Методика вивчення форм

Форма - послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових комбінацій хортингу, пов'язаних між собою на принципах ведення двобою з одним або декількома суперниками. Форми (від слова "формувати") сформовані на базі основних стійок, переміщень, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію. «Форми» або «формальні вправи» в методиці підготовки хортингістів використовуються як спеціальні комплекси прийомів, що є одним з ключових методів оволодіння майстерністю. Кожна окрема форма являє собою комплекс, призначений для демонстрації і тренування особливих рухів, який включає в себе багато потужних технічних прийомів базової ударної та кидкової техніки хортингу. Це комплекс оборонних і наступальних технік, виконуваних проти одного або декількох уявних супротивників в строго встановленій послідовності. Форма з'єднує різні техніки та комбінації, які були створені майстрами для того, щоб послідовники могли користуватися їх особистим досвідом, технікою, менталітетом, серйозно займаючись цим бойовим мистецтвом. Для розвитку потужності і контролю дихання при виконанні таких технік необхідна наполеглива і стабільна практика. На перший погляд комбінації технічних прийомів деяких форм здаються легкими, однак при навчанні вони виявляються особливо важкими. Вивчення форм дуже корисно в плані чистоти техніки хортингу. Вивчення та відпрацювання форм - це один з кращих способів поліпшення тілесних функцій (сили, швидкості, концентрації свідомості). Виконання форм також дуже важливо з точки зору енергетики людини. У процесі виконання форм відбувається відпрацювання різних завдань: техніки ударів та кидків, блоків і пересувань, прийомів партеру, стійок, дихання, ритмічності, гостроти реакції, точності рухів і багато інших. У форми зібралися різні прийоми, як захисту, так і нападу, тому глибоке розуміння сенсу форм має велике значення для їх правильного виконання. Повне володіння будь-якою формою вимагає такої глибини знань і практики у її виконанні, яка дозволяє переходити на наступні ступені майстерності, що дозволяють вивчати більш складні форми. Тому збагнення форми можливо тільки в ситуації спілкування Вчителя як носія просвітленого знання і учня, спілкування явного чи неявного. Учень повинен намагатися пізнати дух майстра, який створив дану форму, так як у ній є власне життя, і потрібно декілька років, щоб її зрозуміти і нею оволодіти. Форми - це сила, здоров'я та краса відточених рухів. Вони допомагають тренерам приводити базову техніку хортингу до єдиного стилю виконання, тобто, – формувати школу. Якщо хортингіст повністю освоїв один прийом або одну комбінацію прийомів форми, то він обов’язково відкриє для себе його взаємозв'язок з іншими прийомами. Виконання цих формальних вправ удосконалює комбінаційну та базову техніку хортингу, сприяє розвитку почуття простору, поліпшенню периферійного зору і постановці дихального контролю. У той же час форма є технічним мистецтвом виконання основних прийомів хортингу і розглядається в якості системно організованих серій захисту і нападу, виконуваних за заданою симетричною схемою в певній послідовності, за умови максимального розумового і фізичного зосередження і спрямовуються проти уявних супротивників (одного або декількох). Результати наполегливих тренувань багатьох поколінь майстрів хортингу підтверджують користь і значення форм. Схеми та комплекси рухів форм створені на базі духовного та емоційного досвіду, накопиченого в чисельних повноконтактних двобоях. Багато в чому завдяки саме формам техніка хортингу зберігається і передається від покоління до покоління. Майстри хортингу завжди надавали і надають вивченню формальних комплексів виняткове значення, оскільки в формах закладені всі основні принципи бойового мистецтва. Хортинг має різні за призначенням форми, захисні та атакувальні, які відображають його особливості. Форми - це, якоюсь мірою, історія хортингу як бойового мистецтва, яке потрібно вміти розуміти, щоб осягнути його сутність. В них зібрані воєдино прийоми захисту і нападу, тому необхідно ясно розуміти сенс кожного руху і виконувати його правильно. Дехто вважає, що можна практикувати тільки двобої, ігноруючи навчання форм. Однак таке обмежене ставлення ніколи не приведе до істинного прогресу в хортингу. За філософією хортингу форми називають "нескінченні скарби", так як розглядають їх як справжні ключі для пізнання. Можна уявити хортинг як початковий шлях, і тоді форми стають важливим засобом підготовки, так як за своєю суттю є не тільки набором різноманітних рухів, але також і генератором певного стану і настрою. Форми додають викладачам хортингу додаткових важелів впливу на процес освоєння учнями техніки і тактики хортингу. Форми є широким полем діяльності для будь-якої людини, незалежно від його фізичного стану і віку, в якому вона може працювати все своє життя. Навчання форм проводиться з метою вдосконалення спарингових комбінацій, еталонного зразка техніки хортингу для запам'ятання, копіювання та вивчення хортингістами основних базових форм. Принцип навчання хортингу на основі форм полягає в тому, що повторюючи форму багато разів, спортсмен привчає своє тіло до певного способу рухів, які тренуваннями виводить на підсвідомий рівень. Якщо спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію