Удосконалення тактичного мислення

Техніка виконання прийому і тактика його використання в мінливих ситуаціях двобою хортингу залежать не тільки від якості техніко-тактичної майстерності, але і від вегетативних, сенсомоторних та інтелектуальних функціональних якостей хортингістів.

Для вдосконалення тактичного мислення хортингіста розвиваються такі здібності:
- швидко сприймати, адекватно усвідомлювати й аналізувати змагальні ситуації;
- швидко і точно оцінювати ситуацію і приймати рішення відповідно до обстановки, і рівня підготовленості;
- передбачити дії суперника;
- рефлексивно відображати свої дії відповідно з цілями змагань і завданням конкретної змагальної ситуації.

Удосконалення швидкості рішення тактичного завдання здійснюється переважно за рахунок поліпшення здатності до автоматизованого пошуку. Важливим є розвиток здатності до просторового і тимчасового передбачення ситуації ще до початку її розгортання.

Успішність тактичної діяльності хортингіста залежить від рівня розвитку здібностей, що визначають спрямованість тактичного мислення. Розумову основу тактики хортингу становлять психологічні прояви випереджального функціонування мозку. Це є здатністю хортингіста передбачати і упереджувати, всі події, що мають місце в руховій діяльності. Передбачення має велике значення, так як тісно пов'язане з передбаченням тактико-технічних дій суперника. Передбачати - значить подумки зазирнути вперед, уявити картину майбутніх подій, вловити в них головне, вирішальне, від чого значною мірою залежатиме результат двобою і змагання в цілому. Даний феномен мисленнєво-тактичної здібності хортингістів вивчений і доказово підтверджений існуванням багаторівневої структури пізнавальних процесів. Він є одним з компонентів функціональних резервів організму, які розкривають роботу психологічних механізмів, що беруть активну участь у прийнятті оптимальних тактичних рішень, істотно підвищують результативність змагальної діяльності хортингістів.

Швидкоплинні ситуації двобою хортингу висувають особливі вимоги до швидкості переробки інформації, що надходить ззовні, до здатності оцінювати постійно мінливі події, приймати адекватні рішення і швидко їх реалізовувати. Все це вимагає високих інтелектуальних здібностей, гарної навченості і високої стійкості всіх систем організму.

Хортинг вчить правильно мислити. Він розвиває здатність в мить ока приймати єдине вірне рішення і застосовувати його на практиці. Двобій хортингу - це не тільки змагання в силі ударів та кидків, але і зіткнення стратегій, різних манер ведення двобою. І часто саме від правильного вибору стратегії залежить успіх хортингіста. Легко пересуваючись на хорті, акцентовано вдарити саме тоді, коли противник до цього найменш готовий - це своєрідний «момент істини» для хортингіста, і відразу перейти на кидок. Підтримувати себе в тонусі, мати треноване тіло, розвивати не окрему групу м'язів, а всі групи в комплексі - таке завдання ставить будь-який спортсмен хортингу, для нього це основний принцип. Умілий та швидко думаючий хортингіст перемагає завдяки розкріпаченим м'язам, гарному руху, силі духу і вмінню концентруватися. Двобій на хорті – це двобій сили, волі та інтелекту. Він характеризується безперервністю в чергуванні найрізноманітніших бойових рухів. При цьому положення тіла, визначаючи закінченість одного руху, одночасно є вихідним положенням для виконання наступного руху. Так, в атаках серіями ударів в кінці кожного удару хортингіст приймає вихідне положення для виконання наступного удару, кидка або будь-якої дії, пов'язаної як з нападом, так і з захистом. Навчившись швидкому мисленню на хорті, спортсмен звикає мислити так само і в повсякденному житті. Наявність різноманіття ситуацій у двобої хортингу збільшує час прийняття хортингістом рішень, тобто, зростає його латентний період реакції, тоді як швидкоплинність ситуацій вимагає їх скорочення. Крім того, висока конфліктність, яка виникає між суперниками, в більшості випадків призводить до спотворень в оцінці прийняття правильних рішень. Для зменшення часу, необхідного на вирішення поточних тактико-технічних завдань і підвищення стійкості спортсменів виникають збиваючі факторів, які необхідно створювати під час навчально-тренувального процесу. У цьому зв'язку до якості розумових рішень пред'являються підвищені вимоги. Вони повинні бути обґрунтовані і адекватні до виникаючих ситуацій в двобої, бо їх неточний аналіз без урахування конкретних особливостей майбутнього епізоду двобою призводить до помилки у виборі моменту атаки.

При систематичному вдосконаленні тактико-технічних дій, у хортингіста розвивається здатність екстраполювати початок атакувального прийому суперника, передбачаючи його напрямок, швидкість і спрямованість комбінаційних дій, а також вдосконалюється здатність до деталізації і варіативного сприйняття ритму структурного малюнка прийому і його просторово-часових характеристик. Всі ці аспекти моторної діяльності хортингіста, синтезуючи в конкретний тактико-технічний комплекс рухів, реалізуються через його сенсорну і рухову чутливість, значно трансформуючи потужність його м'язових напруг, тим самим істотно підвищуючи результативність виконуваної технічної дії.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


  (393x40, 14Kb)