7 рік навчання (11-й клас)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Філософія хортингу як національного виду спорту та філософські аспекти його виховної системи.

Вікові особливості учнів 11-го класу, їх урахування в процесі навчання техніці хортингу.

Система дихання, кровообігу та енергообміну у забезпеченні м'язової діяльності.

Фізичний розвиток і підготовленість як результат розвитку і виховання засобами хортингу.

Гурток (секція) хортингу в школі.

 

Формальні оздоровчі комплекси хортингу (Форми). Види форм, їх призначення та оздоровчий вплив на організм школяра. Впровадження засобами хортингу здорового способу життя в побут юнаків та дівчат.

Допомога старшокласників у вихованні та оздоровленні дітей молодшого шкільного віку, організація і проведення активного відпочинку.

Хортинг як дієвий засіб підготовки до захисту Вітчизни.

Вплив занять фізичною культурою на гармонійний розвиток майбутніх батьків.

Організація змістовного дозвілля та самотренувань засобами хортингу.

Правила техніки безпеки під час занять хортингом.

Учень, учениця:

характеризує: філософію хортингу як національного виду спорту та філософські аспекти його виховної системи;

вікові особливості учнів 11-го класу, їх урахування в процесі навчання техніці хортингу;

 

систему дихання, кровообігу та енергообміну у забезпеченні м'язової діяльності;

 

фізичний розвиток і підготовленість як результат розвитку і виховання засобами хортингу;

 

має поняття про:  гурток (секція) хортингу в школі;

 характеризує: формальні оздоровчі комплекси хортингу (Форми); види форм, їх призначення та оздоровчий вплив на організм школяра; впровадження засобами хортингу здорового способу життя в побут юнаків та дівчат;

 

 

розповідає про: допомогу старшокласників у вихованні та оздоровленні дітей молодшого шкільного віку, організацію і проведення активного відпочинку;

 

характеризує: хортинг як дієвий засіб підготовки до захисту Вітчизни; вплив занять фізичною культурою на гармонійний розвиток майбутніх батьків;

 

розповідає про: організацію змістовного дозвілля та самотренувань засобами хортингу;

дотримується правил техніки безпеки під час занять хортингом;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи:

спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

вправи на витривалість:

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

Спеціальна фізична підготовка

вправи на спеціальну витривалість:

комплекси вправ хортингу на техніку виконання елементів; спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи;

- високий викид ноги з обраної стійки - 6 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- мах прямою ногою ззовні всередину з обраної стійки - 5 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- "вільна імітація на час" (вільна імітація елементів техніки).

виконує спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

 

 

 

вправи на витривалість:

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

 

 

вправи на спеціальну витривалість:

вправи на розвиток гнучкості, пластичності суглобів; комплекси вправ хортингу на техніку виконання елементів; спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи;

- високий викид ноги з обраної стійки - 6 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- мах прямою ногою ззовні всередину з обраної стійки - 5 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

 

- "вільна імітація на час" (вільна імітація елементів техніки), 4 рази по 3 хв. з проміжком відпочинку 1 хв.

Примітка: Віковий період учнів 11 класу найсприятлівіший для розвитку сили (юнаки, дівчата) та гнучкості (дівчата).

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу;

техніка рук і оздоровче дихання:

- рухи з відкритою долонею;

- рухи руками з долонею із стиснутими пальцями;

імітаційні вправи та викиди зап'ястя та передпліччя на нижній, середній та верхній рівень (вперед, вбік); махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

оздоровчі махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці і в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

техніка ніг і оздоровче дихання:

імітаційні махові вправи на пластику і розтяжку; повільні і швидкісні високі піднімання стегна і викиди голеностопу із повільним оздоровчим та швидкісним видихом (прямо, збоку, вперед збоку, назад); комбінування елементів; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніка тулубу: вдосконалення оздоровчих обертів тулубу на місці і в русі, нахилів, уклонів (вліво, вправо), нирків з легким присідом та відходом; вдосконалення імітації підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубом при виконанні амплитудних вправ;

спеціальні вправи хортингу:

вправи для удосконалення техніки пересування вивченими способами; подальше вивчення техніки хортингу в координації;

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/ - «Instructors Defensive Form» /IDF/, під рахунок і самостійно;

групове виконання оздоровчої форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

виконує: пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу;

техніку рук і оздоровче дихання:

- рухи з відкритою долонею;

- рухи руками з долонею із стиснутими пальцями;

імітаційні вправи та викиди зап'ястя та передпліччя на нижній, середній та верхній рівень (вперед, вбік); махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

оздоровчі махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці і в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

 

 

 

техніку ніг і оздоровче дихання:

імітаційні махові вправи на пластику і розтяжку; повільні і швидкісні високі піднімання стегна і викиди голеностопу із повільним оздоровчим та швидкісним видихом (прямо, збоку, вперед збоку, назад); комбінування елементів; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

 

 

техніку тулубу: вдосконалення оздоровчих обертів тулубу на місці і в русі, нахилів, уклонів (вліво, вправо), нирків з легким присідом та відходом; вдосконалення імітації підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубом при виконанні амплитудних вправ;

 

 

спеціальні вправи хортингу:

вправи для удосконалення техніки пересування вивченими способами; подальше вивчення техніки хортингу в координації;

 

 

 

демонструє оздоровчу навчальну форму хортингу на 24 рахунки і самостійно:

- інструкторську захисну;

групове виконання оздоровчої форми:

виконаня вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

дотримується правил техніки безпеки на тренувальному майданчику хортингу.