Зміст навчального матеріалу для груп початкового рівня першого року навчання - 5 років

1.     Вступне заняття
 
Теорія (1 год.)
 
Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Загальні правила безпеки. Правила поведінки в кабінеті, закладі. Правила дорожнього руху. Основні положення хортингіста і пересування його на хорті. Правила спортивного етикету хортингу.
 
2. Загальнорозвиваючі вправи (25 год.)
 
Практичне заняття.
1. Стройові та порядкові вправи: дисциплінарні навички, шикування в шеренгу, застосування принципів етикету хортингу, загальне поняття про стрій та команди, повороти на місці та в русі, розмикання та змикання строю, зміни напрямку руху, зупинка під час руху.
2. Вправи, для підвищення функціонального стану тактильного аналізатора:
1). В.П. – руки всторони, пальці сильно розімкнені.
         1 – 5 – почерговий рух пальцями правої руки.
         6 – 10 – те ж лівою рукою.
2). В.П. – о.с.
         1 – руки в сторони
         2 – руки вперед, пальці розвести
         3 – 7 – почерговий рух пальцями рук
         8 – и.п.
3). В.П. – руки вперед.
         1 – 8 – швидке потирання долонь одна об іншу.
4). В.П. – руки перед грудьми, пальці розімкнені.
         1 – вказівний палець правої руки стикається з великим пальцем.
         2 – середній палець стикається з великим пальцем.
         3 – 4 – теж безіменний і мізинець
         5 – 8 – те ж, але в зворотній послідовності (мізинець з великим пальцем          безіменний з великим пальцем і т.д.)
         9 – 16 – те ж лівою рукою.
5). В.П. – Те ж, але пальці не тільки стикаються, але і виконують легке потирання один до одного.
6). Те ж, але виконується двома руками одночасно.
7). В.П. – руки перед грудьми, долоні одна напроти іншої.
Почерговий дотик правої руки, лівої долоні, в одній і іншій послідовності (великий, вказівний, середній, безіменний і мізинець – одна послідовність; мізинець, безіменний, середній, вказівний і великий пальці – інша послідовність).     
Потім – те ж лівою рукою.
8). В.П. – руки перед грудьми, долоні напроти одна одної.
1 – 5 – почергове зіткнення пальців однієї і іншої руки (великий палець правої руки з великим пальцем лівої руки, вказівний правою з вказівним лівій і т.д.) Після зіткнення пальці не розводити.
Можна супроводжувати речитативом: «пальчик до пальчика тук, тук, тук».
 
3. Допоміжні гімнастичні вправи:
 
- натягування ніг до самих кінчиків пальців стоп, зворотнє виведення їх у положення на п’яти;
-  «сонечко» (підготовчий рух до шпагату);
- «кільце», «кошик» (вправи на гнучкість);
- «гойдалка» (вправа на розвиток підйому);
- «Веселі жабенята» (легкі підстрибування у присіді).
3. Загальнорозвиваючі вправи гімнастичного типу: вправи без предметів і з предметами на місці та в русі; вправи з легким опором; ігрові вправи з партнером.
4. Комплекси гімнастичної зарядки та розминки: вправи на гімнастичній стінці, лаві, вис на жердині, різних додаткових пристосуваннях; стрибкові вправи.
3. Рухливі ігри загальнорозвиваючого та спеціально-прикладного характеру - ігри хортингу (38 год.)
 
Рухливі ігри досить важливі для всебічного розвитку дитини 5 років. Цінність їх не лише в тому, що вони розвивають рухи дітей, а й у тому, що спонукають п'ятирічних малят, які починають займатись хортингом, бути активними, діяльними, міркувати, досягати успіху. Рухливі ігри мають багато переваг перед гімнастичними вправами і незамінні для рухового розвитку дитини. Завдяки цим іграм увесь організм дитини втягується в роботу, в неї стає глибшим дихання, зміцнюється нервова система, виховуються такі риси характеру як дисциплінованість, стриманість, починають формуватися вольові якості.
 
Практичне заняття.
 
