Орієнтовний матеріал для роботи у групах навчальної практики з техніки та методики навчання спеціальної базової підготовки ІV семестру (2 курс навчання)

Вдосконалення стійки хортингіста, пересувань, захватів та звільнень від них; вироблення "почуття дистанції", "почуття часу".

Рухливі ігри: загальнорозвиваючого, спеціально-прикладного характеру, з техніко-тактичним ухилом.

Техніка прийомів у стійці

Базові переміщення у двобої:

Фронтальна стійка:

1. Атака суперника в стрибку з ударом рукою /прямий, боковий, знизу/;

2. Атака суперника в стрибку з ударом ногою /коліном, стопою, гомілкою/.

Техніка захватів і звільнень:

1. Захват кисті;

2. Захват стопи.

Техніка рук:

Блоки відкритою долонею (техніка другого раунду хортингу):

1. Відкидаючий середній, нижній блок на місці й у переміщенні, варіанти контратак;

Захисти від ударів в рукавицях (техніка першого раунду хортингу):

1. Захист уходом. З переміщенням назад, вправо-назад, вліво-назад, вліво, вправо, вліво-вперед, вправо-вперед; з розривом дистанції, з відходом з лінії атаки та скороченням дистанції.

2. Захист підставкою. Забезпечення захисту долонею (відкритою або в кулаку); плечем; передпліччям. Захисти підставками на ближній, середній, дальній дистанції.

3. Захист відбивом. Удар по кінцівці суперника, яка наносить удар; зміна направлення удару суперника; відкритою або зтиснутою у кулак рукою; відбиви вліво, вправо, вверх, вниз. Контрудари на швидкість.

4. Захист ухилом. Ухили тулубу від ударів прямих та знизу; направлених у голову; ухили назад, вправо-вперед, вліво-вперед, вліво-назад, вправо-назад, вправо, вліво. Ухили із збереженням попередньої дистанції; із зустрічними ударами руками (ногами) в голову і тулуб.

5. Захист підсідом (нирком). З пропусканням удару над головою; з контрударами під час випрямлення ударної руки суперника; з контрударами після повного випрямлення руки (контрудари бокові та знизу удари в голову руками, коліньми у тулуб), захоплення за тулуб та ударну руку; з кидковими контрдіями.

Удари:

1. Розкручений удар у підборіддя на місці й у переміщенні /з підходом, з відходом/.

Техніка ніг:

Блоки:

1. Внутрішній збив гомілкою прямого удару ноги /коліна/ у тулуб.

Удари:

2. Внутрішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці й переміщенні;

3. Зовнішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці й переміщенні.

Кидкова техніка:

1. Підбив тазом з перекиданням назад: захватом шиї та тулубу ззаду.

Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого. Контрприйоми: зачеп зсередини проти підбиву тазом з перекиданням назад; задня підніжка проти підбиву тазом з перекиданням назад.

2. Зворотне стегно: захватом руки і тулубу ззаду; захватом руки під плече і тулубу збоку. Захист: упертися рукою в бік, не дозволити атакуючому підвернутися; закрокувати під час поворотів.

Контрприйоми: кидок через груди проти кидка "зворотне стегно"; посадка під дві ноги проти кидка "зворотне стегно".

3. Кидок через груди: захватом руки і тулубу; захватом тулубу двома руками.

Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого.

Контрприйом: кидок упором ступнею в живіт.

4. Кидок через груди скручуванням: захватом руки і тулубу; захватом тулубу двома руками.

Захист: відштовхнути атакуючого; збільшити дистанцію; обвити ногу атакуючого. Контрприйом: кидок упором ступнею в живіт.

Кидкові комбінації:

1. Кидок через стегно від зачепа зсередини;

2. Кидок через стегно захватом руки під плече від задньої підніжки;

3. Кидок підхватом зсередини від передньої підсічки.

Техніка прийомів у партері

Утримання:

1. Утримання висідом захватом руки і упором руки в хорт;

2. Утримання з боку голови;

Перевороти:

1. Переворот ривком на себе і захватом руки;

2. Переворот звалюванням захватом руки та ноги з-під тулубу;

Больові прийоми:

1. Важіль ліктя: під час захвату руки між ногами при перевороті перекидом захватом тулубу і руки; у положенні стоячи між ногами.

Захист: стати в положення стійки; прийняти лікоть на себе і лягти на живіт;

2. Вузол ногами зверху.

Захист: звільнити руку від захвату ногою; стати в стійку в захваті;

3. Важіль ліктя висідом (під час розвороту в бік ніг).

Захист: зігнути руку, розвернути ліктем до низу; сісти, підтягуючи руки на себе ліктями вниз;

Комбінації партеру:

1. Вузол передпліччям вниз від утримання висідом.

Задушливі прийоми:

1. Удушення захватом шиї збоку за допомогою важіля ліктем в шию;

2. Удушення ногами;

Техніка і тактика двобою

1. Змішані перевороти: із захватом тулубу зверху через однойменне плече і за гомілку різнойменної ноги.

Захист: не дозволяти захват за тулуб; здійснювати захват за гомілки опорної ноги суперника.

Контрприйом: зачеп іззовні проти кидка.

2. Техніка кидка з використанням контролю тільки одними руками: із захватом руки та шиї. Посилення за допомогою передньої підніжки та підхвату під одну ногу ззовні.

Тактичні завдання:

Взяття вигідної позиція в двобої партеру.

1. Переведення двобою у партер кидком або опрокидуванням.

2. Основні позиції: положення "ти зверху", "ти знизу", "ти збоку у захваті","ти з-за спини", "суперник з-за спини", "ти у захваті ногами": голови, рук, ніг, тулубу.

3. Зведення інших позицій до цих основних.

4. Вдосконалення фази завершення двобою у партері в даних позиціях:

- утриманням;

- больовим;

- задушливим прийомом.