1 рік навчання (5-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

 

Історія виникнення та розвитку українського національного виду спорту хортинг.

Оздоровчі принципи хортингу. Особливості його оздоровчого напрямку та користі від занять, місце та роль у системі фізичного виховання.

Поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку у хортингу.

Шкідливість куріння для здоров'я школяра.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання.

Спортивна форма хортингу - хортовка, та її гігієнічні вимоги.

Сучасний спортивний інвентар.

Правила техніки безпеки під час занять хортингом.

Учень, учениця:

характеризує: історію виникнення та розвитку українського національного виду спорту хортинг;

 

оздоровчі принципи хортингу;

особливості його оздоровчого напрямку та користі від занять, місце та роль у системі фізичного виховання;

 

поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку у хортингу;

шкідливість куріння для здоров'я школяра

 

називає: види фізкультурно-оздоровчіх заходів в режимі дня школяра, правила їх виконання;

 

описує: спортивну форму хортингу - хортовку, та її гігієнічні вимоги;

називає: види сучасного спортивного інвентарю;

дотримується правил: техніки безпеки під час занять хортингом;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Стройові та організовуючі вправи і прийоми; вправи з предметами;

перешикування, повороти в русі; підстрибування вгору з упору присівши; різновиди стрибків, акробатичні вправи

 

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку фізичних якостей:

швидкості: біг 30 м, 60 м,

прискорення 10–30 м,

сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави.

 

спритності: "човниковий" біг, стрибки через скакалку;

витривалості: рівномірний біг від 500 до 1000 м (без урахування часу).

координації рухів: вправи у стані рівноваги на підлозі: зв’язка рухових елементів, ходьба із закритими очима з махом ніг, пробіжка, 2–3 стрибки на одній нозі, поворот на носках у напівприсіді, присід, упор стоячи на коліні із закритими очима;

рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру "Малюкбол", "Ривок за м’ячем", "Мисливці й качки"; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку.

виконує:  стройові вправи і прийоми; загальнорозвивальні  вправи: з гантелями, еспандерами; обтяжувачами; у парах; підстрибування вгору з упору присівши;

стрибки: з місця у довжину, у присіді, пересуваючись у різні боки вбік, вперед, назад, через гімнастичну лаву; на одній нозі, з ноги на ногу, поштовхом двома ногами, багатоскоки; перекид уперед та назад; стійка на лопатках; міст;

Вправи для розвитку фізичних якостей:

старт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м, прискорення 10–30 м;

 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

хлопці - від підлоги, дівчата - від гімнастичної лави;

"човниковий" біг 4х9м., стрибки стрибки через скакалку (вперед і назад);

рівномірний біг до 1000 м:

хлопці - 1000 м, дівчата - 500 м;

ходьбу із закритими очима з махом ніг, пробіжка, 2–3 стрибки на одній нозі, поворот на носках у напівприсіді, присід, упор стоячи на коліні із закритими очима;

застосовує страховку під час виконання вправ;

 

 

бере участь у рухливих іграх загальнорозвиваючого характеру "Малюкбол", "Ривок за м’ячем", "Мисливці й качки"; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку (вперед, назад);

Примітка: Віковий період учнів 5 класу найсприятлівіший для розвитку спритності (хлопці й дівчата), витривалості (хлопці й дівчата), швидкості (дівчата), сили (дівчата), швидкісно-силових якостей (дівчата), та помірного розвитку сили і швидкісно-силових якостей (хлопці).

Техніко-тактична підготовка

Стійка хортингіста, її різновиди:

стійки, способи пересувань, види пересувань, зупинки, повороти на місці, ведення обзору при пересуваннях, подвійний крок, перенесення ваги тіла з ноги на ногу;

 

Елементарні технічні рухи:

види оздоровчих елементів і вправ хортингу руками та ногами; переміщення у односторонній та фронтальній стійках з виконанням імітаційних рухів руками та ногами по повітрю;

самостраховки при падінні на хорт 'який килім чи гімнастичні мати): на спину, на бок, на сідниці;

спеціальні акробатичні вправи: хлопці - стійка на голові й руках із допомогою; перекиди зі стіки хортингіста та повернення у стійку після виконання перекиду (вперед, назад, боком); довгий перекид уперед; комбінації елементів вправ; дівчата - комбінації елементів вправ;

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Перша захисна" /1З/ - «First Defensive Form» /1D/, під рахунок і самостійно.

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

 

володіє: основними стійками та переміщеннями поєдинку хортингу, основними видами оздоровчих елементів і вправ хортингу руками та ногами;

 

 

 

виконує: види оздоровчих елементів і вправ хортингу руками та ногами; переміщення у односторонній та фронтальній стійках з виконанням імітаційних рухів руками та ногами по повітрю;

 

самостраховки при падінні на хорт 'який килім чи гімнастичні мати): на спину, на бок, на сідниці;

спеціальні акробатичні вправи: хлопці - стійку на голові й руках із допомогою; перекид із стійки назад і стає у стійку хортингіста; перекид із стійки вперед і стає у стійку хортингіста; довгий перекид уперед і стає у стійку хортингіста; комбінації елементів вправ; дівчата - комбінації елементів вправ (два перекиди вперед, міст, два перкиди назад);

демонструє навчальні форми хортингу на 8 рахунків і самостійно:

- першу захисну;

 

 

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.