двобою, то все тіло, руки, ноги, тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг працюють впевнено і самостійно на основі рефлексів, надбаних таким багаторазовим повторенням форм. Розібравшись в тому, що ж становить сутність форм, важливо розібратися і в тому, як читати послання попередніх майстрів хортингу. Форми розроблені, як технічні комплекси прийомів, які застосовуються під час проведення двобою. Техніка хортингу досить різноманітна. Вона не обмежується тільки базовими одиночними ударами, блоками або кидками. Існують також численні зв'язки з двох, трьох або більше дій. З таких зв'язок і виникли форми хортингу, які вважаються найважливішим елементом підготовки учнів. Кожна з них припускає певну ситуацію, що може скластися під час запеклого двобою, а також вихід з неї. Вивчення форм дозволяє поліпшити розуміння і техніку хортингу. Спортсмен, який добре розуміє теорію форм, володіє на високому рівні її технічними комбінаціями прийомів, може не тільки відбити будь-яку атаку, а й завжди зможе знайти перевагу для себе в будь-якій ситуації двобою, і завжди зможе успішно захистити себе. Регулярні тренування форм сприяють розвитку сили, рухливості, координації, здатності керувати своїм тілом. Тому, розуміння значення всіх рухів в формах з самого початку є важливим елементом їх виконання, так само як і здатність представляти дійсний напад супротивників. Навички, набуті в формах, грають важливу роль у спарингах з реальними супротивниками. У першу чергу форма - це уявний двобій з тінню. За гармонійними і спокійними блокуючими рухами в деяких формах прихований войовничий і лютий дух ударних рухів. Такі форми розвивають навички зміни стійок, роботи тулуба та різних поворотів. Починається форма завжди з вітання, після якого хортингіст встає в позицію етикету. Потім він починає виконувати послідовність технічних елементів: захисту, атаки, стрибки, удари і їх комбінації в пересуваннях. У моменти найвищої концентрації хортингіст підкреслює свої дії видихом. Потім цей уявний двобій зупиняється, і хортингіст повертається в позицію етикету. Велике значення у виконанні форм відводиться загальній динаміці тіла, правильному виконанню технічних прийомів, розуміння сенсу рухів, мощі і концентрації, пересуванням, цілісності і темпу виконання. Ну і звичайно ж форми виконують важливу роль збереження техніки і передачі її учням в незмінному вигляді. Ще одна користь від виконання форм полягає в тому, що регулярно виконуючи форми, хортингіст підтримує в тонусі м'язи, оскільки якщо займатися тільки відпрацюванням ударів по мішках або проводити двобої, легко втратити деякі напрацьовані раніше якості, наприклад, вміння легко пересуватися або швидко змінювати рівні ударних атак. Форми - це комплексний вид тренування: робота над гнучкістю збільшує рухливість суглобів, еластичність м'язів і зв'язок, відпрацювання стійок і позицій збільшує силу м'язів і кровопостачання ніг, розвантажує тим самим серцево-судинну систему. Бойова стійка вимагає особливої ​​ постановки тулуба, правильної постави, техніка ударів і захистів руками та ногами узгоджена з диханням, і самі дихальні вправи сприяють гарній роботі дихальної системи, збільшують легеневий альвеолярний запас - активний об'єм легенів, сприяють кращому кровотворенню. Буває так, що у вправах після стрибка і швидких рухів необхідно на мить зосередитися в якій-небудь стійці або нанести удар ногою з позиції рівноваги: ​​ці та інші прийоми сприяють розвитку нервової системи і рухової моторики хортингіста. У цілому, виховуються такі фізичні якості як: гнучкість, сила (особливо - «вибухова» сила), швидкісна і загальна витривалість, спритність. Хортингіста, який займається формами відрізняє швидкість реакції і швидкість прийняття рішень, а також цілеспрямованість та інші морально вольові якості. Система навчання містить чітке розмежування технічної складності і тимчасових обмежень формальних комплексів. Форми хортингу засновані на реальних бойових прийомах і багаторічному досвіді майстрів - цей досвід перевірений безліччю спортивних змагань та життєвих сутичок. Займаючись кілька років спортсмен цілком зможе постояти за себе, не дати в образу своїх товаришів. Друга захисна та друга атакувальна форма - ось єдине, що може бути достатньо людині для захисту від нападу, якщо тільки виконувати їх чітко і довести до автоматизму. Тоді інші форми служитимуть лише для розширення пізнання і для порівняння. Яким би не був великим і багатим ваш досвід в області формальних вправ, він даремний без належної глибини знань. Скільки б людина не вивчила форм, якщо тренування в них недостатнє та поверхове, вони навряд чи стануть в нагоді. Якщо правильно відпрацьовані ці дві форми, і коли прийде час їх застосувати, то незалежно від свідомості хортингіста, вони опиняться ефективні понад всякі очікування. Під час вивчення форм також практикується особлива техніка погляду, він має бути максимально сконцентрованим та рішучим. Спортсмен, виконуючи форму, повинен виявляти високий рівень сили і техніки, рішучість та відвагу - те, що називають - дух. Форми розвивають багато якостей, що сприяють формуванню певних навичок вільного двобою та засвоєнню базової техніки, а саме:
- почуття простору і ритму;
- можливість тренуватися без партнера;
- напрацювання нових прийомів та їх комбінацій.

