Нормативно-правова інформація про взаємодію інструктора з хортингу з родиною в школі

Анимашки Звезды       Відповідно до Положення "Про загальноосвітній навчальний заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності створюються органи громадського самоврядування та батьківські ради.

У своїй діяльності органи громадського самоврядування та батьківські ради керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",    

        Положенням про загальноосвітній навчальний заклад" та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, Статутом загальноосвітнього навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, Хартією взаємин між учнями, вчителями, батьками.

       Згідно Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 02.06.04 № 440, батьківські комітети мають право брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів, встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги з метою організації захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, а також надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців змагань, та зобов'язані залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи і організовувати чергування батьків під час масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів.

       Планування роботи інструктора хортингу з батьками учнів шкільної спортивної секції має ґрунтуватися на науково-правовій базі освітньої галузі яку складають:

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

5. Закон України “Про освіту” від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

7. Проект Концепції виховання громадянина України//Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.

8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.

9. Указ Президента “Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти” від 17.04.2002 р. № 347/2002.

10. Указ Президента “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя” від 15.03.2002 р. № 258/2002.

11. Указ Президента “Про Національну програму правової освіти населення” від 18.10.2001 р. № 992/2001.

12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” від 15.09.1999 р. № 1697.

13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми” від 25.09.1999 р. № 1768.

14. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. – 2000 р. - № 6(72) (червень).

15. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

16. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.

17. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. – К.: Наук. світ, 2003. – 230 с.

18. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005. – 128 с.

19. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22-23, 1992. – с. 20.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


  (430x56, 27Kb)