Педагогіка хортингу

Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства поставлено ряд завдань: утвердження високих моральних цінностей, політичної культури та трудової моралі, збереження повноцінного фізичного розвитку учнів, попередження злочинності, запобігання інформації, що містить у собі елементи асоціальної поведінки, насильства, жорстокості, порнографії, пропаганди наркогенних речовин.
     Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначила систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.
     Виховання органічно поєднане з процесом навчання вихованців, опанування основами наук, багатством національної і світової культури.
     Пріоритетним є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.
     Успіх виховного процесу залежить від відносин між педагогом і вихованцем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.
     Педагог закладу і вихованець - рівноправні суб'єкти навчально-виховної діяльності. Тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальній участі у спільній діяльності у справі виховання.
     Підвищенню результативності виховної роботи у навчальному закладі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.
Мета виховної роботи засобами хортингу - формування особистості вихованця гуртка хортингу, як громадянина і цілеспрямованої людини на здоровий спосіб життя, відданої своєму улюбленому виду спорту - українському національному виду спорту хортинг. Звідси - завдання, які вирішуються у процесі виховної діяльності:
- оздоровлення вихованців, виховання стійкого інтересу і цілеспрямованості у спорті, наполегливості, працьовитості, почуття міри;
- формування позитивних якостей характеру, здорових інтересів і потреб;
- прищеплення потрібних гігієнічних навичок, дисциплінованості.
Виховна робота також проводиться у процесі навчально-оздоровчих занять і зборів, оздоровчо-туристичних та виховних заходів, навчання, змагань, а також у вільний від занять час.
Сутність викладання
Принципи здійснення навчально-виховного процесу
Організація виховної роботи у гуртку хортингу
Формування інтересу вихованців до занять хортингом
Дисципліна під час проведення занять
Планування виховної роботи
Орієнтовний план виховної роботи гуртка хортингу
Робота з батьками вихованців гуртка хортингу
Мета і завдання роботи інструктора хортингу з родиною у секції хортингу
Система взаємодії тренера-викладача хортингу шкільної секції з батьками
Нормативно-правова інформація про взаємодію інструктора з хортингу з родиною в школі
Обов’язки інструктора з хортингу щодо організації роботи з батьками
Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету
Варіанти сценаріїв та комплекси вправ для спортивних і оздоровчих виховних заходів з хортингу
Загальна характеристика оздоровчих засобів
Сценарій проведення спортивного свята в гуртку хортингу
Спортивна година гуртка хортингу: "Хортинг на здоров’я»
Веселі змагання на лісовій галявині (сценарій заняття дитячої групи хортингу на природі)
Спортивна година: «Веселі старти з м'ячами і надувними шарами»
Навчально-виховна година гуртка хортингу на тему: «Культура здорового способу життя» (заняття-змагання)
Навчально-виховна година для учнів гуртка хортингу на тему «Правила дорожнього руху»
Розвага з дітьми середньої групи гуртка хортингу в дитячому садку та їх батьками «Ігри, які лікують» (практикум)
Сценарій жартівливого спортивно-виховного свята гуртка хортингу на тему: «Хортинг проти шкідливих звичок» для студентської молоді
Сценарій спортивного свята гуртка хортингу, присвяченого Дню Захисника Вітчизни для дітей молодшого шкільного віку
Сценарій спортивно-музичного свята для дівчат гуртка хортингу до 8-го березня «ВИ - богині-чарівниці!»
Сценарій спортивного свята «М'яч удачі»
Варіанти естафет для спортивних свят гуртка хортингу
Орієнтовний комплекс вправ загальнорозвивального заняття дитячої групи гуртка хортингу
Комплекс загальнорозвивальних естафет для вихованців гуртка хортингу віком 10-14 років
Вірші для використання у сценаріях спортивно-масових та навчально-виховних заходів гуртка хортингу в навчальному закладі
Методика проведення заходів
Методика проведення ранкової гімнастики для дітей шкільного віку
Методика проведення оздоровчої дихальної гімнастики для дітей
Методика організації та проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку