Мета і завдання роботи інструктора хортингу з родиною у секції хортингу

Анимашки Звезды«Родина для дитини - це джерело суспільного досвіду. Тут він знаходить приклади для наслідування і тут відбувається його соціальне народження. І якщо ми хочемо виростити морально здорове покоління, то повинні вирішувати цю проблему «усім світом»!
В.О. Сухомлинський


       Основним завданням спортивної секції хортингу в навчальному закладі з проблеми виховання юних спортсменів є організація системи роботи тренера-викладача хортингу з батьками.
       Мета цієї роботи - допомогти юному спортсменові стати впевненою зрілою особистістю, яка зможе знайти своє місце в сучасному суспільстві, розуміти і приймати загальнолюдські цінності. Спортивна секція хортингу покликана допомогти родині у вихованні дітей і основна головна роль відводиться тренеру-викладачу. Тому ефективність виховної роботи залежить від взаємин викладача з батьками, його вміння співпрацювати з сім'єю, спиратися на її допомогу і підтримку.
Це копітка щоденна робота і форми, методи її різноманітні. Це і батьківські збори, групові та індивідуальні бесіди, пропаганда знань хортингу, показові виступи кращих спортсменів секції перед батьками, консультації, відкриті тренування, педагогічні практикуми, "круглі столи", відвідування вдома, залучення до проведення змагань та безпосередньої роботи з дітьми. Проте тренер-викладач хортингу повинен розуміти, що різноманітність форм і методів ще не завжди забезпечує успіх роботи.

       Основне і головне завдання інструктора хортингу, як педагога - зробити сім'ю своїм союзником, однодумцем, створити демократичний стиль відносин, Задля цього інструктор повинен володіти великим терпінням і тактом. Інколи з батьками працювати значно важче, ніж з дітьми.
       Поваги до себе вимагають не тільки дорослі, а й сучасні діти, а особливо спортсмени-новачки. Часом бажання дитини відстояти свою власну думку ми приймаємо за зухвалість і невихованість. З часом нерозуміння, нелюбов, образи, несправедливість (в дитячому уявленні) роблять його "важким". Повага і щира любов у поєднанні з педагогічною майстерністю інструктора хортингу - ось ключ до підготовки висококласного спортсмена, виховання і розвитку особистості. І тренеру-викладачу і батькам необхідно підходити до кожного вихованця з оптимістичною вірою в те позитивне, що в ньому є, що можна розвинути, допомогти дитині повірити в себе, розкрити свою індивідуальність як у тренувальній, так і у змагальній діяльності, а загалом зрозуміти шлях і значення самовдосконалення впродовж всього майбутнього життя.
Здійснити цю нелегку задачу можна лише при відносинах повної довіри і щирості тренера-викладача і батьків. Такі взаємовідносини закладають основу правильного виховання, формують впевнених у собі дітей, що люблять себе і світ, із задоволенням відвідують заняття з хортингу.
       Мета роботи інструктора, як методиста: на основі аналізу діяльності методичної роботи в Українській федерації хортингу та особистому досвіді по роботі з сім'єю, визначити умови для співпраці батьків і спортивної секції хортингу у справі виховання на основі єдиної педагогічної позиції та взаєморозуміння загальної мети.
Завдання:
- вивчити літературу з даної теми;
- вивчити документацію, наявну в установі;
- намітити перспективи роботи методичної направленості та обміну інформації з сім'єю.
Гіпотеза: Проаналізувавши всі точки зору на дане питання і ситуацію в шкільній секції хортингу, інструктор зможе вплинути на ставлення батьків до утворення здорових відносин у колективі і вибудувати з ним позитивну взаємодію у питанні виховання спортсменів.

       Взаємодія з батьками - одне з найважливіших напрямів соціально-педагогічної діяльності колективу секції хортингу в школі. Взаємодія дозволяє тренерові-викладачу повніше розкрити здібності дітей, ширше використовувати їх творчий потенціал, об'єднати виховні зусилля на цільовій інтегрованій основі. 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.