6 рік навчання (10-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

 

Історія розвитку хортингу за кордоном. Завдання Всесвітньої Федерації Хортингу, заснованої в Україні.

Робота м'язового апарату під час занять фізичними вправами хортингу. Вікові особливості розвитку учнів старшого шкільного віку, урахування їх у процесі розвитку рухових якостей.

Характеристика та аналіз тактичних систем хортингу, принцип повсякденності оздоровлення. Класифікація тактики. Індивідуальні дії та приклади тактичних засобів хортингу. Розбір наочних прикладів з техніки й тактики.

Самозавдання на день, місяць, рік та стратегія оздоровчого режиму на все життя.

Засоби загартування.

Фізична культура в сім'ї, правила безпеки під час самостійних занять хортингом у домашніх умовах. Перша допомога при нещасних випадках.

Учень, учениця:

дає аналіз: історії розвитку хортингу за кордоном та завдань Всесвітньої Федерації Хортингу, заснованої в Україні;

 

характеризує: роботу м'язового апарату під час занять фізичними вправами хортингу; вікові особливості розвитку учнів старшого шкільного віку та урахування їх у процесі розвитку рухових якостей;

 

має поняття про: характеристику та аналіз тактичних систем хортингу, принцип повсякденності оздоровлення;

розказує про: класифікації тактики; індивідуальних дій та прикладів тактичних засобів хортингу; наочних прикладів з техніки й тактики;

самозавдання на день, місяць, рік та стратегію оздоровчого режиму на все життя.

 

перелічує і робить аналіз: засобам загартування;

характеризує: фізичну культуру в сім'ї, правила безпеки під час самостійних занять хортингом у домашніх умовах.

називає: засоби першої допомоги при нещасних випадках.

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи:

вправи на гнучкість в парах, з додатковою вагою, зі скакалкою, вправи для розвитку: гнучкості, сили м’язів ніг та рук, швидкості; вправи на гімнастичній стінці;

спеціальні фізичні вправи:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

- піднімання тулубу в сід;

- шпагат поздовжній /frontsplit /на ліву, праву ногу/, 15 см від підлоги;

- шпагат поперечний /side split/, 25 см від підлоги;

- вистрибування вгору із присіду;

- прискорення, повторний біг;

 

- стрибки через скакалку;

- біг 1000 м;

акробатичні вправи:

- стійка на руках;

- переворот в сторону;

вправи на спеціальну витривалість:

- високе піднімання стегна із фронтальної стійки;

 

- внутрішній мах ногою зігнутою в коліні із фронтальної стійки;

 

- "вільна імітація на час" (вільна імітація елементів техніки).

виконує загальнорозвиваючі фізичні вправи:

вправи на гнучкість в парах, з додатковою вагою, зі скакалкою, вправи для розвитку: гнучкості, сили м’язів ніг та рук, швидкості; вправи на гімнастичній стінці;

 

спеціальні фізичні вправи:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

 

- піднімання тулубу в сід;

- шпагат поздовжній /frontsplit /на ліву, праву ногу/, 15 см від підлоги;

- шпагат поперечний /side split/, 25 см від підлоги;

 

- вистрибування вгору із присіду;

- прискорення 10-30 м, повторний біг 430, 260 м;

- стрибки через скакалку;

- біг 1000 м;

акробатичні вправи:

- стійку на руках з опорою біля стіни, 30 сек.;

- переворот в сторону /у ліву й праву/;

вправи на спеціальну витривалість:

- високе піднімання стегна із фронтальної стійки - 5 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- внутрішній мах ногою зігнутою в коліні із фронтальної стійки - 4 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- "вільна імітація на час" (вільна імітація елементів техніки), 3 рази по 3 хв. з проміжком відпочинку 1 хв.

Примітка: Віковий період учнів 10 класу найсприятлівіший для розвитку гнучкості та швидкісно-силових якостей (юнаки), сили (дівчата) і помірного розвитку сили (юнаки).

Техніко-тактична підготовка

Базові переміщення:

зміна стійки на місці /варіанти зміни стійки/;

зміна стійки набіганням;

відхід ногою (лівою, правою);

різні способи пересувань, зупинок;

оздоровчі дихальні вправи:

спеціальні дихальні вправи хортингу оздоровчого напряму (на місці, в русі); вдих підняттям діафрагми-видих із зміною положення грудної клітини (поворотом, обертом, нахилом, прогином);

Техніка рухів рук та ніг:

техніка рук: імітаційні вправи та викиди руки вперед на середній та верхній рівень; махи, оберти; оздоровчі вправи на пластику суглобів; викиди рук вперед, знизу, збоку (розслаблених, напружених) на місці і в русі;

виконання серій оздоровчих елементів техніки рук хортингу та багаторазові повторення;

техніка ніг: комбінації рухів; імітаційні вправи; махові вправи; повільні і швидкісні високі викиди голеностопу (вперед збоку, назад) та з використанням обертів і координаційних стрибків; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніка тулубу: оберти тулубу на місці і в русі; нахили; уклони (вліво, вправо); нирки з легким присідом; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплітудних вправ;

спеціальні вправи хортингу:

вправи для узгодження рухів руками, ногами з диханням;

техніка простих стрибків з елементами техніки хортингу;

імітаційні вправи для закріплення техніки стрибків з елементами техніки хортингу; вдосконалення техніки рук і ніг по елементах та в координації; виконання комбінаційних серій техніки хортингу по повітрю;

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Третя атакуюча" /3А/ - «Third Attacking Form» /3A/, під рахунок і самостійно;

групове виконання оздоровчої форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

виконує базові переміщення:

- зміна стійки на місці /варіанти зміни стійки/;

 

- зміна стійки набіганням;

- відхід ногою (лівою, правою);

різні способи пересувань, зупинок;

оздоровчі дихальні вправи:

спеціальні дихальні вправи хортингу оздоровчого напряму (на місці, в русі); вдих підняттям діафрагми-видих із зміною положення грудної клітини (поворотом, обертом, нахилом, прогином);

 

 

техніку рук: імітаційні вправи та викиди руки вперед на середній та верхній рівень; махи, оберти; оздоровчі вправи на пластику суглобів; викиди рук вперед, знизу, збоку (розслаблених, напружених) на місці і в русі;

виконання серій оздоровчих елементів техніки рук хортингу та багаторазові повторення;

 

 

 

техніку ніг: комбінації рухів; імітаційні вправи; махові вправи; повільні і швидкісні високі викиди голеностопу (вперед збоку, назад) та з використанням обертів і координаційних стрибків; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

 

техніку тулубу: оберти тулубу на місці і в русі; нахили; уклони (вліво, вправо); нирки з легким присідом; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплітудних вправ;

 

 

спеціальні вправи хортингу:

вправи для узгодження рухів руками, ногами з диханням;

техніка простих стрибків з елементами техніки хортингу;

імітаційні вправи для закріплення техніки стрибків з елементами техніки хортингу; вдосконалення техніки рук і ніг по елементах та в координації; виконання комбінаційних серій техніки хортингу по повітрю;

 

 

 

 

демонструє оздоровчу навчальну форму хортингу на 24 рахунки і самостійно:

- третю атакуючу;

групове виконання оздоровчої форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

дотримується правил техніки безпеки на тренувальному майданчику хортингу.