9 клас - ПРОГРАМА ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ХОРТИНГУ

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(для спеціальної медичної групи з урахуванням показників стану здоров’я учнів та індивідуальних дозувань)

(для спеціальної медичної групи з урахуванням індивідуальних лікарських рекомендацій)

Теоретичні знання

Олімпійська Україна. Основи раціонального харчування. Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення).

Правила самостійних занять фізичними вправами. Методика складання індивідуальних програм занять фізичними вправами для учнів основної, спеціальної і підготовчої медичної групи.

 

Учень, учениця:

називає досягнення українських олімпійців на міжнародній арені, значення НОКУ для розвитку спорту;

пояснює основи раціонального харчування; правила першої допомоги під час травм;

характеризує правила самостійних занять фізичними вправами;

володіє методикою складання індивідуальних програм занять фізичними вправами для учнів основної, спеціальної і підготовчої медичної групи;

дотримується правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять.

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загально-розвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м'ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;

 

вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30-60 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

 

 

 

вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; метання м'яча; акро­батичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4 х 9 м; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300-400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у змінному темпі до 1700 м; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;

 

 

 

вправи для розвитку сили:

згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; вправи з гантелями, вправи на силових тренажерах;

 

 

вправи для розвитку гнучкості:

вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо;

вправи для розвитку швидкісно-силових якостей:

різновиди стрибків; вистрибування з присіду; стрибки «в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м'яча (1 кг) в парах.

Учень, учениця:

виконує стройові вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвиваючі вправи; вправи для формування постави та запобігання плоскостопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.

виконує повторний біг на відрізках 30-60 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри (для учнів, віднесених за станом здоров’я до медичної групи, інтенсивність та  дозування бігу індивідуальні за порадою лікаря).

виконує стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м'яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4 х 9 м; рухливі та спортивні ігри;

виконує рівномірний біг до 1500 м; біг 300-400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у змінному темпі до 1700 м; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри (для учнів, віднесених за станом здоров’я до медичної групи, інтенсивність та дозування бігу, стрибків індивідуальні за порадою лікаря);

виконує згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; вправи з гантелями, вправи на силових тренажерах (для учнів, віднесених за станом здоров’я до медичної групи, дозування вправ для розвитку гнучкості індивідуальне);

виконує вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо;

 

виконує стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки «в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м'яча (1 кг) в парах (для учнів, віднесених за станом здоров’я до медичної групи, дозування  вправи для розвитку швидкісно-силових якостей індивідуальне за порадою лікаря);

ГІМНАСТИКА

Теоретична відомості

Оптимальний руховий режим. Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики. Профілактика травматизму під час занять гімнастикою. Правила техніки безпеки.

 

Учень, учениця: характеризує гімнастику як засіб розвитку фізичних якостей;

визначає оптимальний рухо­вий режим;

дотримується правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

Спеціальна фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми; загальнорозвиваючі вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки.

виконує стройові вправи і прийоми; загальнорозвиваючі вправи; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки;

Технічна підготовка

Стрибки

Стрибки зі скакалкою.

Опорні стрибки: хлопці – стрибок через гімнастичного козла в довжину способом «ноги нарізно» (висота 105-120 см); дівчата – стрибок у присід, зіскок вигнувшись (гімнастичний кінь чи козел у ширину, висота 100-110 см).

 

Лазіння

Хлопці — лазіння по вертикальному канату

 

 

Рівновага

Дівчата – комбінації елемен­тів, вивчених у попередніх класах..

Акробатика

Хлопці – стійка на руках (з до­помогою); переворот у сторону;

 

дівчата – «міст» нахилом назад (з допомогою); переворот у сторону.

 

 

Виси та упори

Хлопці — підйом силою та пе­реворотом в упор на перекладині; згинання і розгинання рук в упорі на брусах; підтягування на високій перекладині;

 

дівчата — підтягування у висі лежачи (на перекладині висотою 95 см).

виконує опорні стрибки:

хлопці – стрибок через гімнас­тичного козла способом «ноги нарізно»;

дівчата – стрибок у присід, зіскок вигнувшись (учні, віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, мають уявлення про опорні стрибки);

хлопці та дівчата – стрибки зі

скакалкою;

виконує лазіння по канату: хлопці – без допомоги ніг (учні, віднесені до спеціальної медичної групи, мають уявлення про лазіння по вертикальному канату);

виконує вправи у рівновазі: дівчата – комбінації елементів, вивчених у попередніх класах;

виконує акробатичні вправи: хлопці – стійку на руках (з допомогою); переворот у сторону; зв'язки вивчених акробатичних елементів;

дівчата – «міст» нахилом назад (з допомогою); переворот у сторону; зв'язки вивчених акробатичних елементів;

виконує вправи у висах та упорах:

хлопці — підйом силою та пе­реворотом в упор на перекладині; згинання і розгинання рук в упорі на брусах; підтягування на високій перекладині; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; дівчата — підтягування у висі лежачи; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави (учні, віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, мають уявлення про підйом силою та переворотом в упор на перекладині);

Ритмічна гімнастика

Складання і виконання комплексів

 

складає та виконує комплекс вправ ритмічної гімнастики з 12-14 вправ;

дотримується вимог техніки безпеки під час занять з гімнастики.

