КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

      Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу. Для послідовного та чіткого викладу матеріалу складається план роботи. Під час її виконання необхідно використовувати джерела, наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі роботи. Обсяг контрольної роботи - не більше 10 сторінок формату А4. Вона повинна містити вступ, основну частину та висновки.

Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури, вказується дата виконання і ставиться підпис. Номер варіанта контрольної роботи студенту вказує викладач.

       Після перевірки викладачем контрольної роботи та складання практичних нормативів і одержання позитивної оцінки студент допускається до заліку.

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

1. Визначіть засоби розвитку спеціальної витривалості у хортингу.

2. Характеризуйте особливості роботи з юними хортингістами молодшого шкільного віку.

3. Опишіть техніку виконання бокового удару лівою ногою в голову.

4. Визначіть сутність базових і допоміжних вправ.

5. Складіть план-конспект заняття з хортингу загальної дії.

6. Визначіть сутність та основну мету хортингу.

7. Дайте характеристику засобів хортингу.

8. Перелічіть і дайте характеристику основних груп м’язів людини.

9. Розкрийте різницю між руховими поняттями: пронація, супінація.

10. Складіть план-конспект заняття з хортингу для вдосконалення ударів руками.

11. Назвіть основні розділи базової техніки хортингу.

12. Дайте визначення поняття: “спарингова витривалість.

13. Обгрунтуйте вплив харчування на ефективність розвитку силових здібностей спортсмена.

14. Визначіть загальні та часткові завдання хортингу.

15. Складіть план-конспект заняття з хортингу для розвитку м’язів тулуба.

16. Визначіть основні положення техніки безпеки на заняттях хортингом.

17. Розкрийте поняття СФП хортингу з обтяженнями: розминочна вага, тренувальна вага, максимальна вага.

18. Складіть план-конспект заняття з хортингу для розвитку м’язів нижніх кінцівок та вдосконалення ударів ногами.

19. Назвіть основні способи технічної підготовки в хортингу.

20. Визначіть основні сфери застосування хортингу.

21. Назвіть основні форми організації занять з хортингу.

22. Розкрийте сутність внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на людину під час занять хортингом.

23. Характеризуйте витоки бойових традицій хортингу.

24. Назвіть основні завдання, форми та засоби хортингу.

25. Обгрунтуйте вплив морального загартування на досягнення результатів змагань з хортингу.

26. Характеризуйте принцип двораундового комплексу поєдинку хортингу.

27. Визначіть арсенал технічних прийомів двобою хортингу у порівнянні з іншими видами одноборств.

28. Визначіть зміст основних положень філософії хортингу як бойового мистецтва.

29. Дайте характеристику правил змагань з хортингу у розділах: двобій, форма, показовий виступ.

30. Опишіть методику вивчення і вдосконалення ударно-кидкових комбінацій поєдинку.