11 клас - ПРОГРАМА ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ХОРТИНГУ

 

Зміст навчального матеріалу (з урахуванням показників стану здоров’я учнів та індивідуальних дозувань)

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (із урахуванням індивідуальних лікарських порад)

Теоретична підготовка

Фізична культура у сім'ї. Вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої матері.

 

 

 

Основи методик розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності.

 

Вправи професійно-відновлювальної спрямованості. Олімпійська філософія та здоровий спосіб життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика визначення стану серцево-судинної системи за реакцією пульсу на фізичне навантаження, індекс Руф'є.

Учень, учениця:

характеризує фізичну культуру в сім'ї; олімпійську філософію та здоровий спосіб життя; вміння, навички та фізичні якості, що необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії;

володіє основами методик розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності;

пояснює вплив фізичного навантаження та відпочинку на фізичний розвиток, вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої матері;

розробляє програми з розвитку витривалості, сили, гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності (за вибором та за допомогою вчителя); індивідуальні програми фізкультурно-оздоровчих тренувань відповідно до рівня фізичної підготовленості;

складає та виконує комплекси професійно-відновлювальної спрямованості для різних напрямів професійної діяльності людини;

ознайомлений з методикою визначення стану серцево-судинної системи за реакцією пульсу на фізичне навантаження, індекс Руф'є.

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загальнорозвиваючі вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м'ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 20-60 м; прискорення до 20 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; метання м'яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на координацію рухів; рухливі та спортивні ігри;

 

 

 

вправи для розвитку сили:

згинання і розгинання рук в упорі

лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах;

 

вправи на силових тренажерах;

 

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки;

виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, стрибки;  загальнорозвиваючі вправи; вправи для  формування та корекції постави та запобігання плоскостопості; спритності; витривалості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей;

повторний біг на відрізках 20-60 м; прискорення до 20 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри (для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи вправи для розвитку спритності та сили виконуються з індивідуальним дозуванням з порад лікаря)

різновиди стрибків із завданнями; метання м'яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на координацію рухів; рухливі та спортивні ігри (дозування та темп індивідуальні);

 

згинання і розгинання рук в упорі

лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах (дозування та темп індивідуальні з дозволу лікаря);

має уявлення про вправи на силових тренажерах;

виконує вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки (дозування та темп виконання фізичних вправ індивідуальні для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи);

 

БАСКЕТБОЛ

Теоретичні відомості

Організація техніко-тактичних

дій у процесі гри. Атлетична підготовка баскетболіста.

 

Учень, учениця:

характеризує організацію нападу і протидії найпростіших варіантів позиційного нападу та швидкого прориву;

наводить приклади вправ атлетичної підготовки, виховання стрибучості й гнучкості баскетболіста;

Фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи на швидкість, витривалість, спритність.

 

 

виконує прискорення на 10, 15, 20, 30 м з різних стартових положень різними способами в змаганні з партнерами і з веденням м'яча (для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи вправи для розвитку швидкості, витривалості спритності виконуються з індивідуальним дозуванням та з порад лікаря)

Тактична підготовка

Чергування різноманітних стійок, пересувань, зупинок, поворотів, ведень, передач, кидків м'яча, поєднаних із виконанням індивідуальних, групових і командних тактичних дій гравців у нападі й захисті.

 

 

виконує чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі і захисті; чергування різних прийомів ведень без зорового контролю, ловіння й передачу м'яча в умовах опору захисників;

застосовує кидки м'яча вивченими способами з різних дистанцій, серійні кидки з різної відстані від кошика з опором захисника; штрафний кидок;

виконує техніко-тактичні прийоми захисту в умовах протидії гравцям атакуючої команди

демонструє правильний вибір моменту й місця для організації групових взаємодій гравців різних амплуа; активну участь в організації нападу і захисту у варіантах позиційного нападу і швидкого прориву

ВОЛЕЙБОЛ

Теоретична підготовка

Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Волейбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість волейболіста. Суддівство змагань. Прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги в разі травмування. Методика самостійних занять. Поняття про втому.

 

 

Учень, учениця:

характеризує роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості; роль волейболу в сучасному олімпійському русі; фізичну підготовленість волейболіста;

пояснює суддівство змагань;

прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням; правила першої допомоги в разі травмування; методику самостійних занять фізичними вправами;

обґрунтовує поняття про втому. перевтому; функціональні можливості організму;

Фізична підготовка

Пробігання коротких відрізків з різних вихідних положень; біг приставним кроком із виконанням певного завдання: прискорення, імітації нападаючого удару, блокування тощо.

Багаторазові удари м'ячем об стіну при повільному збільшенні відстані до неї. Кидки набивного м'яча із-за голови з активним рухом кистей рук зверху донизу стоячи на місці та в стрибку. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, імітація блокування.

виконує прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень; чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом; вправи для розвитку стрибучості, сили м'язів тулуба, плечового пояса, кистей рук, гнучкості тощо; рухливі ігри;

застосовує багаторазові удари волейбольного м'яча об стіну з різної відстані, пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком;

Тактична підготовка

Націлена подача; скорочена верхня пряма подача; планеруюча подача в межах майданчика. Прийом м'яча із із зони 5, 6, 1 та передачу в зони 4, 3, 2. Передачі м'яча для нападаючого удару. Прямий нападаючий удар з коротких та середніх передач. Контроль за суперником; вибір місця для блокування; взаємодія з партнером по блоку.