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Підтягування

у висі (кількість разів)

хлоп. у висі

до 2

3

7

10

дівч. у висі (лежачи)

до 5

5

15

18

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

хлопці

до 12

12

18

25

дівчата

до 8

8

12

15

Нахил уперед з положення сидячи (см)

хлопці

до 2

2

5

9

дівчата

до 9

9

11

14

Піднімання тулуба в сід за 30 с

хлопці

до 14

14

22

32

дівчата

до 13

13

21

31

 

БАСКЕТБОЛ

Теоретична підготовка

Методика виховання спритності.

Профілактика травматизму і надання першої долікарської допомоги.

 

 

 

Учень, учениця:

характеризує методику виховання спритності;

пояснює профілактику травматизму на заняттях баскетболом;

наводить приклади першої долікарської допомоги;

дотримується правил безпеки під час занять баскетболом;

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні вправи для розвитку швидкості, спритності, координації рухів, розвитку сили м'язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості, рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

виконує прискорення з місця на 5, 10, 15, 20 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; вправи з обтя­женнями, набивними м'ячами; естафети; вправи для розвитку сили м'язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості;

застосовує зупинки, повороти, біг зі зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предметів; вистрибування з присіду; стрибки «в глибину» з наступним вистрибуванням угору;

Техніко-тактична підготовка

Різні способи пересувань, ловіння і передач м'яча в умовах жорсткого опору захисника.

Передачі м’яча в парах і трійках (на місці та в русі). Кидки м’яча однією рукою зверху на місці або в стрибку. Ведення м’яча однією рукою без зорового контролю (на місці, кроком). Штрафний кидок.

 

виконує: різні способи пересувань, зупинок у поєднанні з технічними прийомами нападу й захисту в тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників; накривання м'яча і блокування при боротьбі за м'яч, що відскочив від щита;

застосовує асинхронне ведення м'яча без зорового контролю; передачі м'яча різними способами при опорі захисника; кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої дистанцій у русі при опорі захисника;

раціонально використовує технічні прийоми нападу й захисту у взаємодіях з партнерами під час гри.

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

6 кидків однією рукою зверху на відстані 3 м від щита: хлопці

Кидки двома руками зверху на відстані 3 м від щита: дівчата

жодного влучного кидка

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

1

 

 

2

 

 

3

6 штрафних кидків

хлопці

жодного влучного кидка

1

2

4

дівчата

1

2

3

 

ВОЛЕЙБОЛ

Теоретична підготовка

Технічна та тактична підготовка волейболістів. Індивідуальні й групові тактичні дії гравців у нападі та захисті. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній.

Основні засади суддівства. Профілактика травматизму під час занять волейболом.

 

 

 

Учень, учениця:

характеризує особливості техніки і тактики гри;

обґрунтовує взаємодію гравців передньої та задньої ліній;

називає основні засади суддівства;

характеризує заходи профілактики травматизму під час занять волейболом;

дотримується правил техніки безпеки на ігровому майданчику;

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості.

 

виконує стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності;

Техніко-тактична підготовка

Передачі м'яча двома руками зверху. Прийом та передачі м'яча двома руками. Подачі м'яча верхня й нижня. Прийом м'яча знизу після подачі в задану зону. Прямий нападаючий удар з власного підкидання. Нападаючий удар з накидання партнера. Нападаючий удар з передачі партнера. Виконання нападаючого удару гравцями задньої лінії. Блокування нападаючого удару.

Страхування гравців. Взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м'яча. Взаємодії гравців передньої лінії під час атакуючих дій. Навчальна гра – волейбол.

виконує передачі м'яча двома руками зверху через сітку в парах; прийом та передачі м'яча двома руками знизу через сітку в парах; верхню та нижню прямі подачі; прийом м'яча після подачі в задану зону; прямий нападаючий удар з власного підкидання; нападаючий удар з накидання партнера; нападаючий удар з передачі партнера; нападаючий удар із задньої лінії; блокування нападаючого удару;

застосовує взаємодію гравців передньої та задньої ліній під час атакуючих та захисних дій.

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Передача м’яча двома руками зверху через сітку в парах

хлоп.

до 4

4

5

6

дівч.

до 3

3

4

5

Прийом  та передача м’яча двома руками знизу через сітку в парах

хлоп.

до 4

4

5

6

дівч.

до 3

3

4

5

Верхня пряма подача (6 спроб)

хлоп.

до 2

2

3

4

дівч.

до 1

1

2

3

 

ГАНДБОЛ

Теоретична підготовка

Система ведення гри у нападі та захисті. Тактико-технічна підготовка гандболістів. Основні засади організації змагань та правил суддівства.

Робота секретаріату. Методика проведення самостійних занять з гандболу. Профілактика травматизму під час занять гандболом.

