АНОТАЦІЯ програми курсу "Фізична культура і здоров’я" (спеціалізація – хортинг)

Програма курсу "Загальна фізична підготовка" складена відповідно до завдань і положень законів України про освіту, про фізичну культуру і спорт, Національної доктрини розвитку культури і спорту з урахуванням специфіки навчального закладу, спеціалізації хортинг; спрямована на вирішення завдань підготовки молодшого спеціаліста фізичного виховання згідно з ОПП і ОКХ.

Мета викладання дисципліни:

Оволодіння основами техніки і тактики хортингу: загальнорозвиваючими та спеціальними вправами хортингіста, технікою нанесення ударів руками, ногами, боротьби в партері; розвитку фізичних якостей, які необхідні для виконання ІІІ спортивного розряду та 7-8 ранку.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Вивчення теоретичних, методичних, практичних питань, які  пов'язані з основними хортингу.
2. Оволодіння технікою і тактикою хортингу, необхідною для виконання ІІІ спортивного розряду та 7-8 ранку.

Міжпредметні  з’вязки

           Предмет «Фізична культура і здоров’я», спиратися на знання з предметів практичного циклу (гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри), медико-біологічного циклу (анатомія, фізіологія, лікувальна фізична культура), спеціально-теоретичного циклу (основи теорії і методики фізичної культури і спорту, біомеханіка, організація фізичної культури і спорту).

Вимоги до знань і умінь студентів:

Знати:

 

1.     Основні завдання хортингу, методичні особливості та засоби хортингу.

2.     Історію, ідеологію та принципи хортингу.

3.     Сутність і значення термінології хортингу.

4.     Запобіжні заходи проти травм.

5.     Методику укладання та навчання загальнорозвиваючих вправ.

 

Вміти:

 

1. Володіти термінологією хортингу.
2. Використовувати базові тактичні знання у поєдинку.
3. Виконувати базові удари руками, ногами та дії в партері.
4. Використовувати страхування, самострахування під час виконання технічних елементів.
5. Виконувати обов'язки бокового судді на змаганнях з хортингу.
6. Виконувати вправи для розвитку фізичних якостей.
7. Проводити стройові вправи, загальнорозвиваючі вправи для різних м'язових груп та спеціальні вправи хортингіста.
8. Проводити загальну і спеціальну розминку.
9. Проводити ігри, естафети з елементами хортингу.
10. Виконувати вимоги ІІІ спортивного розряду.
11. Виконувати вимоги 7-8 ранку хортингу.