Психолого-педагогічний супровід і його основні завдання

1. Психолого-педагогічний супровід занять у гуртку (секції) хортингу у загальноосвітньому навчальному закладі має на меті недопущення зайвого психологічного навантаження на учнів, які займаються у групах. Гранично допустиме навантаження учнів у групах хортингу встановлюється в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та Типовими навчальними планами загальноосвітніх шкіл Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Тривалість занять та перерв у групах хортингу визначається  згідно з вимогами  Положення про спеціальну загальноосвітню школу.

3. Учні гуртка (секції) хортингу в разі їхнього бажання повинні мати можливість відвідувати інші гуртки, секції і форми позакласної роботи (проведення гурткових, секційних занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури тощо). Позакласна робота у шкільному гуртку (секції) хортингу проводиться з урахуванням всебічного розвитку особистості та можливостей учнів.

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу є:

– подолання труднощів, які виникають під час спільного навчально-виховного процесу  учнів з іншими дітьми, старшокласниками, дітьми іншої статі (розвиток емоційно-вольової сфери, формування психологічної готовності до успішного навчання в середовищі товаришів);

– актуалізація особистісного потенціалу розвитку учня;

– формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з ровесниками у процесі внутрішньошкільної інтеграції;

– консультування батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації учня тощо.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.

 


 (500x23, 13Kb)