2 рік навчання (6-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

 

Історія та завдання заснування хортингу в Україні. Місце українського хортингу на сучасному етапі розвитку міжнародного спорту, результати виступів українських спортсменів на міжнародній арені.

Оздоровча та прикладна спрямованість хортингу.

Правила спортивного етикету, естетичне виховання

відповідно до вимог Української Федерації Хортингу.

 

Всеукраїнська програма УФХ - "Хортинг проти наркотиків". Негативний вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність.

Розвиток вольових якостей у процесі занять хортингом. Видатні спортсмени України.

Правила безпеки під час занять спеціальними фізичними вправами хортингу.

Учень, учениця:

характеризує історію та завдання заснування і подальшого розвитку хортингу в Україні; місце українського хортингу на сучасному етапі розвитку міжнародного спорту; результати виступів українських спортсменів на міжнародній арені;

оздоровчу та прикладну спрямованість хортингу;

 

правила спортивного етикету хортингу, естетичного виховання відповідно до вимог Української Федерації Хортингу;

наводить  приклади естетичного виховання у процесі занять хортингом;

орієнтується у знаннях пунктів всеукраїнської програми УФХ - "Хортинг проти наркотиків";

пояснює значення негативного впливу шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність;

 

називає принципи розвитку вольових якостей у процесі занять хортингом, видатних спортсменів України;

дотримується  правил безпеки під час занять спеціальними фізичними вправами хортингу;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Стройові та організовуючі вправи і прийоми; вправи з предметами;

перешикування, повороти в русі; підстрибування вгору з упору присівши; різновиди стрибків, акробатичні вправи;

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку фізичних якостей:

спритності: стрибки, різновиди переміщень: (приставні, схресні кроки), стрибки через скакалку;

 

витривалості: імітаційні вправи  техніки рук по повітрю на час (2, 3, 4 хв.);

сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;

 

 

швидкості та реакції: біг: 30 м, 60 м, прискорення 10–30 м, біг із зміною направлення, оберти на 180 градусів, лівим та правим боком, біг з обертами (вліво, вправо);

гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів;

 

швидкісно-силових якостей: стрибки в довжину з місця (вперед, назад, в сторони), багатоскоки;

Навчальні розважальні ігри:

Навчальні розважальні ігри з м'ячем за спрощеними правилами, рухлива гра "Малюкбол";

рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку.

 

виконує: стройові та організовуючі вправи і прийоми; вправи з предметами;

перешикування, повороти в русі; підстрибування вгору з упору присівши; акробатичні вправи;

 

 

 

 

 

різновиди стрибків: (стрибкові вправи у „стійці хортингіста”); на одній нозі, з ноги на ногу, поштовхом двома ногами, багатоскоки, стрибки через скакалку (вперед і назад);

імітує техніку рук по повітрю на час (2, 3, 4 хв.);

 

 

виконує  згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

хлопці - від підлоги, дівчата - від гімнастичної лави;

швидкісні розвороти та зміни направлення бігу, лівим та правим боком, біг з обертами (вліво, вправо);

 

 

вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; пасивні нахили, відведення ніг та рук за допомогою партнера;

 

стрибки: в довжину з місця, (вперед, назад, в сторони), багатоскоки;

 

бере участь у навчальних розважальних іграх з м'ячем за спрощеними правилами, рухливій грі "Малюкбол";

рухливих іграх загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку (вперед і назад).

Примітка: Віковий період учнів 6 класу найсприятлівіший для розвитку витривалості, гнучкості, сили і швидкісно-силових якостей у дівчат.

Техніко-тактична підготовка

Пересування: способи пересувань у стійках (вперед, назад, по колу, підкроком, приставним кроком у фронтальній стійці, вільні пересування); зміна стійки; чергування різних способів пересувань;

поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу: пересування в стійці хортингіста приставними кроками (вправо, вліво, вперед, назад), вибір вихідного положення для виконання технічної дії (рукою, ногою);

спеціальні акробатичні вправи: хлопці - стійка на голові й руках із допомогою; перекиди зі стійки хортингіста та повернення у стійку після виконання перекиду (вперед, назад, боком); довгий перекид уперед; комбінації елементів вправ; дівчата - комбінації елементів вправ;

спеціальні дихальні вправи:

спеціальні дихальні вправи хортингу оздоровчого напряму (на місці, в русі); дихання брюшне; затримка подиху перед виконанням швидкісної технічної дії; видих з напруженням;

техніка рук: імітаційні вправи захистів (верхнього, нижнього); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки рук хортингу;

техніка ніг: імітаційні вправи, махові вправи прямими ногами (знизу вверх, ззовні всередину, зсередини назовні); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки ніг хортингу;

самоконтроль на заняттях з навчання техніки рук і ніг.

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Перша атакуюча" /1А/ - «First Attacking Form» /1A/, під рахунок і самостійно.

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

виконує: способи пересувань у стійках (вперед, назад, по колу, підкроком, приставним кроком у фронтальній стійці, вільні пересування); зміна стійки; чергування різних способів пересувань;

 

 

 

поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу: пересування в стійці хортингіста приставними кроками (вправо, вліво, вперед, назад), вибір вихідного положення для виконання технічної дії (рукою, ногою);

 

 

спеціальні акробатичні вправи: хлопці - стійку на голові й руках із допомогою; перекид із стійки назад і стає у стійку хортингіста; перекид із стійки вперед і стає у стійку хортингіста; довгий перекид уперед і стає у стійку хортингіста; комбінації елементів вправ; дівчата - комбінації елементів вправ (два перекиди вперед, міст, два перкиди назад);

спеціальні дихальні вправи:

спеціальні дихальні вправи хортингу оздоровчого напряму (на місці, в русі); дихання брюшне; затримка подиху перед виконанням швидкісної технічної дії; видих з напруженням;

 

володіє:

технікою рук: імітаційні вправи захистів (верхнього, нижнього); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки рук хортингу;

 

технікою ніг: імітаційні вправи, махові вправи прямими ногами (знизу вверх, ззовні всередину, зсередини назовні); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки ніг хортингу.

 

виконує:

самоконтроль на заняттях з навчання техніки рук і ніг.

демонструє навчальну форму хортингу на 8 рахунків і самостійно:

- першу атакуючу.

 

 

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.