Додаток до правил змагань з хортингу в розділі «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП»

Розділ 1. Система оцінювання «ПОКАЗОВОГО ВИСТУПУ» в хортингу

§1. Основою для оцінювання «ПОКАЗОВОГО ВИСТУПУ» в хортингу є «таблиці цінностей». Основними цінностями в показовому виступі є: техніка ударів та блоків руками та ногами; техніка кидків, задушливих та больових прийомів у стійці та в партері; техніка володіння холодною імітаційною зброєю та вогнепальною не бойовою зброєю, техніка самозахисту (в тому числі за допомогою елементів одягу та предметів побуту); володіння тактикою ведення поєдинку; володіння додатковими якостями спортсмена (акробатика, сконцентрованість, координація); командний дух.

«Таблиця цінностей» - це перелік базових технік та умінь необхідних для демонстрації в розділі «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП»  хортингу та схема нарахування оцінок за виконання. Дані техніки та уміння розділено на легкий, середній та високий рівень в залежності від складності.  Кожен рівень складності має відповідний найвищий бал за безпомилкове виконання техніки даного рівня. Легкий рівень виконання техніки (табл. 1а, 2а, 3а, 4а) передбачає максимальну оцінку «4» бали за правильну, безпомилкову роботу. За незначні помилки знімається «0,25» бала за кожну, за значні – «0,5» бала за кожну, за грубі – «0,75» бала за кожну, а в деяких випадках – «1» бал. Коли сума знятих балів стає більшою за «4» – суддя виставляє оцінку «0» балів. Якщо оцінку «0» балів виставляє більшість суддів – команда дискваліфікується. Середній  рівень виконання техніки (табл. 1б, 2б, 3б, 4б) передбачає максимальну оцінку «5 балів за правильну, безпомилкову роботу. За незначні помилки знімається «0,25» бала за кожну, за значні – «0,5» бала за кожну, за грубі –« 0,75» бала за кожну, а в деяких випадках –«1» бал. Коли сума знятих балів стає більшою за «5» – суддя вставляє оцінку «0» балів. Якщо оцінку «0» балів виставляє більшість суддів – команда дискваліфікується.                                                                                                                                     Високий  рівень виконання техніки (табл. 1в, 2в, 3в, 4в, 5 ) передбачає максимальну оцінку 6 балів за правильну, безпомилкову роботу. За незначні помилки знімається«0,25» бала за кожну, за значні – «0,5» бала за кожну, за грубі – «0,75» бала за кожну, а в деяких випадках – «1» бал. Коли кількість знятих балів стає більшою за «6» – суддя вставляє оцінку «0» балів. Якщо оцінку «0» балів виставляє більшість суддів – команда дискваліфікується. За безпомилкову тактичну робота високого рівня (табл. 3в) та безпомилкову демонстрацію додаткових показників (табл. 4в) додаються 0,25» бала. Дані техніки додають видовищності виступу, тому додавання балів буде заохочувати спортсменів до виконання складної і видовищної техніки. Однак загальна сума «за рівень виконання» не може перевищувати «6» балів. При визначенні переможця, за рівністю всіх додаткових показників перевага віддається тим спортсменам, у кого в активі були +0,25» бала за тактичну роботу чи додаткові показники. «За командний дух» (табл. 5)  передбачається лише максимальна оцінка «6» балів, тобто високий рівень. Але нестабільність виступу, не дотримання чіткості музичного супроводу, поведінка спортсменів в ході змагань можуть привести до зняття балів: за незначні помилки знімається «0,25» бала , за значні – «0,5» бала, за грубі – «0,75» бала, а в деяких випадках – «1» бал. За неспортивну поведінку та порушення загальноприйнятих норм моралі за ініціативою одного судді та рішенням більшості учасники виступу можуть бути дискваліфіковані.

За допущені помилки при виконанні  знімається певна кількість балів в залежності  від значимості помилки. Сума знятих балів віднімається від максимальної оцінки, залежно від рівня виконання (легкий, середній, високий). При цьому однотипні помилки фіксуються лише один раз навіть за умови їх неодноразового повторення в ході виступу. Наприклад: завалювання корпусу при виконанні ударів, недоведений удар, кидок за рахунок сили і т.п.. Але, якщо ці помилки приводять до значиміших помилок, то зафіксована один раз помилка додається до похідної: до помилки завалювання корпусу ( -0,5 бала) додається помилка незапланованого падіння (-0,75 бала); до помилки недоведеного удару ( -0,5 бала) додається помилка зупинки виступу (-0,75 бала)  і т. д..                                  

§2. Список рекомендованих до виконання технік, умінь та правил поведінки в розділі хортингу «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП» в професійному класі (далі в «таблицях цінностей» - список):

1.                  Правильне, чітке виконання знаків етикету властиве хортингу, що є однією з ознак ідентифікації виду спорту. До переліку вказаних ознак належить: наявність в учасників виступу хортовок, правильність виходу на хорт і вихід з хорту, виявлення знаків поваги до партнерів, суддів, глядачів притаманні саме хортингу, як виду спорту. Вказані ознаки прописані у «Правилах змагань з хортингу». Оцінювання поведінки та виконання норм етикету здійснюється згідно «таблиці цінностей».

2.                  Використання  дозволеної правилами техніки хортингу для демонстрації базових знань, а також ускладнені варіанти вказаної техніки. Оцінювання конкретних технічних дій здійснюється згідно «таблиці цінностей».