Рухливі ігри:
Ігри середньої рухливості. В іграх середньої рухливості беруть участь всі діти, але характер рухів спокійний: метання, ходьба, переступання через предмети ("Зозуля", "Море хвилюється"). До цих ігор належать всі хороводні ігри.
Ігри загальнорозвиваючого характеру. Ігри з використанням різних предметів: "Кільцекид", "Школа м’яча" тощо. Ігри несюжетного характеру - це вправи, в основу яких покладено дії з предметами: "Добіжи до прапорця", "Пролізь в обруч".
Ігри фізкультурно-розважальні. У грі "Хитра лисиця" є правило: "лисиця" виявляє себе лише після того, як діти тричі спитають: "Хитра лисице, де ти?". При цьому "лисиця" вибігає в центр кола і лише тоді починає ловити інших учнів. "Горобчики і кіт" - кіт у момент доторкання до учня, якого наздогнав, має настрибнути на нього як "справжній кіт".
До ігор спортивного характеру належать городки, волейбол, баскетбол (малим м'ячем), футбол, більшість з них вводяться у групи хлопчиків.
Ігри-естафети, які застосовуються в роботі з дітьми старшого дошкільного віку "передай тенісний м'яч", "зав'яжи вузилок", "добіжи і доторкнися".
До ігор-атракціонів належать ігри естафетного характеру з елементами змагань (стрибки на одній нозі - другу тримає товариш; закидання м’яча в рухому ціль; перетягування малого канату, ходьба довгими кроками хто скоріший) - "Бій півнів", "Пес". Їх доречно використовувати на заняттях з хортингу та спортивних святах закладу за участю батьків і глядачів.
Ігри хортингу спеціально-прикладного характеру з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами підсічки, зачепів, відхватів, підхватів; естафети з елементами боротьби і для розвинення фізичних якостей) - у цьму віці тілько на рівні ознайомлення.
Варіативність ігор: змінювати варіанти проведення гри можна і за допомогою використання наголівників; різних способів розподілення ролей: за допомогою лічилок; жеребкування; "стрілочки"; різноманітного обладнання: м’ячів різних розмірів, обручів, келгів, кубиків, шишок, сніжок, мішечків.
Рухові навички у метанні в ціль удосконалюються в іграх "Мисливці і зайці", "Влучити в обруч", але конкретизуються у вигляді різних зрозумілих і цікавих завдань. У грі "Влучити в обруч" пропонується влучити м’ячем у нерухому горизонтальну ціль, а у грі "Мисливці і зайці" - у ціль, що рухається. По суті, удосконалюється одна й та сама рухова навичка, але умови виконання різні.
Дозування і загальна тривалість рухливої гри учнів хортингу цієї групи 8 - 10 хв., кількість повторень 3 - 5 раз. У групі використовуються складні рухи і правила. У цьому віці велике значення мають ігри із застосуванням різноманітних предметів (м’ячів, обручів, скакалок). Важливий момент у керівництві грою - дозування рухів, особливо в іграх з бігом. Лазінням, стрибками. Загальна тривалість рухливої гри з бігом 10 - 12 хв. Рекомендується безперервний біг або підстрибування в іграх дозувати приблизно в розмірі: 25 - 30 секунд.
Рухливі ігри ускладнюються з метою: забезпечення стійкого інтересу у дітей до занять хортингом; спонукання дітей до удосконалення рухових вмінь і навичок, збагачення власного рухового досвіду; вирішення багатопланових розвивальних та виховних завдань; подальшого планування роботи.
 
4. Загальна та спеціальна фізична підготовка (60 год.)
 
Практичне заняття.
 
1. Вправи: біг, стрибок у довжину з розбігу. Біг виконується з високого старту.
Вправи на: втрату рівноваги; дотик ніг руками; торкання та підсічки ніг ногами; виштовхування за межі хорту; відрив партнера від опори. Гра в регбі за встановленими правилами з набивним м'ячем.
 
Вправи для м'язів плечового поясу
 
1. В.п. стоячи, ноги на ширині плечей, злегка зігнуті руки тримають набивний м'яч (повинен знаходитися на рівні грудей). Прогинаючися назад, ривком підкинути м'яч вгору-вперед, спіймати і покласти.
2. Упор лежачи.
3. Згинання та розгинання рук з положення в упорі лежачи на долонях.
У дітей 6-7 років найбільш інтенсивно вдосконалюються навички точних рухів. Цьому сприяють такі вправи, як метання в ціль, вправи з малими м'ячами (удари в підлогу, удари в стіну, підкидання і ловля м'яча з різними додатковими рухами), різноманітні складні маніпуляції з іншими дрібними предметами — палицями, обручами, кубиками і т. д. Ці вправи в подальшому сприяють кращому оволодінню технікою хортингу.
 
5. Навчання елементів базової техніки хортингу у стійці й у партері (80 год.)
 
Теорія (4 год.)
 
1. Правила поведінки учня під час занять, вимоги етикету хортингу. Поняття про техніку й тактику, їх взаємозв'язок і значення у спортивному тренуванні.
2. Класифікація та термінологія технічних прийомів хортингу. Раціональне використання та аналіз виконання технічних прийомів в різних ситуаціях двобою.
3. Основні положення хортингістів: ритуал, стійка, удари, блоки, захвати, пересування, заборонені прийоми, удари та захвати.
4. Основні технічні дії: в стійці - удари руками, ногами, кидки руками, ногами, нахилом, прогином, переворотом, збиванням, скручуванням; при боротьбі лежачи - перевороти на утримання, больові прийоми на руку, задушливі прийоми за допомогою одягу, задушливі прийоми руками.
 
Практичне заняття.
 
На кожному занятті з учнями хортинг 5 років повторюються вивчені рухи та вивчаються нові, закріпляються рухи в різних простих комбінаціях, спеціальних вправах та іграх хортингу, легких навчальних двобоях, переважно - без ударів з боротьбою.
 
