Психологія хортингу

Психологічна підготовка ґрунтується на відповідності психологічних вимог хортингу як виду спорту до психічних особливостей учня: чим більше відповідності між ними, тим швидше можна очікувати від хортингіста високих показників у фізичній формі.
У психологічній підготовці виділяють:
– базову психологічну підготовку;
– психологічну підготовку до занять (тренувальну);
– психологічну підготовку до змагань (змагальну, яка, в свою чергу, поділяється на передзмагальну, змагальну і післязмагальну).
Психологічну підготовку прийнято ділити на загальну і спеціальну.
Загальна психологічна підготовка спрямована на розвиток і вдосконалення у хортингістів психічних функцій і якостей, які необхідні для успішних занять фізичною культурою та спортом взагалі. Цей вид психологічної підготовки називають ще морально-вольової підготовкою. Сюди відносять розвиток вольових якостей характеру особистості таких як:
- цілеспрямованість;
- рішучість та сміливість;
- наполегливість;
- самовладання і витримка;
- ініціативність;
- самостійність.
Спеціальна психологічна підготовка спрямована на розвиток і вдосконалення у спортсменів саме тих психічних функцій і якостей, які необхідні для успішних занять в хортингу. Це такі якості як:
- сміливість;
- здатність до прийняття рішень;
- психічна витривалість;
- евристичні здібності;
- сенсорно-моторні якості.

Особливо слід відзначити психологічний вплив, який чинить хортинг на дитину. Високий авторитет тренера навчить дитину повазі до старших, заснованому на визнанні досвіду, заслуг і достоїнств, а не на страху. Виховуючи повагу до оточуючих, хортинг виховує, в першу чергу, повагу до себе. Організм дитини знаходиться в стадії розвитку і зростання. Зрозуміло, що фізичні навантаження під час занять нормуються відповідно віку і не перевищують допустимих. У фізичному плані хортинг для дитини буде корисним, перш за все, як комплекс спортивних вправ. Правильна постава, вміння контролювати рухи, відмінна фізична форма - все це хортинг безперечно дасть дитині. Але батькам не слід думати, що, опанувавши прийомами хортингу, ваша дитина буде постійно вплутуватися у вуличні бійки. Навпаки, специфічне виховання юних хортингістів проводиться таким чином, що бійки їх цікавити не будуть. А вже якщо ситуація складеться так, що бійки не минути, то, повірте, прийоми хортингу виявляться корисним умінням.

Психолого-педагогічний супровід і його основні завдання
Формування специфічних психічних властивостей
Класифікація вольових якостей особистості
Розлади складної вольової дії хортингіста
Формування морально-вольових якостей, емоційної стійкості
Спеціальна психологічна підготовка хортингіста
Психологічні настанови щодо спеціалізації хортингу
Розвиток та виховання вольової активності людини засобами хортингу
Психологічні засади підвищення рівня вольових здібностей хортингістів
Вдосконалення вольових якостей хортингіста
Психологія самозахисту
Івашковський В.В. Монографія «Психологічна фізіологія хортингіста та її становлення» - Завантажити PDF
Семененко І.С., Куцкір М.С. Психолого-педагогічний супровід спортсмена під час тренувань та змагань з хортингу
М.С. Куцкір. Психологічна підготовка спортсмена до змагального процесу з хортингу
М.С. Куцкір. Психологія саморегуляції у бойовому мистецтві хортинг
М.С. Куцкір. Психологічні властивості хортингу у вихованні дітей та юнацтва