3.                  Імітаційне та обумовлене використання забороненої техніки в хортингу для демонстрації розширених умінь самозахисту. Оцінювання конкретних технічних дій здійснюється згідно «таблиці цінностей».

4.                  Демонстрація умінь самозахисту та розуміння стратегії поєдинку в роботі з 1-им, 2-ма, та більшою кількістю суперників. Оцінювання конкретних техніко-тактичних дій здійснюється згідно «таблиці цінностей».

5.                  Імітаційне та обумовлене використання на вибір холодної імітаційної (ножі, шаблі, ятагани, списи, луки, стріли, дротики, мечі, серпи, сокири, коси, кастети, бойові палиці, нунчаки, ланцюги) та вогнепальної не бойової зброї (пістолети, рушниці, автомати), а також елементів тренувального спорядження (скакалки, м’ячі, тренувальні лапи і бандажі, линви) та одягу (пояс, ремінь, шарф, штани, сорочка, піджак)  з метою демонстрації розширених умінь самозахисту та атаки. Оцінювання конкретних технічних дій здійснюється згідно «таблиці цінностей».

6.                  Розбивання на вибір дерев'яних жердин, палиць, брусів, дощок, або цегли, черепиці, гіпсу, шлакоблоку. Оцінювання конкретних технічних дій здійснюється згідно «таблиці цінностей»

7.                  Виконання акробатичних елементів: статичних вправ,перекидів, перевертань, сальто, рандатів, фляків, кульбітів окремо та у поєднанні з бойовими елементами: ударами, захопленнями, використанням холодної імітаційної та вогнепальної не бойової зброї. Оцінювання конкретних технічних дій здійснюється згідно «таблиці цінностей».

8.                  Музичний чи звуковий супровід виступу. Оцінювання супроводу виступу здійснюється згідно «таблиці цінностей».

§3.  Список обов'язкових до виконання технік, умінь та правил поведінки в розділі хортингу «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП» в професійному класі.

У професійному класі «показового виступу» хортингу  обов'язковим до виконання є:

-                     техніки ударів і блоків руками і ногами високого рівня на вибір зі списку «таблиці цінностей» 1в;

-                     техніки кидків високого рівня на вибір зі списку «таблиці цінностей» 2в;

-                     тактичні дії високого рівня на вибір зі списку «таблиці цінностей» 3в;

-                     демонстрація додаткових якостей середнього та високого рівнів зі списку «таблиці цінностей» 4б та 4в.                 

У випадку недотримання вимог §3 розділу 1 «Додатку до правил змагань з  хортингу в розділі «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП» зі спортсмена, пари чи команди знімаються бали за «командний дух» та за «рівень виконання». Початкова кількість балів, яка дається спортсмену дорівнює «6». У випадку відсутності спроб виконання вказаних вимог зі спортсмена, пари чи команди знімається певна кількість балів за «командний дух» та за «рівень виконання»: за відсутність спроб виконання техніки ударів та блоків руками та ногами високого рівня знімається «0,25» бала; за відсутність спроб виконання техніки кидків високого рівня знімається «0,25» бала; за відсутність спроб виконання тактичних дій високого рівня знімається «0,25» бала; за відсутність спроб виконання техніки додаткових показників середнього і високого рівня знімається «0,25» бала. Якщо не виконуються дві вимоги під час виступу – зі спортсмена, пари чи команди знімається «0,5» бала. Якщо не виконуються три вимоги під час виступу – зі спортсмена, пари чи команди знімається «0,75» бала. Якщо не виконуються чотири вимоги під час виступу – зі спортсмена, пари чи команди знімається «1» бал. Тобто, якщо спортсмен, пара чи команда не зробили спроб виконання техніки високого рівня, то з них знімається один бал за «командний дух» та за «рівень виконання» і бали за решту помилок віднімаються вже від максимальної оцінки «5» балів, яка передбачена за виконання техніки середнього рівня. Аналогічна схема діє і при роботі спортсменів на середньому рівні.

Розділ 2. Таблиці цінностей «ПОКАЗОВОГО ВИСТУПУ» в хортингу

1а. Таблиця цінностей техніки виконання ударів та блоків в хортингу

Легкий рівень техніки (максимум 4 бали)

Удари  руками з фронтальної або бойової стійки без переміщення (максимум 2 бали):

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Прямий удар кулаком в підборіддя;   прямий удар кулаком в тулуб, передпліччя та стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         -недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Удар кулаком збоку в голову;                     удар кулаком збоку в тулуб, передпліччя та стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Удар кулаком знизу в голову;                     удар кулаком збоку в тулуб

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;       - не сформований кулак.

Удар перевернутим кулаком

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак. 

Удар відкритою долонею в тулуб, плече, живіт

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Удар ребром долоні в тулуб, плече, стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Прямий удар ліктем в голову, тулуб, стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Удар ліктем збоку в голову, тулуб, стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Удар ліктем знизу в голову, тулуб, стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Удар ліктем зверху в голову, тулуб, стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- удар без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку удару;          - неправильна траєкторія удару (недоведений удар, неправильна позиція ліктя чи кулака ударної руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час удару);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блоки та захист руками з фронтальної або бойової стійки без переміщення:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Верхній блок

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- блок без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку блоку;          - неправильна траєкторія блоку (недоведений блок, неправильна позиція ліктя чи кулака блокуючої руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час блоку);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Нижній блок

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- блок без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку блоку;          - неправильна траєкторія блоку (недоведений блок, неправильна позиція ліктя чи кулака блокуючої руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час блоку);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Зовнішній середній блок

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- блок без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку блоку;          - неправильна траєкторія блоку (недоведений блок, неправильна позиція ліктя чи кулака блокуючої руки);               

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час блоку);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Внутрішній середній блок

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- блок без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку блоку;          - неправильна траєкторія блоку (недоведений блок, неправильна позиція ліктя чи кулака блокуючої руки);               

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час блоку);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Схресний нижній, середній та верхній блок

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя;        - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг

- блок без вкручування в ступні та стегні;                           - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку блоку;          - неправильна траєкторія блоку (недоведений блок, неправильна позиція ліктя чи кулака блокуючої руки);              

- відведений за голову, піднятий вище рівня очей або опущений нижче плеча кулак, відведений вбік лікоть захисної руки під час блоку);                             - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - не сформований кулак.

Удари ногами з фронтальної або бойової стійки без переміщення:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Прямий удар коліном в стегно, тулуб, в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Прямий удар ногою в  тулуб, в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Удар ногою збоку в стегно, в тулуб, в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                        

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

 Удар збоку коліном в стегно, тулуб, в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                        

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Удар ногою вбік в стегно, в тулуб, в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                        

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Удар ногою назад в  тулуб, в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Внутрішній круговий удар прямою ногою в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Зовнішній круговий удар прямою ногою в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Внутрішній  удар п'ятою зверху в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Зовнішній  удар п'ятою зверху в голову

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не формованість позиції ступні при виконанні конкретного удару;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією удар;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання удару;                         - недотримання напрямку та висоти удару;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки;      - кулаки, опущені до поясу під час удару ногою.

Блоки та захист ногами з фронтальної або бойової стійки без переміщення :

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Блок гомілкою від бічного удару ногою в стегно чи корпус

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного блоку;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією блок;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку та висоти блоку;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час; виконання техніки;      - не сформований кулак.

Блок гомілкою від бічного удару ногою по внутрішній частині стегна

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного блоку;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією блок;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку та висоти блоку;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час; виконання техніки;      - не сформований кулак.

Внутрішній збив гомілкою прямого удару ногою тулуб

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного блоку;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією блок;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку та висоти блоку;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час; виконання техніки;      - не сформований кулак.

Накладка ступнею на випередження удару ногою збоку в стегно чи корпус

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               -  занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     - не сформованість позиції ступні при виконанні конкретного блоку;         

- недоведений (без вкручування в ступні та стегні), з укороченою траєкторією блок;                 - завалювання корпусу в стійці чи під час виконання блоку;                        - недотримання напрямку та висоти блоку;                                       

- втрата рівноваги та падіння під час; виконання техніки;      - не сформований кулак.

Комбінації блоків та ударів руками і ногами з бойової стійки без переміщення:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Блок + удар рукою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блок + удар ногою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блок ногою + удар рукою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блок рукою + удар ногою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блок + удар рукою + удар ногою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блок ногою + удар рукою + удар ногою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Блок ногою + удар ногою + удар рукою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки..

Серії з 3-5 різних ударів руками

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Серії з 3-5 різних ударів та блоків руками з виконанням повторних ударів однією рукою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Серії з 3-5 різних ударів ногами

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Серії з 3-5 різних ударів ногами з виконанням 2-3 повторних ударів однією ногою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Серії з 5-7 різних ударів і блоків руками та ногами

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Серії з 5-7 різних ударів та блоків руками та ногами з виконанням повторних ударів однією рукою чи ногою

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів та блоків;      

- ті ж самі помилки, що і при виконанні одиночних ударів;       - відсутність синхронності роботи рук і ніг, початок іншої дії до закінчення попередньої (запізніле повернення після удару в позицію захисту і навпаки)

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

 

1б. Таблиця цінностей техніки виконання блоків та ударів в хортингу

середній рівень техніки (максимум 5 балів)

Виконання комбінацій блоків і ударів руками і ногами обраним способом переміщення чи вистрибування. В одному способі переміщення комбінація виконується чотири рази і більше. Різні комбінації технік хортингу демонструються не менше чим трьома способами переміщень без об'єднання обраних способів переміщення в комбінації.

Способи переміщення та вистрибувань для виконання комбінацій блоків і ударів руками і ногами

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Підхід-відхід кроком передньою ногою

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Підхід-відхід кроком задньою ногою

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Зміщення в сторону передньої ноги

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Зміщення в сторону задньої ноги

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Підскік-відскік

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                     

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Підхід-відхід у перехідній стійці

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Зміна стійки настрибуванням

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Зміна стійки набіганням

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;     

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Вихід з лінії атаки через передню ногу

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Вихід з лінії атаки через задню ногу

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Вихід з лінії атаки через перехідну стійку

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Атака рукою або ногою в стрибку

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Розкручений удар у підборіддя

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Удар ліктем з розвороту в голову, тулуб, стегно

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Круговий зворотній удар з розвороту п’ятою

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Прямий, бічний, нижній удар рукою в голову в стрибку

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Прямий, бічний, розкручений удар ногою в голову в стрибку

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

 

1в.  Таблиця цінностей техніки виконання блоків та ударів в хортингу

Високий рівень техніки (максимум 6 балів)

Виконання комбінацій блоків і ударів руками і ногами з використанням різних способів переміщення  чи вистрибування. Різні комбінації технік хортингу демонструються не менше чим трьома способами переміщень та вистрибувань об'єднаних в одну комбінацію.

