Перелік і класифікація форм

В хортингу існує 12 форм. По змісту використання всі форми поділяються на захисні та атакувальні. Всього існує 6 захисних, 6 атакувальних форм.

Кожна форма хортингу має свою скорочену позначку згідно її назви і призначення (наприклад - "М-а" - майстерська атакувальна), та порядковий номер від 1 до 12, яким вона позначається у методиці тренування або положеннях про змагання.

Кваліфікаційне поділення форм по розділах: прості базові, складні базові і вищі форми: 

Розділ "Прості базові форми" має шість форм (3 захисні і 3 атакувальні):

1. Форма "Перша захисна" /1-з/.

2. Форма " Перша атакувальна" /1-а/.

3. Форма "Друга захисна" /2-з/.

4. Форма " Друга атакувальна" /2-а/.

5. Форма "Третя захисна" /3-з/.

6. Форма "Третя атакувальна" /3-а/.

Розділ "Складні базові форми" має чотири форми (2 інструкторські і 2 майстерські):

7. Форма "Інструкторська захисна" /І-з/.

8. Форма "Інструкторська атакувальна" /І-а/.

9. Форма "Майстерська захисна" /М-з/.

10. Форма "Майстерська атакувальна" /М-а/.

Розділ "Вищі форми" має дві форми:

11. Форма "Вища захисна" /В-з/.

12. Форма "Вища атакувальна" /В-а/.

Всі навчальні форми хортингу розроблені відповідно до "Міжнародної кваліфікаційної програми хортингу" виконуються в бойовій стійці, а при пересування використовуються базові повороти та перехідні стійки. В практиці тренувань форми виконуються під рахунок та самостійно, і всі вони починаються з основної стійки етикету та закінчуються також основною стійкою етикету. Захисні форми починаються кроком правої ноги назад з блоком. Атакувальні форми починаються кроком лівої ноги вперед з ударом.

Форми поділяються на ударні та ударно-кидкові.

Ударні форми – це форми, що виконуються без асистента, тобто вони сформовані з елементів захисту і атаки, які можна демонструвати самостійно без партнера. Загальна кількість ударних форм – 8 форм. До таких форм відносяться:

1. Форма "Перша захисна" /1-з/.

2. Форма " Перша атакувальна" /1-а/.

3. Форма "Друга захисна" /2-з/.

4. Форма " Друга атакувальна" /2-а/.

5. Форма "Третя захисна" /3-з/.

6. Форма "Третя атакувальна" /3-а/.

7. Форма "Інструкторська захисна" /І-з/.

8. Форма "Інструкторська атакувальна" /І-а/.

Ударно-кидкові форми – це форми, при виконання яких застосовується асистент, тобто у форми включена кидкова техніка. Всього існує 4 ударно-кидкові форми. До ударно-кидкових форм відносяться:

9. Форма "Майстерська захисна" /М-з/.

10. Форма "Майстерська атакувальна" /М-а/.

11. Форма "Вища захисна" /В-з/.

12. Форма "Вища атакувальна" /В-а/.

Ударно-кидкові форми сформовані на основі інструкторських форм, тобто виконується вся послідовність комбінацій прийомів ударної техніки як у інструкторських захисній та атакувальній формах, але наприкінці комбінаційних ліній додається певна кидкова техніка.

В майстерську захисну форму введене виконання кидків без падіння таких як: перша комбінаційна лінія - кидок через стегно; друга - кидок переворотом через плечі «млин»; третя - кидок бічним переворотом; четверта - кидок захватом обох ніг.

В майстерську атакувальну форму введене виконання комбінацій прийомів - кидків з падінням та подальшим проведенням утримання таких як: перша комбінаційна лінія - кидок через стегно - утримання висідом; друга - кидок переворотом через плечі «млин» - утримання поперек; третя - кидок бічним переворотом - утримання захватом шиї і дальнього плеча (діагональ зі сторони ніг); четверта - кидок захватом обох ніг - утримання зверху.

У вищу захисну форму введене виконання комбінацій прийомів - кидків з падінням та подальшим проведенням утримання таких як: перша комбінаційна лінія - задня підніжка - утримання захватом шиї і дальнього плеча (діагональ зі сторони ніг); друга - кидок через спину - утримання збоку висідом; третя - відхват опорної ноги зсередини - утримання зверху; четверта - кидок через груди - утримання зі сторони голови (діагональ зі сторони голови).

У вищу атакувальну форму введене виконання комбінацій прийомів - кидків з падінням та подальшим проведенням больового або задушливого прийому таких як: перша комбінаційна лінія - задня підніжка - важіль ліктя; кидок через спину - важіль руки між ногами; відхват опорної ноги зсередини - защемлення ахілового сухожилля; кидок через груди - задушливий прийом з-за спини.

Ударно-кидкові форми можуть виконуватися з двома або с чотирма асистентами.

При виконання ударно-кидкової форми з двома асистентами використовується така послідовність:

- наприкінці першої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на першому асистенті;

- наприкінці другої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на другому асистенті;

- наприкінці третьої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на першому асистенті;

- наприкінці четвертої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на другому асистенті.

Асистенту необхідно швидко підходити до хортингіста, відразу наносити обумовлений удар, і після падіння швидко перейти до необхідного напрямку, де буде відбуватися наступний прийом. Після участі у кидковій комбінації асистенту необхідно відійти на дистанцію 5 м від місця виконання форми, щоб не заважати виконанню.

При виконання ударно-кидкової форми з чотирма асистентами використовується така послідовність:

- наприкінці першої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на першому асистенті;

- наприкінці другої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на другому асистенті;

- наприкінці третьої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на третьому асистенті;

- наприкінці четвертої комбінаційної лінії виконується прийом боротьби на четвертому асистенті.

Асистентам необхідно швидко підходити до хортингіста, відразу наносити обумовлений удар, і після падіння та закінчення показу прийому партеру швидко відійти на дистанцію 5 м від місця виконання форми, щоб не заважати виконанню.

Всі форми хортингу від початкових до вищих сформовані за принципом поступового зростання складності виконання та широко охоплюють весь технічний арсенал ефективних прийомів базової техніки хортингу, що застосовуються у двобої в стійці та сутичках партеру.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.