Модуль II

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1.1. Поняття про техніку ударів руками і ногами  у хортингу та їх значення.

Характеристика ударів руками і ногами за їх видами, способами нанесення, тактичним призначенням.

II. МЕТОДИЧНІ ЗАНЯТТЯ

2.1. Складення і проведення комплексів.

Класифікація ЗРВ — методичний розбір. Засоби навчання ЗРВ. Методика складання та проведення комплексів ЗРВ. Дозування ЗРВ. Методика виправлення помилок. Способи проведення ЗРВ: звичайний, прохідний та потоковий.

2.2. Поняття про техніку ударів руками і ногами у хортингу та їх значення.

Поглиблене вивчення ударів руками і ногами у хортингу. Детальний розбір техніки нанесення ударів. Переваги окремих ударів в залежності від тактичної ситуації.

2.3. Удосконалення техніки ударів руками.

Детальний розбір техніки ударів руками. Активний захист за допомогою ударів руками. Отримання переваги у поєдинку за допомогою ударів руками. Методика навчання техніці ударів руками.

ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

3.1. Ігри, естафети.

Ігри та естафети з елементами хортингу. Імітаційні ігри. Навчитись підбирати ігри та естафети для розвитку окремих фізичних якостей, або з метою підвищення рівня загальної фізичної підготовки: регбі, футбол, «плечики», «пуш – пуш» та їх різновиди.

3.2. Проведення стройових вправ.

Самостійне проведення основних груп стройових вправ: шикування, перешикування, повороти на місці, стройові прийоми в русі.

3.3. Складення і проведення комплексів ЗРВ.

Навчитись виконувати та проводити загальнорозвиваючі вправи, навчитись їх  класифікувати. Ознайомитись з засобами навчання ЗРВ на практиці. Методика складання та проведення комплексів ЗРВ. Дозування ЗРВ. Методика виправлення помилок. Способи проведення ЗРВ: звичайний, прохідний та потоковий.

3.4. Виконання ударів з поєднанням з диханням.

Навчитись правильному диханню при нанесенні ударів руками, ногами, кидках, больових та задушливих прийомів.

3.5. Поняття про техніку ударів руками і ногами  у хортингу та їх значення.

Поглиблене вивчення ударів руками і ногами у хортингу. Детальний розбір техніки нанесення ударів. Переваги окремих ударів в залежності від тактичної ситуації.

3.6. Удосконалення  техніки ударів рук.

Детальний розбір техніки ударів руками. Активний захист за допомогою ударів руками. Отримання переваги у поєдинку за допомогою ударів руками. Методика навчання техніці ударів руками.

 IV. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

4.1. Ігри, естафети.

Самостійне проведення ігор та естафет з елементами хортингу. Імітаційні ігри: регбі, футбол, «плечики», «пуш – пуш» та їх різновиди.

4.2. Стройові вправи.

Самостійне проведення стройових вправ: шикування, перешикування, повороти на місці, стройові прийоми в русі.

4.3. Складення і проведення комплексів ЗРВ.

Самостійне проведення загальнорозвиваючих вправ, їх  класифікація. Засобами навчання ЗРВ на практиці. Методика складання та проведення комплексів ЗРВ. Дозування ЗРВ. Методика виправлення помилок. Способи проведення ЗРВ: звичайний, прохідний та потоковий.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

5.1. Поняття техніки ударів руками і ногами у хортингу та їх значення.