3 рік навчання (7-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

 

Культурні традиції українського народу. Традиції Запорозької Січі. Особливості виду спорту хортинг, його місце та роль у системі фізичного виховання, значення систематичних занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я;

Відомості про побудову і функції організму людини. Засади здорового способу життя. Вплив фізичних вправ на організм. Значення систематичних занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я, розвитку фізичних здібностей та досягнення високих спортивних результатів у хортингу. Класифікація технічних прийомів хортингу та його оздоровча система. Роль гігієни у житті людини. Питний режим.

Учень, учениця:

характеризує: культурні традиції українського народу, традиції Запорозької Січі, особливості виду спорту хортинг, його місце та роль у системі фізичного виховання, значення систематичних занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я;

 

має поняття про: відомості про побудову і функції організму людини; засади здорового способу життя; вплив фізичних вправ на організм; значення систематичних занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я, розвитку фізичних здібностей та досягнення високих спортивних результатів у хортингу;

 

 

називає: види технічних прийомів хортингу та його оздоровчої системи;

дотримується правил: особистої гігієни, питного режиму, техніки безпеки під час занять хортингом.

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Стройові та організовуючі вправи і прийоми; вправи з предметами;

перешикування, повороти в русі; підстрибування вгору з упору присівши; різновиди стрибків, акробатичні вправи;

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку фізичних якостей:

сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

 

 

швидкості: біг: 30 м, 60 м,

прискорення 10–30 м, спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні махові вправи хортингу, стрибки через скакалку на час (вперед, назад і в русі вперед);

швидкості пересувань: пересування у 3-метровій зоні з імітацією технічних рухів хортингу у завершальних точках переміщення;  пересування у парі з партнером на дистанції 2 метри;

спритності: "човниковий" біг;

швидкісно-силових якостей:

стрибок у довжину з місця; викид ноги вперед при піднятті із присіду під рахунок;

 

витривалості: рівномірний біг без урахування часу 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку.

 

виконує: стройові та організовуючі вправи і прийоми; вправи з предметами;

перешикування, повороти в русі; підстрибування вгору з упору присівши; різновиди стрибків, акробатичні вправи;

 

 

 

 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

хлопці - від підлоги, дівчата - від гімнастичної лави;

 

старт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м, прискорення 10–30 м, біг з високим підніманням стегна, стрибкові вправи, спеціальні махові вправи для ударної техніки, стрибки через скакалку на час (вперед, назад і в русі вперед);

 

 

пересування у 3-метровій зоні з імітацією технічних рухів хортингу у завершальних точках переміщення;  пересування у парі з партнером на дистанції 2 метри;

 

"човниковий" біг 4х9 м;

 

стрибок у довжину з місця; викид ноги вперед при піднятті із присіду під рахунок:

хлопці - з повного присіду, дівчата - у напівприсіді;

рівномірний біг без урахування часу 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

 

бере участь у рухливих іграх загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку (вперед і назад).

Примітка: Віковий період учнів 7 класу найсприятлівіший для розвитку витривалості у хлопців.

Техніко-тактична підготовка

Класифікація технічних елементів хортингу:

пересування: поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; техніка простих поворотів у русі в стійці;

самостраховки: самостраховки при падіннях на гімнастичні мати (на спину, на бок, на сідниці);

техніка рук: імітаційні вправи захистів на середній рівень (внутрішнього, зовнішнього); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки рук хортингу;

техніка ніг: імітаційні вправи, махові вправи прямими ногами (в сторону, назад), викиди голеностопу (вперед, в сторону); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки ніг хортингу.

комбінації рук і ніг: самоконтроль на заняттях з навчання техніки рук і ніг; допоміжні спеціальні вправи для засвоєння техніки рук і ніг; узгодження рухів руками і ногами; ігри та розваги з використанням оздоровчої техніки хортингу;

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Друга захисна" /2З/ - «Second Defensive Form» /2D/, під рахунок і самостійно.

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

 

 

виконує: пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; техніка простих поворотів у русі в стійці;

самостраховки при падіннях на гімнастичні мати (на спину, на бок, на сідниці);

володіє:

технікою рук: імітаційні вправи захистів на середній рівень (внутрішнього, зовнішнього); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки рук хортингу;

технікою ніг: імітаційні вправи, махові вправи прямими ногами (в сторону, назад), викиди голеностопу (вперед, в сторону); оздоровча гімнастика із застосуванням техніки ніг хортингу.

 

 

виконує:

комбінації рук і ніг: самоконтроль на заняттях з навчання техніки рук і ніг; допоміжні спеціальні вправи для засвоєння техніки рук і ніг; узгодження рухів руками і ногами; ігри та розваги з використанням оздоровчої техніки хортингу;

 

 

демонструє навчальну форму хортингу на 16 рахунків і самостійно:

- другу захисну;

 

 

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.