Модуль III

I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

1.       Методичний розбір уроку як основної форми проведення занять. Розібрати задачі які можуть бути вирішені під час уроку, організація діяльності на уроці, форми проведення уроку.

2.       Проведення підготовчої частини уроку. Навчитись проводити підготовчу частину уроку, загальну та спеціальну розминку, складати комплекси ЗРВ та СРВ залежно від задач уроку.

3.       Проведення учбових занять з хортингу. Навчитись проводити заняття з хортингу в цілому: провести розминку відповідно до задач уроку, підібрати методи вирішення поставлених на уроці задач, провести заключну частину, комплекс для відновлення дихання і приведення організму займаючихся до нормального стану.  

 

II. МЕТОДИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

1.       Методичний розбір уроку як основної форми проведення занять. Розібрати задачі які можуть бути вирішені під час уроку, організація діяльності на уроці, форми проведення уроку.

 

 

III. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

 1. Методика проведення бойової практики. Вивчити методи проведення занять з бойової практики.
 2. Проведення імітаційних поєдинків. Навчитись використовувати імітаційні поєдинки з метою підвищення технічної і тактичної майстерності.
 3. Удосконалення техніки і тактики ведення бою зі зміною стійки. Навчитись використовувати зміни стійки для отримання переваги над суперником.
 4. Методичний розбір уроку як основної форми організації і проведення занять. Розібрати задачі які можуть бути вирішені під час уроку, організація діяльності на уроці, форми проведення уроку.
 5. Проведення підготовчої частини уроку. Навчитись проводити підготовчу частину уроку, загальну та спеціальну розминку, складати комплекси ЗРВ та СРВ залежно від задач уроку.
 6. Проведення учбових занять з хортингу. Навчитись проводити заняття з хортингу в цілому: провести розминку відповідно до задач уроку, підібрати методи вирішення поставлених на уроці задач, провести заключну частину, комплекс для відновлення дихання і приведення організму займаючихся до нормального стану.  

 

IV. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

 

 1. Методичний розбір уроку як основної форми організації і проведення занять. Розібрати задачі які можуть бути вирішені під час уроку, організація діяльності на уроці, форми проведення уроку.
 2. Проведення підготовчої частини уроку. Навчитись проводити підготовчу частину уроку, загальну та спеціальну розминку, складати комплекси ЗРВ та СРВ залежно від задач уроку.
 3. Проведення учбових занять з хортингу. Навчитись проводити заняття з хортингу в цілому: провести розминку відповідно до задач уроку, підібрати методи вирішення поставлених на уроці задач, провести заключну частину, комплекс для відновлення дихання і приведення організму займаючихся до нормального стану.  

 

V. КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

 

1. Основи техніки і методика навчання техніці хортингу.

2. Види підготовки у хортингу і основи тренувального процесу.

 

Підсумкова оцінка складається з оцінки знань:

·         теорії і методики в обсязі пройденого матеріалу;

·         складання конспекту окремих частин уроку;

·         вмінь в проведенні окремих частин уроку;

·         володіння термінологією хортингу;

·         демонстрація показової техніки.

 

Формою підсумкового контролю є іспит.

                                             

VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА

.

 1. Методи організації занять з бойової практики
 2. Урок як основна форма організації і проведення занять.
 3. Задачі підготовчої частини уроку
 4. Скласти комплекс ЗРВ з набивним м’ячем
 5. Розкрити зміст спеціальної розминки
 6. Форми проведення занять з хортингу.
 7. Вимоги до місця проведення занять з хортингу.
 8. Техніка безпеки під час занять з хортингу