Форми також надають можливість повторювати комбінації технік, що рідко зустрічаються в комплексі базової підготовки, або прийоми, що не зустрічаються у практиці тренувань, але відкривають нові можливості у практиці двобою. Іноді форма служить джерелом інформації та тренуванням прийомів, небезпечних для відпрацювання їх з партнером через високу ступінь ймовірності травмування. Кожна форма володіє певною інформацією, що фахівцями вважається притаманною тільки їй. Однак певною мірою всі форми пов'язані між собою. У формі потрібно завжди зуміти сконцентруватися і підтримувати свою внутрішню енергію до кінця, до останнього руху форми зберегти ясний розум і витримку, спокій. Необхідно навчитися координувати дух і силу в кожному русі з ритмом власного дихання. Концентрація внутрішньої енергії людини в області живота, де це найбільш ефективно, дає можливість розслабити тіло і звільнити дух. Потрібно із задоволенням та сенсом прожити цю хвилину і відчути кожну виконувану техніку.

Оскільки форми є одним з ефективних методів освоєння бойової техніки і доведення її до автоматизму в екстремальних умовах, коли технічні дії виконуються на рівні підсвідомості, то багаторазове повторення - єдиний спосіб доведення бойового арсеналу до високого рівня якості і швидкості виконання. Тому необхідно залучати до вивчення та виконанню в хортингу якомога більше число форм за умови збереження знань з усіх форм. Чим більше кількість вивчених комбінацій прийомів, вивчених у формах, тим ширше арсенал практичних бойових дій.

