Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету

Анимашки ЗвездыМетою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основними завданнями діяльності батьківської ради і батьківських комітетів є:
- допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;
- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;
- сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;
- в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;
- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
- залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;
- організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищенні їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
- допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.
Практично в усіх регіонах України, де працюють інструктори хортингу в середніх школах, розроблені програми по роботі з сім'єю, залученню батьків та громадськості до виховання. На регіональному рівні широкого поширення набули щорічні батьківські збори, конференції з проблем виховання з широким залученням до роботи спортивних секцій хортингу в школах батьківської громадськості, батьківські збори батьків, розробка методичних посібників «Хортинг для батьків».
Як показує інформація з регіонів, в системі загальної освіти активно використовуються чотири форми роботи з сім'єю:
1. Інтерактивна: анкетування, діагностика, дискусії, круглі столи конференції, вечори запитань і відповідей, консультації фахівців.
2. Традиційна: тематичні спортивні години, батьківські збори (секційні позашкільні, міські, районні, обласні), вечори відпочинку, сімейні спортивні та інтелектуальні змагання, творчі конкурси.
3. Просвітницька: використання засобів масової інформації для висвітлення проблем виховання та навчання дітей, організація батьківського всеобучу, випуск бюлетенів, інформаційних листків, стенди та куточки для батьків.
4. Державно-громадська: створення опікунських рад, батьківських рад шкільних секцій хортингу, міських і районних рад батьків.

Спільна діяльність дітей, батьків і викладачів може бути успішною, якщо:
- діти, батьки, тренери спортивної секції хортингу позитивно налаштовані на спільну роботу, бажають діяти спільно, усвідомлюють її мету і знаходять у ній особистісний зміст;
- здійснюється спільне планування, організацію і проведення підсумків діяльності;
- з урахуванням бажання і можливостей учасників роботи розподілені ролі, функції, сфери діяльності;
- створюються ситуації вільного вибору учасниками різних видів, способів, форм і своєї позиції у спільній роботі;
- відсутнє нав'язування, тиск на дітей та батьків;

- дії, стиль тренера-викладача хортингу сприяють самореалізації та самовираженню учасників навчально-тренувальної і виховної діяльності шкільної спортивної секції.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


  (430x56, 27Kb)