Техніка прийомів у стійці
 
Страховки:
1. Падіння на спину зігнувши ноги, страховка двома долонями рук;
2. Падіння на бік зігнувши одну ногу, страховка однією долонею руки /лівої, правої/.
3. Страховка в перекиді вперед, страховка двома долонями рук;
4. Падіння на зігнуті руки із фронтальної стійки.
Базові стійки:
1. Стійка етикету;
2. Нижня позиція етикету;
3. Бойова стійка /лівостороння, правостороння/, основні параметри, варіанти використання у двобої.
Базові переміщення у двобої:
1. Підхід кроком вперед;
2. Відхід кроком назад.
 
Техніка рук
 
Блоки:
1. Верхній блок на місці й у переміщенні;
2. Нижній блок на місці й у переміщенні;
Удари:
1. Прямій удар у підборіддя на місці й у переміщенні;
2. Прямий удар у тулуб на місці й у переміщенні.
 
Техніка ніг
 
Блоки:
1. Блок гомілкою від бокового удару ноги в стегно.
Удари:
1. Прямий удар коліном /у стегно, у тулуб, у голову/ на місці й у переміщенні;
2. Прямий удар ногою /у тулуб, у голову/ на місці й у переміщенні.
 
Виведення з рівноваги
 
1. Звалювання з виведенням з рівноваги без допомоги ніг і з підсічкою захватом руки та шиї.
Захист: виставити ногу в бік ривка, нахилитися в бік нападу атакуючого, звільнитися від захвату викручуванням або ривком.
 
Техніка прийомів у партері
 
Знайомство з технікою партеру у двобої хортингу:
вивчення парних положень: на місці і в русі (партнер перебуває у положенні упору навприсядки на колінах і кистях); животом лежачи на партнері в чотирьох напрямках; спиною лежачи на партнері в чотирьох напрямках; знизу під партнером в чотирьох напрямках; різні варіанти стійок на партнері. У положенні лежачи - утримання, больові прийоми.
Основні положення двобою у партері:
1. Положення "ти зверху";
2. Положення "ти знизу";
3. Положення "ти збоку у захваті";
4. Положення "ти за спиною";
5. Положення "суперник за спиною";
6. Положення "ти у захваті ногами": - за шию; - за руку; - за ногу;
7. Положення "ти на колінах": - на одному, - на обох, - з упором рук.
 
Перевертання:
 
1. Захватом руки ривком або поштовхом.
Захист: виставити ногу або руку у бік ривка або повернутися груддю до атакуючого;
2. Захватом рук збоку.
Захист: розвести руки в боки, виставити дальню ногу вперед - вбік, повернутися грудьми до атакуючого, стати в стійку.
Контрприйом: переворот через себе; утримання з боку голови.
 
Утримання:
 
1. Збоку - із захватом тулуба; без захвату руки під плече, лежачи на животі; із зворотним захватом; висідом та ін.
Захист: упертися гомілкою та передпліччям в атакуючого; перевернутися на живіт.
Виходи з утримання: сідаючи, відпихаючи голову ногою; перевертаючи через себе;
зштовхуючи вперед через міст; викручуючися; вузлом ноги; за допомогою ноги;
з боку плеча; захоплюючи ближню руку ззовні; захоплюючи ближню руку зсередини. Захист: притиснути зігнуті руки і ноги до грудей, не дозволити атакуючому притиснутися грудьми і захопити руки; перевернутися на живіт, обвити ноги суперника.
Виходи: ривком вбік; викручуючися; обвити ногу.
 
6. Вивчення імітаційних форм хортингу (20 год.)
 
Практичне заняття.
 
Вивчення першої захисної форми хортингу
 
1. Форма "Перша захисна" /1З/ - «First Defensive Form» /1D/, під рахунок і самостійно.
Колективне синхронне виконання першої захисної форми всією групою учнів.
 
7. Заняття іншими видами спорту: плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін. (8 год.)
 
Теорія (2 год.)
1. Різноманітність видів спорту. Корисність занять різними видами спорту та принципи укріплення здоров.
2. Зв'язок інших видів спорту з хортингом. Комплексний підхід до спортивної підготовки у хортингу. Розвиток фізичних якостей іншими видами спорту.
Практичне заняття.
Дитяче регбі на м'якому покритті за спрощеними правилами.
Легка атлетика (прискорення 5 м, біг на 15, 30, 60 м).
Спортивні ігри (баскетбол малим м'ячем, футбол малим м'ячем, рухливі ігри).
Акробатика (виконання перекидів - вперед, назад, боком, найпростіших переворотів).
Гімнастика (лазання по низькій гімнастичній стінці, виконання висів та підтягувань на поперечці, різних стрибків через невисокі предмети та ін.).
Плавання (прості навчальні вправи під час відвідування дитячого басейну).
Дитячий батут (найпростіші стрибки).
Важка атлетика (вправи з легкими гантельками 300, 500 г, з дозованими навантаженнями).


 (533x222, 60Kb)