Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року

Вихованці повинні знати:

- термінологію хортингу у мережах програми;
- основні особливості рухів при виконанні базової техніки;
- розрізняти стилі ведення двобоїв та їх різновиди, розуміти принципи ударів та кидків;
- відмінні риси манери та техніки виконання показового виступу;

володіти:

- технікою виконання блоків та ударів руками та ногами по повітрю;

вміти:

- виконувати техніку ударів по повітрю та мішку (груші);
- вкладувати силу в основні кидки;
- виконувати основні технічні дії партеру;
- імпровізувати у двобої.