4 рік навчання (8-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Гігієнічні вимоги та правила санітарії під час занять хортингом.

 

Значення та основні правила загартування. Основні засоби та методика застосування процедур загартування. Використання природних сил (сонця, повітря, води) для загартування організму.

Поняття про режим, його значення у життєдіяльності людини.

 

Рекомендації щодо порядку дня хортингістів.

Харчування, його значення у збереженні та зміцненні здоров'я,

енерговитрати під час фізичних навантажень.

Засоби попередження інфекційних захворювань.

Роль нервової системи в процесі оволодіння руховими діями хортингу.

Учень, учениця:

характеризує: гігієнічні вимоги та правила санітарії під час занять хортингом;

має поняття про: значення та основні правила загартування; основні засоби та методика застосування процедур загартування; використання природних сил (сонця, повітря, води) для загартування організму; варіанти загартувань;

характеризує: поняття про режим, його значення у життєдіяльності людини; види та варіанти режимів дня;

отримує рекомендації щодо порядку дня хортингістів; харчування та його значення у збереженні та зміцненні здоров'я; продукти харчування та їх склад і цінність.

 

 

 

називає: засоби попередження інфекційних захворювань;

розказує про: роль нервової системи в процесі оволодіння руховими діями хортингу;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи:

стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

вправи на витривалість:

рівномірний біг без урахування часу 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

- піднімання тулубу в сід;

- шпагат поздовжній /frontsplit /на ліву, праву ногу/, 20 см від підлоги;

- шпагат поперечний /side split/, 30 см від підлоги;

- вистрибування вгору із присіду, 30 разів;

- стрибки через скакалку на час (вперед і назад).

акробатичні вправи: перекид уперед; перекид назад; довгий перекид; перекид вперед через перешкоди різної довжини й висоти, зі страховкою; падіння на спину зі страховкою; перекид вперед через плече (ліве, праве);

вправи на спеціальну витривалість:

високе піднімання стегна із фронтальної стійки - 3 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

спеціальна вправа на витривалість із застосування техніки рук і ніг по повітрю "Вільне імітування на час", 3 хвилини;

рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку.

 

виконує: загальнорозвиваючі фізичні вправи:

стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

 

вправи на витривалість:

рівномірний біг без урахування часу 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

 

спеціальні фізичні вправи:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

- піднімання тулубу в сід;

- шпагат поздовжній /frontsplit /на ліву, праву ногу/, 20 см від підлоги;

- шпагат поперечний /side split/, 30 см від підлоги;

- вистрибування вгору із присіду, 30 разів;

- стрибки через скакалку на час (вперед і назад).

 

 

 

 

акробатичні вправи: перекид уперед; перекид назад; довгий перекид; перекид вперед через перешкоди різної довжини й висоти, зі страховкою; падіння на спину зі страховкою; перекид вперед через плече (ліве, праве);

 

 

виконує:

високе піднімання стегна із фронтальної стійки - 3 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

 

спеціальну вправу на витривалість із застосування техніки рук і ніг по повітрю "Вільне імітування на час", 3 хвилини;

 

бере участь у рухливих іграх загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом ("Чехарда", "Бій півнів" з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку на час (вперед і назад).

Примітка: Віковий період учнів 8-го класу найсприятлівіший для розвитку гнучкості (хлопці й дівчата), сили та швидкісно-силових якостей (хлопці).

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; повороти в русі у стійках на 90, 180, 270 градусів; повний розворот у стійці навколо вертикальної осі (на 360 градусів);

удосконалення техніки пересувань кроком, підкроком, приставним кроком та техніки зміни стійки (на місці і в русі).

оздоровчі дихальні вправи хортингу: брюшне дихання; з підніманням діафрагми; змінним темпом (повільний вдих-швидкий видих, швидкий вдих-повільний видих), оздоровчі дихальні вправи на місці та у русі в стійці.

техніка рук: імітаційні вправи захистів долонею на середній та верхній рівень (внутрішнього, зовнішнього), махи і викиди рук вперед (розслаблених, напружених).

техніка ніг: імітаційні вправи, махові вправи прямими ногами (в сторону, назад), викиди голеностопу (вперед, в сторону).

техніка тулубу: швидкісні рухи тулубом (вліво, вправо); утримання центру ваги тіла; вибір стійки, положення рук і позиції тулубу для виконання технічних дій хортингу;

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Друга атакуюча" /2А/ - «Second Attacking Form» /2A/, під рахунок і самостійно.

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

виконує: пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; повороти в русі у стійках на 90, 180, 270 градусів; повний розворот у стійці навколо вертикальної осі (на 360 градусів);

удосконалення техніки пересувань кроком, підкроком, приставним кроком та техніки зміни стійки (на місці і в русі).

 

 

оздоровчі дихальні вправи хортингу: брюшне дихання; з підніманням діафрагми; змінним темпом (повільний вдих-швидкий видих, швидкий вдих-повільний видих), оздоровчі дихальні вправи на місці та у русі в стійці.

 

володіє:

технікою рук: імітаційні вправи захистів долонею на середній та верхній рівень (внутрішнього, зовнішнього), махи і викиди рук вперед (розслаблених, напружених).

технікою ніг: імітаційні вправи, махові вправи прямими ногами (в сторону, назад), викиди голеностопу (вперед, в сторону).

технікою тулубу: швидкісні рухи тулубом (вліво, вправо); утримання центру ваги тіла; вибір стійки, положення рук і позиції тулубу для виконання технічних дій хортингу;

 

 

 

демонструє навчальну форму хортингу на 16 рахунків і самостійно:

- другу атакуючу;

 

 

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.