Зміст базової техніки хортингу

Стійки і позиції

Позиції етикету
1. Стійка етикету.
2. Середня позиція етикету в присіді.
3. Середня позиція етикету стоячи на коліні.
4. Нижня позиція етикету сидячи на гомілках.
5. Нижня позиція етикету схрестивши ноги перед собою.
Бойові стійки
1. Бойова стійка (лівобічна, бічна).
2. Перехідна позиція (лівобічна, бічна).
3. Низька атакувальна стійка (лівобічна, бічна).
4. Фронтальна бойова стійка.
Позиції напівстоячи
1. Бойова стійка (лівобічна, бічна) в присіді.
2. Бойова стійка на коліні (лівобічна, бічна).
3. Фронтальна бойова стійка в присіді.
4. Фронтальна бойова стійка на коліні (лівобічна, бічна).
5. Фронтальна бойова стійка на колінах.
 
Пересування
 
Пересування в бойовій однобічній стійці
1. Природним кроком вперед / назад (підхід, відхід).
2. Бічним кроком у перехідній стійці вперед / назад (підхід, відхід).
3. Приставним кроком вперед / назад / у бік.
4. Скорочення / розрив дистанції (варіанти підскоків, відскоків).
5. Відходом убік і по діагоналях передньою / задньою ногою.
6. Заступом задньою ногою з розворотом (провал противника відходом з лінії атаки).
7. Кроком вперед з розворотом через спину, кроком назад з розворотом через груди.
8. Підсід під супротивника в низьку атакувальну стійку.
9. Підворот на кидок з підсідом / з включенням ноги (підніжкою, підхватом, зачепом).
10. Стрибком (поштовхом передньої / задньої ногою) уперед / у бік / назад / по діагоналях.
11. Зміна стійки (на передній / задній нозі / набіганням).
Пересування у фронтальній стійці
1. Кроком вперед / назад / по діагоналях.
2. Приставним кроком у бік (вліво, вправо).
3. Бічним кроком у перехідній стійці в сторону (вліво, вправо).
4. Зміщенням (відскоком) убік.
5. Заступом ногою назад з розворотом (провал противника відходом з лінії атаки).
6. Кроком у бік з розворотом через спину / через груди.
7. Стрибком вперед / назад / по діагоналях.
8. Підсід під противника в низьку атакувальну стійку.
9. Підворот на кидок з підсідом / з включенням ноги (підніжкою, підхопленням, зачепом).
 
Пересування в позиціях напівстоячи
1. Пересування в бойовій односторонньої стійці в присіді і на коліні:
- кроком вперед / назад;
- скороченням / розривом дистанції (підкроком, відкроком);
- приставним кроком;
- зсувом у бік - вліво / вправо / по діагоналях;
- перекидом вперед / назад / у бік боком / по діагоналях;
- зміна стійки (на передній / задній нозі, набіганням);
- швидкий підйом в бойову стійку (вставання).
2. Пересування у фронтальній бойовій стійці в присіді і на колінах:
- кроком вперед / назад / по діагоналях;
- приставним кроком у бік (вліво, вправо);
- зсувом у бік;
- перекидом вперед / назад / у бік боком / по діагоналях;
- заступом ногою назад (провал противника відходом з лінії атаки);
- стрибком вперед / назад / по діагоналях (тільки для фронтальної стійки в присіді);
- швидкий підйом в бойову стійку (вставання).
 