         Вивчення форм здійснюється поетапно. Існують форми для початківців, де всі рухи гранично прості та ясні. Для підготовлених хортингістів, коли вже необхідно виконувати більш складні технічні елементи та їх сполуки, тобто вже потрібно удосконалювати свою індивідуальну техніку, існують ускладнені форми. І, нарешті, вищі форми, до яких підходять тільки після довгих років навчання, так як їх рухи вже мають високі технічні характеристики і наповнені глибоким внутрішнім змістом. Це найцікавіший рівень, тут кожен прийом має свій власний неповторний сенс, кожна комбінація має практичне значення. І для усвідомленого виконання таких форм необхідні довгі роки наполегливих тренувань. Чисто формальне виконання рухів такої форми без внутрішнього змісту не дає ніякого ефекту. Кожна форма починається зі спеціальної дії, тобто захисні форми починаються від кроком назад та блокування, після чого йде подальший удар, а атакувальні форми логічно починаються кроком вперед з нанесенням удару, чим підкреслюється прикладний характер хортингу, що ґрунтується не на агресивних почуттях, а на умінні володіти собою. Всі форми засновані на головних методичних принципах хортингу: чергування м'якого і жорсткого, швидкого і повільного, розслаблення і концентрації. Запорукою успішного виконання форми служать чіткий ритм, відчуття дистанції, відчуття часу, правильне дихання. Всі рухи повинні виконуватися в точній відповідності з каноном у пересуваннях по певній схемі. Закінчується форма, як правило, в тому ж місці, що і починалася.

Кожна форма:
- починається і закінчується поклоном стоячи;
- починається і закінчується орієнтовно в одній і тій же точці;
- має моменти розслаблення та моменти найпотужнішого вивільнення фізичної та ментальної енергії;
- має строго певну кількість рухів і їх послідовність (змінювати і пропускати які забороняється), а також певну кількість часу на її виконання.

Форми виступають як найтиповіший приклад одночасного фізичного і медитативного тренування. Вони можуть служити головним засобом досягнення того вищого рівня в бойовому мистецтві хортинг, на якому ефективність в двобої є лише часткою самопізнання. Кожна форма розраховане строго на певну учнівську або майстерську аудиторію вихованців і складається не тільки з набору всілякої техніки, але також містить певні психофізичні, енергетичні якості та принципи для поетапного розвитку учня.

Схема форм, за якою виконуються всі без винятку форми хортингу, випливає з необхідності навчити учнів працювати в усі чотири сторони: вперед, назад, вліво і вправо Таким чином послідовність виконання прийомів, що сформовані у комплекси – бойові реальні зв’язки, спеціально відібрані за принципом зручності виконання та практичності використання, відбувається на чотири напрямки: спочатку вперед, потім після розвороту – назад, потім із поворотом вліво, і останній напрямок – з розворотом назад, тобто вправо. Напрямок відповідно до схеми хортингу від початку до розвороту або від одного повороту до іншого називається комбінаційною лінією. Таким чином у всі форми мають чотири комбінаційні лінії: перша – вперед, друга – назад, третя – вліво, четверта – вправо. Місце закінчення форми приблизно припадає на місце її початку. Захисні форми передають миролюбний характер хортингу: всі вони починаються з відходу правою ногою назад з блоком, а також передають спроможність та рішучість хортингу успішно захиститися після нападу супротивника. Атакувальні форми передають прикладний характер хортингу, уміння та цілеспрямованість нападаючої функції: всі вони починаються з кроку лівою ногою вперед з ударом та продовженням атаки ефективною комбінацією атакувальних засобів – ударів руками, ногами, роботи тулубом. Основний принцип виконання всіх технічних елементів, з яких складаються дії форм – використання інерції тіла та застосування при ударах та блоках маси тіла людини як енергетичного посилювача рухів, а також гармонійне узгодження кінцівок і тулуба при виконанні комбінацій прийомів.

Основні вимоги до виконання форм. Повне володіння формою характеризується тією глибиною знань і практичного досвіду в її освоєнні, що дозволяє піднятися на наступний щабель майстерності, для початку вивчення більш високої за технікою виконання і складною формою, і включає в себе такі вимоги, як: чітке і правильне виконання всіх елементів форми; контроль постави з дотриманням правильних стійок і пересувань тіла у використовуваному просторі; правильне використання принципів дихання, стиснення і розширення, напруги і розслаблення, вміння опускати центр ваги і працювати з концентрацією фізичної потужності; постійне збереження граничної концентрації уваги на візуалізованому противнику, передача бойового духу даної форми, потужна концентрація зусилля в кінцевих фазах ударів; дотримання правильного ритму в формі і кількості часу, необхідного для виконання певних технік; володіння термінологією кожного руху, що використовується в формі, а також його практичне і бойове застосування в двобої; уміння виконувати форму в ускладнених умовах. Тільки при виконанні всіх перерахованих вище вимог можна переходити до вивчення і практики наступної форми.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.