10 клас - ПРОГРАМА ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ХОРТИНГУ

 

Зміст навчального матеріалу

(з урахуванням показників стану здоров’я учнів та індивідуальних дозувань)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(із урахуванням індивідуальних лікарських рекомендацій)

Теоретичні знання

Особливості фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку. Гігієнічні основи при організації занять фізичними вправами та загартуванні.

Характеристика фізичної підготовленості. Методика її визначення.

Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток.

-                    Вміння, навички та фізичні якості, що необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії (відповідно до обраного профілю).

Правила основ гігієни при організації занять та методами загартування.

Параолімпійський рух на сучасному етапі.

Правила техніки безпеки під час занять фізичними вправами.

 

 

Учень, учениця:

характеризує особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у старшому шкільному віці; параолімпійський рух на сучасному етапі;  обсяг, інтенсивність навантажень, тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості, що необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії;

називає методики визначення рівнів фізичної підготовленості, загартування;

володіє методиками визначення рівнів фізичної підготовленості

складає та виконує комплекси фізичних вправ, виконання яких забезпечує успішну самореалізацію у майбутній професії;

дотримується правил основ гігієни і техніки безпеки під час занять фізичними вправами;

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; загальнорозвиваючі вправи (в русі, у трійках, у групах, із предметами – набивними, тенісними м’ячами, гімнастичними палками, скакалками, обручами, лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави, плоскостопості;

Вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30-60 м; естафети, рухливі ігри;

Вправи для розвитку спритності: метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; «човниковий біг 4*9 м»; вправи на координацію рухів, рухливі та спортивні ігри;

 

 

 

Вправи для розвитку витривалості: ходьба 1500 м; 2000 м; біг в повільному темпі в чергуванні з ходьбою до 10 хв (хлопці) і 6 хв (дівчата); рухливі та спортивні ігри;

 

Вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачі; підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи на перекладині (дівчата); присідання на одній н та двох ногах;

Вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою (складеною вчетверо); елементи ритмічної гімнастики, хореографії, різновиди аеробіки; спортивні танці

Учень, учениця:

виконує загальнорозвиваючі вправи; вправи для формування та корекції постави, плоскостопості (біг – темп повільний, дозування індивідуально для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи);

 

повторний біг на відрізках 30-60 м (учні віднесені за стоном здоров’я до спеціальної медичної групи виконують бігові вправи з дозволу лікаря); естафети, рухливі ігри; метання малого м’яча в ціль (лівою та правою рукою); акробатичні вправи (учні віднесені за стоном здоров’я до спеціальної медичної групи виконують акробатичні вправи з дозволу лікаря вправи на координацію рухів (з предметами – м’ячі, кеглі, скакалки, обручі, гімнастичні полиці); «човниковий біг 4*9 м» (темп та дозування цих вправ для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря); рухливі та спортивні ігри (без стрибків та інтенсивного бігу для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи);

ходьба 1500 м; 2000 м; (темп індивідуально); повільний біг до 10 хв (хлопці) і 6 хв (дівчата), чередувати з ходьбою; рухливі та спортивні ігри; (учні віднесені за станом здоров’я до медичної групи інтенсивність стрибків, бігу та дозування його індивідуальне з порад лікаря).

згинання і розгинання рук в упорі лежачі (від лави); підтягування у висі (хлопці з допомогою) та у висі лежачи на перекладині (дівчата з допомогою), присідання на одній та двох ногах; (дозування індивідуально);

вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; пасивні нахили вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою (складеною вчетверо); елементи ритмічної гімнастики, різновиди аеробіки (повільний темп, дозування в часі індивідуальне); хореографії, спортивні танці

ГІМНАСТИКА

Теоретична підготовка

Методика розвитку сили та гнучкості.

Оптимальний руховий режим.

Профілактика травматизму під час занять гімнастикою. Обмеження та дозування фізичного навантаження при захворюваннях. Правила техніки безпеки під час занять гімнастикою.

Учень, учениця:

характеризує методику розвитку  сили та гнучкості;

визначає оптимальний руховий режим;

дотримується загальних методичних вказівок під час виконання індивідуальних завдань оздоровчої спрямованості; правил техніки безпеки під час виконання гімнастичних вправ;

Фізична підготовка

Стройові вправи: перешикування з колони по одному в колону по двоє і навпаки похідним кроком;

загальнорозвиваючі вправи: з предметами, без предметів, в парах;

комплекси профілактичних вправ з корекції постави, плоскостопості та розвитку гнучкості; танцювальні вправи.

виконує: повороти в русі, перешикування з колони по одному в колону по двоє; загальнорозвиваючі вправи: з предметами (резиновими джгутами, скакалками, набивними м’ячами – 2-3кг та інш.); в парах, комплекси профілактичних вправ з корекції постави, плоскостопості; танцювальні вправи: елементи ритмічної гімнастики;

Технічна підготовка

Акробатичні вправи

Дівчата

перекиди вперед і назад; стійка на лопатках (різновиди); «міст» із положення стоячи (з допомогою), рівновага на одній нозі;

Юнаки

перекиди вперед, назад; переворот в сторону (зі страховкою); «міст» з положення стоячи (з допомогою)

Вправи у висах та упорах

Дівчата

Піднімання зігнутих ніг у висі на гімнастичній стінці; підтягування у висі лежачи; згинання рук в упорі лежачи на гімнастичній лаві

Юнаки

Піднімання прямих ніг у висі на гімнастичній стінці; підтягування у висі (з допомогою); згинання рук в упорі лежачи.

