації:

1. "ХОРТИНГ"

2. "СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА"

3. "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ"

Форми навчання: денна та заочна

Оплата навчання: Плата за весь термін навчання, грн.

Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем  з нормативним терміном навчання 4 роки

2017/2018 навчальний рік

1. Денна форма: 30 420,00

2. Заочна форма: 20 420,00

2018/2019 навчальний рік

1. Денна форма: 35 320,00

2. Заочна форма: 24 220,00

Відхилення (±): Денна форма: +4 900,00; Заочна форма: +3 800,00

УМОВИ ВСТУПУ НА І КУРС

1. Наявність повної загальної середньої освіти.

2. ЗНО: 1. Українська мова. 2. Біологія.

3. Творчий конкурс (фізична підготовка).

Термін навчання: 3 роки, 10 місяців.

УМОВИ ВСТУПУ НА ІІ КУРС

1. Наявність диплома: молодший спеціаліст.

2. Фаховий іспит (фізична підготовка).

Термін навчання: 2 роки, 10 місяців.

 

Є можливість продовжити навчання на : "МАГІСТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"

 

МАГІСТР

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА

Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"

Кваліфікація: "МАГІСТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"

Спеціалізації:

1. "ХОРТИНГ"

2. "СПОРТИВНІ ЄДИНОБОРСТВА"

Форми навчання: денна та заочна

Орієнтовна оплата навчання: Плата за весь термін навчання, грн.

2017/2018 навчальний рік

1. Денна форма: 17 000,00

2. Заочна форма: 17 000,00

УМОВИ ВСТУПУ

Приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома.

Є можливість одночасно навчатися на іншій спеціальності в Університеті державної фіскальної служби України.

 

КАФЕДРА ХОРТИНГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Кафедра хортингу - національного виду спорту України працює у складі Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України. Проводить набір абітурієнтів для вступу в університет для отримання вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту. Є можливість одночасно навчатися на іншій спеціальності в Університеті державної фіскальної служби України.

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ХОРТИНГУ: БАКАЛАВР
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 01 "ОСВІТА"
Спеціальність: 017 "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"
Кваліфікація: "БАКАЛАВР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ"
Блоки навчальних дисциплін (спеціалізації):
1. "ХОРТИНГ"
2. "СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА"
3. "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ"

Форми навчання: денна та заочна
Оплата навчання: Плата вказана у гривнях за весь термін навчання (можлива оплата посеместрово та щорічно).
Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем з нормативним терміном навчання 4 роки
2017/2018 навчальний рік:
1. Денна форма: 30 420,00 грн.
2. Заочна форма: 20 420,00 грн.
2018/2019 навчальний рік:
1. Денна форма: 35 320,00 грн.
2. Заочна форма: 24 220,00 грн.
УМОВИ ВСТУПУ НА І КУРС
1. Наявність повної загальної середньої освіти.
2. ЗНО: 1. Українська мова. 2. Біологія.
3. Творчий конкурс (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 роки
УМОВИ ВСТУПУ НА ІІ КУРС
1. Наявність диплома: молодший спеціаліст.
2. Фаховий іспит (фізична підготовка).
Термін навчання: 3 роки.
Вартість навчання складає:
1. Денна форма: 26 490,00 грн. (за весь термін навчання).
2. Заочна форма 18 160,00 грн. (за весь термін навчання).
Офіційна сторінка кафедри хортингу Університету ДФС України у фейсбуці: https://www.facebook.com/worldhorting
  
 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ХОРТИНГУ (завантажити Microsoft Word)