Методика навчання ударній техніці рук у хортингу

Для успішного та ефективного використання ударів руками під час проведення двобою існує певна послідовність методики підготовки. В запеклій сутичці хортингісти використовують весь широкий арсенал ударних дій руками маневруючи, пересуваючись та застосовуючи облудні дії тулубом, руками, очима та іншими частинами тіла. Все це зумовлює необхідність постійного контролювання рухів, підсвідомого виконання серійної ударної техніки руками. Для ефективного її застосування методикою хортингу розглядаються необхідні розділи підготовки та об’єм теоретичних і тактичних знань. Фактори, які впливають на ефективність ударної техніки рук під час проведення двобою, необхідно заздалегідь ретельно вивчити та враховувати у практиці підготовки. Даний матеріал надає рекомендації щодо вивчення нижченаведених розділів.

1. Загальні принципи постановки ударної техніки рук. Тут розглядаються основні теоретичні засади використання ударної техніки рук під час двобою.

2. Фази ударного руху. Сам ударний рух є складною багатоланковою руховою дією, що залежить від початкового стартового положення, вибухового зусилля при виконанні удару, правильної та найкоротшої амплітуди переміщення ударної частини до цілі, а також безпосередньої зустрічі ударної частини з ціллю. Для вивчення амплітуди ударного руху методикою хортингу пропонується аналіз трьох ударних рухових фаз:

- доударна фаза;

- ударна фаза;

- післяударна фаза.

3. Сила удару. Одним з основних елементів ефективності удару є його сила. Вона залежить від дуже багатьох умов тренованості, серед яких можна назвати міцність кінцівки, вибір больової крапки, загальну та спеціальну фізичну підготовленість хортингіста тощо.

4. Швидкість удару. Своєчасне попадання ударної частини по больовій крапці суперника вирішується швидкісно-силовими параметрами та спеціальною координацією спортсмена. В організмі людини, у її м'язовому апараті існують швидкі та повільні волокна, які піддаються тренуванню. Методика вдосконалення ударної швидкості спортсмена передбачає тренуванню реакції, вміння швидко пересуватися та змінювати положення тулуба, уважно та швидко сприймати мінливість ситуації двобою.

5. Точність удару. Якщо удар нанесено сильно, але не точно, то його ефективність значно зменшується. Для точного попадання ударною частиною руки по вибраним цілям необхідно тренувати спеціальну координацію, уважність та швидкість реакції на дії суперника, а також максимально швидко підбирати зручну для нанесення удару дистанцію.

6. Ефективність ударних і захисних дій. Для того, щоб даремно не витрачати енергію при виконанні техніки, проводити прийоми ударної техніки ефективно, в хортингу вивчають існуючі принципи ефективності ударних рухів. Важливо удари наносити не часто, а ефективно. Ефективні удари характеризуються високим рівнем заподіяного збитку та пошкодженості супернику. Такими збитками є пробивання м'язового корсета тулуба, стегон, розбивання передпліч, ураження підборіддя та інших больових крапок на тілі противника.

7. Спеціальна координація. Для ефективного маневрування та пересувань по хорту, нанесення ударів точно і доцільно необхідно тренувати спеціальну координацію. Спеціальна координація хортингіста вдосконалюється методами борцівської акробатики, стрибкових вправ, під час спортивних ігор, а також під час проведення навчальних двобої за завданнями.

8. Біомеханіка удару. Вивчення біомеханіки удару проводиться з метою з'ясування хортингістами засобів передачі ударного зусилля через все тіло, конституції ударних важелів та біомеханічної побудови ланок кінцівки (сегментів руки) при нанесенні ударного руху, а також розуміння принципів прикладання сили.

9. Вибір больових крапок. Хортингісти, проводячи поєдинок, постійно вицілюють ударні крапки на тілі суперника для нанесення ударів. Тільки такий підхід забезпечить ефективність проведення технічних дій. Безграмотне та неконтрольоване нанесення ударів куди завгодно не зможуть надати спортсменові перевагу, а тим більше вивести суперника із стою, і навпаки вимотує хортингіста, віднімає необхідні для закінчення двобою сили.

10. Рекомендації по виконанню та постановці ударів руками. Принципи постановки ударів руками вимагають поступового і планомірного тренування. Коли підготовлені до ударного навантаження всі необхідні ударні частини руки, необхідно плідно поставити кожний удар окремо, а потім відібрати комбінації ударів, які відповідають морфофункціональним особливостям організму та конституції тіла, тобто побудові певної ударної конструкції, яка наносить певний удар чи комбінацію ударів.

11. Базові елементи ударної техніки хортингу. До переліку базових ударних елементів руками згідно програми хортингу входять: прямий удар, бічний удар, удар знизу, круговий удар, удар відкритою долонею, удар ліктем. Всі ці елементи відрізняються між собою не тільки за направленням, а й за дистанцією, з якою наноситься удар та особливостями перенесення ударного навантаження. У відповідності до вимог ефективності, кожний з перелічених ударів необхідно розглядати з позиції різноманітності способів його використання, а саме:
- однойменний та різнойменний удар (однойменність або різнойменність удару визначається відповідно до використовуваної стійки, наприклад, з лівобічної стійки – удар передньою лівою рукою зветься однойменним);
- різновиди ударних цілей удару (голова, груди, живіт, плече, передпліччя, стегно);
- різновиди ударних частин удару (різними способами формування ударної частини);
- застосування удару в положеннях партеру;
- методика навчання та вдосконалення удару.

Вивчення цих навчальних розділів прискорить осягнення теоретичних знань та практичних навичок технічної і тактичної підготовки хортингіста в питанні застосування ударної техніки рук, а також значно підвищить ефективність нанесення ударів руками під час проведення навчальних, контрольних та змагальних двобоїв.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2013 р.


 (480x37, 3Kb)