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні(-0,75 бала)

Грубі (-1,25 бала)

Переміщення трьома різними способами вперед (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Переміщення трьома різними способами назад (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Поєднання переміщень вперед і назад (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Поєднання варіантів переміщень вбік-вперед-назад (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Поєднання переміщень вперед-назад-вихід з лінії атаки суперника (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Поєднання переміщень вперед-вбік-вихід з лінії атаки суперника (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

Поєднання переміщень назад-вбік-вихід з лінії атаки суперника (в різній послідовності)

- занадто відкрита позиція тулубу через високо підняті або розведені лікті;             - кулаки, опущені нижче підборіддя або підняті до рівня очей і вище;                               - занадто коротка, вузька, розтягнута позиція ніг;                    

- при переміщенні одна й та сама стійка не зберігає свої параметри;                     - зміщений цент ваги тіла в бік будь якої ноги  при виконанні техніки в переміщенні;    

- кулаки, опущені до поясу під час виконання комбінацій в переміщенні;                              - втрата рівноваги та падіння під час виконання техніки.

 

2а. Таблиця цінностей техніки виконання кидків в хортингу

Легкий рівень техніки (максимум 4 бали)

Виконання кидків зі стійки без спротиву

Виведення партнера в партер за допомогою больових прийомів і заломів зі стійки та фіксація больовим чи задушливим прийомом в партері

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Больові на зап'ясток

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Больовий важіль чи вузол на лікоть з переведенням партнера в партер та фіксацією больового чи задушливого прийому

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Больовий важіль чи вузол на плечовий суглоб з переведенням партнера в партер та фіксацією больового чи задушливого прийому

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Больовий прийом на ногу зі стійки (ступню, коліно, тазовий суглоб) і переведення партнера в партер та фіксацією больового чи задушливого прийому

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Задушливі прийоми в стійці з переведенням партнера в партер за допомогою рук та ніг

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Виконання кидків вертикальним відривом

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

- Виконання кидка із захопленням руками за одну або дві ноги з фіксацією в партері больового чи задушливого прийому

 

 

 

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Кидок захопленням руками за тулуб з фіксацією больового чи задушливого прийому в партері

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Кидок захопленням руками за тулуб чи плече та стегно (із зовні чи з середини) з фіксацією больового чи задушливого прийому в партері

-  недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Виконання кидків за допомогою ніг

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

- Підсічки  (зовнішня,під п’яту під дві ноги)

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Зачіп під однойменну та різнойменну ногу з середини і з зовні

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Підніжки (передня, задня, бічна)

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Кидок розгинанням захопленням ногами за корпус і під ноги «ножниці»

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Виконання кидків за допомогою стегон

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

- Кидок через стегно

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Підсади стегном

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Підхват під одну і під дві ноги

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Задній відхват

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Виконання кидків за допомогою рук

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

- Кидок через плече або через спину

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

-«Млин» (зі стійки, з колін)

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

- Кидок через голову (з можливим підсадом)

- недотримання напрямку кидка;          - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером.

Больові та задушливі прийоми партеру

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Больовий прийом на зап'ясток в бік згинання, в бік розгинання, шляхом скручування

- недотримання напрямку виконання больового чи задушливого прийому;                        - порушення координації рухів при переході від кидка до больового чи задушливого прийому;

- порушення координації рухів при переході від кидка до больового прийому;                   - відсутність контролю спротиву партнера при виконанні больового чи задушливого прийому;                        - запізніле припинення больової чи задушливої дії після сигналу про здачу;

- травма в результаті виконання прийому;   - травма в результаті виконання прийому, після якої один із партнерів не зміг продовжити виступ веде до автоматичної дискваліфікації. 

Больовий важіль або вузол на лікоть за допомогою рук, ніг, плеча, тулубу

- недотримання напрямку виконання больового чи задушливого прийому;                        - порушення координації рухів при переході від кидка до больового чи задушливого прийому;

- порушення координації рухів при переході від кидка до больового прийому;                    - відсутність контролю спротиву партнера при виконанні больового чи задушливого прийому;                        - запізніле припинення больової чи задушливої дії після сигналу про здачу;

- травма в результаті виконання прийому;   - травма в результаті виконання прийому, після якої один із партнерів не зміг продовжити виступ веде до автоматичної дискваліфікації.  

Больовий прийом на плече шляхом викручування руки в середину або на зовні

- недотримання напрямку виконання больового чи задушливого прийому;                        - порушення координації рухів при переході від кидка до больового чи задушливого прийому;

- порушення координації рухів при переході від кидка до больового прийому;                   - відсутність контролю спротиву партнера при виконанні больового чи задушливого прийому;                        - запізніле припинення больової чи задушливої дії після сигналу про здачу;

- травма в результаті виконання прийому;   - травма в результаті виконання прийому, після якої один із партнерів не зміг продовжити виступ веде до автоматичної дискваліфікації. 

