Викладання хортингу в дошкільних навчальних закладах

Офіційний сайт Федерації дошкільного хортингу України: http://hortingkids.com/
Президент Федерації дошкільного хортингу України
Каргіна Альона Анатоліївна, 09.02.1990 р.н.
аспірант лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України,
кандидат у майстри спорту України з хортингу
Адреса і контакти:
07400 Київ, вул. Іванова, 32.
Тел: +38-093-701-99-25 моб.
E-mail: hortingkidss@gmail.com
Офіційний сайт: hortingkids.com
 
Віце-президент Федерації дошкільного хортингу України
Буравель Світлана Анатоліївна, 11.02.1989 р.н.
кандидат у майстри спорту України з хортингу
Адреса і контакти:
74800 м. Київ, вул. Набережна, 23 - 8.
Тел: +38-093-701-99-25 моб.
E-mail: hortingkidss@gmail.com
 
Віце-президент Федерації дошкільного хортингу України
Назаренко Станіслав Юрійович, 14.03.1973 р.н.
Освіта вища: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, магістр
кандидат у майстри спорту України з хортингу
Місце проведення тернувань: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 22, корп. 2.
Адреса і контакти:
74800 м. Черкаси, вул. Набережна, 23 - 8.
Тел: +38-093-653-79-08 моб.
E-mail: hortingkidss@gmail.com
 

 
СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ ФЕДЕРАЦІЇ ДОШКІЛЬНОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ
 

 
ВІДЕО: Хортинг у ДНЗ № 40 "Посмішка" м. Бахмут Донецької області. Методист - Оксана Коваленко. Впровадження національного виду спорту хортинг зі старшими дошкільнятами. 15.11.2017

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ХОРТИНГ
для дітей 3 - 6 (7) років дошкільних навчальних закладів

У відповідності до чинного законодавства України, права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України "Про освіту" (1060-12), Законом України "Про дошкільну освіту" (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001) та іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, в яких відображені мета і завдання, необхідні дії суспільства і держави щодо задоволення прав дитини. Згідно таких актів держава піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини, виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини та розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Робота оздоровчого гуртка українського національного виду спорту хортинг у відповідності до законодавства є фізкультурно-оздоровчою діяльністю, що направлена на зміцнення здоровья дітей та забезпечення умов для гармонійного розумового та інтелектуального розвитку.

Спираючись на поставлені завдання, дана навчальна програма гурткової роботи "ХОРТИНГ" для дітей 3-6 (7) років дошкільних навчальних закладів (далі за текстом - Програма) забезпечує цілісний оздоровчий та виховний процес, спрямований на:
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.
Дошкільний вік є базовим етапом фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Базова програма "Я у Світі" - третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань.

НАУКОВА СТАТТЯ

Острянська О. А. Використання педагогами театралізованої діяльності як засобу соціалізації старших дошкільників (на прикладі гуртка з валеологічного хортингу)

Острянська Олена Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України
Е-mail: elena.ostryanskaya@ukr.net

 

 


   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СТАТТІ ТА ПРОГРАМА ВИКЛАДАННЯ ХОРТИНГУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ   

Оздоровчий хортинг як впливовий засіб і метод фізичного виховання дитини
Загальні засади програми навчання з хортингу для дошкільних навчальних закладів
Єдність фізичного і психічного розвитку вихованця гуртка хортингу дитячого садка
Діхтяренко З.М. Викладання хортингу в дошкільному навчальному закладі. План-конспект першого тренування (діти 2 – 3 роки) 20 хв.
Діхтяренко З.М. Викладання хортингу в дошкільному навчальному закладі. План-конспект першого тренування (діти 4 – 5, 6 міс.) 30 хв.
Діхтяренко З.М. Викладання хортингу в дошкільному навчальному закладі. План-конспект першого тренування (діти 5, 7 міс. – 6 (7) років) 35 хв.
Загальнофізична підготовка дітей на прогулянці
Ранкова гімнастика
Рекомендації для організації оздоровчого бігу з дітьми
Зразковий комплекс вправ для виправлення постави і профілактики її порушень у дітей 5-7 річного віку
Організація самостійної рухової діяльності дітей
Релаксація та психологічні настрої дітей для відновлення організму
Засоби хортингу для фізичного виховання дітей дошкільного віку: гігієнічні фактори, сили природи, фізичні вправи
Використання нетрадиційного обладнання на фізкультурних заняттях з хортингу для дітей дошкільного віку
Використання музики на заняттях гуртка хортингу при роботі з дітьми дошкільного віку
Залучення дитини до світу спорту і організація спортивно-оздоровчих занять
Загальні принципи виховання і розвиток дитини дошкільного віку засобами хортингу
Спільні заняття спортом дітей і батьків
Інвентар і місце для занять оздоровчим хортингом для дітей дошкільного віку
 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

Розділ навчальної програми «Хортинг. Початковий рівень» розрахований на 216 годин на рік, 6 годин на тиждень для вихованців віком 5 років (старша група дошкільного навчального закладу), що не мають ніякого досвіду у виді спорту хортинг. Кількісний склад гуртка 15-20 вихованців. Програма початкового рівня спрямована на загальний розвиток та оздоровлення учнів, виявлення здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до хортингу.
 

Перший рік навчання - 5 років (перший клас гуртка)

 
Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року

Другий рік навчання - 6-7 років (другий клас гуртка)

Заняття молодшої групи другого року навчання початкового рівня проводяться тричі на тиждень, по дві години. Програмою передбачено подальше вивчення рухів рук і ніг, розвиток фізичних якостей, вивчення нескладних елементів двобою у партері.
 
Складання контрольних нормативів для учнів 6-7 років із: ЗФП, СФП та технічної підготовки
Вимоги до знань та вмінь вихованців по закінченні навчального року

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

Програма основного рівня розрахована на чотири роки навчання. Кількість годин на тиждень у 1-му і 2-му роках навчання – 6, кількість годин на навчальний рік – 216. Кількість годин на тиждень у 3-му і 4-му роках навчання – 9, кількість годин на навчальний рік – 324. Програма основного рівня передбачає розширення і  поглиблення знань, умінь та навичок юних хортингістів, набутих за програмою базової технічної і тактичної підготовки з хортингу початкового рівня навчання; підготовку гуртківців до участі в спортивних змаганнях різного рівня, виконання помірних тестів з хортингу; демонстрацію показових виступів. Кількісний склад гуртка 12-15 вихованців. Хортинг, як оздоровча система та практика прийомів самозахисту, посідає значне місце на даному періоді основного рівня навчання. Він викликає позитивні емоції радості буття, збагачує досвід дитини різноманітністю рухів і пластики на тренуваннях. Значне місце відводиться вивченню вправ ігровими методами та спеціальними вправами хортингу. Під час занять категорично не допускається перевантаження дитини. Особливо слід стежити за її диханням під час виконання загальнорозвиваючих вправ та техніки хортингу. На кожному занятті повторюються вивчені рухи й вивчаються нові комбінації та прийоми у стійці і у партері.


Перший рік навчання - 8-9 років (третій клас гуртка)

Зміст навчального матеріалу для груп основного рівня першого року навчання - 8-9 років

  

Вірш для групи хортингу дитячого садка "Хто у книжечці дивився, де наш хортинг народився?"