Самостраховки тіла від ударів
 
Самостраховка від ударів суперника, пом'якшення удару
1. Пом'якшення ударів у голову
Варіанти вивчення техніки:
Відведення або зсув голови від основного центру прикладання сили удару
Приєднання до ударного руху притискаючи підборіддя до грудей м'язами шиї
Демонстрація техніки:
- від прямого удару рукою / ногою;
- від бічного удару рукою / ногою;
- від удару знизу рукою / ногою;
- від кругового удару рукою / ногою;
- від удару коліном у стрибку / із захватом руками шиї, голови.
Демонстрація техніки від удару рукою у двох варіантах: у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару ногою: без захвата.
2. Пом'якшення ударів у тулуб
Варіанти вивчення техніки:
Локальне напруження і мобілізація м'язів тулуба
Приєднання частини тулуба до ударного руху
Зсув частини тулуба від основного центру прикладання сили удару
Демонстрація техніки:
- від прямого удару в сонячне сплетіння, груди рукою / ногою;
- від бічного удару зліва / справа по ребрах, печінці, селезінці рукою / ногою;
- від удару знизу в сонячне сплетіння, по ребрах, печінці, селезінці рукою / ногою;
- від удару коліном прямого / бічного у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару рукою у двох варіантах: у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару ногою: без захвата.
3. Пом'якшення ударів по кінцівках
Варіанти вивчення техніки:
Локальне напруження і мобілізація м'язів кінцівки
Зсув від основного центру прикладання сили удару зміною положення кінцівки
Демонстрація техніки:
- від прямого удару в плече, передпліччя рукою;
- від бічного удару в плече, стегно рукою / ногою;
- від прямого, бічного удару коліном в стегно у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару рукою у двох варіантах: у захваті та без захвата.
 
Самостраховка від ударів об підлогу при падінні
Самостраховка при падінні вперед:
- падіння з фронтальної стійки на зігнуті руки;
- падіння з фронтальної стійки на одну руку і груди;
- перекид вперед з нестійкого положення з фронтальної / бойової стійки;
- стрибок з перекидом вперед з нестійкого положення.
Самостраховка при падінні назад:
- Падіння з фронтальної стійки на долоні рук;
- Падіння з фронтальної стійки на одну руку і спину;
- Перекид назад з нестійкого положення з фронтальної / бойової стійки;
- Стрибок з шкереберть тому з нестійкого положення.
Самостраховка при падінні на бік
- Падіння з бойової стійки (лівосторонньої, правобічної) на долоню руки;
- Падіння з фронтальної стійки на одну руку і спину;
- Перекид боком з нестійкого положення з фронтальної / бойової стійки;
- Стрибок з шкереберть боком з нестійкого положення.
 
Методи падіння
У базовій програмі хортингу існують три варіанти виконання самостраховки при падінні. Вони включені в екзаменаційну програму.
 
Варіанти самостраховки при падінні: учнівський рівень
Самостраховка при падінні назад.
Самостраховка при падінні вперед.
Самостраховка при падінні на бік.
Самостраховка при падінні назад перекидом.
Самостраховка при падінні вперед перекидом.
 
Варіанти самостраховки при падінні: інструкторський рівень
Самостраховка стрибком при падінні назад.
Самостраховка стрибком при падінні вперед.
Самостраховка шкереберть при падінні на бік.
Самостраховка стрибком при падінні вперед перекидом.
Самостраховка стрибком з переворотом через голову.
 
Варіанти самостраховки при падінні: майстерський рівень (самостраховки при падінні підвищеної складності)
Жорстке падіння без пом'якшення назад.
Жорстке падіння без пом'якшення на бік.
Самостраховка стрибком у перекиді з поворотом.
Самостраховка при падінні вперед у перекиді без допомоги рук.
Самостраховка при падінні на бік у перекиді без допомоги рук.
 
Методи самоконтролю у двобої
 
Методи падіння.
Методи вистрибування.
Методи пом'якшення больового впливу.
Методи пом'якшення удару.
Методи зупинки руху противника.
 
Ударні частини
 
Ударні частини руки
1. Кулак
2. Перевернутий кулак
3. Долоня
4. Ребро долоні
5. Лікоть
 
Ударні частини ноги
1. Подушка пальців
2. Ребро ступні
3. П'ятка
4. Підйом ступні
5. Гомілка
6. Коліно
 
Захватні частини
 
Захватні частини руки
1. Кисті рук
2. Ліктьовий суглоб
3. Плечовий суглоб
4. Обхват рукою і тулубом
5. Обхват двома руками
 
Захватні частини ноги
1. Колінний суглоб
2. Обхват двома ногами
 
Техніка рук
 
Блоки руками
1. Верхній блок уперед (передпліччям, долонею, відкидальний).
2. Нижній блок (передпліччям, долонею, відкидальний).
3. Середній блок внутрішній / зовнішній (передпліччям, долонею, відкидальний).
4. Бічний блок передпліччям верхній / середній.
5. Ліктьовий блок верхній / середній.
6. Блок передпліччями верхній / середній / бічний (верхній, середній).
7. Схресний блок (верхній, середній, нижній).
8. Прихоплювальний блок з підходом на місці й у пересуванні.
9. Відбив коліна / ноги на місці і з відходом.
10. Блок протягуванням гомілки, виведення з рівноваги.
11. Блок скороченням дистанції.
 