Вправи на рівновагу

Дівчата

Вправи на низькій колоді (висота 80-90см),

на гімнастичній лаві: 2-3 кроки на носках, руки на поясі, «ластівка», напівприсід – поворот на 80 градусів, 2-3 кроки – зіскок прогнувшись.

Дозовані вправи на тренажерах (із мінімальним навантаженням), бігових доріжках та іншому обладнанні

Ритмічна гімнастика

Складання і виконання комплексів;

складає та виконує:

комбінацію з вивчених акробатичних вправ (дозування вправ індивідуально відповідно до медичної групи); ;

 

 

 

 

 

демонструє технічно вірне виконання вправ у висах та упорах у відповідності до лікарських показань;

 

 

 

 

 

 

 

 

комбінацію вправ на рівновагу (дівчата);

володіє знаннями з дозувань  навантажень щодо показників пульсових вимірів ;

аргументує ступінь своєї втоми;

складає та виконує комплекс вправ ритмічної гімнастики з 12-14 вправ;

дотримується вимог техніки безпеки під час занять з гімнастики.

БАСКЕТБОЛ

Теоретична підготовка

Загальну та спеціальну фізичну підготовку баскетболіста. Організація техніко-тактичних дій у процесі гри. Особливості проведення та суддівство змагань. Методика організації самостійних занять. Організація та суддівство змагань з баскетболу. Профілактика травматизму на заняттях баскетболом.

 

Учень, учениця:

характеризує загальну та спеціальну фізичну підготовку баскетболіста, організацію варіантів техніко-тактичних дій у процесі гри; особливості проведення та суддівства змагань;

пояснює методику самостійних занять;

здійснює суддівство навчальних ігор;

володіє знаннями основ долікарської допомоги при травмах на заняттях баскетболу.

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи (без предметів, з предметами, в парах); зупинки кроком, стрибком після прискорення 3-5 м; повороти

виконує: вправи з предметами (резиновими джутами, м’ячами та інш.);

зупинки кроком та стрибком після незначного прискорення 3-5 м;

Технічна підготовка

Передачі м’яча в парах і трійках (на місці та в русі). Кидки м’яча однією рукою зверху на місці або в стрибку. Ведення м’яча однією рукою без зорового контролю (на місці, кроком). Штрафний кидок

виконує: передачі м’яча двома руками від грудей, двома руками зверху, однією рукою від плеча на місці;

кидки м’яча однією рукою зверху з місця; ведення м’яча без зорового контролю (на місці, в русі);

Тактична підготовка

Стійки, пересування, зупинки, повороти у нападі й захисті. Ведення, передачі, кидки м’яча в умовах захисних дій гравців. Індивідуальні, групові й командні тактичні дії у нападі й захисті.

Навчальні ігри з виконанням завдань

 

виконує: чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі й захисті; ловіння і передачу м’яча однією і двома руками зверху на велику відстань; чергування різних способів ловіння, передачі і ведення м’яча без зорового контролю в умовах опор захисників;

бере участь у навчальних іграх із використанням позиційного нападу та зонного захисту;

дотримується правил техніки безпеки .

ВОЛЕЙБОЛ

Теоретична підготовка

Досягнення українського волейболу на міжнародній арені на сучасному етапі. Волейбол як засіб фізичного виховання, вдосконалення фізичних і психологічних якостей. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Попередження травматизму під час занять волейболом.

 

Учень, учениця:

характеризує та аналізує досягнення українських волейболістів на міжнародній арені; волейбол як засіб фізичного виховання; вдосконалення фізичних і психологічних якостей; взаємодію гравців передньої та задньої ліній; характерні травми волейболіста, правила техніки безпеки;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи; спеціальні вправи волейболіста; переміщення по майданчику з імітацією передач м’яча (в середньому темпі). Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, зупинки, вибір вихідного положення для блокування.

виконує: загальнорозвиваючі вправи (з предметами, без предметів, в парах); різновиди вправ на підлозі (перекати); пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, зупинки, вибір вихідного положення для блокування.

Техніко-тактична підготовка

Передачі двома руками зверху та прийом, передача знизу (у парах, трійках).Імітація нападаючого удару (юнаки); нижня пряма подача (дівчата); верхня пряма подача (юнаки)

Взаємодія гравців передньої та задньої ліній під час прийому м’яча.

передачі м’яча двома руками зверху та знизу після переміщення;

першу передачу в зони 4,3,2; верхню пряму подачу в зону 6 (юнаки); нижню пряму подачу в зону 6 (дівчата);

дотримується правил навчальних ігор та правил техніки безпеки;

ГАНДБОЛ

Теоретична підготовка

Досягнення українських гандболістів на міжнародній арені. Гандбол як засіб удосконалення фізичних і психологічних якостей. Фактори, що визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Попередження травматизму.

Профілактика травматизму на заняттях гандболом. Правила змагань з гандболу

Учень, учениця

аналізує досягнення українських гандболістів на міжнародній арені;

характеризує спортивну гру гандбол як засіб удосконалення фізичних та психологічних якостей;

називає та пояснює основні поняття та правила гри у гандболі;

визначає засоби попередження травматизму на заняттях гандболом;

дотримується правил безпеки  при ігри у гандболі

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи (без предметів, з м’ячем, резиновим джгутом), спеціальні вправи гандболіста; переміщення по майданчику з виконанням комбінованих вправ (стрибків, бігу, передач, ведення та кидки м’яча) в помірному темпі.

виконує: загальнорозвиваючі вправи (з предметами, без предметів);

комбіновані вправи підготовчого характеру (кидки, ведення та передачі м’яча) в помірному темпі;

Техніко-тактична підготовка

Передачі м’яча (в парах, трійках); ведення м’яча зі зміною напрямку та швидкості; кидок по воротах з опорного положення з 6 та 9 метрів; кидок по воротах у стрибку з 6 м лінії; гра воротаря; блокування кидка.

Навчальні ігри з завданнями по діях у нападі та захисті.

виконує: передачі м’яча на місці та в русі;

кидки по воротах в опорному положенні з 6 та 9 метрів; кидки по воротах у стрибку з 6 м лінії (юнаки); блокування кидка;

бере участь у навчальних іграх із завданнями щодо тактичних дій у нападі та захисті;

дотримується правил техніки безпеки на заняттях з гандболу.

ФУТБОЛ

Теоретична підготовка

Розвиток футболу в Україні та за кордоном. Фізична підготовка юного футболіста. Особливості підготовки дівчат у футболі. Правила гри та арбітраж. Правила безпеки під час занять футболом. Долікарська допомога при травмах.

 

Учень, учениця:

характеризує розвиток футболу в Україні та за кордоном, фізичну підготовку юного футболіста, особливості підготовки дівчат у футболі, основні правила гри та основні засади арбітражу;

володіє навиками долікарської допомоги при отриманні травм;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи в парах, вправи з предметами (м’ячами, скакалками, резиновими джгутами); біг та його різновиди до 30м з обмеженою швидкістю; вправи біля опори; стрибки в довжину з місця; кидки набивного м’яча (1-2 кг).

виконує: загальнорозвиваючі вправи в парах, вправи з предметами; різновиди бігових вправ (з помірною інтенсивністю, з системним контролем за роботою серцево-судинної та дихальної систем);

Техніко-тактична підготовка

Переміщення (боком, спиною вперед по руху); прискорення (до 10м) з м’ячем та без;

зупинки м’яча різними способами з подальшим веденням, передачею або ударами по воротах; передачі м’яча у вільному від захисників зону; імітація ударів по м’ячу головою; гра воротаря.

Групові дії; навчальні ігри з виконанням технічних елементів; поступовий напад та захист проти нього

різновиди переміщення з м’ячем та без; зупинки м’яча різними способами з подальшими технічними діями (ведення, передачі, удари по воротах);

обґрунтовує передачі м’яча в вільну зону;

має уявлення про техніку гри воротаря;

здійснює організацію поступового нападу; захист проти поступового нападу під час навчальних ігор;

дотримується правил: навчальних ігор у футбол, техніки безпеки на заняттях з футболу;

володіє елементами контролю за станом здоров’я, фізичним навантаженням (за пульсовим показником).

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Теоретична підготовка

Методика розвитку витривалості. Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою. Надання першої медичної допомоги при отриманні травм.

Профілактика травматизму під час самостійних занять фізичною культурою.

Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

 

Учень, учениця:

пояснює методику розвитку витривалості;

характеризує ознаки втоми під час занять легкоатлетичними відрами фізичних вправ;

називає правила надання першої медичної допомоги при різних травмах;

визначає та аргументує: системність тренувального процесу; шляхи від простих до складних рухів; дозування та контроль за навантаженням; відпочинок та відновлення організму до подальших тренувань;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи: на місці, в русі, в парах; спеціальні, імітаційні, бігові, стрибкові та вправи для метання.

загальнорозвиваючі вправи (на місці, в русі, в парах) із використанням спортивного обладнання (гімнастичні стінки, лави та інш.); спеціальні, імітаційні, бігові, стрибкові та вправи для метання;

Технічна підготовка

Біг: старт, фініш, біг з низького старту на дистанції (60м, 100м – юнаки; 30м, 60м – дівчата);  біг в повільному темпі в чергуванні з ходьбою (при задовільному самопочутті);

 

стрибки: стрибки в довжину з місця; стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги»; стрибки в висоту з розбігу  способом «переступання»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метання: малого м’яча (150г) на дальність.

виконує:

технічно вірне стартове положення та фінішування в бігу на: 60м, 100м – юнаки; 30м, 60м – дівчата; біг в повільному темпі (при необхідності чергувати з прискореною ходьбою без урахування часу (до 800-1000м – юнаки; 400-500м – дівчата) (темп та дозування цих вправ для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря);

має уявлення та виконує: стрибки в довжину з 3-5 кроків з розбігу способом «зігнувши ноги» (темп та дозування стрибкових вправ для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря);

має уявлення про техніку виконання стрибків в довжину з місця; стрибків в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги»; стрибків в висоту з 3-5 кроків способом «переступання»;

виконує метання малого м’яча (150г) на дальність у коридор шириною 10 м;

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

ПЛАВАННЯ

Теоретична підготовка

Правила загартовування холодовими та тепловими процедурами. Спортивний режим і харчування плавця. Олімпійські дистанції, правила проведення змагань з плавання. Основні поняття суддівства. Надання долікарської допомоги потерпілому на воді. Різновиди штучного дихання.

