Базова психологічна підготовка

Базова психологічна підготовка включає:

– розвиток важливих психологічних функцій та якостей: уваги, уявлень, відчуттів, мислення, пам'яті тощо;

– розвиток професійно важливих здібностей: координації, антиципації (передбачення), самокритичності, вимогливості до себе;       

– формування значущих моральних і вольових якостей: любові до фізичної культури, цілеспрямованості, ініціативності;

– психологічну освіту: формування системи спеціальних знань про психіку людини, психічні стани, методи створення потрібного стану і способи подолання несприятливих станів;

– вироблення умінь регулювати психічний стан, зосереджуватися перед виступом, мобілізувати сили під час боїв, протистояти несприятливим діям (впливам).

Успіх змагальної діяльності значною мірою залежить від якості попереднього тренувального процесу. Тому, перш ніж готувати хортингіста до стресових ситуацій змагань, треба підготувати його до важкої, часом одноманітної та довготривалої роботи.

Психологічна підготовка до занять передбачає вирішення двох основних завдань:

1. Формування вагомих мотивів напруженої роботи на заняттях;

2. Формування сприятливих відношень до режиму, навантажень і вимог.

Психологічна підготовка до змагань починається до змагань, спирається на базову підготовку і повинна вирішувати такі завдання:

– формування вагомих мотивів змагальної діяльності;

– опанування методики формування стану готовності, впевненості в собі, своїх силах;

– розробка індивідуального комплексу настроювальних і мобілізуючих заходів;

– вдосконалення методики саморегуляції психічних станів;

– формування емоційної стійкості до стресу;

– відпрацьовування індивідуальної системи психорегулюючих заходів;

– збереження нервово-психічної свіжості, профілактика перенапружень.

Зважаючи на об'ємність завдань психологічної підготовки, доцільно спеціально планувати їх вирішення, спираючись на загальноприйнятий поділ річного циклу на періоди та етапи.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (500x23, 13Kb)