Методика навчання вищим формам

Методики фізичного тренування вищих форм хортингу мають супроводжуватися вивченням теоретичних основ, знанням термінології технічних прийомів, психологічного настрою, філософії та внутрішніх відчуттів медитативної практики. Учні мають визначати мету кожного руху, осмислювати результати впливу форми на їх організм. Вивчення хортингу на цьому рівні пізнання - це важкий процес і основний результат цих занять проявляється з віком, коли у людини фізична сила убуває, а межі технічної майстерності фактично не існує. Передача знань від майстра знаючому і стабільному учню відбувається і атмосфері розуміння як живе слово тіла і душі разом. Для учнів з поверхневим стилем навчання живе слово не відрізняються від мертвого, тобто простого заучування послідовностей кроків і техніки. Тільки якщо учень позиціонує себе як послідовник майстра, і в процесі його інтуїтивного споглядання досягає нового, просвітленого стану свідомості, слово майстра оживає. І тоді прихований текст форми відкривається перед ним, як знакова структура, яка фіксує певні педагогічні відносини, секрети перестають для нього існувати і учень налаштовується на цілеспрямоване вдосконалення технічних елементів форми. Вищі форми привчають хортингіста спочатку вчити техніку, потім її напрацьовувати, а після напрацювання – повністю аналізувати та експериментувати. Психологічно учні цього рівня підготовки розуміють свої навички як бійця та намагаються вникати у матеріал глибше, ніж обумовлено програмою навчання. Учні починають розуміти, що про що б не йшла мова, через деякий час не буде ні того, хто може говорити, ні того, про що можна говорити, і тому при навчанні вже розраховує не тільки на розумову пам’ять, а й на м’язову, також розуміючи: про що б він не мислив, через деякий час не буде ні того, хто може мислити, ні того, про що можна мислити, все міняється, і це теж скоро зміниться. Але загальне завдання школи – це збереження знань та передача знань наступному поколінню послідовників. У цій ідеї лежить ключ до розуміння правильної практики форм. Якщо на початковому етапі навчання учень заганяється в жорстку структуру рухів і ритму, то після досягнення просвітління та глибокого розуміння сенсу всіх рухів форми ця жорстка структура перестає для нього існувати. Зникають всі педагогічні відносини, відкриваються можливості для повноцінної незалежної творчості майстра на іншому якісному рівні, тобто на рівні просвітленої свідомості. Важливо відзначити, що для конкретного учня далеко не кожна форма придатне в якості засобу досягнення просвітління. Вона повинна бути суворо індивідуалізованою залежно від особистісних особливостей і здібностей учня. Це, з одного боку, зумовлює принципову невичерпність форм, в яких істина може бути виражена, а, з іншого, зайвий раз підкреслює роль Вчителя в знаходженні відповідного засобу. Тому в хортингу, утвердилася практика зручного сприйняття форми, яку учень відчуває "своєю". Перемогти уявного супротивника в формі буквально означає здобути перемогу над самим собою. Якщо учень не навчиться перемагати самого себе, то він не зможе загартувати дух - ось у чому цінність форм. Так як майстри хортингу  вважають досконале знання, розуміння та володіння технікою хортингу, що міститься в формах такого рівня, критерієм істинності досягнення особистого просвітління, що узгоджується з постулатом про необхідність прямої передачі знань під час тренувань поза текстів, то самі ці тексти можуть змінюватися, щоб відповідати духу часу. Адже в такій зміненій формі відображається справжня природа нового майстра, який досяг просвітління. Таким чином, згідно з поглядами відомих наставників бойового мистецтва хортинг, форми являють собою ефективний метод психічного переструктурування особистості звичайного учня в істинного та перспективного послідовника хортингу з метою подальшого досягнення ним високого рівня теоретичного розуміння, фізичної, технічної та тактичної підготовленості, а також психологічної непохитності і духовного просвітління, з якими приходить раціональність і ефективність проведення двобою. Форми викладацького рівня: вища захисна та вища атакувальна виконуються на 36 рахунків.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.