 

 

Учень, учениця:

характеризує систему ведення гри в нападі (швидкий відрив) та захисті (зонна та персональна опіка);

володіє знаннями з тактико-технічної підготовки гандболістів;

називає основні положення організації та проведення змагань;

пояснює роботу секретаріату; організовує самостійні заняття та змагання з гандболу;

дотримується правил гри, вимог техніки безпеки та самоконтролю за фізичним навантаженням;

Спеціальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи, спеціальні вправи гандболіста; переміщення по майданчику з виконанням комбінованих вправ.

 

 

виконує: загальнорозвиваючі вправи (з предметами, без предметів);

комбіновані вправи підготовчого характеру: кидки, ведення та передачі м’яча (для учнів віднесених до спеціальної медичної групи в помірному темпі);

Техніко-тактична підготовка

Ведення, передача та ловіння м'яча у трійках; рух «вісімкою»; різновиди кидків м’яча.

 

 

 

Тактичні дії у захисті та нападі. Взаємодія гравців у нападі.

 

 

Тактика гри воротаря. Взаємодія із захисниками.

 

 

 

 

 

Навчальна та двостороння гра.

 

 

виконує ведення, ловіння та передачу м'яча з максимальною швидкістю та під час активного опору суперника; кидки м'яча зігнутою рукою з опорного положення, в стрибку та з активним опором суперника, із закритих позицій, з підкручуванням м'яча.

застосовує персональний та позиційний захист; вихід на вільне місце, на м'яч з виконанням дій, що відволікають увагу суперника (фінти).

володіє тактикою гри воротаря; діями, що відволікають увагу суперника; корегує діями захисників;

здійснює вибір місця згідно з ігровою ситуацією; самоконтроль за станом фізичного навантаження;

визначає напрямок можливого

удару;

дотримується правил гри та вимог техніки безпеки під час занять

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Передача м’яча в стіну з відстані 3м (кількість передач за 30 с)

хлоп.

до 16

16

17

18

дівч.

до 14

14

15

16

Штрафний кидок з 7 м у визначену вчителем зону воріт(з 5 спроб, кількість влучних кидків)

хлоп.

1

2

3

4

дівч.

жодного влучного кидка

1

2

3

Кидки м’яча з 6 м в нижні кути воріт

(з 5 спроб, кількість влучних кидків)

хлоп.

1

2

3

4

дівч.

жодного влучного кидка

1

2

3

 

ФУТБОЛ

Теоретична підготовка

Основні засади арбітражу. Профілактика травматизму на уроках футболу. Міжнародні футбольні організації

Учень, учениця: характеризує міжнародні футбольні організації; володіє основними жестами арбітрів;

називає основні засоби профілактики травматизму на уроках футболу; дотримується правил гри у футбол, техніки безпеки під час уроків футболу;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи в парах, вправи з предметами (м’ячами, скакалками, резиновими джгутами); біг та його різновиди до 30м з обмеженою швидкістю; вправи біля опори; стрибки в довжину з місця; кидки набивного м’яча (1-2 кг).

Рухливі ігри та естафети; спортивні ігри гандбол, баскетбол, волейбол, хокей з м'ячем за спрощеними правилами з елементами футболу.

виконує: загальнорозвиваючі вправи в парах, вправи з предметами; різновиди бігових вправ (з помірною інтенсивністю, з системним контролем за роботою серцево-судинної та дихальної систем);

 

володіє технікою виконання вправ;

виконує стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару головою чи ногою по м'ячах, підвішених на різній висоті; рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу(«День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м'ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки» та інші) ; естафети з м'ячем; зустрічні й колові естафети з подоланням смуги перешкод з перенесенням, розстановкою та збиранням предметів, метанням у ціль, кидками та ловінням м'яча, стрибками й бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м'ячем; ривки до м'яча з наступним ударом по воротах; стрибки з імітуванням удару головою та ногою; діставання підвішеного м'яча головою та ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами головою чи ногою по м'ячах, підвішених на різній висоті

Техніко-тактична підготовка

Різні поєднання прийомів пересувань;

 

 

удари правою та лівою ногами різними способами по м'ячу;

 

 удари головою по м’ячу;

 

 

 

 різновиди зупинок м'яча;

 

 

 

ведення м'яча;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відволікаючі дії (фінти): фінти «відходом», «ударом», «зупинкою».

 

Відбирання м'яча: вдосконалення вивчених прийомів.

 

 

 

 

Вкидання м'яча.

 

 

Жонглювання м’ячем.

 

Елементи гри воротаря.

 

 

 

Індивідуальні дії в нападі: уміння вибрати та раціонально викори­стовувати вивчені технічні прийоми.

Групові дії в нападі: взаємодія з партнерами під час організації атаки; вдосконалення ігрових та стандартних ситуацій.

Індивідуальні дії в захисті: вдосконалення «закривання», «перехоплення» та відбору м'яча.

групові дії в захисті: взаємодія в обороні під час виконання су­перником стандартних комбінацій; організація і побудова «стінки».

