Модуль I

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1.1. Вступ. Історія виникнення і розвитку хортингу. Завдання та засоби.

Предмет і задачі дисципліни "Фізична культура і здоров’я" в коледжі.  Історичний огляд розвитку хортингу. Місце хортингу в сучасному світі єдиноборств та системі фізичного виховання. Задачі та засоби хортингу. Методичні особливості хортингу.

1.2. Термінологія хортингу.

Характеристика, значення термінології хортингу. Вимоги до термінології. Способи утворення термінів. Групи термінів. Правила скорочення. Форми запису загальнорозвиваючих вправ.

II. МЕТОДИЧНІ ЗАНЯТТЯ

2.1. Термінологія хортингу.

Поглиблене вивчення термінології хортингу. Відмінність різних методів утворення термінів. Позитивні і негативні риси методів утворення термінів. Розбір термінології загальнорозвиваючих вправ.

2.2. Складення комплексів спеціальних вправ хортингіста.

Зміст та значення спеціальних вправ хортингіста, їх місце у підготовці спортсмена до змагань.

2.3. Акробатичні вправи.

Різновиди акробатичних вправ. Їх задачі та місце у підготовці хортингіста, загальнорозвиваюче значення. Розгляд акробатичних вправ як способу розвитку спеціальних якостей хортингіста.
 

ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

3.1. Термінологія хортингу.

Навчитись демонструвати удари відповідно до їх назви та класифікувати за видами, тактичним призначенням та способом нанесення.

3.2. Організація місць занять, інвентар, обладнання спортивного залу. Техніка безпеки в спортивному залі.

Навчитись правильно організовувати місце тренувань з хортингу. Розяснити значення техніки безпеки та наслідків до яких призводить порушення техніки безпеки.

3.3. Загальнорозвиваючі вправи.

Навчитись виконувати та проводити загальнорозвиваючі вправи, навчитись їх  класифікувати. Ознайомитись з засобами навчання ЗРВ на практиці. Методика складання та проведення комплексів ЗРВ. Дозування ЗРВ. Методика виправлення помилок. Способи проведення ЗРВ: звичайний, прохідний та потоковий.

3.4. Комплекси спеціальних вправ хортингіста.

Зміст та значення спеціальних вправ хортингіста, їх місце у підготовці спортсмена до змагань.

3.5. Ритуал початку та кінця заняття.

Вивчення ритуалу початку і завершення заняття, ритуал початку і завершення поєдинку, вітання зі спортсменами, тренерами, суддями.

3.6. Стройові вправи.

Вивчення основних груп стройових вправ: шикування, перешикування, повороти на місці, стройові прийоми в русі.

3.7. Вправи атлетичної гімнастики. Розвиток сили.

Навчитись правильно виконувати та підбирати вправи для розвитку силових якостей. Навчитись підбирати вправи для окремих груп мязів.

3.8. Акробатичні вправи. Вправи для розвитку спритності.

Вивчення різновидів акробатичних вправ. Їх задачі,  місце у підготовці хортингіста та загальнорозвиваюче значення. Розгляд акробатичних вправ як способу розвитку спеціальних якостей хортингиста.

3.9. Вправи легкої атлетики. Вправи на розвиток швидкості та витривалості.

Виконувати бігові вправи: крос 2000 – 3000 м., прискорення 30 – 60 м., стрибок з місця в довжину, стрибок з місця в гору, штовхання ядра.

IV. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

 

4.1. Загальнорозвиваючі вправи.

Демонстрація практичних вмінь оволодіння методикою навчання і проведення окремих ЗРВ, комплексів ЗРВ різноманітними способами, методикою виправлення помилок.

4.2. Акробатичні вправи. Вправи для розвитку спритності.

Самостійне проведення різновидів акробатичних вправ. Розвиток спеціальних якостей хортингіста за допомогою акробатичних вправ.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

 

5.1. Історія розвитку хортингу. Завдання та засоби хортингу.

5.2. Ознайомлення з правилами змагань з хортингу (усі розділи).