Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року

Вихованці повинні знати:

- орієнтуватися у спортивному залі, самостійно виконувати правила етикету хортингу та колективно порядкові перебудови, підтримуючи дисципліну на заняттях;
- поняття основ базової техніки хортингу, ударів та блоків руками та ногами по повітрю;
- значення впливу ранкової гімнастики, оздоровчих та загальнорозвиваючих вправ на організм людини;

вміти:

- працювати в групі уважно слухаючи педагога та підтримуючи дисципліну;
- правильно виконувати основні удари руками та ногами по повітрю;
- володіти елементами самостраховки при падіннях на підлогу хорту, перекидами вперед, назад та боком.
- координувати рухи, слідкувати за положенням тулуба, рук і ніг при переміщеннях.
 
 
Анимашки Животные                                                     Анимашки ЖивотныеАнимашки ЖивотныеАнимашки ЖивотныеАнимашки Животные