 

Учень, учениця:

пояснює правила загартовування холодовими та тепловими процедурами;

характеризує основні поняття суддівства;

володіє знаннями про спортивний режим і харчування плавця, олімпійські дистанції та правила проведення змагань з плавання; пояснює та характеризує послідовність надання долікарської допомоги потерпілому на воді; різновиди штучного дихання та техніку їх виконання;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі, спеціальні та підготовчі вправи на суші та у воді.

виконує: загальнорозвиваючі, спеціальні та підготовчі вправи на суші та у воді;

Технічна підготовка

Синхронізація роботи рук, ніг та дихання в обраному способі плавання; подальше вивчення техніки обраного способу плавання; проливання в повільному темпі з повною координацією рухів (50м – дівчата, 100м – юнаки)

 

 

пояснює та демонструє синхронність роботи рук, ніг та дихання в обраному способі плавання; 

володіє технікою одного з видів спортивного плавання;

пропливає в повільному темпі з повною координацією рухів (50м – дівчата, 100м – юнаки) (темп та дозування цих вправ для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря); ;

дотримується правил техніки безпеки під час занять плаванням.

ЛИЖНА ПІДГОТОВКА

Теоретична підготовка

Розвиток витривалості під час самостійних занять. Режим і харчування лижника. Заходи попередження застудних захворювань. Перша долікарської допомога при обмороженні. Правила техніки безпеки під час самостійних занять лижною або ковзанярською підготовкою.

 

 

Учень, учениця:

володіє знаннями про режим і харчування лижника; про розвиток витривалості під час самостійних занять; послідовність надання долікарської допомоги при обмороженні;

характеризує: основні заходи попередження застудних захворювань; хронічні хвороби дихальної системи; переохолодження; невідповідний та неякісний спортивний інвентар; низьку якість місць проведення занять; невідповідність вимогам самодисципліни учнів під час самостійних занять;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі вправи; стройові вправи з лижами. . Імітація лижних ходів у русі без палиць та з ними; Спеціальні вправи лижника. Проходження відрізків 300—400 м з підвищеною швидкістю. Рівномірне проходження дистанції до 1,5 км. Ігри та естафети на лижах.

 

виконує: загальнорозвиваючі вправи; стройові вправи з лижами; спеціальні вправи в повільному темпі; імітацію лижних ходів у русі без палиць та з ними;

спеціальні вправи лижника; ігри та естафети на лижах

здійснює проходження відрізків 300-400 м з підвищеною швидкістю; рівномірне проходження дистанції до 1,5 км (темп та дозування проходження відрізків 300-400 м для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря);

Технічна підготовка

Пересування на лижах: класичні і ковзанярські ходи. Повороти: у русі з упору та на паралельних лижах. Перехід від поперемінного двокрокового ходу на одночасний двокроковий хід і навпаки.

Проходження дистанції в повільному темпи від 500 до 2000 м.

пересування на лижах: класичні і ковзанярські ходи; повороти: у русі з упору та на паралельних лижах (дозування та темп індивідуально).

перехід від поперемінного двокрокового ходу на одночасний двокроковий хід і навпаки (дозування та темп індивідуально);

дотримується правил техніки безпеки під час занять лижною підготовкою.

Практичне виконання методик щодо корегування патогенезу захворювання

Комплекси вправ профілактичної та оздоровчої спрямованості: дихальні вправи; вправи для зняття психоемоційних навантажень.

пояснює значення та виконує:

комплекси вправ профілактичної та оздоровчої спрямованості; дихальні вправи; вправи для зняття психоемоційних навантажень.

         

 

ХОРТИНГ

Теоретичні відомості

 

Історія розвитку хортингу за кордоном. Завдання Всесвітньої Федерації Хортингу, заснованої в Україні.

Робота м'язового апарату під час занять фізичними вправами хортингу. Вікові особливості розвитку учнів старшого шкільного віку, урахування їх у процесі розвитку рухових якостей.

Характеристика та аналіз тактичних систем хортингу, принцип повсякденності оздоровлення. Класифікація тактики. Індивідуальні дії та приклади тактичних засобів хортингу. Розбір наочних прикладів з техніки й тактики.

Самозавдання на день, місяць, рік та стратегія оздоровчого режиму на все життя.

Засоби загартування.

Фізична культура в сім'ї, правила безпеки під час самостійних занять хортингом у домашніх умовах. Перша допомога при нещасних випадках.

Учень, учениця:

аналізує: історії розвитку хортингу за кордоном та завдань Всесвітньої Федерації Хортингу, заснованої в Україні;

характеризує: роботу м'язового апарату під час занять фізичними вправами хортингу; вікові особливості розвитку учнів старшого шкільного віку та урахування їх у процесі розвитку рухових якостей;

 

має уяву про: характеристику та аналіз тактичних систем хортингу, принцип повсякденності оздоровлення;

розповідає про: класифікації тактики; індивідуальних дій та прикладів тактичних засобів хортингу; наочних прикладів з техніки й тактики;

самозавдання на день, місяць, рік та стратегію оздоровчого режиму на все життя.

 

робить аналіз: засобам загартування;

характеризує: фізичну культуру в сім'ї, правила безпеки під час самостійних занять хортингом у домашніх умовах.

називає: засоби першої допомоги при нещасних випадках.

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи:

вправи на гнучкість в парах, з додатковою вагою, зі скакалкою, вправи для розвитку: гнучкості, сили м’язів ніг та рук, швидкості; вправи на гімнастичній стінці;

спеціальні фізичні вправи:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

- піднімання тулубу в сід;

- шпагат поздовжній /frontsplit /на ліву, праву ногу/, 15 см від підлоги;

- шпагат поперечний /side split/, 25 см від підлоги;

- вистрибування вгору із присіду;

- прискорення, повторний біг;

 

- стрибки через скакалку;

- біг 1000 м;

акробатичні вправи:

- стійка на руках;

- переворот в сторону;

вправи на спеціальну витривалість:

- високе піднімання стегна із фронтальної стійки;

 

- внутрішній мах ногою зігнутою в коліні із фронтальної стійки;

 

- «вільна імітація на час» (вільна імітація елементів техніки).

виконує загальнорозвиваючі фізичні вправи:

вправи на гнучкість в парах, з додатковою вагою, зі скакалкою, вправи для розвитку: гнучкості, сили м’язів ніг та рук, швидкості; вправи на гімнастичній стінці;

 

спеціальні фізичні вправи:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

 

- піднімання тулубу в сід;

- шпагат поздовжній /frontsplit /на ліву, праву ногу/, 15 см від підлоги;

- шпагат поперечний /side split/, 25 см від підлоги;

 

- вистрибування вгору із присіду;

- прискорення 10-30 м, повторний біг 430, 260 м;

- стрибки через скакалку;

- біг 1000 м (учні віднесені за станом здоров’я до медичної групи інтенсивність бігу, стрибкий та дозування його індивідуальне з порад лікаря);

 

акробатичні вправи:

- стійку на руках з опорою біля стіни, 20 сек.;

- переворот в сторону /у ліву й праву/;

вправи на спеціальну витривалість:

- високе піднімання стегна із фронтальної стійки - 1 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- внутрішній мах ногою зігнутою в коліні із фронтальної стійки - 1 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- «вільна імітація на час» (вільна імітація елементів техніки), 3 рази по 1 хв. з проміжком відпочинку 1 хв.

Примітка: Віковий період учнів 10 класу найсприятливіший для розвитку гнучкості та швидкісно-силових якостей (юнаки), сили (дівчата) і помірного розвитку сили (юнаки).

Техніко-тактична підготовка

Базові переміщення:

зміна стійки на місці /варіанти зміни стійки/;

зміна стійки набіганням;

відхід ногою (лівою, правою);

різні способи пересувань, зупинок;

оздоровчі дихальні вправи:

спеціальні дихальні вправи хортингу оздоровчого напряму (на місці, в русі); вдих підняттям діафрагми-видих із зміною положення грудної клітини (поворотом, обертом, нахилом, прогином);

Техніка рухів рук та ніг:

техніка рук: імітаційні вправи та викиди руки вперед на середній та верхній рівень; махи, оберти; оздоровчі вправи на пластику суглобів; викиди рук вперед, знизу, збоку (розслаблених, напружених) на місці і в русі;

виконання серій оздоровчих елементів техніки рук хортингу та багаторазові повторення;

техніка ніг: комбінації рухів; імітаційні вправи; махові вправи; повільні і швидкісні високі викиди гомілкостопу (вперед збоку, назад) та з використанням обертів і координаційних стрибків; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніка тулубу: оберти тулубу на місці і в русі; нахили; уклони (вліво, вправо); нирки з легким присідом; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплітудних вправ;

спеціальні вправи хортингу:

вправи для узгодження рухів руками, ногами з диханням;

техніка простих стрибків з елементами техніки хортингу;

імітаційні вправи для закріплення техніки стрибків з елементами техніки хортингу; вдосконалення техніки рук і ніг по елементах та в координації; виконання комбінаційних серій техніки хортингу по повітрю;

 

 

 

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма «Третя атакуюча» /3А/ - «Third Attacking Form» /3A/, під рахунок і самостійно;

групове виконання оздоровчої форми:

виконання вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

виконує базові переміщення:

- зміна стійки на місці /варіанти зміни стійки/;

 

- зміна стійки набіганням;

- відхід ногою (лівою, правою);

різні способи пересувань, зупинок;

оздоровчі дихальні вправи:

спеціальні дихальні вправи хортингу оздоровчого напряму (на місці, в русі); вдих підняттям діафрагми-видих із зміною положення грудної клітини (поворотом, обертом, нахилом, прогином);

 

 

техніку рук: імітаційні вправи та викиди руки вперед на середній та верхній рівень; махи, оберти; оздоровчі вправи на пластику суглобів; викиди рук вперед, знизу, збоку (розслаблених, напружених) на місці і в русі;

виконання серій оздоровчих елементів техніки рук хортингу та багаторазові повторення;

 

 

 

техніку ніг: комбінації рухів; імітаційні вправи; махові вправи; повільні і швидкісні високі викиди голеностопу (вперед збоку, назад) та з використанням обертів і координаційних стрибків; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніку тулубу: оберти тулубу на місці і в русі; нахили; уклони (вліво, вправо); нирки з легким присідом; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубу при виконанні амплітудних вправ;

 

спеціальні вправи хортингу:

вправи для узгодження рухів руками, ногами з диханням;

техніка простих стрибків з елементами техніки хортингу;

імітаційні вправи для закріплення техніки стрибків з елементами техніки хортингу; вдосконалення техніки рук і ніг по елементах та в координації; виконання комбінаційних серій техніки хортингу по повітрю;

демонструє оздоровчу навчальну форму хортингу на 24 рахунки і самостійно:

- третю атакуючу;

групове виконання оздоровчої форми:

виконання вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

дотримується правил техніки безпеки на тренувальному майданчику хортингу.

