Модуль III

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1.1. Основні положення хортингістів: ритуал, стійка, удари, блоки, захвати, пересування, заборонені прийоми, удари та захвати.

Основні технічні дії: в стійці - удари руками, ногами, кидки руками, ногами, нахилом, прогином, переворотом, збиванням, скручуванням; при боротьбі лежачи - перевороти на утримання, больові прийоми на руку, задушливі прийоми за допомогою одягу, задушливі прийоми руками.

1.2. Види тактики. Найпростіша тактична підготовка технічних дій. Розбір положень, з яких той чи інший прийом виконується легше. Розбір техніки й тактики тренувальних двобоїв.

1.3. Значення та роль планування, обліку та контролю в управлінні навчально-тренувальним процесом. Види планування: перспективне, поточне, оперативне.

Періодизація навчально-тренувального процесу. Терміни, завдання, зміст періодів та етапів підготовки. Індивідуальні та групові плани тренування в хортингу.

1.4. Суддівство змагань. Оцінки прийомів. Визначення переможця. Заборонені удари, захвати та прийоми. Попередження і дискваліфікація. Хорт. Склад суддівської колегії. Обов'язки кожного судді. Спортивна форма, жести та команди судді. Cуддівство змагань у розділах: форма, показовий виступ. Оформлення результатів ходу та результатів змагань. Особливості організації та проведення короткотривалих змагань.

II. МЕТОДИЧНІ ЗАНЯТТЯ

2.1. Удосконалення техніки ударів ногами.

Детальний розбір техніки ударів ногами. Активний захист за допомогою ударів ногами. Отримання переваги у поєдинку за допомогою ударів ногами. Ударна техніка ніг як спосіб утримання дальньої дистанції. Методика навчання техніці ударів ногами.

2.2. Навчання захистів, больових  та удушливих  прийомів.

Поглиблене вивчення різновидів больових та задушливих прийомів. Способи переведення поєдинку у партер з подальшим виконанням больового або задушливого прийому. Методика навчання больовим та задушливим прийомам.

2.3. Основні принципи виконання кидків у хортингу.

Поглиблене вивчення різновидів кидків і звалювань у хортингу. Кидки як спосіб переведення поєдинку в партер. Способи виконання кидків у хортингу Методика навчання кидків у хортингу.

ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

3.1. Удосконалення техніки ударів ногами.

Детальний розбір техніки ударів ногами. Активний захист за допомогою ударів ногами. Отримання переваги у поєдинку за допомогою ударів ногами. Ударна техніка ніг як спосіб утримання дальньої дистанції. Методика навчання техніці ударів ногами.

3.2. Вправи на розвиток  швидкості.

Навчитись виконувати та підбирати вправи для розвитку загальної та спеціальної швидкості.

3.3. Вправи на розвиток гнучкості.

Навчитись виконувати та підбирати вправи для розвитку загальної гнучкості, та гнучкості окремих суглобів.

3.4. Навчання захистів, больових  та удушливих  прийомів.

Вивчення різновидів больових та задушливих прийомів. Спосиби переведення поєдинку у партер з подальшим виконанням больового або задушливого прийому. Методика навчання больовим та задушливим прийомам.

3.5. Основні принципи виконання кидків у хортингу.

Вивчити різновиди кидків і звалювань у хортингу. Кидки як спосіб переведення поєдинку в партер. Способи виконання кидків у хортингу Методика навчання кидків у хортингу.

IV. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

4.1. Підготовка тренера до проведення настанови на двобій у хортингу. Значення майбутнього двобою. Попереднє вивчення індивідуальних техніко-тактичних прийомів суперника. Характеристика суперника. Особливості тактичної побудови двобою, сильні та слабкі сторони захисту суперника. Тактичний план на повне змагання. Завдання на окремий двобій. Можливі зміни тактичного плану у ході двобою.

4.2. Використання тренером міжраундової перерви для внесення поправок в технічні і тактичні дії спортсмена, виходячи з конкретних обставин першого раунду двобою.

Роль капітана команди у здійсненні тактичного плану у командних змаганнях.

4.3. Розбір і аналіз проведеного двобою. Позитивні та негативні моменти у ході двобою. Висновки щодо проведеного двобою. Загальна оцінка виступу на змаганні. Причини успіху або невиконання завдань.

4.4. Проведення наглядів за учнями. Лікарський контроль та самоконтроль під час занять хортингом. Самоконтроль, його значення і зміст. Об'єктивні дані самоконтролю: зріст, маса тіла, динамометрія, спірометрія, артеріальний тиск. Суб'єктивні дані самоконтролю: самопочуття, сон, працездатність, настрій. Щоденник самоконтролю. Заходи щодо попередження перевтоми. Значення активного відпочинку для юних хортингістів.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

5.1. Вивчення тематики самостійних робіт.
5.2. Вивчення програмного матеріалу, методичних рекомендацій.
5.3. Виконання домашніх завдань, вивчення програмного матеріалу.
5.4. Розвиток фізичних якостей, удосконалення техніки хортингу.
5.5. Організація та проведення змагань.
5.6. Навчання захистів, больових та удушливих прийомів.