5 рік навчання (9-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Гуманістичні ідеали та патріотична складова національних видів спорту у різних країнах світу.

 

Вплив занять хортингом на основні функції й системи організму. Запобігання ВІЛ/СНІДу.

Поняття про психологічну підготовку в хортингу.

Основні технічні дії у хортингу.

Основні чинники, що впливають на якість техніки хортингіста під час відпрацювання прийомів.

 

 

Ознайомлення з тактикою хортингу. Основні поняття тактики: стратегія, тактика, система, стиль. Види тактики. Найпростіша тактична підготовка технічних дій.

Правила самоконтролю та безпека під час виконання елементів техніки хортингу.

Учень, учениця:

характеризує: гуманістичні ідеали та патріотичну складову національних видів спорту у різних країнах світу;

вплив занять хортингом на основні функції й системи організму;

називає: основні засоби запобігання ВІЛ/СНІДу;

має поняття про: психологічну підготовку в хортингу;

основні технічні дії у хортингу;

основні чинники, що впливають на якість техніки хортингіста під час відпрацювання прийомів: розташування центру ваги тіла, тримання рівноваги, використання сили інерції та маси тіла при пересуванні;

називає: види тактики хортингу;

основні поняття тактики: стратегія, тактика, система, стиль; найпростіша тактична підготовка технічних дій.

 

дотримується: правил самоконтролю та безпеки під час виконання елементів техніки хортингу;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи:

вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

вправи на витривалість:

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

Спеціальна фізична підготовка

вправи на спеціальну витривалість:

- мах прямою ногою вверх із фронтальної стійки - 4 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- внутрішній мах прямою ногою із фронтальної стійки - 4 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- "вільне імітування на час" (вільна імітація елементів техніки), 2 рази по 3 хвилини з проміжком відпочинку 1 хвилина;

рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку.

 

 

виконує: вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

 

вправи на витривалість:

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

 

 

вправи на спеціальну витривалість:

- мах прямою ногою вверх із фронтальної стійки - 4 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

 

- внутрішній мах прямою ногою із фронтальної стійки - 4 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

 

- "вільне імітування на час" (вільна імітація елементів техніки), 2 рази по 3 хвилини з проміжком відпочинку 1 хвилина;

 

бере участь у рухливих іграх загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку на час (вперед і назад).

Примітка: Віковий період учнів 9 класу найсприятлівіший для розвитку витривалості (хлопці), гнучкості (дівчата), помірного розвитку сили (хлопці) та швидкісно-силових якостей (дівчата).

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; швидкісні пересування; пересування з обертами та візуальним контролем навколо;

оздоровчі дихальні вправи: брюшне дихання; з підніманням діафрагми; змінним темпом (повільний вдих-швидкісний видих, швидкісний вдих-повільний видих); оздоровчі дихальні вправи на місці та у русі в стійці; швидкісний видих; підвідні вправи для посилення технічних елементів швидкісним видихом;

техніка рук: імітаційні вправи та викиди передпліччя на середній та верхній рівень (вперед, вбік), махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці та в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

техніка ніг: імітаційні вправи, махові вправи, повільні й швидкісні високі піднімання стегна (прямо, збоку, із повільним оздоровчим та швидкісним видихом); викиди голеностопу (вперед збоку, назад); виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніка тулубу: оберти тулубу на місці та в русі; нахили, уклони (вліво, вправо), нирки з легким присідом на ногах; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплитудних вправ;

комбінації технік рук і ніг:

рівномірне виконання вивченої техніки по елементах, в координації під рахунок на час (2, 4, 6 хвилин);

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Третя захисна" /3З/ - «Third Defensive Form» /3D/, під рахунок і самостійно;

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

виконує: пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; швидкісні пересування; пересування з обертами та візуальним контролем навколо;

 

 

оздоровчі дихальні вправи: брюшне дихання; з підніманням діафрагми; змінним темпом (повільний вдих-швидкісний видих, швидкісний вдих-повільний видих); оздоровчі дихальні вправи на місці та у русі в стійці; швидкісний видих; підвідні вправи для посилення технічних елементів швидкісним видихом;

 

володіє:

технікою рук: імітаційні вправи та викиди передпліччя на середній та верхній рівень (вперед, вбік), махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці та в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

 

 

технікою ніг: імітаційні вправи, махові вправи, повільні й швидкісні високі піднімання стегна (прямо, збоку, із повільним оздоровчим та швидкісним видихом); викиди голеностопу (вперед збоку, назад); виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

 

 

технікою тулубу: оберти тулубу на місці та в русі; нахили, уклони (вліво, вправо), нирки з легким присідом на ногах; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплитудних вправ;

 

виконує:

комбінації технік рук і ніг:

рівномірне виконання вивченої техніки по елементах, в координації під рахунок на час (2, 4, 6 хвилин);

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

демонструє навчальну форму хортингу на 24 рахунки і самостійно:

- третю захисну;

групове виконання форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

дотримується правил безпеки життєдіяльності на уроках.