Удари руками
1. Прямий у голову / груди / стегно (горизонтальним, вертикальним, перевернутим кулаком).
2. Бічний у голову / тулуб / стегно (горизонтальним, вертикальним, перевернутим кулаком).
3. Нижній в голову / тулуб (горизонтальним, вертикальним, перевернутим кулаком).
4. Розкручуванням в голову (з підходом, відходом).
5. Відкритою долонею в груди / плече / живіт.
6. Ребром долоні в тулуб / плече / стегно.
7. Ліктем прямий / бічний (в груди, плече, стегно).
8. Ліктем знизу / зверху в тулуб, у передпліччя, в плече, у стегно.
9. Ліктем з розвороту в тулуб, у плече.
10. Прямий удар двома руками в підборіддя.
11. Удар по блоку, пробивання блоку.
12. У стрибку прямий, бічний, нижній удари в голову.
 
Техніка ніг
 
Блоки ногами
1. Блок гомілкою від бічного удару ногою в стегно.
2. Блок коліном від бічного удару ногою в тулуб.
3. Блок гомілкою від прямого удару ногою по внутрішній частині стегна.
4. Внутрішній збивши гомілкою прямого удару ногою / коліном в тулуб.
5. Накладка ступнею на випередження бічного удару ногою в стегно.
 
Удари ногами
1. Прямий удар коліном (в стегно, в тулуб, у голову) на місці й у пересуванні.
2. Прямий удар ногою (в тулуб, у голову) на місці й у пересуванні.
3. Бічний удар ногою (у стегно, в тулуб, у голову) на місці й у пересуванні.
4. Бічний удар коліном (в стегно, в тулуб, у голову) на місці й у пересуванні.
5. Удар ногою вбік (в стегно, в тулуб, у голову) на місці й у пересуванні вперед і вбік, вперед-боком.
6. Удар ногою назад (в тулуб, в голову) на місці й пересуванні в розвороті.
7. Внутрішній / зовнішній круговий удар прямою ногою в голову на місці, у пересуванні, у розвороті.
9. Внутрішній / зовнішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці і пересуванні.
10. Круговий зворотний удар з розвороту п'ятою ноги (в стегно, в тулуб, у голову) на місці й у пересуванні (на підході, відході).
11. Удари ногою у стрибку:
- прямий удар ногою;
- бічний удар ногою;
- удар ногою вбік  (в тулуб, у голову) передньою ногою, задньою ногою, підскоком.
12. Удар по опорній нозі, виведення з рівноваги.
13. Внутрішній / зовнішній круговий удар прямою ногою в голову в розкрученому стрибку.
14. Круговий зворотний удар з розвороту п'ятою ноги (в тулуб, в голову) у розкрученому стрибку.
  
Техніка тулуба
 
Ухили тулуба
1. Ухил тулуба в сторону.
2. Ухил тулуба назад.
3. Нирок під руку, що б'є.
 
Способи ухилів тулуба
Рух назад.
Рух у бік.
Рух всередину.
Рух назовні.
Рух вниз.
 
Тримання балансу рівноваги тазом
Удари тазом
 
Техніка голови та шиї
 
Контролі у партері:
- скроневою частиною голови;
- лобною частиною голови;
- підборіддям.
Принципи нанесення удару головою:
- проникаючий;
- колючий;
- проносний.
 
Захвати та звільнення
 
1. Однойменний прямий захват передпліччя.
2. Прямий захват ноги (за стегно, за гомілку) однією рукою.
3. Захват за шию (контроль голови).
4. Прямий захват обох ніг.
5. Захват руки під плече.
6. Захват протилежної руки (за передпліччя, за плече).
7. Захват протилежної ноги (за стегно, за гомілку).
8. Захват тулуба двома руками.
9. Захват тулуба ззаду просмикування руки.
10. Захват за шию і тулуб.
11. Захват шиї передпліччями в замок, відхід від захвата шиї.
12. Захват обох передпліч рук.
13. Захват руки з просмикування на себе.
14. Захват ноги з просмикування на себе.
15. Захват кисті.
16. Захват ступні (у партері).
17. Прямий захват руки та тулуба (спереду, збоку, ззаду).
18. Прямий захват тулуба з обома руками (спереду, збоку, ззаду).
19. Захват тулуба ногами в замок (в стійці, у партері).
 