 

виконує: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем; удари правою та лівою ногами різними способами по м'ячу, що котиться й летить у різних напрямках, удари на точність і дальність з оцінюванням тактичної обстановки перед виконанням удару; удари по м'ячу середньої частиною лоба без стрибка та у стрибку; зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном та грудьми (для хлопців) у русі; ведення м'яча вивченими способами, збільшуючи швидкість руху, виконуючи ривки; фінти «відходом», «ударом», «зупинкою» в умовах ігрових вправ з активним двобоєм та навчальних ігор; прийоми, вивчені раніше, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду, в умовах ігрових вправ та навчальних ігор;

вкидання м'яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу на дальність і точність;

жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою;

ловіння, відбивання, переведення м'яча без падіння та в падінні; вибивання м'яча ногою із землі та з рук на дальність і точність;

здійснює маневрування на полі: «відкривання» для прийому м'яча, відволікання суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці поля; вибір з кількох можливих рішень даної ігрової ситуації найправильнішого та раціо­нальне використання вивчених технічних прийомів: різні способи ударів по м'ячу, зупинок, ведення залежно від напрямку, траєкторії та швидкості руху м'яча; взаємодію з партнерами під час організації атаки та на останній стадії розвитку атаки поблизу воріт суперника; «за­кривання», «перехоплення» та відбір м'яча; чисельну перевагу в обороні; взаємодію в обороні під час виконання суперником стандартних комбінацій; організацію і побудову «стінки»; вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів поблизу своїх воріт (для воротарів); організацію атаки під час уведення м'яча в гру (для воротарів).

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із навчальних способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 16, 5 м (з-за меж штрафного майданчика)

хлоп.

1 або жодного влучного удару

2

3

4-5

дівч.

жодного влучного удару

1

2

3-4

5 ударів на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 11м після ведення м’яча

хлоп.

1 або жодного влучного удару

2

3

4-5

дівч.

жодного влучного кидка

1

2

3-4

5 ударів по м’ячу серединою лоба на точність у руки партнерові

хлоп.

1 або жодного влучного удару

2

3

4-5

дівч.

1.жодного влучного кидка

1

2

3-5

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Теоретична підготовка

Значення оздоровчого бігу для здоров'я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму

Учень, учениця:

характеризує вплив оздоровчого бігу на стан здо­ров'я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму:

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

Спеціальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи,

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань.

 

виконує: загальнорозвиваючі вправи (на місці, в русі, в парах) спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;

Технічна підготовка

Біг

Біг 30 м, біг 60 м, 200-600 м. Рівномірний біг 1000 м (дівчата), 1500 м (юнаки).

 

 

Стрибки

Стрибки в довжину та висоту;

 

 

 

Метання

Метання малого м'яча, кидання набивних м'ячів.

виконує біг 30 м, 60 м, 200-600 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (юнаки) (учні віднесені до спеціальної медичної групи мають уявлення про рівномірний біг до 1000 м 1500 м);

виконує стрибки в довжину та висоту з місця, стрибки в довжину з розбігу способом «прогинаючись», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

 

виконує метання малого м'яча на дальність з розбігу та кидання набивних м'ячів з різних вихідних положень(стоячи, сидячи).

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Біг 30 м (с)

хлоп.

більше 6,0

6,о

5,6

5,о

дівч.

більше 6,7

6,7

6,0

5,5

Біг 60 м (с)

хлоп.

більш 10,40

10,4

9,8

8,8

дівч.

більше 11,4

11,4

10,6

10,2

Стрибки у довжину з місця (см)

хлоп.

до 160

160

180

200

дівч.

до 135

135

150

170

Метання малого м’яча на дальність (м)

хлоп.

до 26

26

32

40

дівч.

до 16

16

19

24

 

ПЛАВАННЯ

Теоретична підготовка

Оздоровчий вплив плавання на організм людини.

Правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та на водоймах.

Техніка плавання брасом.

Техніка виконання стартів і поворотів.

 

Учень, учениця:

пояснює значення дотримання правил поведінки під час занять плаванням у басейнах та на во­доймах;

характеризує оздоровчий вплив плавання на організм людини;

володіє знаннями про техніку плавання брасом та виконання  стартів і поворотів;

 

Спеціальна фізична підготовка

На суші:

загальнорозвиваючі вправи, стрибкові вправи, вправи на координацію рухів; силові вправи, вправи на гнучкість. Імітаційні вправи з плавання.

 

 

володіє технікою виконання вправ;

виконує (на суші) комплекси гімнастичних вправ (амплітудного характеру для рук, ніг, тулуба), вправи для розвитку гнучкості, стрибкові вправи, згинання та розгинання рук у положенні лежачи, імітаційні вправи з плавання (рухи руками, ногами і тулубом як під час плавання кролем на грудях, кролем на спині, брасом і батерфляєм у поєднанні із диханням); групування, перекиди, що імітують елементи техніки швидкісних поворотів на гру­дях і на спині;

Технічна підготовка

У воді:

ковзання на грудях та спині, видихи у воду, занурення. Вправи для засвоєння техніки плавання кролем на грудях та кролем на спині. Техніка рухів ніг та рук при плаванні брасом. Узгодження рухів при плаванні брасом. Подальше вивчення техніки плавання брасом у координації. Удосконалення техніки плавання кролем на грудях та кролем на спині. Техніка стартового стрибка при плаванні кролем на грудях.