 

ПРОФЕСІЙНО–ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА.

Теоретична підготовка

Основні поняття та терміни професійно – прикладної фізичної підготовки. Добові, сезонні та індивідуальні коливання працездатності людини. Особливості професійного стомлення. Нервово-емоційні навантаження на організм людини. Характеристика трудової діяльності і професійно-важливих якостей фахівця на прикладі лікаря, економіста. Засоби підвищення працездатності майбутніх фахівців. Правила техніки безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою.

Учень, учениця:

характеризує основні поняття та терміни професійно – прикладної фізичної підготовки; добові, сезонні та індивідуальні коливання працездатності людини; особливості професійного стомлення; психофізичні вимоги до трудової діяльності на прикладі лікаря, економіста; рівень  нервово-емоційних навантажень на організм; трудову діяльність і основні професійно-важливі якості фахівця на прикладі лікаря, економіста;  засоби зниження нервово-емоційної напруженості, які застосовуються для підтримки, відновлення та підвищення працездатності;

складає комплекс виробничої гімнастики, фізкультурної хвилинки, фізкультурної паузи;

дотримується правил техніки безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою;

Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки

Вправи для розвитку та формування основних професійно-важливих якостей лікаря (спеціальних координаційних здібностей; м’язів плечового пояса, рук та пальців; сили кисті; статичної витривалості;  гнучкості; спритності рук; точності рухів та диференціювання м’язових зусиль;  швидкості рухів рук; простої та складної рухової реакції; фізичної працездатності та ін.); економіста (на прикладі маркетолога та податківця): аеробної витривалості, сили, спритності, швидкості реакції, сенсомоторна координованість рук, відчуття дрібними м’язами пальців рук, емоційної стійкості, ініціативності, сміливості, рішучості, наполегливості, комунікативності, обсягу, розподілу, переключення, стійкості та концентрації уваги, оперативної пам'яті, аналітичного, оперативного та креативного мислення, фізичної працездатності, високого рівня соматичного здоров’я та ін.

Вправи для розвитку спеціальних координаційних здібностей: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи; рухливі ігри на координацію рухів; спортивні ігри; елементи акробатики;

вправи для розвитку м’язів плечового пояса, рук та пальців: згинання та розгинання рук в упорі лежачи; підтягування на перекладині;

вправи для розвитку сили кисті: накручування на гриф від штанги предметів прямими та зігнутими в ліктях руками;

вправи для розвитку статичної витривалості: стійка на голові, на лопатках; рух на руках; утримання положення упор лежачи, без обтяження, утримання обтяження стоячи та у напівприсіді;

вправи для розвитку гнучкості: масаж суглобів та вправи для розтягнення;

 

 

 

вправи для розвитку спритності рук: вправи з гімнастичною палицею стоячи (підкидання та ловля, утримання горизонтально), на гімнастичній лаві, вправи з тенісним м’ячем стоячи, лежачи, кидки м’яча партнерові;

вправи для розвитку точності рухів та диференціювання м’язових зусиль:

вправи з тенісним м’ячем, кидки м’яча у кошик обома руками від себе зверху, знизу, однією рукою зверху та знизу, кидки тенісного м’яча на максимальний результат, стрибки обома ногами з місця на різні відрізки, на одній нозі, почергово з лівої на праву, стрибки угору на максимальний результат;

вправи для розвитку швидкості рухів рук:

максимально швидко стуляти та розтуляти пальці в кулак і так само стискати та розтискати гімнастичну палицю, максимальна кількість ударів гімнастичною палицею у підлогу, те саме, але виконувати удари у пісок, утримання та підбивання м’ячика для настільного тенісу на ракетці, сидячи та лежачи;

вправи для розвитку простої та складної рухової реакції:

вправи для розвитку працездатності:

вправи без обтяження, з гантелями, бігові, стрибкові вправи.

Учень, учениця:

виконує  циклічні вправи (ходьбу по можливості, до 5 - 6 км в день); тривалий біг від 1 до 3км; їзду на велосипеді; плавання; прискорення (за звуковим і зоровим сигналам) з різних стартових положень на 5-10-15-20м (темп та дозування бігових вправ для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря);

загальнорозвиваючі вправи з подоланням особистої ваги і опором партнера; вправи з набивними м’ячами, гантелями, гумовими амортизатора, еспандерами, гімнастичними лавами;  вправи статичної витривалості м'язів у професійних позах;

 

 

 

 

силові вправи на гімнастичних приладах (брусах, перекладині, канаті), тренажерах; утримання вису на зігнутих руках, ніг під кутом 90 градусів, багаторазове піднімання ніг до перекладини;

згинання й розгинання рук в упорі лежачи на пальцях (юнаки) та в упорі від стінки (дівчата);

присідання на одній («пістолет»), двох ногах з опорою і без;

 

вправи для розвитку рівноваги і вестибулярної стійкості, повороти і нахили головою вперед і назад, вправо, вліво, кругові рухи головою в один і другій бік,

різноманітні стрибки (зі скакалкою на одній, двох ногах), уверх, з діставанням високих предметів, на сходах зі зміною положення ніг, у воду, стрибки вниз, з повертанням на 90 - 360º стійку на лопатках, на голові, на руках біля стінки;

вправи на диску «Здоров’я», пересування через перешкоди;

здійснення тонких м’язових зусиль (кидки набивних м’ячів різних за вагою, стискання тенісного м’яча з максимальним зусиллям, в половину сили, у чверть сили);

вправи для розвитку спритності рук (жонглювання одної і двома руками двох й більше тенісних м’ячів, підкидання тенісного м’яча однією рукою із-за спини й ловіння його другою спереду); балансування гімнастичної палиці на пальцях із переводом її із пальця на палець;

вправи без обтяження, з гантелями;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бігові, стрибкові, гімнастичні вправи за світловим сигналом; бігові, стрибкові, гімнастичні вправи за ускладненим світловим сигналом;

застосовує методи загартування, терморегуляції (сауну), аутогенного тренування.

