Робота з батьками вихованців гуртка хортингу

Анимашки ЗвездыВиховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Стаття 59 Закону України "Про освіту" (1060-12) покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров'я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей. Утримання своїх дітей до повноліття - це конституційний обов'язок кожного громадянина України. Значну роль у вихованні гуртківців навчального закладу варто віднести спільним діям інструктора хортингу і сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасному гуртку хортингу.

Головними завданнями роботи гуртка хортингу позашкільного навчального закладу з сім'єю є:
- пропаганда педагогічних знань хортингу з метою підвищення педагогічної грамотності батьків та їх зацікавленості у гарному стані здоров'я вихованців;
- організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації фізкультурно-оздоровчої діяльності вихованця вдома;
- гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин, інструктори-батьки.

Батьки та тренери-викладачі хортингу повинні стати партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання дітей, що дозволить реалізувати виховну мету гуртка хортингу. В умовах соціально-економічної, політичної нестабільності і духовної кризи суспільства, що склалася останнім часом у нашій державі, значно зросла роль гуртків хортингу та інших форм позашкільної роботи у попередженні злочинності, наркоманії, табакокуріння, пияцтва, запобіганні дитячій бездоглядності, бродяжництву, жебракуванню. Щоб подолати кризу розвитку дітей, духовне розтління, попередити підліткову проституцію, необхідно поширювати профілактичні фізкультурно-оздоровчі знання (спортивні, медичні, моральні, правові), створювати умови для закріплення установок на досягнення гарного стану здоров'я та зацікавленості у продовженні занять видом спорту хортинг, дотримання здорового способу життя, проводити індивідуальну профілактичну роботу з вихованцями гуртка, що мають відхилення у поведінці, вживають наркогенні речовини, підбирати нові психолого-педагогічні підходи, звертатися за консультаціями до психологів. Вже з дитинства потрібно закладати фундамент майбутніх знань і поведінки, формувати гармонійні відносини між вихованцями обох статей, якості, які визначають необхідне ставлення і вміння будувати у гуртку хортингу правильні стосунки з особою протилежної статі, здатність протистояти таким формам взаємин, що спричиняють сексуальні збочення і злочини, готувати до сімейного життя. У гуртку хортингу варто створити інформаційні куточки, де розміщувати повідомлення, інформації, оголошення загального життя гуртка, інформацію про результати оздоровчих занять та змагань (якщо вихованці брали в них участь), досягнення кращих вихованців та інформацію іншого спеціального значення, витяги з плану роботи гуртка. Доцільно вказати контактні телефони тренерів-викладачів хортингу, інструкторів, адреси, режим роботи підліткових лікарів, які обслуговують гурток хортингу та проконсультують про специфіку занять хортингом, особливість жіночого та чоловічого організму в різні вікові періоди, про вплив шкідливих звичок, раннього й безладного статевого життя, про симптоми вагітності, ознаки хвороб, що передаються статевим шляхом, СНІДу, режим роботи дитячих психологів, соціальних педагогів, які виявлять причини відхилення у поведінці вихованців, які відвідують заняття, телефони та режим роботи центрів соціальної адаптації, юристів, які можуть проконсультувати як батьків, так і вихованців, ознайомити із заходами відповідальності за правопорушення, що передбачені чинним законодавством. Особливе місце серед сучасних гуртків хортингу в Україні посідає сільський навчальний заклад, який має свої специфічні умови організації виховного процесу та життєдіяльності в цілому. Він є культурним центром у селищі, осередком збереження національних оздоровчих, бойових та культурних традицій нашого народу, українського фольклору, народних свят, обрядів, звичаїв, народних ремесел, організатором інтелектуально-культурного життя села, виховної роботи серед дітей та дорослого населення. Виховний процес у гуртку хортингу саме сільського навчального закладу тісно пов'язаний із життям сільської громади. Тренер-викладач хортингу є активним громадським діячем, носієм духовності національного виду спорту України, зразком інтелігентності.

       Вступаючи у взаємодію з тренером-викладачем хортингу, вихованці не відразу здатні слухати, розуміти, виконувати його вказівки, інструкції, вимоги. Тому педагог, як і батьки, вдається до особистої участі в дитячих справах, допомагає, заохочує під час оздоровчих занять з хортингу, в іграх, побутових моментах, враховує особливості психологічного стану вихованців в період звикання до нових умов, колективу гуртка, правил і норм, йде на певні поступки вихованцям. Таким чином, образ тренера-педагога пом’якшується, споріднюється з образом батьків, що полегшує налагодження контактів, усуває зайву сором’язливість і замкненість, знімає напругу і побоювання у дітей перед очікуваними труднощами та фізичними навантаженнями під час занять. Водночас важливо зберегти позицію тренера-педагога і батьків як авторитетних, досвідчених старших товаришів, які навчають і виховують, до порад яких слід дослухатися, вимоги яких мають виконуватися. Це готуватиме вихованців до майбутніх стосунків із дорослими людьми.

       Важливо навчати батьків правильної взаємодії з дітьми, які займаються у гуртку хортингу. Педагогізація родин відбувається через консультативно-рекомендаційну роботу (відкриті фізкультурно-оздоровчі заняття та тренування, батьківські збори, усні і письмові консультації, бесіди, практикуми, тренінги тощо), лекційно-просвітницьку роботу (батьківські лекторії, всеобучі, конференції, педагогічні читання), консультативну діяльність, залучення батьків до навчально-виховного процесу ("Показові виступи гуртка хортингу", "Відкриті заняття", "Дні відкритих дверей", участь у підготовці й проведенні оздоровчих заходів та змагань, навчальних та пізнавальних семінарів з хортингу, загальних і особистих спортивних та державних свят, розваг, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні спортивних приміщень, території разом з дітьми і тренерами-педагогами).

Своєчасність та успішність розвитку вихованців хортингу залежить від усвідомлення батьками важливості правильного вибору доступних форм здобуття шкільної освіти, гарного навчання та небайдужості, активності, компетентності керівництва закладу та місцевих органів влади, на які покладається основна відповідальність за охоплення всіх дітей позашкільною роботою, і у тому числі роботою гуртків з національного виду спорту хортинг.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


  (430x56, 27Kb)