САМОСТІЙНА РОБОТА. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

1.      Технічна підготовка хортингістів, захист за допомогою рук, тулуба, ніг.

  1. Методи організації занять з бойової практики.
  2. Урок як основна форма організації і проведення занять.
  3. Анатомо-фізіологічні особливості хортингіста лівші. Навчання хортингіста лівші.

 

Підсумкова оцінка за навчальний рік складається з:

·         оцінки знань теорії і методики в обсязі пройденого матеріалу;

·          виконання вимог  навчальної практики;

·          уміння укладати документи планування роботи;

·          виконання вимог ІІ спортивного розряду та 9 ранку хортингу.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Роль гігієни в житті спортсмена хортингу.

2. Мета і завдання хортингу.

3. Поняття про техніку й тактику, їх взаємозв'язок і значення у спортивному тренуванні.

4. Поняття про травми у хортингу, їх причини та профілактика.

5. Раціональне використання та аналіз виконання технічних прийомів в різних ситуаціях двобою.

6. Режими роботи м’язів у хортингу.

7. Максимальна вага, розминочна вага, тренувальна (робоча) вага.

8. Базові вправи для м’язів верхнього плечового поясу.

9. Контрольні вправи та нормативи з технічної підготовки юних хортингістів.

10. Обсяг навантаження на дитячих тренуваннях з хортингу.

11. Догляд за рукавицями, капами, наколінними та голеностопними фіксаторами, паховими та нагрудними (для жінок) протекторами, шоломами (для дітей), підготовка їх до тренувальних занять та виступів на змаганнях.

12. Вимоги до змагального костюму (бійцівських шортів, майки, хортовки).

13. Основні положення хортингістів: ритуал, стійка, удари, блоки, захвати, пересування, заборонені прийоми, удари та захвати.

14. Основні технічні дії в стійці - удари руками, ногами, кидки руками, ногами, нахилом, прогином, переворотом, збиванням, скручуванням.

15. Прийоми при боротьбі лежачи - перевороти на утримання, больові прийоми на руку, задушливі прийоми за допомогою одягу, задушливі прийоми руками.

16. Ознайомлення з тактикою хортингу. Основні поняття тактики: стратегія, тактика, система, стиль.

17. Вимоги до місць проведення навчально-тренувальних занять та змагань з хортингу. Хорт та догляд за ним.

18. Розвиток спарингової витривалості.

19. Засоби хортингу.

20. Закономірності силового тренування.

21. Витоки і розвиток хортингу в Україні і за кордоном.

22. Форми організації занять з хортингу.

23. Класифікація основних груп м’язів.

24. Базові та допоміжні вправи на тренуваннях з хортингу.

25. Темп і режими виконання вправ.

26. Особливості харчування хортингістів.

27. Медико-біологічне забезпечення занять хортингом.

28. Види тактики. Найпростіша тактична підготовка технічних дій.

29. Розвиток важливих психологічних функцій та якостей: уваги, уявлень, відчуттів, мислення, пам'яті та ін.

30. Кругове тренування.

31. Змагальний режим спортсмена хортингу.

32. Спеціальні вправи для м’язів тулуба.

33. Спеціальні вправи для м’язів шиї.

34. Спеціальні вправи для м’язів стегна.

35. Спеціальні вправи для м’язів голені.

36. Спеціальні вправи для м’язів нижнього плечового поясу.

37. Спеціальні вправи для м’язів спини.

38. Інтенсивність тренувальних занять.

39. Організація та проведення змагань. Положення про змагання.

40. Методи виховання швидкісної сили.

41. Страховки на тренуваннях з кидкової техніки хортингу.

42. Поняття про психологічну підготовку хортингіста.

43. Характеристика та аналіз тактичних систем ведення двораундового двобою хортингу.

44. Урахування індивідуальних особливостей кожного хортингіста під час психологічної підготовки до змагання.

45. Виховна роль хортингу. Моральність спортсменів: чесність, принциповість, шляхетність, патріотизм та ін.

46. Перша допомога при розривах м’язів.

47. Права та обов'язки учасників змагань з хортингу.

48. Втома та засоби її позбавлення.

49. Навчально-тренувальне заняття - основна форма організації учнів.

50. Суддівство змагань. Оцінки прийомів. Визначення переможця.