 

 

 

володіє технікою виконання вправ;

виконує ковзання на грудях та спині, вправи для засвоєння техніки плавання кролем на грудях та кролем на спині (ковзання з допомогою ніг на грудях та на спині, з диханням, у повній координації); рухи ніг під час плавання брасом (імітаційні вправи у воді на місці з опорою об бортик, ковзання на грудях з рухами ногами брасом, плавання брасом на ногах з піднятою головою, із затримкою дихання, з виконанням видиху у воду, у поєднанні з ковзанням та диханням); рухи рук при плаванні брасом (імітаційні вправи у воді, на місці, ходьба по дну з рухами руками брасом, ковзання на грудях з рухами руками брасом, із затримкою дихання, із виконанням видиху у воду, плавання — руки брасом, ноги — кролем у поєднанні з диханням); узгодження рухів рук та ніг під час плавання брасом; стартовий стрибок; дотримується правил безпеки життєдіяльності на уроках плавання.

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Плавання брасом у координації

хлоп

дівч.

тулуб розташований під великим кутом (атаки); під час паузи ноги тонуть

підтягування і відштовхування виконуються з однаковою швидкістю

гребок не виконується за лінією плечей

помилки відсутні

Плавання 25 м кролем на грудях або за спині без урахування часу (м)

хлоп

 

 

дівч

12,5

 

 

12,5

15

 

 

15

20

 

 

20

25 і більше

 

25 і більше

Старт із води

хлоп

дівч

Недостатньо зігнуті руки під час виконання команди «увага»

Недостатн6япотуність виконання відштовхування від бортика,плавець падає у воду,не встигаючи розігнутися

Глибокий вхід у воду

Після старту

Помилки відсутні

 

ЛИЖНА ПІДГОТОВКА

Теоретична підготовка

Історія розвитку лижного спорту в Україні. Видатні лижники України. Підготовка лижного інвентарю до занять.

Основні правила змагань з лижних перегонів. Правила техніки безпеки

Учень, учениця:

характеризує розвиток лижного спорту в Україні;

називає видатних лижників України;

пояснює основні правила змагань з лижних перегонів;

розповідає, як готувати лижний інвентар до уроку;

дотримується правил техніки безпеки під час занять з лижної підготовки;

Спеціальна фізична підготовка

Стрибкові вправи.

Імітація класичних лижних ходів на місці й у русі; вправи з лижним еспандером. Спеціальні вправи лижника. Рівномірне проходження дистанції до 2,5 км. Ігри та естафети на лижах.

виконує стрибкові вправи (багатоскоки тощо); імітацію класичних лижних ходів на місці й у русі; вправи з лижним еспандером; спеціальні вправи лижника;

здійснює рівномірне проходження дистанції до 2,5 км;

Техніко-тактична підготовка

Пересування на лижах: поперемінний двокроковий, одночасний без кроковий, та ковзанярський хід без палиць.

Повороти: на місці махом; у русі «плугом».

Сходження на гору: ступаючи кроком, «драбинкою» (навскіс і прямо), «ялинкою». Спуски: навскіс.

Стійка лижника під час спуску з гори: низька. Перехід під час спуску з високої стійки в основну, низьку. Гальмування: «плугом». Перехід з одночасних ходів на поперемінні і навпаки.

 

володіє технікою поперемінного двокрокового ходу; одночасного безкрокового і двокрокового ходів; ковзанярського ходу без палиць; виконує повороти: на місці махом; у русі «плугом»; перехід з одночасних ходів на поперемінні і навпаки; стійку лижника під час спуску з гори: низьку; гальмування: «плугом»;

здійснює сходження на гору: ступаючи кроком, «драбинкою» (навскіс і прямо), «ялинкою»; спуски: навскіс; перехід під час спуску з високої стійки в основну, низьку; перехід з одночасних ходів на попере­мінні і навпаки.

Практичне виконання методик щодо корегування патогенезу захворювання

Комплекси вправ профілактичної та оздоровчої спрямованості: дихальні вправи; вправи для зняття психоемоційних навантажень.

 

 

Учень, учениця:

пояснює та виконує:

комплекси вправ профілактичної та оздоровчої спрямованості; дихальні вправи; вправи для зняття психоемоційних навантажень (10 клас)

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Проходження дистанції класичними ходами (хв., с)

хлоп.

2000 м

17,30

16,30

15,30

14,30

дівч.

1500 м

14,00

13,00

12,30

12,00

Проходження дистанції ковзанярськими ходами без урахування часу (9м)

хлоп.

600

900

1200

1500

дівч.

300

600

900

1200

Технічне проходження відрізку 50 м поперемінним двокроковим ходом

хлоп.

дівч.

3 помилки і більше

2 помилки

1 помилка

без помилок

Гальмування під час спуску «плугом»

хлоп.

дівч.

3 помилки і більше

2 помилки

1 помилка

без помилок

 

ПРОФЕСІЙНО–ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Теоретична підготовка

Поняття про професійно-прикладну фізичну підготовку. Історія розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки. Раціональний режим праці і відпочинку. Вплив фізичних навантажень на організм людини. Активний відпочинок у відновленні працездатності. Особливості трудової діяльності та основних професійно-важливих якостей фахівця на прикладі медичної сестри, санітарного лікаря, вчителя, радіотехніка. Правила загарто­вування. Техніка безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою.

Учень, учениця:

характеризує професійно-прикладну фізичну підготовку та її історію розвитку; раціональний режим праці і відпочинку; засоби фізичної культури і спорту в рекреаційних цілях і активного відпочинку для відновлення працездатності; особливості трудової діяльності та основних професійно важливих якостей фахівця на прикладі медичної сестри, санітарного лікаря, вчителя, радіотехніка; різні методики загартовування;

обґрунтовано підбирає вправи і види спорту, що тренують функціональний стан організму в різні періоди року;

складає комплекс виробничої гімнастики, фізкультурної хвилинки, фізкультурної паузи;

дотримується правил техніки безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою:

Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки

Вправи для розвитку та формування основних професійно важливих якостей: медичної сестри та санітарного лікаря (загальної витривалості, швидкості дій та мислення, сили плечового пояса, координації рухів, спритності.

концентрації уваги і стійкості, врівноваженості, вдосконалення механізмів терморегуляції, вміння розслаблювати м'язи та

ін.);

 

 

 

вчителя початкових класів (загальної витривалості, сили, спритності, швидкості, статичної витривалості м'язів професійних поз, швидкості складної реакції, стійкості до гіпокінезії; урівноваженості і рухливості нервових процесів, уваги, мислення, пам'яті, емоційної стій­кості і вольових якостей та ін.); радіотехніка (статичної витри­валості, координації рухів, чутливості пальців рук, хорошого зору, уваги, пам'яті, системного мислення та ін.).

виконує старти з різних положень на 10-15 м за сигналом; ходьбу (по можливості до 5-6 км на день); ходьбу на лижах по рівній і пересіченій місцевості; тривалий біг; їзду на велосипеді; різні способи пла­вання, техніку порятунку на

воді; загальнорозвиваючі вправи з подоланням особистої ваги і опором партнера; вправи з набивними м'ячами: кидки лівою, правою, двома руками від грудей, із-за спини (стоячи спиною вперед), гантелями, гумовими амортизаторами, еспандерами, гімнастичними лавами; вправи на розвиток статичної витривалості м'язів у професійних по­зах; силові вправи на гімнастичних приладах, веслувальних та інших тренажерах, утримання вису на зігнутих руках, утримання ніг під різним кутом, згинання й розгинання рук в упорі лежачи на пальцях (юнаки), в упорі від стінки (дівчата); присідання; присідання з вистрибуванням; різноманітні стрибки, стрибки в довжину з місця поштовхом з однієї і двох ніг на задану відстань, зі скакалкою, на двох ногах; із поворотом стопи вправо-вліво; згинаючи коліна вправо й вліво; «ноги разом, ноги нарізно»; по­перемінно спереду права, ліва нога; на двох ногах, руки навхрест спереду; ноги навхрест (поперемінно); із подвійним обертом скакалки; із переміщенням; з обертами скакалки назад; із поворотом на 180° та 360°; рухаючись по колу з ловінням й передачею м'яча партнеру; стрибки через бар'єри, вниз, у воду; застосовує методи загартування, терморегуляції (сауну), аутогенного тренування;

Професійно-прикладні види спорту та їхні елементи

Вправи:

гімнастики та акробатики,

легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, лижного спорту,

для розвитку та формування основних професійно важливих якостей, умінь і навичок медичної сестри, санітарного лікаря, вчителя, радіотехніка.

 

(Учні віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи виконують вправи професійно-прикладної фізичної підготовки з порад лікаря дозування та інтенсивність).

виконує спеціальні розвивальні гімнастичні та акробатичні вправи (підняття: тулуба в положення сидячи з положення лежачи; зігнутих або прямих ніг до кута 90°, 180° з вису на гімнастичній стінці; ніг до кута 45° лежачи на спині з опорою на передпліччя — поперемінне розведення і схрещування ніг; тулуба лежачи на животі, руки за головою; утримання: вису на напівзігнутих руках, кута на паралельних брусах, вису на напівзігнутих руках, з опором партнера; опорні стрибки через козла, коня впоперек та в довжину, вправи на рівновагу, на паралельних брусах та перекладині, кільцях, лазіння по канату, пересування по гімнастичній колоді, вправи ритмічної гімнастики, степ-аеробіки);

застосовує спеціальні розвивальні легкоатлетичні бігові вправи (біг 30 м, 60 м, 200-600 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (юнаки); біг зі зміною напряму руху); стрибки з місця і розбігу у довжину та висоту; метання малого м'яча з розбігу та кидання набивних м'ячів з різних вихідних положень (учні віднесені за стоном здоров’я до спеціальної медичної групи виконують легкоатлетичні бігові вправи з дозволу лікаря);