Професійно - прикладні види спорту та їхні елементи

Вправи з гімнастики, акробатики, легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, лижного спорту, спортивного орієнтування, настільного тенісу для розвитку і формування основних професійно-важливих якостей, умінь і навичок лікаря та економіста.

Пріоритетні види спорту.

Спортивне орієнтування:

вивчення топографічних умовних знаків;

рішення прикладів і задач на карті.

робота з картою. Орієнтування на місцевості;

написання топографічних диктантів.

робота із компасом, проходження дистанції;

самостійний вибір шляху руху від одного контрольного пункту до іншого;

рух до вказаного орієнтиру без компасу;

техніка бігу по доріжках і стежках: на рівнинних ділянках, підйомах, спусках;

особливості техніки пересування по пересіченій місцевості;

поняття тактики під час пересування по незнайомій місцевості;

тактика проходження дистанції в різних видах змагань з орієнтування; тактичні особливості проходження початкових, середніх та заключних відтинків дистанції, помилки, їх аналіз і розбір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол:

біг 30 м з веденням м’яча;

біг 5х30 м з веденням м’яча;

удари по м’ячу на дальність;

вкидання м’яча на дальність;

удари по воротах на точність;

ведення м’яча, обведення стояків та удар по воротах;

жонглювання м’ячем; навчальна гра за спрощеними правилами;

комбінаційна гра; аналіз гри та розбір помилок.

 

Учень, учениця:

виконує спеціально розвивальні гімнастичні та акробатичні вправи,  опорні стрибки через козла, коня впоперек та в довжину, вправи з рівноваги, на паралельних брусах та перекладині, кільцях, лазіння по канату, пересування по гімнастичній колоді, вправи ритмічної гімнастики, степ аеробіки;

застосовує спеціально розвивальні легкоатлетичні бігові вправи - біг 30м, 100м, 200–600м, 1000м (дівчата), 1500м (юнаки), серійний біг 3х30м, 2х100, повільний біг 6км (темп та дозування бігових вправ для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи визначається індивідуально відповідно до діагнозу чи порад лікаря);

 

стрибки з місця і розбігу у довжину та висоту;

метання малого м’яча з розбігу, кидання набивних м’ячів з різних вихідних положень;

здійснює стійки баскетболіста, способи пересувань, зупинки, оберти, прискорення на 5 - 20м з різних вихідних положень по звуковим і зоровим сигналам, серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предметів, вистрибування з присіду, стрибки в «глибину» з наступним вистрибуванням угору, вправи для розвитку сили м’язів  тулуба, плечового пояса та кистей рук, жонглювання одним, двома й більше м’ячами, асинхронне ведення м’яча без зорового контролю, передачі м’яча однією і двома руками на великій відстані і при активному опорі захисника, серійні кидки з різних точок однією рукою зверху в стрибку із середньої і дальньої дистанцій з активним опором захисника, добивання однією або двома руками у стрибку при відскоку м’яча від щита; участь в організації швидкого прориву;

виконує стійки і пересування волейболіста, серійні стрибки поштовхом  двох ніг з місця і розбігу із діставанням високих предметів, вистрибування з присіду, прийоми і передачі м’яча двома руками знизу і зверху в парах через сітку, верхню та нижню прямі подачі,  нападаючий удар з накидання і передачі партнера;

здійснює  різні пересування футболіста на швидкість руху, поєднуючи з відволікаючими  діями і вивченими способами зупинок, ведень, обведень, відбирань, жонглювань  та ударів м’яча (ногою, головою) на точність і дальність, в умовах активного опору захисника та в навчальних іграх;

виконує пересування гандболіста, ведення, ловлю та передачу м’яча з максимальною швидкістю пересувань, кидки м’яча зігнутою рукою з опорного положення, в стрибку і з активним опором суперника та в навчальних іграх;

здійснює усі види лижних ходів по рівній і пересіченій місцевості, підйоми в гору ялиночкою і драбинкою, спуски в низькій і основній стійках, повороти в русі переступанням, гальмування упором і плугом;

 

Орієнтовні навчальні нормативи 10 клас

Баскетбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

10 клас

10 кидків вивченим способом (285) із дистанції 4,5 м на рівній відстані між п’ятьма точками (кількість влучень)

Хлопці

дівчата

 

 

 

 

 

жодного влучного кидка

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

5

4

10 штрафних кидків на точність (кількість влучень)

Хлопці

дівчата

 

 

жодного влучного кидка

 

 

 

2

1

 

 

 

3

2

 

 

 

5

4

 

Волейбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

10 клас

10 верхніх (хл.)нижніх (дівч.) прямих подач на влучність у вказану викладачем зону

Хлопці

дівчата

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

6

5

 

 

 

 

8

6

 

 

 

 

9

8

6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (у вказану зону)

Хлопці

дівчата

 

 

 

2

1

 

 

 

3

2

 

 

 

5

3

 

 

 

6

5

 

Лижна підготовка

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

Проходження дистанції класичними ходами (хв, с)

хлоп.

