Система взаємодії тренера-викладача хортингу шкільної секції з батьками


Взаємодія викладацького колективу секції хортингу з сім'єю - один з напрямків діяльності секційної роботи в школі щодо створення єдиного виховного простору з метою виховання здорової дитини, гарного спортсмена, активної, творчої особистості.
Виховна система в секції хортингу має великі можливості у сприянні всебічному розвитку особистості дитини, оскільки ця система має такі властивості як відкритість, варіативність, гнучкість, доступність, динамічність, постійний розвиток, психологічна комфортність. У системі хортингу створені умови, в яких особистий і творчий потенціал дитини отримує можливість розвитку. Але виховна робота спортивної секції не може будуватися без урахування того, що індивідуальність дитини формується в сім'ї. Взаємодія секції хортингу та родини припускає встановлення зацікавленого діалогу і співпраці, переростає в активну допомогу, спрямовану на забезпечення головної функції виховної системи - розвиненість, цілісність особистості.
Тому сім'я визнається рівноцінним партнером шкільної спортивної секції у справі розвитку дитини.
       Основним напрямком програми взаємодії з батьками є: психолого-педагогічна освіта батьків, включення батьків у різні види діяльності, здійснювані у спортивній секції хортингу в школі.
Для багатьох тренерів-викладачів з хортингу співпраця з батьками - це реальна необхідність. Батьки виїжджають на змагання в інші міста для надання допомоги тренеру.
Робота з батьками всередині секції хортингу переноситься на рівень створення єдиного виховного простору. Це проявляється у встановленні як опосередкованих, так і безпосередніх контактів. Колектив тренерів у спортивних секціях хортингу розуміє, що саме батьки можуть зіграти активну роль, як у створенні громадської підтримки, фінансової підтримки освітньо-виховної діяльності секції. А найголовніше те, що саме батьки зацікавлені в якісній спортивній підготовці та здоров'ї дітей, готові брати активну участь у справі навчання і виховання.

Одне із завдань діяльності шкільної спортивної секції хортингу - це встановлення партнерських відносин з батьками, заради успішності конкретної дитини, а, отже, як запорука успішності спортивної підготовки у секції хортингу.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


  (430x56, 27Kb)