Больовий прийом на суглоби ніг: викручуванням ступні на зовні та в середину, защемлення ахілового сухожилля, стегнового м’яза; важіль коліна проти природної траєкторії згину; перегинання тазового суглобу

- недотримання напрямку виконання больового чи задушливого прийому;                        - порушення координації рухів при переході від кидка до больового чи задушливого прийому;

- порушення координації рухів при переході від кидка до больового прийому;                   - відсутність контролю спротиву партнера при виконанні больового чи задушливого прийому;                        - запізніле припинення больової чи задушливої дії після сигналу про здачу;

- травма в результаті виконання прийому;   - травма в результаті виконання прийому, після якої один із партнерів не зміг продовжити виступ веде до автоматичної дискваліфікації.  

Задушливі прийоми за допомогою передпліч; за допомогою ніг через руку; за допомогою одягу,                               без скручування шиї та заламування хребта

- недотримання напрямку виконання больового чи задушливого прийому;                        - порушення координації рухів при переході від кидка до больового чи задушливого прийому;

- порушення координації рухів при переході від кидка до больового прийому;                   - відсутність контролю спротиву партнера при виконанні больового чи задушливого прийому;                        - запізніле припинення больової чи задушливої дії після сигналу про здачу;

- травма в результаті виконання прийому;   - травма в результаті виконання прийому, після якої один із партнерів не зміг продовжити виступ веде до автоматичної дискваліфікації.  

           

 

2б. Таблиця цінностей техніки виконання кидків в хортингу

Середній рівень техніки (максимум 5 балів)

Кидки з попереднім виведенням з рівноваги у відповідь на удар рукою або ногою, на спробу захоплення

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Кидок із списку кидків легкого рівня шляхом ривка суперника за ударну руку чи ногу, або за одяг чи голову

- недотримання напрямку ривка;          - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника  при захопленні на ривок та переході від захоплення на кидок;                        - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

Кидок за допомогою поштовху суперника у відповідь на удар в тулуб,  руку чи ногу

- недотримання напрямку поштовху;          - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю при поштовху суперника та переході від поштовху на кидок;     - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;    

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

Заведення суперника на кидок у відповідь на удар рукою чи ногою

- недотримання напрямку заведення;          - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю при   заведенні  суперника та переході від заведення на кидок;   - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;    

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

 

2в. Таблиця цінностей техніки виконання кидків в хортингу

Високий рівень техніки (максимум 6 бали)

 

Комбінації технік з двох і більше кидків

 

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

 

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

 

Больовий залом чи важіль з переходом на кидок і навпаки

- недотримання напрямку переходу від залому чи важеля до кидка;                             - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника  при переході від залому чи важеля на кидок;    - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

 - незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

 

Кидок за допомогою стегон  з переходом на кидок за допомогою ніг і навпаки

- недотримання напрямку переходу від одного кидка до іншого;                             - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника при переході від одного кидка до іншого;          - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;   

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

 

Кидок за допомогою ніг з переходом на кидок за допомогою рук і навпаки

- недотримання напрямку переходу від одного кидка до іншого;                             - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника при переході від одного кидка до іншого;          - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;    

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                - травма в результаті виконання прийому.  

 

Кидок за допомогою ніг з переходом на кидок за допомогою вертикального відриву і навпаки

- недотримання напрямку переходу від одного кидка до іншого;                             - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника при переході від одного кидка до іншого;           - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;

 - незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

 

Кидок за допомогою рук з переходом на кидок за допомогою ніг чи стегна і навпаки

- недотримання напрямку переходу від одного кидка до іншого;                             - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника при переході від одного кидка до іншого;          - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;    

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                      - травма в результаті виконання прийому.  

 

Кидок за допомогою вертикального відриву з переходом на кидок за допомогою ніг і навпаки

- недотримання напрямку переходу від одного кидка до іншого;                             - недотримання напрямку кидка;                   - неповна амплітуда кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

- втрата контролю суперника при переході від одного кидка до іншого;           - неправильний вхід в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутність контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;    

- незаплановані падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повна втрата контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.  

 

Підготовка кидка за допомогою удару рукою чи ногою

 

Назва техніки

класифікація помилок при виконанні

 

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

 

Удар (або серія ударів) рукою + перехід на кидок вертикальним відривом

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;            

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.          

 

Удар (або серія ударів) рукою + перехід на кидок за допомогою ніг та стегон

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;             

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.          

 

Удар (або серія ударів) рукою + перехід на кидок за допомогою рук

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;             

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.          

 

Удар ногою + перехід на кидок вертикальним відривом

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;             

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.          

 

Удар ногою + перехід на кидок за допомогою ніг та стегон

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру ;            

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                - травма в результаті виконання прийому.          

 

Удар ногою + перехід на кидок за допомогою рук

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;            

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.           

 

Удар ногою чи рукою  + перехід на задушливий або больовий прийом

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - недотримання напрямку кидка;                   - неповної амплітуди кидка;                              - порушення стійки;     - порушення координації при виведенні з рівноваги при підготовці кидка;

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - втрати контролю суперника при переході від ударів до кидка;                             - неправильного входу в кидок і виконання його за рахунок сили, а не за рахунок техніки;                            - відсутності контролю партнера у фінальній частині кидка при формуванні позиції партеру;             

неправильно вибрана дистанція переходу від ударів на кидок, що привело до:               - незапланованих падіння при підготовці та найвищій амплітуді кидка;                              - повної втрати контролю над партнером;                     - травма в результаті виконання прийому.           