Сполучення рук при захватах

1. З'єднання рук захватом зап'ястя;
2. З'єднання рук у гачок;
3. З'єднання рук в долоню.
 
Звільнення від захватів і обхватів входить в якості складової частини в безліч технічних дій тренувальної програми хортингу. Періодично, слід тестувати себе, проводячи захвати максимально сильно, але, під час демонстрації кидків, ступінь зусилля повинна бути середньою.
 
Способи звільнення від захвата:
1. Звільнення від захвата обертанням передпліччя.
2. Звільнення від захвата входом.
3. Звільнення від захвата зведенням рук.
4. Звільнення від захвата ріжучим рухом.
5. Звільнення від захвата поштовхом.
6. Звільнення від захвата круговим рухом.
7. Звільнення від захвата скручуванням тіла.
8. Звільнення від захвата викручуванням руки.
9. Звільнення від захвата вкручуванням.
10. Звільнення від захвата больовим впливом.
 
Тренуючись у техніці звільнень від захватів слід звертати увагу на те, щоб після кожного прийому, атакуючий втрачав рівновагу, а виконуючий звільнення постійно зберігав баланс.
 
Контролі
 
Хортинг також включає в себе розділ роботи тілом, до якого відносяться різні способи нанесення ударів або поштовхів стегном, спиною і плечем.
 
Форми контролів:
1. Больові дії на суглоби пальців.
2. Больові дії на ліктьовий суглоб.
3. Больові дії на зап'ясток.
4. Больові дії на плечовий суглоб.
5. Задушення і здавлювання.
6. Блокуючі рухи.
7. Ударні рухи.
 
Для ефективного виконання технічних дій хортингу необхідно працювати всім тілом і обома руками, виходити з лінії можливої ​​атаки супротивника і виводити його з рівноваги.
 
Кидки
 
Характеристика кидкової техніки
 
Форми кидків:
Кидки ногами
Кидки стегном
Кидки плечем
Захвати за ноги
Перекидання атакою ніг з позиції лежачи
Кидки з падінням
Кидки переворотом руками
 
Форма кидків ногами першого рівня
Підбивши ноги «відхопити»
Підніжка під обидві ноги
Бічний переворот
Зачіп гомілкою зсередини
Передня підніжка
Зачіп зовні
Зачіп зсередини рухом всередину
 
Принципи кидків
Виведенням з рівноваги
Підбивом
Підставкою і поштовхом
Завантаженість
Больовим впливом
 
Підготовка до виконання кидка
Виведення з рівноваги
Виведення з рівноваги з зачепом обох ніг
Виведення з рівноваги захватом стегна і поштовхом
Перекидання захватом п'яти
Перекидання упором в коліно
Виведення з рівноваги зворотним захватом ніг
 
Виведення з рівноваги
Базова форма виведення з рівноваги є необхідним вступним етапом для освоєння майже всіх технічних дій кидкової техніки хортингу. У базовій техніці використовують вісім основних напрямків виведення з рівноваги
 
Методи виведення з рівноваги:
Виведення з рівноваги вперед.
Виведення з рівноваги назад.
Виведення з рівноваги вправо.
Виведення з рівноваги вліво.
Виведення з рівноваги вправо вперед.
Виведення з рівноваги вліво вперед.
Виведення з рівноваги вправо назад
Виведення з рівноваги вліво назад.
 
Виконуючи техніку виведення з рівноваги, важливо зберігати пряме положення тіла і стежити за тим, щоб не втратити власний баланс в процесі руху. Виведення з рівноваги проводиться рухом всього тіла, а не тільки руками. Синхронізація рухів всього тіла є важливим аспектом, на який необхідно звернути увагу в процесі тренування.
 
Класифікація кидкової техніки
Перекидання і звалювання.
Кидки за допомогою ніг.
Кидки за допомогою тулуба.
Кидки переворотом.
 
