ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з дисципліни «Фізична культура і здоров’я» (спеціалізація: ХОРТИНГ) відповідно до навчального плану та ОПП 2011 р. Підготовка за спеціальністю 5.01020101 «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини»

 

 

Назва розділів і тем

Кількість годин тем і розділів

І курс

 

Лекції

практичні

методичні

Навчальна практика

СРС

 
 

Модуль І

52

4

36

6

4

2

 

Вступ. Історія розвитку хортингу. Задачі та засоби

4

2

 

 

 

2

 

Термінологія хортингу

6

2

2

2

 

 

 

Організація місць занять, інвентар, обладнання спортивного залу. Техніка безпеки в залі

2

 

2

 

 

 

 

Загальнорозвиваючі вправи

8

 

6

 

2

 

 

Комплекси спеціальних вправ хортингіста

6

 

4

2

 

 

 

Ритуал початку та кінця заняття

2

 

2

 

 

 

 

Стройові вправи

2

 

2

 

 

 

 

Вправи атлетичної гімнастики. Розвиток сили

6

 

6

 

 

 

 

Акробатичні вправи. Вправи для розвитку спритності

10

 

6

2

2

 

 

Вправи легкої атлетики. Швидкіть витривалість

6

 

6

 

 

 

 

Модуль ІI

52

2

36

6

6

2

 

Ігри, естафети

10

 

8

 

2

 

 

Проведення стройових вправ

4

 

2

 

2

 

 

Складення і проведення комплексів ЗРВ.

8

 

4

2

2

 

 

Виконання ударів з поєднанням з диханням

6

 

6

 

 

 

 

Поняття про техніку ударів руками і ногами  у хортингу та їх значення

14

2

8

2

 

2

 

Удосконалення  техніки ударів  рук

10

 

8

2

 

 

 

Модуль ІII

52

0

44

6

0

2

 

Удосконалення техніки ударів ногами

8

 

6

2

 

 

 

Вправи на розвиток швидкості

10

 

10

 

 

 

 

Вправи на розвиток гнучкості

10

 

10

 

 

 

 

Навчання захистів, больових  та удушливих  прийомів

14

 

10

2

 

2

 

Основні принципи виконання кидків у хортингу, як в стійці так і у партері

10

 

8

2

 

 

 

Всього

156

6

116

18

10

6