2500 м

20,00

19,00

18,00

17,00

дівч.

2000 м

17,00

16,30

16,00

15,00

Проходження дистанції класичними ходами (хв, с)

хлоп.

800

1100

1500

1800

дівч.

500

800

1100

1500

Технічне проходження відрізку 50 м одночасним однокровним ходом (1 спроба)

хлоп.

3помилки і більше

2помилки і більше

1помилки і більше

без помилок

дівч.

3помилки і більше

2помилки і більше

1помилки і більше

без помилок

Гальмування під час спуску упором (1 спроба)

хлоп.

3помилки і більше

2помилки

1помилка

без помилок

дівч.

3помилки і більше

2помилки

1помилка

без помилок

 

Плавання

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

Плавання 25 м кролем на спині (хв)

хлоп.

1,05

1,00

0,55

0,50 і менше

дівч.

1,10

1,05

1,00

0,50 і менше

Плавання дельфіном

хлоп.

Під час гребка руками голова й плечі піднімаються високо над поверхнею води

Запізнена рухів ногами в основній частині гребка

Слабке пронесення, руки торкаються води, немає високого положення ліктів

Помилки відсутні

дівч.

Плавання 25 м кролем на грудях (хв)

хлоп.

1,00

0,55,0

0,50,0

0,45 і менше

дівч.

1,05,0

1,00

0,55

0,50 і менше

 

Гандбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

Передача м’яча в стінку з відстані 3 м (кількість передач за 30 с)

хлоп.

 

15

16

17

18

дівч.

 

11

12

13

15

Штрафний кидок з 7 м у верхні кути воріт (з 5 спроб,кількість влучних кидків)

хлоп.

1

2

3

4

дівч.

жодного влучного кидка

1

2

3

Гімнастика

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

Підтягування (кількість разів)

хлоп. у висі

до 4

4

8

11

дівч. у висі лежачи

до 6

6

16

20

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

хлоп. від підлоги

до 15

15

22

30

дівч. від лави

до 7

7

13

15

Нахил уперед з положення сидячи (см)

хлоп.

до 3

3

6

10

дівч.

до 11

11

15

18

Піднімання тулуба в сід за 60 с

хлоп.

до 20

20

40

55

дівч.

до 18

18

38

48

Стрибки зі скакалкою за 30 с

хлоп.

до 18

18

38

48

дівч.

до 50

50

65

75

 

Легка атлетика

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

Біг 30 м (с)

хлоп.

більше 5,5

5,5

5,1

4,5

дівч.

більше 6,7

15,8

5,8

5,5

Біг 100 м (с)

хлоп.

більше 15,8

18,3

15,0

14,3

дівч.

більше 18,3

7

17,0

16,8

Рівномірний біг 1500 м (хв, с)

хлоп.

більше 7,20

7,20

6,50

6,10

дівч.

більше 8,50

8,50

8,20

7,40

Стрибок у довжину з місця (см)

хлоп.

до 205

205

215

225

дівч.

до 150

150

170

180

Стрибок у довжину з розбігу(см)

хлоп.

до 360

360

400

430

дівч.

до 250

250

270

310

Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання»(см)

хлоп.

до 95

95

110

125

дівч.

до 75

75

85

95

Метання малого м’яча на дальність

хлоп.

до 40

40

50

55

дівч.

до 17

17

21

25

 

Футбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

6 ударів на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика) після введення м’яча

хлоп.

1 або жодного влучного удару

2

3

4-6

дівч.

жодного влучного удару

1

2

3-6

6 зупинок м’яча що опускається, одним із вивчених способів

хлоп.

1. жодної правильно

виконаної зупинки

2

3

4-5

дівч.

жодної правильно

виконаної зупинки

1

2

3-6

Для воротарів: 6 спроб ловіння м’яча одним із вивчених способів після накидування м’яча партнером

хлоп.

1 або жодної правильно

виконаної спроби

2

3

4-6

дівч.

жодної правильно

виконаної спроби

1

2

3-5

 

Професійно-прикладна фізична підготовка

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

«Естафетний» тест (швидкість реакції) (см)

хлоп.

18,0

17,0

16,0

15,0

дівч.

18,5

17,5

16,5

15,5

Тест Копилова (координованість рук) (с)

хлоп.

12,0

11,3

10,0

10

дівч.

12,5

11,5

10,5

9,5

 

Хортинг

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

 

низький

середній

достатній

високий

Підтягування у висі, (хл), у вісі лежачи (дівч) (кількість разів)

хлоп.

до 5

7

9

11

дівч.

до 10

12

15

20

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги (хл), від гімнастичної лави (дівч) (кількість разів)

 

хлоп.

 

 

до 12

 

15

 

20

 

30

дівч.

до 12

12

14

16

Піднімання тулубу в сід за 30 с,

(кількість разів)

хлоп.

до 17

18

27

38

дівч.

до 16

17

24

35

Техніка ніг по повітрю,за 30 с,

(кількість разів)

хлоп.

29

30

35

38

дівч.

20

25

28

32

Стрибок у довжину з місця, см.

хлоп.

155

170

180

210

дівч.

130

145

160

170

Виконання форми хортингу (формального комплексу): третя атакуюча, 1-12 балів

хлоп.

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12

дівч.

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12