 

 

3а. Таблиця цінностей тактичних дій в хортингу

Легкий рівень техніки (максимум 4 бали)

Захист від одиночних ударів рукою чи ногою з атакою ударами у відповідь та захист від спроби захоплення для виконання кидка чи задушливого (больового) прийому з контратакою у відповідь за допомогою кидка чи серії ударів з контролем партнера  :

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Захист від будь-якого удару рукою за допомогою блоків зі списку та додатково за допомогою блоків з прихопленням з послідуючою контратакою

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від будь-якого удару ногою за допомогою блоків зі списку та додатково за допомогою блоків з прихопленням, блоків двома передпліччями, відкидаючих блоків з послідуючою контратакою

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від спроби захоплення на кидок за допомогою блоків зі списку та додатково за допомогою блоків з прихопленням, блоків двома передпліччями, відкидаючих блоків з послідуючою контратакою за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від спроби захоплення на задушливий чи больовий прийом за допомогою блоків зі списку та додатково за допомогою блоків з прихопленням, блоків двома передпліччями, відкидаючих блоків з послідуючою контратакою за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Звільнення від захоплення на кидок, больовий чи задушливий прийом за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

 

3б.  Таблиця цінностей тактичних дій в хортингу

Середній рівень техніки (максимум 5 бали)

Захист від атаки з комбінацій ударів та кидків у виконанні одного чи декількох суперників з послідуючою позиційною та комбінаційною контратакою:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Захист від серії ударів руками у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою  ударів, прихоплень та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів ногами у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою серії ударів, прихоплень та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками та ногами у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою серії ударів, прихоплень та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками та захоплення на кидок у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою  ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів ногами та захоплення на кидок у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою  ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками та ногами і  захопленням на кидок у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою  ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від атаки з декількох кидків у виконанні одного суперника з контратакою за допомогою  ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки;                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою  ударів та прихоплень

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів ногами у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою серії ударів та прихоплень

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками та ногами у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою серії ударів та прихоплень

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками та захоплення на кидок у виконанні у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів ногами та захоплення на кидок у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від серії ударів руками та ногами і  захопленням на кидок у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

Захист від атаки з декількох кидків у виконанні двох чи більше суперників з контратакою за допомогою ударів та кидків

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та час переходу в контратаку, що привело до:                   - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                        

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.

 

3в.  Таблиця цінностей тактичних дій в хортингу

Високий рівень техніки (максимум 6 балів +)

Захист від атаки одного чи декількох суперників, яка виконується з використанням побутових предметів та предметів одягу, імітаційної холодної та вогнепальної не бойової зброї, з використанням елементів забороненої техніки, елементів акробатики та послідуючою позиційною та комбінаційною контратакою з використанням тих же елементів та розбиванням предметів:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Безпомилково               ( +0,25 бала)

незначні (-0,00 бала)

Значні і грубі                 (-0,5 бала)

Захист від атаки одного суперника чи декількох по черзі чи одночасно з використанням побутових предметів та предметів одягу

-правильно вибрані час та дистанція для захисту і контратаки;               - перехід в контратаку відбувся з нарощуванням темпу;                        - удари чи кидки виконувались з правильної дистанції та з контролем виконання;                     - перехід до атаки другого суперника відбувався без зупинки темпу;             - предмети одягу чи побуту використовувались гармонійно та ефектно і ефективно;

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                                          - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації;                     - незаплановане випускання предметів.

Захист від атаки одного суперника чи декількох по черзі чи одночасно з використанням імітаційної холодної зброї

- правильно вибрані час та дистанція для захисту і контратаки;               - перехід в контратаку відбувся з нарощуванням темпу;                        - удари чи кидки виконувались з правильної дистанції та з контролем виконання;                     - перехід до атаки другого суперника відбувався без зупинки темпу;             - предмети імітаційної холодної зброї використовувались гармонійно та ефектно і ефективно;

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                                          - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації;                     - незаплановане випускання  імітаційної холодної зброї.

Захист від атаки одного суперника чи декількох по черзі чи одночасно з використанням вогнепальної не бойової зброї

- правильно вибрані час та дистанція для захисту і контратаки;               - перехід в контратаку відбувся з нарощуванням темпу;                        - удари чи кидки виконувались з правильної дистанції та з контролем виконання;                     - перехід до атаки другого суперника відбувався без зупинки темпу;             - предмети вогнепальної не бойової зброї використовувались гармонійно та ефектно і ефективно;

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                                          - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації;                     - незаплановане вогнепальної не бойової зброї.

Захист від атаки одного суперника чи декількох по черзі чи одночасно з використанням елементів забороненої техніки

- правильно вибрані час та дистанція для захисту і контратаки;               - перехід в контратаку відбувся з нарощуванням темпу;                        - удари чи кидки виконувались з правильної дистанції та з контролем виконання;                     - перехід до атаки другого суперника відбувався без зупинки темпу;             - елементи забороненої техніки використовувались гармонійно та ефектно і ефективно з повним контролем впливу на суперника;

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                   

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                                          - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації.                   

