Формування морально-вольових якостей, емоційної стійкості

Анимашки ЗвездыДля формування певного рівня морально-вольових якостей та емоційної стійкості хортингістів потрібний насамперед особистий приклад тренера-викладача з хортингу та здійснення ряду спеціальних заходів, що складають розділ виховної роботи (лекції, бесіди, диспути). З іншого боку на це спрямований спеціально організований навчальний процес.
Тренеру-викладачу слід вводити у заняття вправи з напруженням м'язів, на досягнення швидкості рухів, високе напруження уваги, переборення негативних психічних станів (хвороба, стомлення). Такі вправи мають бути індивідуальними та груповими.
Підвищити емоційність і водночас інтенсивність вольових зусиль учня допомагають ігровий та змагальний методи.
У навчально-виховному процесі доцільно застосовувати спеціальні прийоми для виховання морально-вольових якостей, формування емоційної стійкості учнів:
1. Мобілізація сили учнів шляхом різних ввідних у конкретну фізичну вправу. Для підсилення даного прийому доцільно проводити серію вправ або навчальний двобій, даючи одному із суперників фору у одну, дві, три оцінки (декілька балів), що стимулює учня до дії з максимальним напруженням сили незалежно від досягнутої переваги, тим самим найбільш якісно проводячи кінцівки двобоїв.
2. Використання в послідовних навчальних двобоях учнів, які відпочили.
Для підвищення активності учня доцільно проводити заміну спаринг-партнера. Це виконують декілька разів протягом двобою. Постійно відбувається загострення ситуацій двобою, підвищення темпу, активності, швидкості.
3. Створення умов, що максимально наближені до змагань.
Усі заплановані завдання на заняттях групи мають виконуватися незалежно від обставин та погодних умов, створюючи помірні контрольовані труднощі для учнів: заняття з помірними додатковими ускладнюючими умовами, двобій в стані втоми, заняття на снігу, під дощем (для учнів старше 13 років, виходячи з віку учасників заняття), несподіване збільшення часу двобою, "необ'єктивне" суддівство тощо.
4. Визначення проміжних завдань.
Під час застосування цього прийому для досягнення визначеної головної мети послідовно протягом навчально-виховного процесу ставлять конкретні завдання, на виконання якого спрямовують зусилля учня.
5. Повторні самонакази.
Перебороти втому допомагає переконання щодо необхідності й своєї спроможності повністю виконати завдання тренера-викладача з хортингу. Чим помітнішою стає втома, тим більшого значення набувають повторні самонакази. У деякі моменти їх можна вимовляти вголос.
Морально-вольова підготовка. Якщо зустрічаються в двобої на змаганні рівні за силою, технікою і спортивною майстерністю хортингісти, то переможе той з них, у кого сильніше воля, хто не боїться труднощів, хто наполегливіше, ініціативнішим і сміливіше. Недарма у підготовці спортсмена вихованню вольових якостей: сміливості, наполегливості, впевненості, винахідливості - надається не менше, якщо не більше значення, ніж розвитку фізичних якостей і тактико-технічній підготовці. Хортингом починають займатися люди абсолютно різні і за віком, і за своїми фізичними даними, і за ступенем розвитку морально-вольових якостей. У навчально-тренувальному процесі, крім таких якостей, як сила, витривалість та інші, розвиваються цілеспрямованість, ініціативність, рішучість, сміливість, вміння долати труднощі, що стоять на шляху до успіху. Розвиток вольових якостей, як і розвиток будь-якої іншої фізичної якості, ведеться також послідовно і поступово. Не можна стати сильним за короткий термін тренувань, не можна також стати раптом несподівано сміливим, якщо раніше хортингіст сміливістю не відрізнявся. Виховання волі можливо тільки тоді, коли спортсмен в житті і на тренуваннях постійно і наполегливо долає труднощі, що стоять перед ним. Вправи, технічні дії  та їх проведення, завдання, що стоять перед спортсменом для досягнення перемоги у двобої, є одними з головних засобів виховання вольових якостей. Тільки те виховує і розвиває вольові якості, що вимагає вольових і фізичних напруг. Сила вольових якостей, таких як цілеспрямованість, ініціативність, винахідливість, рішучість, сміливість, дисциплінованість, так само багато в чому залежить від інтелектуального розвитку хортингіста. Спортсмени з обмеженими інтересами не досягають повного використання всіх своїх можливостей у досягненні результату. Питанням розумового розвитку та культурного вдосконалення потрібно надавати велике значення. При цьому всякий прояв вольових зусиль має базуватися на реальних фізичних і технічних можливостях хортингіста. Прагнення зробити неможливе, до чого спортсмен ще не підготовлений, принесе тільки шкоду вольовій підготовці. Ось чому ще не зміцнілому спортсмену не слід зловживати участю в змаганнях, де більшість противників сильніші й досвідченіші за нього. Спортсмен буде постійно відчувати їх перевагу і буде боятися виходити змагатися з ними. Боязкість поступово може перейти в боягузтво, і процес виховання спортсмена призупиниться надовго. Крім того, ступінь прояву вольових якостей залежить від мети, що стоїть перед хортингістом. Завдання перемогти не тільки заради себе, а заради своєї команди (при командному заліку), для її успіху, для слави своєї Батьківщини спонукає до прояву таких вольових зусиль, на які хортингіст буває не здатний у звичайній обстановці, але тепер з успіхом виявляє себе як вольовий спортсмен.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (500x23, 13Kb)