Перекидання і звалювання
Збивання з ніг і переводи у партер. Захвати за ноги в реальній ситуації при такій техніці розраховані на противника в русі. Руки в основній техніці майже не використовуються для ривка за ноги, і кидок виконується виведенням з рівноваги рухом всього тіла. Руки в даному випадку виконують роль перепони, що не дозволяє супротивникові відійти та відновити баланс. Всі прийоми цього розділу припускають перекидання за рахунок виведення з рівноваги. Відривати захоплену ногу від поверхні можна в той момент, коли супротивник вже падає і, отже, це не потребує докладання сили.
 
Перекидання
1. Перекидання поштовхом захватом за одну ногу (стегно, п'яту).
2. Перекидання прямим захватом двох ніг руками поштовхом плеча в живіт.
3. Перекидання зворотним захватом двох ніг руками поштовхом тулуба в живіт.
4. Перекидання поштовхом захватом за одну ногу рукою і зачепом за другу ногу ногою.
5. Перекидання поштовхом назад через ногу.
6. Перекидання на бік упором ступнею в коліно захватом руки і шиї зверху.
7. Перекидання тому упором коліна під коліно захватом тулуба ззаду.
8. Перекидання на бік через ногу захватом тулуба ззаду.
 
Звалювання
1. Пряме звалювання завантаженням захватом руки і шиї зверху.
2. Бічне звалювання завантаженням захватом руки і шиї збоку.
3. Звалювання назад завантаженням зачепом ноги під коліно захватом руки і шиї зверху.
4. Звалювання назад завантаженням упором коліна під коліно захватом шиї ззаду.
 
Кидки за допомогою ніг
1. Підсічка ноги зовні.
2. Підсічка ноги зсередини (однойменна, різнойменне).
3. Бічна підсічка.
4. Бічна підсічка в такт кроків.
5. Задня підсічка.
6. Підсічка під опорну ногу із захватом ноги.
 
Зачепи
1. Зачіп ноги зовні (однойменний, різнойменний).
2. Зачіп ноги зовні розвернувшись.
3. Зачіп ноги зсередини (однойменний, різнойменний).
4. Зачіп ноги зсередини із захватом опорної ноги.
5. Зачіп ноги зсередини розвернувшись.
 
Підніжки
1. Підніжка передня.
2. Підніжка задня.
3. Підніжка бічна (однойменна, різнойменна).
 
Підхвати
1. Підхват стегном попереду під одну ногу захватом руки і шиї, руки і тулуба.
2. Підхват стегном попереду під дві ноги захватом руки і шиї, руки і тулуба.
3. Підхват стегном між ніг.
4. Підхват стегном збоку (зовнішній, внутрішній).
5. Підхват стегном ззаду (зовнішній, внутрішній).
 
Кидки упором ноги
1. Кидок упором ноги в стегно зсередини.
2. Кидок упором гомілки між ніг.
3. Кидок упором ступні в живіт.
4. Кидок розгинанням зачепом ноги зсередини.
5. Кидок підбивом упором під дві ноги (ножиці).
6. Кидок перекидом вперед упором стегна між ніг.
 
Кидки за допомогою тулуба
 
Кидки підбивом тазу
1. Підбив тазу спереду розвернувшись - кидок через стегно.
2. Підбив тазу спереду - кидок прогином.
3. Підбив тазу збоку - бічний кидок назад.
4. Підбив тазу ззаду - кидок назад захватом тулуба, контрприйом проти кидка через стегно, плече, спину.
 
Кидки через спину
Ця форма кидків через плече використовує послідовності, схожі на попередні. У процесі тренування будь-якої техніки необхідно акцентувати увагу на тому, щоб зберігати рівною спину.
1. Кидок через спину захватом руки на плече (зі стійки, з колін).
2. Кидок через спину захватом руки під плече з падінням.
3. Кидок через спину захватом руки та шиї з падінням.
4. Кидок переворотом через спину – «млин» зі стійки, з колін.
5. Кидок переворотом через спину зворотним входом.
 
Кидки переворотом
 
Перевороти захватом тулуба
1. Переворот захватом тулуба спереду.
2. Переворот захватом тулуба збоку.
3. Переворот захватом тулуба ззаду.
4. Переворот захватом тулуба між ніг спереду.
5. Переворот захватом тулуба між ніг ззаду.
 