виконує націлену, скорочену та планеруючу подачу в межах майданчика; прийом м'яча двома руками знизу із зоні 5, 6, 1 та передачу в зони 4, 3, 2;

 

здійснює прямий нападаючий удар з коротких та середніх передач; контроль за суперником; вибір місця для блокування; взаємодія з партнером по блоку.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Теоретична підготовка

Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної та м'язової систем.

Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою

 

Учень, учениця:

Характеризує значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної та м'язової систем;

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою:

Фізична підготовка

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, багатоскоки, спеціальні вправи для метань.

Біг

Біг 30 м, біг 100 м; біг в повільному темпі в чергуванні з ходьбою 1500 м, повільний біг до 9 хв, спортивна ходьба на 1000-1200 м.

 

 

Стрибки

Стрибки в довжину з місця.

Метання

Метання малого м'яча на дальність з розбігу.

виконує спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань:

біг 30 м, біг 100 м, Рівномірний біг 1500 м, повільний біг до 9 хв (темп та дозування індивідуально),

спортивну ходьбу на 1000-1200 м. (учні віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи я мають уявлення про техніку виконання спортивної ходьби та стрибків в довжину з місця).

виконує стрибкі в довжину з місця.

метання малого м'яча на дальність з розбігу.

ГІМНАСТИКА

Теоретична підготовка

Методика розвитку сили та гнучкості. Правила техніки безпеки.

 

Учень, учениця:

характеризує методику розвитку сили та гнучкості;

дотримується правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Фізична підготовка

Стройові вправи й прийоми на місці та в русі; загальнорозвиваючі вправи з предметами та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави.

 

 

Перешикування та повороти в русі; вправи для розвитку сили і гнучкості.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибки

Опорні стрибки: юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину; дівчата — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в ширину;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрибки зі скакалкою (темп повільний).

 

Лазіння

Юнаки — лазіння по вертикальному канату.

 

Рівновага

Дівчата

 

 

 

Акробатика

Виси та упори

Юнаки — вправи на перекладині; вправи на паралельних брусах.

Дівчата — вправи на різновисоких брусах; вправи на перекладині.

 

 

 

Ритмічна гімнастика та аеробіка

Дівчата — складання і виконання комплексів вправ.

виконує стройові вправи і прийоми на місці та в русі; загальнорозвиваючі вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м'ячі) та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів;

дотримується правил контролю та страховки під час занять атлетичною гімнастикою; правил техніки безпеки під час занять атлетичною гімнастикою;

виконує: опорні стрибки: юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину; дівчата — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в ширину (учні віднесені до спеціальної медичної групи за станом здоров’я мають уявлення про техніку виконання опорних стрибків: юнаки — стрибок через гімнастичного козла в довжину способом «ноги нарізно»; дівчата — стрибок через гімнастичного козла в ширину способом «ноги нарізно»);

юнаки та дівчата — стрибки зі скакалкою 1-2 хв (у повільному темпі дозування індивідуально);

 

мають уявлення про техніку виконання лазіння по канату у два чи три прийоми; без допомоги ніг;

виконує вправи на рівновагу: зв'язки елементів з матеріалу 6-го року вивчення;

застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ:

виконує комбінацію елементів вправ, вивчених у попередніх класах;

виконує вправи у висах та упорах; підтягування у висі з допомогою; утримування кута в упорі на брусах; згинання та розгинання рук в упорі на брусах;

застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ:

виконує комплекс вправ ритмічної гімнастики та аеробіки з 12-14 вправ;

дотримується правил техніки безпеки під час занять;

ГАНДБОЛ

Теоретична підготовка

Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Гандбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість гандболіста. Суддівство змагань. Правила першої допомоги у разі травмування. Методика самостійних занять.

 

 

Учень, учениця:

аналізує місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості;

характеризує гандбол у сучасному олімпійському русі;

називає та пояснює чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців;

дотримується методики самостійних занять;

Фізична підготовка

Спеціальні вправи для розвитку рухових якостей та навчання техніці рухових дій. Біг із прискоренням. Вправи з набивним м'ячем. Комбіновані вправи, рухливі ігри та естафети.

виконує спеціальні вправи для розвитку рухових якостей; біг із прискоренням, вправи з набивним м'ячем; комбіновані вправи, рухливі ігри та естафети;

Тактична підготовка

Різні способи пересувань, падіння, ведення м'яча. Блокування, вибивання та перехоплення м'яча. Передача та ловіння м'яча в парах з активним опором суперника. Передача м'яча в стрибку між гравцями. Кидки м'яча у ворота .

Кидок з ходу, кидок з боку. Колективні дії у нападі проти організованого захисту, застосовуючи систему «3-3» та «4-2». Навчальна та двостороння гра.

виконує різноманітні способи пересувань по майданчику, ведення, відбивання та перехоплення м'яча; кидок з ходу, кидок збоку, кидок з падінням;

застосовує передачу м'яча з активним опором суперника, передачу в стрибку між гравцями; 

здійснює узгоджені дії у нападі проти організованого захисту; систему захисту «3-3» та «4-2»,

бере участь у навчальній та двосторонній грі.

