Перелік рекомендованої навчальної літератури для вихованців

1. Івашина Є.В., Ткачук Л.Ф., Абетка етикету спілкування: Для учнів 2-3в. - К.: Магістр-5, 1998. - 96 с.

2. Карпенчук С.Г., Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. I      ІЗМН, 1998. - 216 с.

3. Оржеховська В.М., Габора Л.І. Збереження репродуктивного здоров'ц неповнолітніх: Навч.-метод, посіб. /Оржеховська В.М./— К.: Тов. "ХІК", 2004. — 124 с.

4. Правда про алкоголь та куріння. — К.: Київський міський центр здоров'я, 2007. - 24 с.

5. Професійне самовизначення старшокласників: Метод, посіб. / Упоряд, Л.Шелестова. — К.: Вид. дім. "Шк. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

6. Рухливі, веселі, винахідливі. Дитячі ігри та розваги / Упорядник І   М Лксельруд. — К.: Богдана, 1995. — 136 с.

7. Федорченко Т. Є. Кроки до здоров’я (профілактика вживання неповнолітніми наркотичних речовин): [навч.-метод. посібник] / Т. Є. Федорченко/ за заг. ред.. В.М. Оржеховської. – К. : ПП “Медіана”, 2003. - 160 с.

8. Хочу і можу бути здоровим. / Робочі зошити для учнів 1-4 класів. [Федорченко Т. Є., Габора Л. І., Козоріз С. О., Крикун Л. А.]  – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2007. – 125 с.

9. Щербань П.М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч посіб. /П.М. Щербань/ — К.: Вища школа, 2006. — 191 с.

Перелік онлайн-ресурсів, рекомендованих для вихованців

http://www.4uth.gov.ua/  – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ)

http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей

http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ)

http://www.ukrbook.net/  – веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова (Київ)

http://www.mysl.lviv.ua/ – веб-сайт „Країна міркувань”