Перевороти захватом ніг
1. Переворот захватом ноги зовні.
2. Переворот захватом ноги зсередини.
3. Переворот захватом двох ніг.
4. Переворот зворотним захватом двох ніг.
5. Переворот зворотним захватом ноги між ніг.
 
Для ефективного виконання технічних дій необхідно працювати всім тілом і обома руками, йти з лінії можливої ​​атаки противника і виводити його з рівноваги. При цьому застосовують принцип використання інерції руху противника.
 
Техніка боротьби в партері
 
Позиції партеру
1. Верхня базова позиція партеру.
2. Нижня базова позиція партеру.
 
Перекидання з положення лежачи:
Перекидання важелем ноги.
Перекидання підбивом у підколінний згин.
Перекидання обвивання ноги.
Вихід з нижнього у верхнє положення партеру скручуванням руки.
Вихід з нижнього у верхнє положення партеру прогином мосту.
 
Утримання
 
1. Утримання за шию і руку.
2. Утримання за шию і тулуб.
3. Утримання поперек.
4. Зворотне утримання за шию і руку.
5. Виходи з утримання.
 
Больові прийоми
 
Принципи контролю кінцівки:
Перегинання проти природного згину.
Згинання в природному напрямку.
Викручування кінцівки назовні.
Викручування кінцівки всередину.
Здавлювання м'яких тканин і обмеження нервів.
 
Больові прийоми на руку
 
1. Больовий прийом на ліктьовий суглоб захватом руки між ніг зверху.
2. Больовий прийом на ліктьовий суглоб схресно зворотним захватом руки.
3. Больовий прийом на ліктьовий суглоб, зачепом руки ногою.
 
Больові дії на ліктьовий суглоб:
Важіль ліктя боком
Важіль ліктя обвиваючись
Важіль ліктя захватом пахвою
Хрестоподібний важіль ліктя
Важіль ліктя через плече
 
Уходи від больових прийомів на руку.
Больові дії на суглоби пальців.
Больові дії на ліктьовий суглоб
Больові дії на зап'ястя
Больові дії на плечовий суглоб
 
Больові дії на плечі:
Вивертання плеча назовні замком
Вивертання плеча назовні захватом під пахву
Вивертання плеча назовні зовнішнім обвивом
Заклад руки за спину
Перекидання закладом руки через плече
 
Больові прийоми на ногу
 
Больовий прийом на гомілковостопний суглоб, захватом ступні передпліччям.
 
Задушливі прийоми
 
Методи задушливих впливів:
Дихальне удушення.
Кров'яний (артеріальний) удушення.
Дихальне удушення передбачає здавлювання дихального горла, що призводить до втрати свідомості через нестачу кисню.
Кров'яне удушення - це передавлення сонних артерій, що призводить до втрати свідомості через припинення надходження крові в головний мозок.
Удушення здавленням тіла в області діафрагми і легенів. У разі здавлювання тіла травмуються внутрішні органи.
 
1. Задушливий прийом захватом шиї зверху.
2. Задушливий прийом захватом шиї ззаду.
3. Задушливий прийом захватом шиї ногами в замок.
4. Задушливий прийом зворотним захватом шиї ззаду.
 
Задушливі прийоми ззаду
Удушення передпліччям ззаду
Удушення замком ззаду «без захвата за одяг»
Удушення коміром ззаду
Удушення упором з під плеча
Хрестоподібне удушення переворотом збоку ззаду
Задушливі прийоми спереду
Удушення передпліччям двох рук
Удушення двома ногами
Удушення хрестом долонями до себе
Здавлювання тулуба обома ногами
Удушення хрестом
 
Комбінування прийомів
 
Методи комбінування прийомів техніки хортингу
Хибна і реальна атака.
Атака після підготовки (використання фінтів і обманів):
-  після імітації удару в іншу ціль, що створює пролом в обороні;
- нанесення удару в одну і ту ж ціль, змінюючи напрямок і /або ритм однієї і тієї ж кінцівкою, це дозволяє обійти блоки;
- атака іншою кінцівкою, після імітації в ту ж саму ціль;
- зміна м'язового зусилля (після млявого руху, на який суперник не реагує, вибухом легше досягти результату атаки).
Реальна атака і дії, відповідно реакції противника.
Програмована реакція супротивника на першу атаку і наступна реальна атака.

 

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (594x25, 4Kb)