Захист від атаки одного суперника чи декількох по черзі чи одночасно з використанням елементів акробатики

- правильно вибрані час та дистанція для захисту і контратаки;               - перехід в контратаку відбувся з нарощуванням темпу;                        - удари чи кидки виконувались з правильної дистанції та з контролем виконання;                     - перехід до атаки другого суперника відбувався без зупинки темпу;             - елементи акробатики використовувались гармонійно та ефектно і ефективно з повним контролем впливу на суперника;

неправильно вибрані дистанція та час для захисту, що привело до:                                     - нечіткого та несвоєчасного виконання блоків та прихоплень;                             - додаткових захисних дій;                                    

неправильно вибрана дистанція та темпо-ритміка  роботи, що привело до:                              - неправильної траєкторії ударів;          - невлучання в ціль;    - прийняття незручної позиції для контратаки;                    - додаткової підготовки контратаки відносно іншого суперника (чи суперників);                   - відкритої позиції для атаки другого суперника і пасивній поведінці при цьому;                                                          - травми партнера;      - втрати контролю й незапланованого падіння;                           - зупинки проведення комбінації;                     - незаплановане випускання предметів.

 

4а. Таблиця цінностей додаткових показників в хортингу: акробатика, координація, сконцентрованість

Легкий рівень техніки (максимум 4 бали)

Виконання кожним спортсменом окремо акробатичних елементів зі списку (максимум 2 бали) :

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Перекиди, перевертання, кульбіти

- відхилення від напрямку перекиду чи перевертання;         - виконання техніки за рахунок сили без стартового імпульсу;   - не чітке приземлення, без падіння;

-  приземлення на незаплановану точку чи кінцівку;                    

- падіння на спину чи на коліна на будь-якій стадії виконання.                 

«колесо» через дві та одну руку

- відхилення від напрямку виконання «колеса»;                         - виконання техніки за рахунок сили без стартового імпульсу;   - не чітке приземлення, без падіння;

- зігнуті в колінах ноги при виконанні;

- падіння на спину чи на коліна на будь-якій стадії виконання.                    

Фляки, рандати, сальто

- відхилення від напрямку виконання фляка, рандата чи сальто;                              - виконання техніки за рахунок сили без стартового імпульсу;   - не чітке приземлення, без падіння;

-  приземлення на незаплановану точку чи кінцівку;                    

- падіння на спину чи на коліна на будь-якій стадії виконання.                   

 

4б. Таблиця цінностей додаткових показників в хортингу: акробатика, координація, сконцентрованість

Середній рівень техніки (максимум 5 балів)

 Виконання комбінацій акробатичних елементів зі списку (в парі чи команді синхронне), імітаційна робота атаки та захисту з предметами зі списку, в тому числі розбивання предметів:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Фляки, рандати, кульбіти, сальто – виконання в комбінаціях

- відхилення від напрямку виконання фляка, рандата чи сальто;                              - виконання техніки за рахунок сили без стартового імпульсу;   - не чітке приземлення, без падіння;

-  приземлення на незаплановану точку чи кінцівку;                    

- падіння на спину чи на коліна на будь-якій стадії виконання.                    

Фляки, рандати, кульбіти, сальто синхронне виконання в парі чи команді

- відхилення від напрямку виконання фляка, рандата чи сальто;                              - виконання техніки за рахунок сили без стартового імпульсу;   - не чітке приземлення, без падіння;

-  приземлення на незаплановану точку чи кінцівку;                    

- падіння на спину чи на коліна на будь-якій стадії виконання.                    

Розбивання зафіксованих брусів та дощок

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару, але предмет при цьому вдалося розбити з першої спроби;                            - занадто мала товщина предметів: товщина менша за    25 мм для спортсменів професійного класу;

- розбивання предметів з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що дозволило розбити предмет з другої спроби;

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару та з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що не дало змоги розбити предмет з двох спроб.

Розбивання зафіксованої цегли, черепиці

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару, але предмет при цьому вдалося розбити з першої спроби;                            - занадто мала кількість  предметів: кількість  менша за 11 сірих або 8 червоних черепиць або 1 червона цегла для спортсменів професійного класу;

- розбивання предметів з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що дозволило розбити предмет з другої спроби;

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару та з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що не дало змоги розбити предмет з двох спроб.

Розбивання зафіксованого шлакоблоку та гіпсу

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару, але предмет при цьому вдалося розбити з першої спроби;                            - занадто мала товщина та кількість  предметів: гіпс товщиною більшою за 120 мм або 1 шлакоблок для спортсменів професійного класу;

- розбивання предметів з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що дозволило розбити предмет з другої спроби;

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару та з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що не дало змоги розбити предмет з двох спроб.

Розбивання зафіксованих жердин та палиць

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару, але предмет при цьому вдалося розбити з першої спроби;                            - занадто мала товщина предметів: товщина менша за    30 мм для спортсменів професійного класу;

- розбивання предметів з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що дозволило розбити предмет з другої спроби;

- розбивання предметів за короткою амплітудою удару та з використанням недостатньої швидкості та сили удару, що не дало змоги розбити предмет з двох спроб.

 

4в. Таблиця цінностей додаткових показників в хортингу: акробатика, координація, сконцентрованість

Високий рівень техніки (максимум 6 балів)

Виконання складних координаційних, акробатичних елементів та розбивання предметів зі списку у поєднанні з бойовими елементами:

Назва техніки

Класифікація помилок при виконанні

Безпомилково               ( +0,25 бала)

Незначні                         (-0,00 бала)

Значні і грубі                 (-0,5 бала)

Розбивання палиць та жердин при контратаці об атакуючого

- правильно вибрана дистанція;                       - правильно виконана техніка з помітною потужністю та великою амплітудою;

- не правильно виконана техніка з недостатньою  потужністю та  амплітудою;                     - правильно вибрана дистанція,                      правильно виконана техніка з помітною потужністю та великою амплітудою, але предмет (більший за звичайні стандарти) залишився не розбитим після двох і більше спроб;

- не правильно вибрана дистанція для розбивання, недостатня потужність при виконанні, стандартний предмет при цьому не розбитий, повторні спроби відсутні.                      

