Витяг з протоколу № 10 засідання лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України від 19 листопада 2012 року щодо ухвалення рекомендації до видання навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів