Базові елементи захисту руками технічної програми хортингу

У перелік захисних базових елементів руками без захватів входять блоки та підставки. Для початку навчання та вдосконалення техніки хортингістам необхідно вивчити теорію і методику тренування блоків і підставок, а потім переходити до практичного тренування техніки і тактики цих захистів. Для цього треба ознайомитися з загальною характеристикою блокувальних дій руками в двобої хортингу, а після цього вивчити всю структуру захисних дій по елементах. В методиці хортингу вивчаються блоки долонею та передпліччям, підставки кистей, передпліч та плечей під різні види ударів: прямих, бічних, знизу.
1. Блок долонею (однойменний і різнойменний) – використовується по таких рівнях:
- верхній блок долонею;
- внутрішній блок долонею (верхній, середній, нижній);
- зовнішній блок долонею (верхній, середній, нижній);
- нижній блок долонею.
Блоки верхнього рівня відкритою долонею (7 різновидів):
- верхній підбивальний блок долонею;
- верхній блок ребром долоні;
- верхній блок підставою долоні;
- верхній блок двома долонями;
- верхній зовнішній блок ребром долоні;
- верхній внутрішній блок ребром долоні;
- верхній внутрішній блок підставою долоні.
Блоки середнього рівня відкритою долонею (4 різновиди):
- середній зовнішній блок ребром долоні;
- середній внутрішній блок ребром долоні;
- середній внутрішній блок підставою долоні;
- середній збив долонею.
Блоки нижнього рівня відкритою долонею (5 різновидів):
- нижній зовнішній блок ребром долоні;
- нижній зовнішній блок підставою долоні;
- нижній внутрішній блок підставою долоні;
- нижній збив долонею;
- збив двома долонями.
Додатково тренуються комбінації з блоків верхнього, середнього та нижнього рівнів.
2. Блок передпліччям (однойменний і різнойменний) та основні методики вдосконалення:
- однойменний та різнойменний блок передпліччям;
- різновиди блоків передпліччям;
- різновиди блокованих ударів блоком передпліччям;
- застосування блоків передпліччям у положеннях партеру;
- методика навчання блоку передпліччям.
Різновиди блоків передпліччям:
- верхній блок передпліччям;
- зовнішній блок передпліччям (верхній, середній);
- внутрішній блок передпліччям (верхній, середній);
- нижній блок передпліччям.
Різновиди блокованих ударів блоком передпліччям:
- верхнім блоком передпліччям;
- зовнішнім верхнім блоком передпліччям;
- зовнішній середній блок передпліччям;
- внутрішній верхній блок передпліччям;
- внутрішній середній блок передпліччям;
- нижній блок передпліччям.
Додатково вивчається і тренується застосування блоків передпліччям в положеннях партеру.
3. Підставка - основна захисна техніки від ударів у двобої хортингу. Для вивчення пропонується матеріал з таких розділів: призначення підставок; різновиди підставок.
Різновиди підставок верхнього рівня:
- підставка під прямий удар;
- підставка під бічний і круговий удар;
- підставка під удар знизу;
- підставки двома руками під удари верхнього рівня (під прямий удар, під бічний удар, під удар знизу).
Різновиди підставок верхнього рівня:
- підставка під прямий удар у тулуб;
- підставка під бічний і круговий удар у тулуб;
- підставка під удар знизу в тулуб.
Основні частини руки, що підставляються під удар (ударні частини підставок):
- кисть;
- передпліччя;
- плече.
Додатково вивчається і тренується застосування підставок в ситуаціях партеру.
4. Методичні прийоми вивчення, тренування та вдосконалення елементів захисту руками технічної програми хортингу:
- імітація технічного елемента перед дзеркалом;
- відпрацювання технічного елемента для захисту від бічного удару у голову;
- відпрацювання технічного елемента для захисту від удару знизу в голову;
- відпрацювання технічного елемента для захисту від удару по тулубу.
Для виконання імітаційних вправ використовуються такі базові вправи:
- двобій з тінню із застосуванням блоків і підставок;
- робота з м'ячами.
Для практичного вдосконалення захисної техніки рук використовуються такі методи як:
- робота з партнером;
- навчальні двобої за завданням з відпрацюванням елемента захисної техніки;
- навчальні сутички партеру з відпрацюванням елемента захисної техніки.

 

Освоєння даного навчального матеріалу дозволить хортингістам підвищити рівень теоретичних знань та практичного виконання захисних дій ріками, забезпечить надійність техніки і тактики захистів під час проведення навчальних та змагальних двобоїв.

"Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
3 р.


 (450x20, 6Kb)