здійснює стійки баскетболіста; способи пересувань, зупинки, прискорення на 5-20 м з різних вихідних положень за звуковим і зоровим сигналом; серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високо розміщених предметів, вистрибування з присіду, стрибки «в глибину» з наступним вистрибуванням угору; вправи для розвитку сили м'язів тулуба, плечового пояса та кистей рук; жонглювання м'ячем; асинхронне ведення м'яча без зорового контролю; передачі м'яча різними способами на певну відстань при опорі захисника; кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої дистанцій у русі з опором захисника; кидки м'яча в кільце з різної відстані з місця, після ведення, в стрибку;

виконує стійки і пересування волейболіста; серійні стрибки поштовхом двох ніг з місця і розбігу із діставанням високо розміщених предметів; вистрибування з присіду; прийоми і передачі м'яча двома руками знизу і зверху в парах через сітку, верхню та нижню прямі подачі, вистрибування біля сітки з метою виконання нападаючого удару і блокування, робота в парах;

здійснює різні пересування футболіста на швидкість руху.

поєднуючи з відволікаючими діями і вивченими способами зупинок, ведень, обведень, відбирань, жонглювань та ударів м'яча (ногою, головою) на точність і дальність, в умовах активного опору захисника та в навчальних іграх зі збільшенням або зменшенням розмірів ігрового майданчика, збільшенням або зменшенням кількості гравців, тривалості гри;

виконує пересування гандболіста, ведення, ловіння та передачу м'яча з максимальною швидкістю пересувань; кидки м'яча зігнутою рукою з опорного положення, в стрибку та з активним опором суперника в навчальних іграх; здійснює усі види лижних ходів по рівній і пересіченій місцевості, підйоми в гору «ялинкою» і «драбинкою», спуски в низькій та основній стійках, повороти в русі переступанням, гальмуван­ня «упором» і «плугом»;

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

Високий1

1-й рік вивчення

«Естафетний» тест(швидкості реакції)

хлопці

19,0

18,0

17,3

16,3

дівчата

19,5

18,5

17,5

16,5

Тест Копилова (координованість рук) (с)

хлопці

12,0

11,0

10,3

9,3

дівчата

12,5

11,5

10,5

9,5

 

Примітка:

Швидкість рухової реакції визначається за допомогою «естафетного» тесту (хват падаючої гімнастичної палиці).

Проведення тесту. Учень набуває вихідного положення — ноги на ширині плечей, руки зігнуті в ліктях і притиснуті до тулуба, пальці однієї руки стиснуті у кулак і вертикально утримують градуйовану (см) палицю діаметром 3-5 см і завдовжки 70-80 см. За сигналом учень швидко розтискає кисть і також швидко тією ж рукою захоплює палицю.

Результат. Менша різниця (см) між двома хватами свідчить про кращу рухову реакцію. Тест повторюється 2-3 рази. Враховуються середні значення показників.

Координованість рук визначається за допомогою тесту Копилова (1987) «Десять «вісімок».

Обладнання. Тенісний м'яч; секундомір.

Проведення тесту. Учень набуває вихідного положення — тулуб нахилений уперед, м'яч тримає в одній руці. За командою «Руш» максимально швидко виконує м'ячем уявну «вісімку» між ногами на рівні колін. При цьому м'яч передається з руки в руку.

Результат. Час виконання десяти «вісімок» реєструється з точністю до 0,1 с.

Загальні вказівки та зауваження.

1. При довільній амплітуді рук учень не повинен відривати ступні ніг від підлоги.

2. Попередньо для ознайомлення з тестом учні роблять 4 5 повних «вісімок».

3. Надається одна залікова спроба.

4. Якщо м'яч випущено з рук, спроба повторюється.

 

ХОРТИНГ

Теоретичні відомості

Історія розвитку національного виду спорту «Хортинг»

Вплив занять хортингом на основні функції й системи організму. Запобігання ВІЛ/СНІДу.

 

Поняття про психологічну підготовку в хортингу.

 

 

Основні технічні дії у хортингу. Основні чинники, що впливають на якість техніки під час відпрацювання учнем прийомів.

 

 

Ознайомлення з тактикою хортингу. Основні поняття тактики.

Види тактики. Найпростіша тактична підготовка технічних дій.

Правила самоконтролю та безпека під час виконання елементів техніки хортингу.

Учень, учениця:

характеризує: історію розвитку виду спорту «Хортинг»

пояснює: вплив занять хортингом на основні функції й системи організму;

називає: основні засоби запобігання ВІЛ/Сінду;

має поняття про: психологічну підготовку в хортингу;

основні технічні дії у хортингу;

пояснює: основні чинники, що впливають на якість засвоєння учнем техніки з «Хортингу» під час відпрацювання прийомів
(розташування центру ваги тіла, тримання рівноваги, використання сили інерції та маси тіла при пересуванні;

називає: види тактики хортингу; основні поняття тактики: стратегія, тактика, система, стиль; найпростіша тактична підготовка технічних дій.

дотримується: правил самоконтролю та міри безпеки під час виконання елементів з техніки хортингу;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи: вправи для розвитку верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, вправи на координацію рухів, вправи на розтягування;

вправи на витривалість:

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

 

Спеціальна фізична підготовка

вправи на спеціальну витривалість:

мах прямою ногою вверх із фронтальної стійки;

внутрішній мах прямою ногою із фронтальної стійки;

 

«вільне імітування на час»

 

 

 

рухливі ігри: загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру, стрибки через скакалку.