ФУТБОЛ

Теоретична підготовка

Розвиток футболу в Україні та за кордоном. Технічна підготовка юного футболіста. Особливості підготовки дівчат у футболі. Правила гри та арбітраж.

 

Учень, учениця:

характеризує розвиток футболу в Україні та за кордоном, технічну підготовку юного футболіста, особливості підготовки дівчат у футболі, основні правила гри та основні засади арбітражу;

Фізична підготовка

Загальнорозвиваючі, спеціальні вправи футболіста; стрибками і бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м'ячем; ривки до м'яча з наступним ударом поворотах; удари по футбольному та набивному м'ячах на дальність.

 

володіє технікою виконання вправ;

виконує загальнорозвиваючі, спеціальні вправи футболіста; стрибками і бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м'ячем; ривки до м'яча з наступним ударом поворотах; удари по футбольному та набивному м'ячах на дальність.

Технічна підготовка

Пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем; удари по м’ячу ногою; ведення, зупинки м’яча; відбирання м'яча у підкаті; жонглювання м’ячем.

виконує пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем; удари по м’ячу ногою; зупинки, ведення м'яча різними способами на високій швидкості, змінюючи напрямок і ритм руху м’яча; відбирання м'яча у підкаті; жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою;

Тактична підготовка

Навчальні ігри з виконанням завдань

бере участь в навчальних іграх із використанням групових, командних дій  в організації нападу та виявляє уміння діяти у захисті;

дотримується правил навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять футболом

ПЛАВАННЯ

Теоретична підготовка

Профілактика травматизму та захворювань під час занять плаванням. Перша допомога при нещасних випадках на воді. Імітаційні вправи стартового стрибка, поворотів.

Ігри для розвитку фізичних якостей.

 

 

Учень, учениця:

називає основні заходи профілактики травматизму та захворювань під час занять плаванням;

володіє знаннями про першу медичну допомогу при нещасних випадках на воді;

наводить приклади профілактики травматизму та захворювань під час занять плаванням;

дотримується правил техніки безпеки під час уроків плавання;

Фізична підготовка

На суші: вправи в парах, зі скакалкою, вправи для розвитку гнучкості, сили м'язів ніг та рук, швидкості; вправи на гімнастичній стінці. Імітаційні вправи для закріплення техніки спортивних способів плавання.

володіє технікою виконання вправ;

виконує (на суші) комплекси гімнастичних вправ, вправи в парах; згинання та розгинання рук у положенні лежачи; вправи зі скакалкою, вправи для розвитку гнучкості, вправи з предметами; імітаційні рухи руками, ногами як під час плавання кролем на грудях, ігри для розвитку фізичних якостей;

Техніко-тактична підготовка

У воді: вправи для засвоєння техніки плавання кролем на грудях, кролем на спині, брасом та батерфляєм. Рівномірне плавання вивченими способами: кролем на грудях, на спині.

Вивчення прикладного плавання. Техніка стартових стрибків, поворотів тощо. Ігри та розваги на воді (водне поло тощо).

 

володіє технікою виконання вправ, технікою прикладного плавання;

використовує вивчені технічні прийоми плавання під час подолання дистанцій;

виконує плавання вивченими способами: кролем на грудях, кролем на спині, повороти та старти під час плавання кролем на грудях, кролем на спині, стартові стрибки з пропливанням 10-15 метрів;

бере участь у іграх та розвагах на воді (водне поло тощо);

дотримується правил техніки безпеки на уроках плавання.

ЛИЖНА ПІДГОТОВКА

Теоретична підготовка

Загальні основи методики самостійного тренування. Самоконтроль під час занять лижною підготовкою. Тактика подолання дистанцій у лижних перегонах.

 

Учень, учениця:

характеризує загальні основи методики самостійного тренування;

володіє основами самоконтролю під час занять лижною підготовкою;

володіє знаннями про тактику подолання дистанцій у лижних перегонах;

Фізична підготовка

Стрибкові вправи. Імітація лижних ходів у русі без палиць та з ними; вправи з лижним еспандером.

Спеціальні вправи лижника. Проходження відрізків 400-500 м (повільний темп) Рівномірне проходження дистанції до 1-2 км. Ігри та естафети на лижах.

 

виконує стрибкові вправи (багатоскоки тощо); імітацію лижних ходів у русі без палиць та з ними; вправи з лижним еспандером; спеціальні вправи лижника;

здійснює проходження відрізків 400-500м (темп та дозування індивідуальні); рівномірне проходження дистанції до 2 км;

Тактична підготовка

Пересування на лижах: класичні і ковзанярські ходи. Елементи гірськолижної підготовки.

Перехід: з ходу на хід залежно від умов дистанції і стану лижні.

Використання різних лижних ходів під час вирішення тактичних завдань. Естафетний біг (старт, біг по дистанції, передача естафети, фінішування)

виконує пересування на лижах класичними і ковзанярськими ходами;

 

здійснює перехід з ходу на хід залежно від умов дистанції і стану лижні;

застосовує різні лижні ходи під час вирішення тактичних завдань; елементи гірськолижної підготовки.

       

 

 

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Теоретична підготовка

Етапи становлення та розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки. Фактична тривалість робочого дня і характеристика трудової діяльності фахівця.

