Сутність викладання

Анимашки ЗвездыХортинг - один з найбільш динамічних і цікавих видів спорту. Він розвиває всі групи м'язів, координацію, витривалість і впевненість у собі. Хортинг - це чудовий засіб виховання не тільки фізичних якостей, він, як комплексне бойове єдиноборство, зміцнює людину, виховує сміливість, винахідливість, уміння в короткі миті оцінити найскладнішу ситуацію і знайти найбільш раціональний вихід із скрутного становища. На хорті ти один на один зі своїм суперником, сподіватися тобі не на кого і сховатися від сутички нікуди. А за кожну свою помилку або промах ти будеш розраховуватися не теоретичними попередженнями, а потужними разючими ударами та жорсткими швидкісними кидками свого суперника. Заняття хортингом - можливість удосконалювати власний характер і ставлення до життя, а це, у свою чергу, допомагає зробити твій навколишній світ більш гармонійним. Професійний тренер з хортингу будує заняття на основі сучасних методик, які полягають не тільки в оволодінні технікою нанесення ударів та виконання кидків. Не менша увага приділяється розвитку м'язів, зв'язок, суглобів, загальній фізичній підготовці, прийомам самооборони, а також виховним та філософським аспектам. Викладання хортингу відбувається способом передачі знань за допомогою комплексу навчально-виховних та навчально-тренувальних занять. Викладач хортингу повинен бути фахівцем, здатним розвинути в своїх учнях особливі фізичні і духовні якості, мати докладні знання предмету, який він викладає. Знання викладача хортингу повинні базуватися на обширному запасі теоретичних відомостей і особистому досвіді практичного застосування техніки прийомів. Викладацька діяльність являє собою невід'ємну складову частину на багаторічному шляху у бойовому мистецтві хортинг. Взаємовідносинами викладача і учня підживлюється сам дух хортингу. Своєю багатою історією і культурою хортинг зобов'язаний саме тому, що традиційні знання постійно і безперервно передаються від досвідчених тренерів до учнів, від одного покоління спортсменів та фахівців до іншого. Досвідчені майстри хортингу високо цінують міцні зв'язки між вчителями та учнями. Часто тільки після досягнення такого рівня підготовки, який дає право на викладання, учень вперше всерйоз замислюється про те, наскільки талановитий його тренер. Тільки тоді він починає усвідомлювати, що з блискучого бійця і прекрасного майстра зовсім не обов'язково повинен вийти справжній Вчитель. Не маючи достатнього досвіду у всіх різноманітних напрямах хортингу як бойового мистецтва, складно буде ефективно вчити своїх послідовників. Тренер повинен бути широко освіченою і різнобічною людиною, яка володіє глибокими знаннями з усіх аспектів своєї професійної діяльності, оскільки всі бойові та оздоровчі народні традиції та багатовікову мудрість, накопичену в хортингу, можна осягнути лише за довгі роки наполегливої ​​щоденної роботи. Викладацькі методики кожного тренера хортингу визначаються його стилем життя, характером роботи, особистою культурою, особистісними якостями і індивідуальним спортивним досвідом. А це означає, що різноманітних методик може бути рівно стільки ж, скільки існує вчителів. Однак у викладацькій діяльності з хортингу є і загальні обов'язкові принципи, застосовуючи які тренер-викладач може зробити свою працю максимально ефективною. Викладання можна вважати одночасно і мистецтвом, і наукою. Розгляд його як мистецтва припускає, що, оскільки викладання являє собою передачу знань від людини до людини, на перші місця повинні висуватися гнучкість підходу, моральні цінності та емоційна участь. Відповідно ж до наукової точки зору, викладання є впорядкованим процесом і, щоб бути успішним, воно має підкорятися певним науковим принципам та правилам. Найкращі результати у навчальному процесі досягаються при збалансованій комбінації цих двох підходів. Жорсткий навчальний план і вимоги дисципліни, пом'якшені гнучкістю тренера-викладача і його уважним ставленням до потреб своїх вихованців, створюють найбільш сприятливу обстановку для ефективної передачі знань. Тому в своїй роботі ви повинні знайти ту рівновагу у використанні цих двох підходів, яка максимально відповідає вашим індивідуальним особливостям і підтримці в гуртку хортингу необхідної робочої спортивної атмосфери. У процесі викладання намагайтеся уникати крайнощів. Занадто жорсткий навчальний режим і завищені вимоги до дисципліни перешкоджають прояву ініціативи з боку вихованців і планомірному розвитку їх вроджених якостей. З іншого боку, безсистемні заняття не дозволяють вихованцям відчути себе в безпеці і не дають можливості повністю сконцентруватися на навчальному матеріалі. Якщо помітите, що атмосфера на проведених тренуваннях стає занадто жорсткою або м'якою, непомітно постарайтеся повернути її в колишнє положення стійкої рівноваги. Для того, щоб учні виконували всі розпорядження тренера, він має бути для них абсолютним авторитетом. Не численні перемоги в різноманітних турнірах і змаганнях нададуть такого авторитету. Вирішальне значення має те, що являє собою тренер як особистість, а не минулі його досягнення і успіхи. Щоб стати хорошим викладачем, далеко не достатньо просто вміти вчити. Потрібно володіти талантом розуміти своїх учнів і здатністю підтримувати з ними добрі стосунки. Потрібно мати свого роду покликання до викладацької діяльності і чітко уявляти собі цілі своєї роботи, володіти теоретичними та практичними знаннями предмету і бути професіоналом своєї справи. Крім усього іншого, важливо твердо вірити в те, що робиш.