(учні віднесені за стоном здоров’я до спеціальної медичної групи виконують рухливі ігри та стрибки через скакалку з дозволу лікаря); ;

 

виконує: вправи для розвитку верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, вправи на розтягування та на координацію рухів;

 

вправи на витривалість:

спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки) (учні віднесені за стоном здоров’я до спеціальної медичної групи виконують легкоатлетичні бігові вправи з дозволу лікаря); ;

мах прямою ногою вверх із фронтальної стійки (по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням);

внутрішній мах прямою ногою із фронтальної стійки (по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням);

«вільне імітування на час» (вільна імітація елементів техніки), 2 рази з проміжком відпочинку.

бере участь у рухливих іграх загальнорозвиваючого характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (з елементами хортингу; естафети з елементами хортингу для розвитку фізичних якостей), стрибки через скакалку на час (вперед і назад).

Примітка: Віковий період учнів 9 класу найсприятливіший для розвитку витривалості (хлопці), гнучкості (дівчата), помірного розвитку сили (хлопці) та швидкісно-силових якостей (дівчата).

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу

 

 

оздоровчі дихальні вправи: черевне дихання;

 

 

 

 

 

техніка рук: імітаційні вправи та викиди передпліччя на середній та верхній рівень (вперед, вбік), махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

махові оберти двома руками виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

 

техніка ніг: імітаційні вправи, махові вправи, повільні й швидкісні високі піднімання стегна (прямо, збоку, із повільним оздоровчим та швидкісним видихом); викиди гомілковостопу (вперед збоку, назад); виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніка тулубу: оберти тулубу на місці та в русі; нахили, уклони (вліво, вправо), нирки з легким присідом на ногах; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплітудних вправ;

 

комбінації технік рук і ніг:

рівномірне виконання вивченої техніки по елементах, в координації

під рахунок на час (2, 4, 6 хвилин);

 

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма «Третя захисна»/3З/ - «Third Defensive Form» /3D/, під рахунок і самостійно;

групове виконання форми:

виконання вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу

виконує: пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу; швидкісні пересування; пересування з обертами та візуальним контролем навколо;

оздоровчі дихальні вправи: з підніманням діафрагми; швидкісний видих; оздоровчі дихальні вправи на місці та у русі в стійці; швидкісний видих; підвідні вправи для посилення технічних елементів швидкісним видихом;

володіє:

технікою рук: імітаційні вправи та викиди передпліччя на середній та верхній рівень (вперед, вбік), махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці та в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

 

технікою ніг: імітаційні вправи, махові вправи, повільні й швидкісні високі піднімання стегна (прямо, збоку, із повільним оздоровчим та швидкісним видихом); викиди гомілковостопу (вперед збоку, назад); виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

 

технікою тулубу: оберти тулубу на місці та в русі; нахили, уклони (вліво, вправо), нирки з легким присідом на ногах; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплітудних вправ;

виконує:

комбінації технік рук і ніг:

рівномірне виконання вивченої техніки по елементах, в координації під рахунок на час (2, 4, 6 хвилин);

 

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

демонструє навчальну форму хортингу на 24 рахунки і самостійно:

- третю захисну;

групове виконання форми:

виконання вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

дотримується правил безпеки життєдіяльності на уроках.

     

 

Орієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Піднімання тулуба в сід за 30 с,

(кіл-ть разів)

хлоп.

до 10

10

20

28

дівч.

до 9

9

18

27

дівч.

57

60

65

70

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, (кіл-ть разів)

хлоп. (від підлоги)

до 12

12

18

25

дівч. (від лави)

до 8

8

12

15

Піднімання тулуба в сід за 30 с,

(кіл-ть разів)

хлоп.

до 14

14

22

32

дівч.

до 13

13

21

31

Техніка ніг по повітрю за 30 секунд, (кіл-ть разів)

хлоп.

28

31

34

37

дівч.

24

26

29

32

Стрибки через скакалку за одну хвилину, (кіл-ть разів)

хлоп.

80

85

90

100-110

дівч.

77

80

85

90

Виконання форми хортингу (формального комплексу): третя захисна, 1-12 балів

хлоп.

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12

дівч.

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12

 

Обладнання, необхідне для вивчення модуля «Хортинг»

№ п/п

Обладнання

Кількість

1.

Бруси гімнастичні паралельні (або навісні)

1 шт.

2.

Лава гімнастична

4 шт.

3.

Мати гімнастичні

4 шт.

4.

Перекладина гімнастична (або навісна)

2 шт.

5.

Скакалки

10 шт.

6.

Стінка гімнастична

4 шт.

 

Індивідуальне спорядження, необхідне для вивчення модуля «Хортинг»

№ п/п

Індивідуальне спорядження

Кількість

1.

Взуття спортивне (кросовки або кеди)

1 шт.

2.

Уніформа хортингу "хортовка" (куртка і брюки)

1 шт.