Розбивання предметів зі списку п.6 при контратаці в руках у атакуючого

- правильно вибрана дистанція;                       - правильно виконана техніка з помітною потужністю та великою амплітудою;

- не правильно виконана техніка з недостатньою  потужністю та  амплітудою;                  - правильно вибрана дистанція,                      правильно виконана техніка з помітною потужністю та великою амплітудою, але предмет (більший за звичайні стандарти) залишився не розбитим після двох і більше спроб;

- не правильно вибрана дистанція для розбивання, недостатня потужність при виконанні, стандартний предмет при цьому не розбитий, повторні спроби відсутні.                      

Розбивання предметів зі списку п.6 при виконанні акробатичного елементу

- правильно вибрана дистанція;                       - правильно виконана техніка з помітною потужністю та великою амплітудою;              - розбивання предметів зі списку при виконанні акробатичного елементу в контратаці;

- не правильно виконана техніка з недостатньою  потужністю та  амплітудою;                  - правильно вибрана дистанція,                      правильно виконана техніка з помітною потужністю та великою амплітудою, але предмет (більший за звичайні стандарти) залишився не розбитим після двох і більше спроб;

- не правильно вибрана дистанція для розбивання, недостатня потужність при виконанні, стандартний предмет при цьому не розбитий, повторні спроби відсутні.                       

Виконання силових та статичних вправ у поєднанні з акробатичними та бойовими вправами

- виконання статичних чи силових вправ за правильною траєкторією з чітким переходом до динамічних прийомів, акробатичних та бойових комбінацій;

- виконання статичних чи силових вправ з другої спроби, перехід до динамічних вправ потребував додаткової підготовки;

- виконання статичних чи силових вправ привів до зупинки комбінації.

 

5. Таблиця цінностей оцінки командного духу показового виступу в хортингу

Високий рівень техніки (максимум 6 балів)

Назва показника

Класифікація помилок при виконанні

Незначні (-0,25 бала)

Значні (-0,5 бала)

Грубі (-0,75 бала)

Стабільне виконання техніки на всій дистанції виступу в одиночному розряді, парою чи командою

- не виконання технік  одного зі списків таблиць групи 1в, 2в, 3в, 4б, 4в;

- не виконання технік   із  двох списків таблиць групи 1в, 2в, 3в, 4б, 4в

- не виконання технік   із трьох списків на вибір таблиць групи 1в, 2в, 3в, 4б, 4в.

Відповідність музичного супроводу духу виступу

- у перехідних, не акцентованих фазах виступу, музичний супровід занадто жорсткий або занадто м'який (залежно від емоційного напрямку виступу);

- акцентовані моменти  виступу у початковій або фінальній фазі не попадають в ритм музичного супроводу;

- музичний супровід не відповідає темпу і ритму виступу.

Емоційна зарядженість на виступ

- вдале повторення техніки високого рівня після невдалої спроби;

- не вдале повторення техніки високого рівня після невдалої спроби;

- відсутність повторення техніки високого рівня після невдалої спроби.

Дотримання правил етикету хортингу

------

-------

- за відсутності в учасників виступу хортовок (за виключенням ситуацій, коли показовий виступ несе виховний характер і спортсмен хортингу протиставляється негативному елементу; в таких ситуаціях допускається часткове використання цивільного одягу конкретним спортсменом, але забороняється використання спортивної атрибутики інших видів спорту, щоб не допускати їх приниження);                - порушення правил виходу на хорт та виходу з хорту, використання знаків етикету не властивих хортингу зі спортсмена або команди знімається 1 один бал у показнику «командний дух».

Дотримання норм поведінки

------

------

- за епізодичний вияв неповаги до партнера, глядачів чи суддів з пари чи команди знімається 1 бал у показнику «командний дух» за ініціативою одного із суддів та рішенням їх більшості;                       - за повторний прояв неповаги у вигляді висловлювань, жестикуляції, непристойних чи хуліганських дій  спортсмен, пара чи команда дискваліфікуються за ініціативою одного із суддів та рішенням їх більшості; даний пункт діє під час змагань з моменту їх відкриття і до оголошення змагань закритими.

 

 

Розділ 3. Протокол роботи суддів на змаганнях в розділі «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП».

§1. 3аписки суддів.

Протокол роботи суддів на змаганнях в розділі «ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП»

 

Назва змагання                                                                                                        місто

 Хорт №

 

Команда: клуб/місто/район/область/

Розряд змагання:особистий; парний; командний /      склад команди

 

1 --//--

2 --//--

3 --//--

4 --//--

5 --//--

 

--//--

 

оцінка виступу

 

Рівень помилок

техніка ударів та блоків

техніки кидків в хортингу

тактичні дії

додаткові показники

командний дух

 

л/р

с/р

в/р

л/р

с/р

в/р

л/р

с/р

в/р

б/п

л/р

с/р

в/р

б/п

в/р

 

незначні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грубі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без помилок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума помилок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бал за рівень

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

 

загаль-ний бал

за рівень виконання

за командний дух

 

--//--

--//--

 
                                           

 

 

 

 П.І.Б. судді                                                                         підпис                                           дата