Психофізичні вимоги і вплив несприятливих умов на організм і працездатність працівника. Особливості основних професійно-важливих якостей фахівця на прикладі медичного працівника, військовослужбовця, інженера.

Засоби підвищення працездатності спеціаліста.

Техніка безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою.

Учень, учениця:

характеризує етапи становлення та розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки; фактичну тривалість робочого дня і трудову діяльність фахівця;  психофізичні вимоги і вплив несприятливих умов на організм і працездатність працівників; особливості основних професійно-важливих якостей фахівця на прикладі медичного працівника, військовослужбовця, інженера; засоби підвищення працездатності спеціаліста; правила техніки безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою;

складає комплекси виробничої гімнастики, фізкультурної хвилинки, фізкультурної паузи;

дотримується правил техніки безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою.

Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки

Вправи для розвитку та формування основних професійно-важливих якостей на прикладі медичного працівника (загальної та статичної витривалості, швидкості дій та мислення, сили плечового поясу, рук та пальців, гнучкості, координаційних здібностей, рухової реакції, точності рухів, концентрації уваги і стійкості, фізичної працездатності, урівноваженості, удосконалення механізмів терморегуляції, вміння розслаблювати м’язи та ін.); військовослужбовця (на прикладі офіцера-оператора): тонкої рухової координації, концентрації та стійкості уваги, логічного мислення, аналізу і оцінки результатів та точності рухів майбутніх офіцерів та ін.; інженера (на прикладі інженера-енергетика): витривалості, реакції, швидкодії, координації рухів, стійкості до несприятливих виробничих факторів, уваги, оперативного мислення, емоційної стійкості, дисциплінованості, ініціативності, активності, комунікативності та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи силові та вправи на тренажерах в виконуються з індивідуальним дозуванням з порад лікаря);

 

 

 

 

 

(для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи різноманітні стрибкові вправи виконуються з індивідуальним дозуванням з порад лікаря);

 

 

 

 

Учень, учениця:

виконує  багаторазові прискорення по звуковим і зоровим сигналам з різних стартових положень на 5-10-15-20-30м;       циклічні вправи (ходьбу по можливості, до 5 – 6км в день), тривалий біг на середні та довгі дистанції, марш кидок 3-6км, повторний біг на довгих відрізках (500-1200м), інтервальний біг на відрізках від 200 до 1000м, тривалу їзду на велосипеді, тривале плавання вільним стилем; подолання смуги перешкод у поєднанні з бігом та в ускладнених умовах (для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи бігові вправи, тривалий, повторний біг, подолання смуги перешкод виконуються з індивідуальним дозуванням з порад лікаря)

загальнорозвиваючі і спеціальні вправи з подоланням особистої ваги і опором партнера;

різноманітні силові вправи з набивними м’ячами, гумовими амортизаторами, еспандерами, гантелями, гімнастичними лавами (юнаки);

вправи статичної витривалості м'язів у професійних позах;

багатократне стискання кистю руки тенісного м'яча, гумового кільця або спіральної пружини з ручками;

силові вправи на брусах, на перекладині (підйом переворотом – юнаки), канаті (юнаки), тренажерах, вис на перекладині на зігнутих руках, у висі - утримання прямих ніг під кутом 90º (юнаки), згинання ніг у колінах (дівчата), піднімання ніг у висі на перекладини до 180 º (юнаки), 45 º (дівчата)

статичне напруження м’язів у  професійних позах, згинання й розгинання рук в упорі лежачи на пальцях (юнаки), від стінки (дівчата);

присідання на одній («пістолет»), двох ногах з опорою і без;

вправи для розвитку рівноваги і вестибулярної стійкості, (повороти і нахили головою вперед і назад,  вправо, вліво, кругові рухи головою  в один і другий біг);

різноманітні стрибки (зі скакалкою на одній, двох ногах), уверх, з діставанням високих предметів,  на сходах із зміною положення ніг, у воду, вниз, з повертанням на 90 – 360º, стійку на лопатках, на голові,  руках біля стінки (юнаки);

вправи на диску «Здоров’я», пересування на висоті, вузькій опорі, через широкі і глибокі перешкоди; подолання перешкод;

тонкі м’язові зусилля (кидки набивних м’ячів різних за вагою, стискання тенісного м’яча з максимальним зусиллям, в половину сили, у чверть сили), ведення м’яча;

вправи для розвитку спритності рук (жонглювання однією і двома руками двох й більше тенісних м’ячів, підкидання тенісного м’яча однією рукою із-за спини й ловіння його другою спереду); 

балансування гімнастичної палиці на пальцях із переводом її із пальця на палець;

конкурси на рівні фізичного стомлення та нервового напруження, що потребують урівноваженості, уваги, мислення, пам'яті, емоційної стійкості і вольових якостей);

демонструє виробничу гімнастику, фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, дихальну гімнастику, прийоми аутогенного  тренування;

застосовує методи загартування, терморегуляції (сауну), контрастний душ.

Професійно - прикладні види спорту та їхні елементи

Вправи з гімнастики, акробатики, легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, настільного тенісу, бадмінтону, регбі, лижного спорту, плавання  для розвитку та формування основних професійно-важливих якостей, умінь і навичок на прикладі медичного працівника, військовослужбовця, інженера.