Викладання хортингу - це процес передачі учням знань, володіючи якими вони зможуть виконувати певні фізичні дії, а також прищеплення їм духу бойового мистецтва. Не існує такого таємного методу або способу, який міг би принести будь-якому тренеру миттєвий успіх, це шлях довгого пізнання та самовдосконалення у педагогічній сфері. У хортингу керівництво учнями позначається як завдання напряму діяльності навчальної групи на досягнення певних спортивних і духовних цілей. Успішне керівництво передбачає активну роботу тренера з учнями, в результаті якої вирішуються поставлені перед навчальним колективом завдання. Чітко уявляючи собі напрям, в якому повинні рухатися ваші учні, ви отримуєте можливість приймати вірні рішення, що сприяють вдосконаленню вихованців. Не відволікайте ваших вихованців від шляху хортингу. Спостерігайте за учнями. Уважно прислухайтеся до їхніх побажань і думок. Ґрунтуючись на інформації, прямо або опосередковано отриманої від учнів, ви зможете коректувати власну діяльність і ще більш ефективно здійснювати навчальний процес. Ви відповідаєте за загальний напрям розвитку вашої секції або клубу хортингу, плідну взаємодію з федерацією хортингу, а також за забезпечення кваліфікованого викладання. Крім цього в сферу вашої відповідальності входять і такі аспекти керівництва, як складання розкладу занять, визначення бюджету клубу, організація зв'язків з громадськістю, оцінка зростання майстерності і кількості учнів та участь у роботі батьківської ради клубу. Направляйте діяльність клубу шляхом пізнання вчення хортингу, слідкуйте за тим, щоб кожен учень не просто займався хортингом як хобі, а йшов шляхом цього бойового мистецтва. Ведіть своїх учнів істинним шляхом, не витрачаючи зусиль на сторонні види діяльності, а тим більше відволікаючи їх у інші виховні системи. Щоб стати кваліфікованим викладачем, необхідно володіти глибокими і професійними знаннями про те, як правильно керувати учнями. Ваша робота полягає в тому, щоб усувати зовнішні перешкоди, що виникають перед учнями, і тим самим допомагати їм у досягненні поставлених цілей. Але дозвольте учням самостійно долати всі складнощі фізичного та психічного характеру, так як тільки за цієї умови вони зможуть змужніти і набути впевненості у власних силах. Вирішуючи свої індивідуальні завдання, ваші учні разом з тим вирішують і спільні завдання вашого клубу хортингу. Тому необхідно завжди пам'ятати, що кожен учень є невід'ємною складовою частиною тієї потужної сили, яка рухає вперед весь ваш клуб. Для цього ви повинні всіма силами заохочувати індивідуальне зростання кожного свого вихованця. Кожна людина починає займатися хортингом, керуючись власними причинами і мотивами: одні прагнуть завойовувати найвищі титули на змаганнях, інші хочуть розвинути впевненість у своїх силах і знайти внутрішній світ. Тому тренер гуртка хортингу повинен мати здатність викласти своїм учням всі аспекти досліджуваного мистецтва, враховуючи разом з тим і індивідуальні потреби кожного зі своїх вихованців. Для цього необхідно мати докладний і ґрунтовний навчальний план. Все, що ви викладаєте учням, має бути взаємопов'язане і спрямоване на досягнення ними поставлених перед собою цілей. Кожен етап вашої навчальної програми повинен відрізнятися фізичним і духовним прогресом ваших вихованців. Навчальні плани в гуртках хортингу можуть бути різними і не схожими один на інший. Зазвичай спортсмени вивчають техніку, освоюючи навички самооборони і проводячи двобої, розвивають сприйняття і дисципліну, виконуючи настановні вправи базової техніки хортингу, і тренують психологічну рівновагу медитативними практиками. Крім цих основних дисциплін, існує й безліч інших, які варіюються. Залежно від вимог розділу змагань хортингу, який ви викладаєте, ви можете змінювати пропоновані рекомендації таким чином, щоб вони найбільш повно відповідали виконанню поставлених перед вами завдань. Планувати те, чому ви збираєтеся навчити своїх вихованців, дуже важливо для того, щоб кожне заняття виявилося максимально гармонійним і плідним. Наприклад, якщо протягом заняття ви маєте намір провести розминку, відпрацювати двобої, виконати базові вправи і вивчити нові технічні прийоми, то час, що відводиться для кожного виду діяльності, має бути визначено заздалегідь. Якщо відвести строго по 15 хв на кожний вид діяльності без урахування тематичного змісту заняття, то можна перетворити заняття в нудну і монотонну процедуру. Нераціональне планування чи повна відсутність такого призведе до швидкого стомлення спортсменів і викличе у них почуття незадоволеності проведеним заняттям. При складанні навчального плану, крім тих, які ви маєте намір розглянути на уроці, враховуйте і такі фактори, як надзвичайно спекотна або холодна погода, рівень фізичної і психологічної підготовленості учнів, наявність календарних змагань або іспитів тощо. Перелічені та подібні їм умови змушують учнів дещо переглянути свої найближчі цілі, і від вас потрібно внести в навчальний план відповідні їм корективи.

Викладайте техніку хортингу та його філософські аспекти разом. Прагніть осягати технічні та філософські аспекти одночасно, не віддаючи перевагу одному з них більше ніж іншому. У хортингу є програма навчання, що містить чіткий план того, що потрібно вивчати з самого першого дня, коли учень прийшов на тренування. Філософські вчення, які потрібно знати відповідно до програми, теж зазначені. Навчальні матеріали є у кожному гуртку хортингу і повинні бути доступні для всіх вихованців. Навчання техніці і філософії для кожного кваліфікаційного ступеня хортингу ведеться за єдиною програмою в усіх клубах, і складання іспиту на наступну ступінь можлива, якщо дотримані всі необхідні умови, що включають встановлений часовий період тренування, осягнення відповідної базової техніки і філософських аспектів хортингу.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 
 (540x78, 6Kb)