Гімнастика і акробатика:

вільні вправи, із предметами;

силові динамічні та статичні вправи на гімнастичних приладах і без них, при виконанні яких діють переважно ті ж грудні м'язи, що й у статичних робочих позах фахівців;

різні акробатичні вправи;

вправи на підвищеній опорі, спеціальних силових тренажерах;

стрибки в глибину, через снаряди;

лазіння по гімнастичній стінці тощо.

Легка атлетика, лижний спорт, плавання:

прискорена ходьба до 5 км;

тривалий біг підтюпцем у чергуванні зі швидкою ходьбою;

тривалий біг підтюпцем і в повільному темпі при ЧСС 130–150 уд. за 1 хв.;

темповий кросовий біг до 20 хв.;

проведення занять з легкої атлетики на відкритому повітрі;

стрибки з місця в довжину на задану відстань;

біг зі старту за командою голосом, свистком, змахом прапорцем , з одного з обговорених сигналів;

повільний біг з ривками за зоровим чи слуховим сигналом;

повторний біг  3 – 4 х 20 – 60 м у повну силу з обмеженим відпочинком (для розвитку стійкості до гіпоксії);

те ж, але в круту гірку (ухил 20–30о), по м'якому ґрунті, із затримкою дихання;

біг під гірку між деревами;

тривалий біг за розмітками бігової доріжки, вузькою стежкою, з виконанням різних сигналів за завданням вчителя;

виконання різних тактичних алгоритмічних і евристичних завдань для бігуна на середні дистанції;

легкоатлетичні естафети із загальною зоною передачі;

біг під гору складним закритим маршрутом з подоланням перешкод;

стрибки з місця в глибину;

повільний тривалий біг у складних метеорологічних умовах;

виконання спеціальних вправ зі спортивної ходьби;

кроси і марш-кидки в різних погодних умовах;

плавання різними способами, тривале (до 15 хв.), в одежі, з використанням підручних засобів, з обертами навколо себе, по лінії;

ходьба та біг у воді;

повторне пропливання коротких відрізків;

пірнання у глибину і на дальність, з роздяганням у воді; 

стрибки у воду із 3-х і 5-и метрової вишки різними способами, з різних вихідних положень, у двох, групою;

перекиди вперед і назад у воді;

виконання вправ, стоячи на краю вишки для стрибків у воду.

 

Баскетбол: кидки баскетбольного м'яча, ведення баскетбольного м'яча, обведенням різних предметів, кидки м’яча у кошик з різних відстаней, стрибки та біг з баскетбольним м’ячем, двосторонні ігри в баскетбол;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: передачі м'яча, нападаючі удари, блокування, подачі м’яча, стрибки, випади, присідання, падіння,

передачі м'яча в парах, двостороння гра у волейбол,

 

 

 

 

 

 

 

Гандбол: ведення м’яча; кидки у ворота; блокування гравця суперника; біг з м’ячем зі зміною напрямку руху; зупинками; стрибки з м’ячем

 

 

Футбол: ведення м’яча; різноманітні удари по м’ячу; зупинка м’яча; обманні рухи; вкидання м’яча; біг з м’ячем зі зміною напрямку руху; зупинки, ривки, стрибки, випади, нахили;

Настільний теніс: удари по м’ячу; подачі;випади, нахили; приставні кроки.

Учень, учениця:

виконує  спеціально розвивальні гімнастичні та акробатичні вправи,    опорний стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно», через гімнастичного коня в упор на коліно –упор присівши – зіскок зігнувшись, впоперек (для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи мають уявлення про опорний стрибок через гімнастичного козла та коня);

вправи з рівноваги (комбінації вправ);     виси та упори на паралельних брусах та перекладині, кільцях (комбінації вправ) лазіння по канату, пересування по гімнастичній колоді, вправи ритмічної гімнастики, степ аеробіки;

застосовує спеціально розвивальні легкоатлетичні бігові вправи - 30м, 100м, 200–300м, 400–600м, 1000м (дівчата), 1500 м (юнаки);

спортивна ходьба 1000-2000м;

стрибки з місця і розбігу у довжину та висоту (для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи легкоатлетичні бігові, стрибкові вправи виконуються з індивідуальним дозуванням з порад лікаря);

здійснює стійки баскетболіста, способи пересувань, зупинки, оберти, прискорення на 5 - 20м з різних вихідних положень по звуковим і зоровим сигналам, серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предметів, вистрибування з присіду, стрибки в «глибину» з наступним вистрибуванням угору, вправи для розвитку сили м’язів  тулуба, плечового пояса та кистей рук, жонглювання одним, двома і більше м’ячами, асинхронне ведення м’яча без зорового контролю, передачі м’яча різними способами при активному опорі захисника, кидки вивченими способами із середньої і дальньої дистанцій  з активним опором захисника, штрафні кидки, вірний вибір моменту для організації групових взаємодій, організація позиційного нападу та  швидкого прориву;

виконує стійки  і пересування волейболіста, серійні стрибки поштовхом  двох ніг з місця і розбігу із діставанням високих предметів, вистрибування з присіду, прийоми і передачі м’яча двома руками знизу і зверху в парах через сітку, верхню та нижню прямі подачі,  нападаючий удар з накидання і передачі партнера;

здійснює різні пересування футболіста на швидкість руху, поєднуючи з відволікаючими діями і вивченими способами зупинок, ведень, обведень, відбирань, жонглювань  та ударів м’яча (ногою, головою) на точність і дальність, в умовах активного опору захисника та  навчальних ігор;

виконує пересування гандболіста, ведення, ловлю та передачу м’яча з максимальною швидкістю пересування, кидки м’яча зігнутою рукою з опорного положення, у стрибку та з активним опором суперника;

здійснює усі види лижних ходів по рівній і пересіченій місцевості, підйоми в гору ялиночкою і драбинкою, спуски в низькій і основній стійках, повороти в русі переступанням, гальмування упором і плугом;

виконує  комбінації серій захисних та атакуючих прийомів з настільного тенісу, гру атакуючого проти захисника, атакуючого проти атакуючого, захисника проти захисника, удосконалює прийом подач з верхнім та змішаним обертом м’яча;

бере участь у змаганнях з регбі, плавання, бадмінтону, демонструє техніку плавання різними способами, надання швидкої медичної допомоги потерпілому.

виконує;

максимально швидкі кидки баскетбольного м'яча в стіну, у коло із середньої і невеликої відстані однією і двома руками; ведення баскетбольного м'яча по черзі й одночасно правою і лівою руками, з обведенням різних предметів, зі зміною напрямку, вузьким коридором, обведення перешкод і т.п.;

багаторазові кидки в кошик з різних відстаней однією, двома руками з місця, після ведення, зупинок; стрибки з баскетбольним м’ячем у руках; біг з м’ячем у поєднанні з ривками, зупинками, поворотами; короткочасні і тривалі двосторонні ігри в баскетбол на майданчиках стандартних і скорочених розмірів у різних складах з виконанням різноманітних тактичних і евристичних завдань; постійне спостереження за гравцями своєї команди і команди суперника.

Виконує: передачі м'яча в парах, трійках, з переміщенням уздовж майданчика;

удари рукою по м'ячу, що летить, з різною силою, правою і лівою руками після його відскоку від підлоги, стіни;

нападаючі удари; блокування; подачі м’яча; стрибки, випади, присідання, падіння; багаторазові передачі м'яча в парах; двостороння гра у волейбол з виконанням різних тактичних і евристичних завдань; те ж на майданчику зменшеного розміру 5х5; 4х4; 3х3; 2х2; 1х1;

виконує: ведення м’яча ловіння м’яча різними способами; передачі; кидки у ворота: з місця, з розгону, у стрибку, падінні; блокування гравця суперника тілом і руками; біг з м’ячем зі зміною напрямку руху, з поворотами, із зупинками; стрибки з м’ячем.

виконує: ведення м’яча; різноманітні удари по м’ячу; зупинка м’яча; обведення суперника; обманні рухи; вкидання м’яча руками; силова боротьба за м’яч.

виконує: удари по м’ячу; подачі;випади, нахили; приставні кроки.

 

ХОРТИНГ

Теоретичні відомості

Філософія хортингу як національного виду спорту та філософські аспекти його виховної системи.

Вікові особливості учнів 11-го класу, їх урахування в процесі навчання техніці хортингу.

Система дихання, кровообігу та енергообміну у забезпеченні м'язової діяльності.

Фізичний розвиток і підготовленість як результат розвитку і виховання засобами хортингу.

Гурток (секція) хортингу в школі.

Оздоровчі комплексні вправи  хортингу та їх оздоровчий вплив на організм учня..

Хортинг як дієвий засіб підготовки до захисту Вітчизни.

Вплив занять фізичною культурою на гармонійний розвиток майбутніх батьків.

Організація змістовного дозвілля та самотренувань засобами хортингу.

Правила техніки безпеки під час занять хортингом.

Учень, учениця:

характеризує: філософію хортингу як національного виду спорту та філософські аспекти його виховної системи;

вікові особливості учнів 11-го класу, їх урахування в процесі навчання техніці хортингу;

систему дихання, кровообігу та енергообміну у забезпеченні м'язової діяльності;

фізичний розвиток і підготовленість як результат розвитку і виховання засобами хортингу;

має поняття про:  гурток (секція) хортингу в школі;

 характеризує: оздоровчі комплекси хортингу; види форм, їх призначення та оздоровчий вплив на організм школяра; впровадження засобами хортингу здорового способу життя в побут юнаків та дівчат;

характеризує: хортинг як дієвий засіб підготовки до захисту Вітчизни; вплив занять фізичною культурою на гармонійний розвиток майбутніх батьків;

розповідає про: організацію змістовного дозвілля та самотренувань засобами хортингу;

дотримується правил техніки безпеки під час занять хортингом;

Загальна та спеціальна фізична підготовка

Загальнорозвиваючі фізичні вправи: спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

вправи на витривалість: спеціальні бігові, стрибкові  вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки);

 

Спеціальна фізична підготовка

вправи на спеціальну витривалість:

комплекси вправ хортингу на техніку виконання елементів; спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи;

- високий викид ноги з обраної стійки - 6 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- мах прямою ногою ззовні всередину з обраної стійки - 5 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- "вільна імітація на час" (вільна імітація елементів техніки).

виконує спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування;

вправи на витривалість: спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи; рівномірний біг 800 м (дівчата), 1000 м (юнаки) (для учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи вправи на витривалість виконують з порад лікаря)

вправи на спеціальну витривалість:

вправи на розвиток гнучкості, пластичності суглобів; комплекси вправ хортингу на техніку виконання елементів; спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи;

- високий викид ноги з обраної стійки - 6 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

- мах прямою ногою ззовні всередину з обраної стійки - 5 хв. по черзі правою й лівою ногою із частим повторенням;

 

- «вільна імітація на час» (вільна імітація елементів техніки), 4 рази по 3 хв. з проміжком відпочинку 1 хв.

Примітка: Віковий період учнів 11 класу найсприятливіший для розвитку сили (юнаки, дівчата) та гнучкості (дівчата).

Техніко-тактична підготовка

Пересування: поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу;

техніка рук і оздоровче дихання:

- рухи з відкритою долонею;

- рухи руками з долонею із стиснутими пальцями;

імітаційні вправи та викиди зап'ястя та передпліччя на нижній, середній та верхній рівень (вперед, вбік); махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

оздоровчі махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці і в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

техніка ніг і оздоровче дихання:

імітаційні махові вправи на пластику і розтяжку; повільні і швидкісні високі піднімання стегна і викиди гомілкостопу із повільним оздоровчим та швидкісним видихом (прямо, збоку, вперед збоку, назад); комбінування елементів;

виконує: пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу;

техніку рук і оздоровче дихання:

- рухи з відкритою долонею;

- рухи руками з долонею із стиснутими пальцями;

імітаційні вправи та викиди зап'ястя та передпліччя на нижній, середній та верхній рівень (вперед, вбік); махи і викиди рук знизу, збоку (розслаблених, напружених);

оздоровчі махові оберти двома руками (вперед, назад) на місці і в русі; виконання серій оздоровчих елементів техніки хортингу;

 

техніку ніг і оздоровче дихання:

імітаційні махові вправи на пластику і розтяжку; повільні і швидкісні високі піднімання стегна і викиди гомілкостопу із повільним оздоровчим та швидкісним видихом (прямо, збоку, вперед збоку, назад); комбінування елементів; виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

виконання серій імітаційних вправ техніки ніг;

техніка тулубу: вдосконалення оздоровчих обертів тулубу на місці і в русі, нахилів, уклонів (вліво, вправо), нирків з легким присідом та відходом; вдосконалення імітації підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубом при виконанні амплітудних вправ;

спеціальні вправи хортингу:

вправи для удосконалення техніки пересування вивченими способами; подальше вивчення техніки хортингу в координації;

вивчення і демонстрація форм /оздоровчих базових комплексів/:

Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/ – «Instructors Defensive Form» /IDF/, під рахунок і самостійно;

групове виконання оздоровчої форми:

виконання вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

 

 

техніку тулубу:  вдосконалення оздоровчих обертів тулубу на місці і в русі, нахилів, уклонів (вліво, вправо), нирків з легким присідом та відходом; вдосконалення імітації підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулубом при виконанні амплітудних вправ;

 

спеціальні вправи хортингу:

вправи для удосконалення техніки пересування вивченими способами; подальше вивчення техніки хортингу в координації;

демонструє оздоровчу навчальну форму хортингу на 24 рахунки і самостійно:

– інструкторську захисну;

групове виконання оздоровчої форми:

виконання вивченої форми у вишуканій коробці; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишукані для групового виконання оздоровчого комплексу хортингу.

дотримується правил техніки безпеки на тренувальному майданчику хортингу.

     

 

Орієнтовні навчальні нормативи 11 клас

Баскетбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5 м на рівній відстані між п’ятьма точками (кількість влучень);

Хлопці

дівчата

 

 

 

 

 

жодного влучного кидка

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

6

5

10 штрафних кидків на точність (кількість влучень)

Хлопці

дівчата

 

 

жодного влучного кидка

 

 

 

2

1

 

 

 

3

2

 

 

 

6

5

Волейбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

10 верхніх (подач на точність у вказану зону

(хл.); ігровий майданчик  (дівч.)

Хлопці

дівчата

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

6

5

 

 

 

 

7

6

6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (у вказану зону)

Хлопці

дівчата

 

 

 

2

1

 

 

 

3

2

 

 

 

4

3

 

 

 

5

4

 

Лижна підготовка

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Проходження дистанції класичними ходами (хв, с)

хлоп.

3000 м

20,30

20,00

19,30

19,00

дівч.

2000 м

16,30

16,00

15,30

15,00

Проходження дистанції ковзанярськими ходами без урахування часу (м)

хлоп.

1100

1500

1800

2300

дівч.

800

1100

1500

1800

Технічне проходження відрізку 50 м ковзанярським ходом (1 спроба

хлоп.

3помилки і більше

2помилки

1помилки

без помилок

дівч.

3помилки і більше

2помилки

1помилки

без помилок

 

Плавання

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Плавання 25 м дельфіном (хв)

хлоп.

12,5

15

20

25 і більше

дівч.

12,5

15

20

25 і більше

Плавання 50 м кролем на грудях (хв)

хлоп.

1,35

 

1,45

1,30

 

1,40

1,25

 

1,35

1,20 і менше

1,30 і меньше

дівч.

Плавання 50 м кролем на грудях  (хв)

хлоп.

1,55

1,50

1,45

1,40 і менше

дівч.

2,00

1,55

1,50

1,45 і менше

 

Гандбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Передача гандбольного м’яча на дальність у коридор ,5 м (м)

хлоп.

 

14

15

16

17

дівч.

 

12

13

14

15

Кидки м’яча з 9 м в нижні кути воріт (з 5 спроб, ількість влучних кидків)

хлоп.

1

2

3

4

дівч.

жодного влучного кидка

1

2

3

 

Гімнастика

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Підтягування (кількість разів)

хлоп. у висі

до 5

5

9

12

дівч. у висі лежачи

до 8

8

17

22

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

хлоп. від підлоги

до 15

15

25

35

дівч. від лави

до 9

9

13

16

Нахил уперед з положення сидячи (см)

хлоп.

до 4

4

7

11

дівч.

до 7

7

9

16

Піднімання тулуба в сід за 60 с

хлоп.

до 20

20

48

58

дівч.

до 20

20

45

55

Стрибки зі скакалкою за 30 с  (кількість разів)

хлоп.

до 55

55

65

75

дівч.

до 50

50

60

70

 

Легка атлетика

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Біг 30 м (с)

хлоп.

більше 5,5

5,5

5,1

4,5

дівч.

більше 6,7

6,7

5,8

5,5

Біг 100 м (с)

хлоп.

більше 15,8

15,8

15,0

14,3

дівч.

більше 18,3

18,3

17,8

16,8

Рівномірний біг 1500 м (хв, с)

хлоп.

більше 7,20

7,20

6,50

6,10

дівч.

більше 8,50

8,50

8,20

7,40

Стрибок у довжину з місця (см)

хлоп.

до 205

205

215

225

дівч.

до 150

150

170

180

Стрибок у довжину з розбігу(см)

хлоп.

до 360

360

400

430

дівч.

до 250

250

270

310

Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання»(см)

хлоп.

до 95

95

110

125

дівч.

до 75

75

85

95

Метання малого м’яча на дальність

хлоп.

до 40

40

50

55

дівч.

до 17

17

21

25

 

Футбол

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

5 ударів на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика) після введення м’яча

хлоп.

1 або жодного влучного удару

2

3

4-5

дівч.

жодного влучного удару

1

2

3-5

5 зупинок м’яча що опускається, одним із вивчених способів

хлоп.

1 або жодної правильно

виконаної зупинки

2

3

4-5

дівч.

жодної правильно

виконаної зупинки

1

2

3-5

Для воротарів: 5 спроб ловіння м’яча одним із вивчених способів після накидування м’яча партнером

хлоп.

1 або жодної правильно

виконаної спроби

2

3

4-5

дівч.

жодної правильно

виконаної спроби

1

2

3-5

 

Хортинг

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

Підтягування у висі, (кіл-ть разів)

хлоп. (у висі)

до 6

8

10

12

дівч. (у висі ле-чи)

до 12

14

17

22

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кіл-ть разів)

хлоп.

до 14

17

25

35

дівч.

(від під-ги)

до 12

14

17

20

Піднімання тулубу в сід за 30 с,(кіл-ть разів)

хлоп.

до 20

22

35

45

дівч.

до 18

20

30

40

Техніка ніг по повітрю, за 30 секунд,(кіл-ть разів)

хлоп.

31

35

39

42

дівч.

27

29

32

35

Виконання форми хортингу (формального комплексу): інструкторська захисна, 1-12 балів

хлоп

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12

дівч.

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12

 

 

Професійно-прикладна фізична підготовка

Навчальні нормативи

Рівні компетентності

низький

середній

достатній

високий

«Естафетний» тест (швидкість реакції) (см)

хлоп.

18,0

17,0

16,0

15,0

дівч.

18,5

17,5

16,5

15,5

Тест Копилова (координованість рук) (с)

хлоп.

11,0

10,0

9,0

8,0

дівч.

11,5

10,5

9,05

8,5

Примітка:

Швидкість рухової реакції визначається за допомогою „естафетного” тесту (хват падаючої гімнастичної палиці). Зміст цього тесту такий: учень набуває вихідного положення – ноги на ширині плечей, руки зігнуті в ліктях і притиснуті до тулуба, пальці однієї руки стиснуті у кулак і вертикально утримують градуйовану (см) палицю діаметром 3-5 см і завдовжки 70-80 см. За сигналом учень швидко розтискав кисть і також швидко тією ж рукою захоплював палицю. Менша різниця (см) між двома хватами свідчить про кращу рухову реакцію. Тест повторюється 2-3 рази. Враховуються середні значення показника.

Координованість рук визначається за допомогою тесту Копилова (1987) десять «вісімок».

Обладнання. Тенісний м’яч; секундомір.

Проведення тесту. Учень набуває вихідне положення – нахил тулуба вперед, м’яч тримає в одній руці . За командою «Можна!» максимально швидко виконує м’ячем уявну вісімку між ногами на рівні колін. При цьому м’яч передається з руки  в руку.

Результат. Час виконання десяти «вісімок», реєструється з точністю до 0,1 с.

Загальні вказівки та зауваження.

1.                При довільній амплітуді рук учень не повинен відривати ступні ніг від підлоги.

2.                Попередньо для ознайомлення з тестом учні роблять 4-5 повних «вісімок».

3.                Надається одна залікова спроба.

4.                Якщо м’яч випущено з рук, спроба повторюється.